Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

A 2018. január 1. napjától hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

Az építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2020. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A 2018. január 1. után létesítendő kutakra létesítési, majd üzemeltetési engedélyt kell kérni.
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
- a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
- épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
- nem gazdasági célú vízigény.

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az engedélyről.

A részletes tájékoztató a csatolmányban olvasható!

Számítógép helyett szója

Egymilliárd forint értékben hozott be szóját az országba egy közép-magyarországi kereskedő. Az import áru után nem fizetett adót, ezért a NAV 250 tonna szóját lefoglalt, és zárolta a vállalkozás bankszámláját.

A NAV munkatársai felfigyeltek egy főtevékenységként számítógépes programozással foglalkozó cégre. A vállalkozás forgalma kiemelkedően megnőtt, csak az Unió területéről fél év alatt, több mint 940 millió forint értékben szerzett be árut. Az EKÁER adatok alapján a vállalkozás 266 alkalommal hozott be ömlesztett szójadarát. Az Unión belüli élénk gazdasági tevékenysége bevallásaiban nem jelentek meg, ami ellentmondott az EKÁER adatoknak.
Ez a bevételeltitkolás olyan szándékos és súlyos cselekmény, mely önmagában is elég, hogy a NAV biztosítsa a költségvetésnek okozott kárt. A vállalkozás több mint 250 millió forint adót nem fizetett be.
A NAV munkatársai lefoglaltak 252 tonna szójadarát, valamint zárolták a vállalkozás bankszámláját. Ezzel egyidejűleg büntetőeljárás indult az ügyben.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Feladó: Városháza

Közélet [2018. december 28., péntek]

Vác Város Önkormányzata boldog és sikeres új esztendőt kíván a város minden polgárának!

Fördős Attila
polgármester

Pető Tibor
alpolgármester

Mokánszky Zoltán
alpolgármester

Közélet [2018. december 21., péntek]

Öt kitüntetett vehette át a „Polgármester Díját”

Már hagyomány, hogy a „Polgármester Díja” kitüntetések átadására rendezett fogadás az óév utolsó ünnepi eseménye a városházán.

A december 20-án tartott rendezvényen Késhegyi László, valamint - megosztva - Ambrus Tibor és felesége, Ambrusné Fogarasi Erzsébet illetve Szarka Győző és felesége, Szarka Győzőné vehette át a rangos kitüntetést Fördős Attila polgármestertől.

A városvezető köszöntőjében elmondta: korábban olyan személyeket díjaztak, akik az adott esztendőben valamilyen kimagasló teljesítményt nyújtottak, egyúttal Vác hírnevét is öregbítve, ezúttal azonban az volt a szempont, hogy olyan köztiszteletben álló személyiségeket ismerjenek el, akik hosszú évek, évtizedek óta szolgálják a várost.
Ambrus Tibor a középiskola elvégzése után mintegy 50 éve a vendéglátóiparban dolgozik, Ambrusné Fogarasi Erzsébet 30 éve csatlakozott hozzá a vendéglátás területére és azóta is együtt dolgoznak, sokat segítve az önkormányzati rendezvények méltó megrendezésében is.
Késhegyi László a rendszerváltást követően, 1990-ben aktívan részt vett a Vác és Vidéke Ipartestület újjáalakításában. Az elmúlt 27 évben, nyugdíjba vonulásáig az ipartestület ügyintéző szervezetének a titkáraként tevékenykedett, több évtizede az ipartestület elnökségének a tagja. Folyamatosan példaértékű, szakszerű, következetes munkájával eredményesen segíti a mikro- és kisvállalkozások érdekképviseletét, működését, fejlesztését, a kisipar értékeinek a megőrzését.
Szarka Győző iskolái elvégzése után kezdetben a Váci Izzónál dolgozott, majd 1962-től a DCM-nél volt művezető beosztásban 1981-ig, üzemi balesetéig. Politikai megnyilvánulásai és felesége arisztokrata származása miatt az akkori rendszerben nem volt egyszerű az élete. A rendszerváltás után tagja lett az első szabadon választott önkormányzati képviselő-testületnek, mindent megtett a jobboldali pártok összefogásáért.
Szarka Győzőné arisztokrata származása miatt hátránnyal indult a továbbtanulás terén és munkát is nehezen kapott. A rendszerváltozás után aktívan bekapcsolódott a politikai közéletbe, 1994-1998 között önkormányzati képviselőként is tevékenykedett, jelenleg külső bizottsági tag. A fogyatékosok napközi otthonához kötődő „Sorstárs 94” Alapítvány kuratóriumának elnöke 20 éve. Életét az adakozás, a segítség és a rászorulókra való odafigyelés vezérli.
A „Polgármester Díja” átadásának eseményén közreműködött Dónusz Katalin énekművész, gitáron játszott Pálfi László.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. december 21., péntek]

Vác Város Önkormányzata áldott, békés karácsonyt kíván a város minden polgárának!

Fördős Attila
polgármester

Pető Tibor
alpolgármester

Mokánszky Zoltán
alpolgármester

Feladó: Városháza

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 303/2018. (XII.13.) számú határozatával elfogadta a város közigazgatási területén lévő közterületek új elnevezéseit, illetve a meglévők módosítását.

