Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet országos toborzó programot indít.

Jelentkezz, ha elmúltál 18, középfokú végzettségű, büntetlen előéletű magyar állampolgár vagy!

Amit kérünk:
fényképes önéletrajz,
motivációs levél,
iskolai végzettséget
és nyelvtudást igazoló
okiratok másolata

Amire készülnöd kell:
fekvőtámasz
hajlított karú függés
fekvenyomás
4x10 m-es ingafutás
helyből távolugrás
hanyattfekvésből felülés
2000 m-es síkfutás

Egészségügyi alkalmasság:

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégzéséhez szükséges dokumentumok

egy évnél nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat eredménye,
egy évnél nem régebbi urológiai vizsgálat eredménye,
ideggyógyászati vizsgálat eredménye,
szemészeti szakorvosi lelet,
fül-orr-gégészeti és audológiai szakorvosi lelet,
fogászati szűrővizsgálat eredménye,
teljeskörű labor vizsgálat,
EKG lelet,
a kérdőíven megjelölt korábbi betegségeire, gyógykezeléseire,
jelenlegi egészségi állapotára vonatkozó szakorvosi, laboratóriumi eszközös vizsgálati leletek, zárójelentések.

Továbbá:
Hölgyeknél egy évnél nem régebbi citológiai vizsgálat eredménye.

Az egészségi alkalmassági vizsgálatot az intézet alapellátó orvosa végzi.

Elérhetőségek:
06-1-301-8396
toborzas@bv.gov.hu
www.bv.gov.hu/toborzas

Feladó: Városháza

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városban tartósan végzett kiemelkedő sporttevékenység elismerésére „Vác Város Sportjáért” kitüntető címet alapított.

Vác Város Sportjáért” kitüntető cím
(1) A kitüntetés olyan személyeknek, csapatoknak adományozható, akik az utánpótlás nevelésben, a sportolók versenyre történő felkészítésében, a sportolás megszerettetésében kiemelkedő és példamutató munkát végeznek, illetve Vácon élő és váci sportegyesületben sportolók részére, közoktatási intézményben tevékenykedő edzőknek és sportszakembereknek.
(2) Vác Város Sportjáért kitüntetés azon személyeknek, csapatoknak

adományozható:

a) akik Vác városában a testnevelés és sport területén kiváló munkájukkal kimagasló eredményeket értek el.
b) a város jó hírnevét emelő országos, európai, világ- és olimpiai versenyeken I-III helyezést elért sportolók és felkészítésükben közreműködő sportszakemberek elismeréséért.
c) akik a városban a testnevelés és a sport érdekében a testnevelés és sport népszerűsítésével, a lakosság fizikai és erkölcsi állapotának fejlesztéséért, az ifjúság testedzésének és a diáksportnak az eredményességéért, fejlesztéséért hosszú időn keresztül eredményes tevékenységet végeztek.
d) akik a testneveléssel és a sporttal foglalkozó társadalmi szervezetekben, egyesületekben hosszú időn át példamutatóan eredményes és kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.
(3) Vác Város Sportjáért kitüntetés adományozását írott formában - 17. § (2) pontjában felsoroltak figyelembevételével Vác Város polgára kezdeményezheti.
A kitüntetés adományozója Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
A kitüntetés részeként díszoklevél díszmappában, és bronz plakett díszdobozban kerül átadásra.

A javaslatokat minden év október 30-ig lehet benyújtani a Művelődési- Oktatási és Ifjúsági- Sport Bizottság elnökének címezve.

Személyesen: a javaslatok az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetőjénél - Mohácsiné Dim Rita - adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 40-es irodába.

E-mail-es formátumban pedig: szoc-segely2@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.

A kitüntető címet a decemberi Képviselő-testülete ülésen a polgármester adja át.

Vác, 2018. október 19.

Fördős Attila s.k. polgármester

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
sport_2018.pdf

Közélet [2018. október 25., csütörtök]

Főhajtás a forradalmi hősöknek

A hagyományoknak megfelelően délelőtt a börtön oldalánál lévő emlékmű és a város különböző pontjain lévő, a forradalomban vagy a kommunizmus éveiben magukat kitüntető, illetve mártíromságot szenvedett személyek előtt tisztelgő mementók megkoszorúzásával kezdődött, majd este ismét koszorúzásokkal zárult az október 23-ai nemzeti ünnep városi megemlékezése.

Az október 23-ai nemzeti ünnep városi megemlékezésének koszorúzásain többek között kulcsszó volt a hősiesség, a szabadságszeretet, a kitartás, a hűség, a bátorság, a tisztelet.
Több szónok is kiemelte, hogy az '56-os forradalom és szabadságharc a világ egyik legtisztább küzdelme volt a szabadságért, függetlenségért - egy kis nép hőseinek szembeszállása a hatalmas túlerőben lévő elnyomó hatalom ellenében. Visszatérő gondolat volt az is, hogy a példát mutató elődök tisztelete kiemelkedően fontos kötelessége az utódoknak, hiszen a hagyományok, a múlt örökségének hűséges megbecsülése az egyik záloga a nemzeti megmaradásnak. Megfogalmazódott még, hogy a szabadság, a hit olyan értékek, amelyekért olykor áldozatot kell vállalni, és az áldozatvállalásból a forradalom és szabadságharc mártírjai, a kommunizmus meghurcoltjai egyaránt példát adnak a felnövekvő generációknak.
A késő délután rendezett ünnepi műsorban ezúttal - a Vác Civitas Szimfonikus zenekar tolmácsolásában - ritkábban hallható zeneművek csendültek, így Erkel Ferenctől az Ünnepi nyitány illetve Dózsa esküje, valamint Franz Doppler: Magyar fantázia című műve, szólistaként közreműködött Scheuring Kata (fuvola) és Balczó Péter (tenor).
Az ünnepség szónoka, Rétvári Bence országgyűlési képviselő egyebek mellett azt is megemlítette, hogy vannak, akik azt gondolják, azt hirdetik, hogy ha és amikor hozzájárulnak az ország függetlenségének csökkentéséhez, akkor azzal növelik az egyéni szabadságot.
- Ez azonban óriási tévedés és a közvélemény félrevezetése, jó, ha erre éberen odafigyel minden választó, hiszen ellenkező esetben egyszer csak azt vesszük észre, hogy már nincs hazánk - figyelmeztetett a politikus.
Az államtitkár zárszóként kiemelte: október 23-a azért is nagyon jelentős mérföldkő, mert ez a szabadságküzdelem nem lánglelkű, karizmatikus vezetők hatására robbant ki, hanem egyértelműen a nép forradalma volt, ami szinte példa nélküli világtörténelmi csoda.
***
A börtönnél Vitéz Sárosi Gyula, az 1945-56 közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége vezetőségi tagja és Bereznai László, az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet nyugdíjas kutatója, menedzser, újságíró; Dr. Kristóf Béla egykori polgármester emléktáblájánál Moys Csaba, a Váci Reménység Egyesület elnöke; Pap Béla mártír sorsú református lelkész mementójánál Magyari József, a Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatója; Komáromi Kornélia, Vác posztumusz díszpolgára emléktáblájánál Szántó Gabriella; Kovács Ottó mártír emléktáblájánál Balkovics Péter önkormányzati képviselő, a Dr. Brusznyai Árpád és Dr. Rusvay Tibor emléke előtt tisztelgő mementóknál Sebő József író-szerkesztő, tanár; Dr. Pétery József megyéspüspök mementójánál Dr. Beer Miklós megyéspüspök mondott beszédet.
A koszorúzásokon - szavalatokkal, énekkel - közreműködtek az I. Géza király közgazdasági szakgimnáziumot, a Boronkay György műszaki szakgimnáziumot és gimnáziumot, az Árpád Fejedelem általános iskolát, a Juhász Gyula általános iskolát, a Karolina katolikus általános iskolát valamint a székesegyházi kórusiskolát képviselő diákok.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. október 24., szerda]