A döntés a Váci Polgármesteri Hivatal Főépítészi Osztály 114. sz. irodájában megtekinthető.

A csatolt képen a teljes anyag megtalálható.

Feladó: Városháza

Parányi Adomány, legyen hagyomány… Angyali segítség. Rászoruló családok megsegítésére fogtak össze a Váci Polgármesteri Hivatal dolgozói.

Játékokkal, ruhákkal, műszaki cikkekkel, könyvekkel és tartós élelmiszerekkel megpakolt csomagokat készítettek össze az önkormányzat dolgozói. Az első Parányi Adomány felhívására szinte mindenki készült. A gyűjtés kezdeményezője Deákné Szarka Anita elmondta: az ajándékokból azokhoz a családokhoz jutott, akiket az adományozók az Intézményfelügyeleti és Humán Osztállyal és a Váci Család –és Gyermekjóléti Központ segítségével kiválaszottak.

A kollégáimmal azt szerettük volna elérni, hogy lehetőleg minden váci családnak öröm legyen a Karácsony és a rászoruló családok gyermekeinek okozzunk meglepetést. A gyűjtés szinte mindenkit megmozgatott, a példátlan összefogásnak köszönhetően olyan családokhoz is eljutottak ajándékaink, ahol évek óta a hétköznapokon is komoly gondokkal küzdenek. A Parányi Adománnyal szeretnénk hagyományt teremteni, mert ez nem csak az ajándékokról szól, hanem jó példája az önzetlenségnek és annak, hogy egy kis odafigyeléssel sokat lehet tenni másokért, a rászorulókért. – mondta Deákné Dr. Szarka Anita jegyző.

Volt aki személyes meglepetéscsomagot állított össze vagy televíziókészüléket szánt az egyik családnak és akadt olyan kolléga is, aki a felsoroltakon kívül például egy 15 fős éttermi bónt ajánlott fel, hogy a meghitt ünnep a pihenésről, az örömről és a meglepetésről szóljon, a mindennapi küzdelmek helyett.
Összesen 50 családnak jutott az adományokból.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. december 20., csütörtök]

Karácsonyi ajándékot kapott a fogyatékosok napközi otthona

A bölcsődék és fogyatékosok intézményének Tabán utcai napközi otthonába is jutott ajándék az adventi időszakban, a CBA Príma üzletlánc helyi boltjaiban szervezett adománygyűjtő akció révén.

Az adomány átadásának alkalmából december 18-án karácsonyi ünnepséget rendezett az intézmény, a gondozottak tartalmas műsorral készültek a jeles eseményre.

Mokánszky Zoltán alpolgármester is részt vett a rendezvényen, és az adományozás kapcsán úgy fogalmazott, hogy az ünnepi időszakokon túlmenően minden nap fontos éreztetni a szeretetet, különös tekintettel a leginkább rászoruló, elesett, hátrányos helyzetű, bármilyen szempontból fogyatékkal élő emberekre.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. december 18., kedd]

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató vendéglátóhelyek és a lakosság számára

Felhívjuk a Vác város területén működő vendéglátó egységek figyelmét Vác Város Önkormányzat a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2013. (I.24.) sz. rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) betartására, különös tekintettel a Rendelet 5. §-ára, amely szerint:

„(1) Vendéglátó egység területén hangosító berendezést
a) munkanapokon 07:00 és 22:00 óra között,
b) szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon 08:00 és 22:00 óra között üzemeltethet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10§ (1) bekezdésének figyelembevételével.

(2) Hangosító berendezést alkalmazó rendezvény vendéglátó egység területén az (1) bekezdés a) és b) pontján kívüli időszakokban az 1. sz. mellékletben található formanyomtatvány alapján a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak beleegyező nyilatkozatával kerülhet megrendezésre, amennyiben a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vétel során erről nyilatkozott.

A bejelentést a rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal kell Vác város jegyzőjéhez benyújtani.”

Feladó: Városháza

Közélet [2018. december 17., hétfő]

Váci adomány Csángóföldre

Már több mint egy évtizede hagyomány, hogy az adventi időszakban - magánszemélyek, intézmények, vállalkozások hozzájárulásának köszönhetően -adományokat vivő kis konvoj megy Vácról Csángóföldre, a jótékonysági akcióhoz több éve jelentős támogatást biztosít a CBA üzletlánc is.

Az akció kezdeményezője, Fördős Attila polgármester elmondta: az adományokat a Szeret Klézse Alapítvánnyal együttműködve juttatják el a címzettekhez, évről-évre nagyjából száz családot tudnak így segíteni.
Rétvári Bence, a választókerület országgyűlési képviselője a konvoj útnak indulásakor úgy fogalmazott: példa értékű kezdeményezés a váci adománygyűjtés, szavai szerint mindenkinek kiváló alkalom egy-egy ilyen akció, hogy hozzájáruljon a határon túli magyar közösségek körében a leginkább rászoruló családok névtelen támogatásához.
Fodor Attila, a CBA üzletlánc kommunikációs vezetője hangsúlyozta: magyar tulajdonú cégként küldetésüknek tekintik a rászorulók gyámolítását mind az anyaországban, mind a határokon túl.

Feladó: Városháza