MÁV - Téli óraátállítás

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a tisztelt utazókat, hogy 2018. október 28-án vasárnap az óraátállítás miatt a 70. sz. vasútvonalon a 2210 sz. Budapest-Nyugatiból 0:52 órakor induló Szobig közlekedő személyvonat a teljes útvonalon, az óraátállításban is érintett Szob alsó – Szob szakaszon is nyári időszámítás szerint közlekedik, Szobra 2:04 órakor érkezik.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmény tartalmazza.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
V_Menetrendi_info_teli_oraatallitas.pdf

Közélet [2018. október 19., péntek]

Az októberi testületi ülésről jelentjük

Az októberi ülés egyik legfontosabb napirendi pontjaként a képviselők vázlatosan megismerhették a barokk belváros fejlesztésére és a múzeumnegyed kialakítására vonatkozó tanulmányterveket.

Az ülés elején a testület gratulált Manajló András festőművésznek, aki elnyerte a Pro Kultúra Minoritate kitüntetést.
Mint ismeretes, a kormány határozata alapján Vác négy milliárd forint forráshoz juthat a turisztikai attraktivitás, vagyis az idegenforgalmi vonzerő növelését célzó beruházásokhoz, az összegből három milliárd a barokk belváros fejlesztésére, egy milliárd múzeumnegyed kialakítására fordítható.
Az önkormányzat és a Magyar Turisztikai Ügynökség folyamatos egyeztetései révén jön létre a projekt támogatási szerződése.
Az önkormányzat 2016. áprilisában szerződést kötött az SOS Bt-vel, mely szervezetnek két átfogó tanulmány elkészítése volt a feladata annak érdekében, hogy megkezdődhessenek az érdemi tárgyalások az MTÜ-vel a kormányhatározatban megjelölt célok megvalósítása érdekében.
Nos, immár mindkét tanulmány a Magyar Turisztikai Ügynökség asztalán van, tehát elkezdődhet a tervezés-előkészítés következő szakasza.
Mint az ülésen megfogalmazódott, Vácott vannak attrakciók, most az a cél, hogy úgymond turisztikai termékké lehessen fejleszteni azokat.
Az alapvetés az, hogy a turisztikai vonzerő fejlesztésének középpontjába a Memento Mori kiállítást célszerű állítani mint nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló attrakciót, a múzeumi negyed és a barokk belváros fejlesztését e köré érdemes építeni.
Csak néhány elképzelés a tervezett fejlesztések közül: a múmiák és a hozzájuk kapcsolódó leletanyag kiállítóterének jelentős bővítése, a gyerekek érdeklődésére számot tartó élménymúzeum kialakítása, látogatóközpont létrehozása, a görög templom állagmegóvása úgy, hogy a torony kilátóként szolgálhasson, a börtönmúzeum bevonása a kínálatba.
A napirend tárgyalását lezárva a testület - köszönetét kifejezve a készítőknek - tudomásul vette a tanulmánytervekről szóló tájékoztatót.
A jelentősebb beruházásokról szóló tájékoztató tárgyalása során egyebek mellett kiderült: hosszas tárgyalások után úgy tűnik, hogy a város közútkezelői jogot kap a Kosdi út és a Telep utca kereszteződésére vonatkozóan, ami nagyban segítheti, hogy mielőbb megvalósulhasson az ide tervezett körforgalom.
A képviselő-testület elfogadta a város környezeti állapotáról szóló jelentést, mint ahogy a nemzetiségi önkormányzatok idei munkájáról szóló beszámolókat is.
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség mielőbb szeretné megindítani a közbeszerzési eljárást a liget határába tervezett vizes sportok háza megvalósítása érdekében, és ehhez kapcsolódóan támogatásért folyamodtak a váci önkormányzathoz, mivel a beruházás kalkulált költsége jelentősen megnövekedett az elmúlt időszakban. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a város - kerekítve - legfeljebb bruttó harmincegy és fél millió forint erejéig forrást biztosít a célra - sikeres közbeszerzés lefolytatását követően, a 2019-es költségvetés terhére.
A testület jóváhagyta a váci 7009/1, 7009/13, 7009/30, 7009/42 helyrajzi számú (természetben a Vác déli területén lévő) utak ingyenes ajándékozás keretében történő átvételét, továbbá felhatalmazták a polgármestert a szerződéstervezet végleges aláírására.
Zárt ülésen eldőlt, hogy az önkormányzat támogatja a jelenlegi intézményvezető, Szalárdi Attila pályázatát a Juhász Gyula Általános Iskola igazgatói posztjára, javasolják kinevezését a fenntartónak.

***

Hirdetmény

Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 18.-i ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
- 37/2018.(X.19.) sz. rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 4/2018.(II.23.) sz rendeletről
A rendeletmódosítást elsősorban központi költségvetésből származó források, valamint a saját bevételek költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja. Rendeletmódosítást
követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.499.209 eFt.
- 38/2018.(X.19.) sz. rendeletmódosítás – a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 63/2013.(XII.13.) sz. rendeletről
A „Vác Város Tehetséggondozásáért” kitüntető cím szabályainak pontosítása szükségessé vált.
- 39/2018.(X.19.) sz. rendeletalkotás – a váci 20919/1 hrsz-ú kivett, útból 2841 m2 területrész törzsvagyonból történő kivezetéséről
A Grónár dűlőben lévő 20919/1 hrsz-ú földút felső szakaszának környező területei magántulajdonban vannak, így a földrészletek megközelítését szolgáló utat csak a
földtulajdonos tudja használni.

A rendeletek a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában megtekinthetők.

Vác, 2018. október 19.

Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Feladó: Városháza

Közélet [2018. október 18., csütörtök]

Országos Állat- és kirakodóvásár Vácon

2018. október 21-én országos állat- és kirakodóvásárt rendezünk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk 6-13 óráig.

Vác Piac KFT
Telefon: 0627/316-212
facebook.com/ váci vásár
e-mail: vacpiackft@invitel.hu

Feladó: Városháza

Közélet [2018. október 18., csütörtök]

Lakossági tájékoztató forgalomelterelésről

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy október 23-án, a nemzeti ünnep városi megemlékezésének programjához igazodva a hatóság 10-12 óra között lezárja a gépjárműforgalom elől a fegyház és a Dózsa György út 54. közötti útszakaszt, 16.45-17.45 között a Március 15. teret, valamint 18.45-19.15 között a Konstantin teret a Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola, a Konstantin tér 1-5. és a püspöki palota előtt.
Az intézkedés miatt megértésüket és türelmeket kérjük!

Feladó: Városháza

Megjelent az LTP betéteket szabályozó törvényjavaslat, miszerint a törvény hatálybalépését követően

-az új LTP betéti szerződésekre megszűnik az állami támogatás,
-a meglévő szerződések nem hosszabbíthatóak meg, nem módosíthatóak, nem darabolhatóak.


A törvénymódosítást kivételes eljárásban holnap tárgyalják, a zárószavazás után Áder János aláírása után, leghamarabb akár már szerdán életbe léphet a módosítás.

https://www.portfolio.hu/finanszirozas/bankok/holnap-dont-is-a-parlament-lehalt-a-fundamenta-honlapja.3.301312.html

Feladó: Városháza

Az afrikai sertéspestis (továbbiakban: ASP) hazai vaddisznókban történt megállapításai valamint az európai országok ASP járványhelyzetének gyors és drámai romlása miatt fokozott a veszélye annak, hogy a vírus átterjed a házisertés állományokra is.

A sertés állományokat kötelező bejelenteni az illetékes járási élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztálynál. Kérem, amennyiben sertést tart, úgy szíveskedjék a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Osztálynál (továbbiakban: Osztály), mint az illetékes Hatóságnál bejelentkezni, hogy nyilvántartásba vehessük!

Amennyiben tudomása van a környezetében olyan sertéstartóról, aki esetleg nem szerepel nyilvántartásunkban kérem, hívja fel a figyelmét bejelentkezési kötelezettségére.

Mai naptól számított 14 napig lehetősége van jogkövetkezmények nélkül bejelenteni a sertéstartást Osztályunknál.

Felhívom a figyelmét, hogy annak a sertéstartónak az állománya, aki jogszabályi kötelezettségének nem tesz eleget, járványhelyzet esetén állami kártalanítás nélkül kerül leöletésre!

Elérhetőségeink: PMKH Váci Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2600 Vác, Káptalan u. 1.-3.
06-27-502-676, 06-20-556-6411, vac-elelmiszer@pest.gov.hu
ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda, péntek 09-12 óra

Amennyiben Osztályunkat nem tudja felkeresni, úgy települése Önkormányzatának Jegyzőjén keresztül szíveskedjék eljuttatni adatait (Név, cím, telefonszám) Osztályunkhoz.

Köszönöm szíves együttműködését!

Dr. Maruszki Gábor
járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dr. Kurucz Marianna
járási főállatorvos

Feladó: Városháza

A hidegebb időjárás miatt több háztartásban is befűtenek a napokban. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet, ha a fűtőeszközt nem rendeltetésszerűen használják, ha szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha a rendszeres műszaki felülvizsgálatot elmulasztották.

Az alábbi tanácsok figyelembevételével mind a kéménytüzek, mind a szén-monoxid mérgezések elkerülhetőek:

• A fűtőeszköz és a kémény kialakítását és karbantartását bízzák szakemberre, a házilag barkácsolt berendezések életveszélyesek lehetnek.

• Évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. A lerakódott por és szennyeződés nemcsak rontja a fűtés hatékonyságát, hanem balesetekhez is vezethet.

• A családi házakba a kéményseprő nem megy automatikusan, az állampolgár által foglalt időpontban végzi el az ingyenes ellenőrzést és tisztítást.
A http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken lehet időpontot foglalni. Ha valaki a telefonos ügyintézést választja, hívja a 1818-as telefonszámot, majd a 9-es és az 1-es nyomógomb benyomásával eléri a kéményseprőipari ügyfélszolgálatot.

• A szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében gondoskodjanak a lakás megfelelő szellőzéséről. Az új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba szereltessenek résszellőzőt. A szén-monoxid akkor alakul ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a szoba levegőjét az égéshez, és nem biztosított a levegő-utánpótlás.

• Egy megfelelően működő fűtőeszköz is bármikor meghibásodhat, ezért tanácsos egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelőt beszerezni. A nem megfelelő érzékelők életveszélyesek, mert hamis biztonságérzetet keltenek, és korántsem biztos, hogy időben jeleznek.

• Az alábbi linken található érzékelők megbuktak az ellenőrzéseken, ne használja őket! http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/Nem_megfelelo_CO-erzekelok_20170803.pdf

• Az alábbi linken található érzékelők megfelelő biztonságot nyújtanak: http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/Megfelelo_CO-erzekelok_20170803.pdf

• Ne fűtsenek háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását. Az ilyen lerakódások miatt leszűkül a kémény belseje, ami miatt visszaáramolhat a füst a házba.

• Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőeszközben, mint normál fűtőanyag használata esetén egy teljes fűtési szezonban.

• A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd és akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet. Minden ötödik lakástűz a kéményben keletkezik.

(Forrás: BM OKF)

Feladó: Városháza

<<   1 ...  3 4 5 6 7 ...  562   >>