Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Vác Város Képviselő-testülete az alkotóművészet terén kifejtett szakmai és művészi munka elismerésére „Vác Város Művészeti Díja” kitüntető címet alapított.
A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási területén működő, alkotó művészeknek, a városban működő alkotó művészeti közösségeknek és tagjainak.

A kitüntetés adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek:
- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői
- a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, egyesületek
- intézményi, munkahelyi kollektívák
- Vác város polgárai
- művelődési tevékenységet folytató gazdasági társaságok képviseletre jogosult tagjai valamint a szakmai felügyeletek vezetői.

Az indoklással ellátott javaslatokat 2018. november 20-ig beérkezően az alábbi címzéssel kell benyújtani:
Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság, 2600 Vác, Polgármesteri Hivatal 37. szoba
A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.

Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

Feladó: Városháza

Vác Város Képviselő-testülete a kiemelkedő közművelődési és közgyűjteményi munka elismerésére
„Vác Város Művelődéséért” kitüntető címet alapított.
A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási területén működő közgyűjteményi és közművelődési intézménynek, az intézmények alapfeladatait ellátó közalkalmazottaknak, a városban működő művelődési közösségeknek és tagjainak. A kitüntetés adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek:

- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői
- a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, egyesületek
- intézményi, munkahelyi kollektívák
- Vác város polgárai
- művelődési tevékenységet folytató gazdasági társaságok képviseletre jogosult tagjai valamint a szakmai felügyeletek vezetői.

Az indoklással ellátott javaslatokat 2018. november 20-ig beérkezően az alábbi címzéssel kell benyújtani:

Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság, 2600 Vác, Polgármesteri Hivatal 37. iroda
A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.


Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

Feladó: Városháza

Közélet [2018. október 2., kedd]

Székelyudvarhelyi énekegyüttesek váci vendégszereplése

Vác és az erdélyi Székelyudvarhely között 1992-ben kezdődött a közös kapcsolat kialakítása, amely öt évvel később, 1997-ben testvérvárosi együttműködésé alakult át. E rendkívül tartalmas testvérvárosi együttműködés negyedszázados jubileumát tavaly ünnepelte a két város. A jeles eseményen a két önkormányzat polgármestere által aláírt dokumentum újabb távlatokat nyitott a székely és a váci település testvérvárosi kapcsolatában, kulturális, sportéletében.

Mindkét városban magas színvonalú a kulturális élet, az elmúlt években kölcsönösen nyílt kiállítás képzőművészek alkotásaiból, vendégszereplésen léptek fel a művészeti együttesek. Az idei Váci Világi Vigalomban fellépő kulturális csoportok után, szeptember utolsó hétvégéjén Székelyudvarhely két nagyhírű együttese, a 150 éves Székely Dalegylet Férfikórusa és a 25 éves Alla Breve Vegyeskar a művelődési központban és a Fehérek templomában előadott műsorukkal hódította meg a váci közönséget.
Mindkét művészeti együttest Kovács László karnagy irányítja, akinek dirigálásával óriási sikert arattak az udvarhelyi művészek, akik repertoárjában kitüntetett helyen szerepelnek a magyar és a székely dalok, egyházi énekek, gyakran szólaltatnak meg a csángó népdalok mellett a múlt század elején íródott katonadalokat, melyek a hűségről, a hazaszeretetről szólnak.
A férfi dalegylet tagjai másfél évszázada vallják: „Míg a zászló magasan leng, ajkainkon mindig dal zeng, s míg a székely szíve dobog, addig jelvényünk fennlobog.”
Albert Mátyás, a dalegylet elnöke a művelődési központban elmondott köszöntőjét így zárta: „E rendezvénynek nemzetépítő jelentősége is van. A dal, a szeretet és a barátság egymástól elválaszthatatlan. Hit, remény, szeretet, a nemzeti összetartozás jegyében daloljunk szép magyar hazánkért. Zengjen magyarul a dal!” – mondta az elnök, aki a Varga Istvánnal, a dalegylet tiszteletbeli elnökével és Orosz Pál Leventével, az Alla Breve Vegyeskar vezetőjével az összetartozás jelképeként székely zászlót ajándékoztak Fördős Attilának.
Vác polgármestere hálás szavakkal köszönte meg a számára nagyon megtisztelő és kedves ereklyét. „A székelység a magyarság egyik legnagyobb büszkesége, ha nem a legnagyobb. Akik elmennek közéjük mosolygós arcokat látnak, és sajnálja azokat, akiket ez az életérzés még nem érintett meg. A magyarság újjászületésében meghatározó szerepe lesz a székelységnek. Ők a nemzet igazi magvetői. Ezeknek a magoknak szárba kell szökkenniük ahhoz, hogy az utódok bőséges termést tudjanak aratni itt a Kárpát-medencében.” – hangzottak Fördős Attila szavai.
A két művészeti együttes a művelődési központ nézőit, majd a Fehérek templomát zsúfolásig megtöltő közönségét elkápráztatták nívós műsorukkal, gyönyörűen megszólaltatott dalaikkal.

Vetési Imre

Feladó: Városháza

Közélet [2018. október 1., hétfő]

Közösségi munka a Madách Imre Művelődési Központban

A Madách Imre Művelődési Központ lehetőséget biztosít váci középiskolások számára, hogy kötelező 50 órás közösségi munkájukból könnyű kérdőívezési feladattal teljesíthessenek órákat az Őszi Művészeti Hetek ideje alatt.

Lehetséges időpontok:

2018. október 7-én (vasárnap) 10 órától
2018. október 10-én (szerdán) 18 órától
2018. október 18-án (csütörtökön) 18 órától
2018. október 26-án (pénteken) 18 órától
2018. október 27-én (szombaton) 15 órától
2018. november 8-án (csütörtökön) 18 órától
2018. november 15-én (csütörtökön) 18 órától
2018. november 17-én (szombaton) 10 órától
2018. november 17-én (szombaton) 18 órától

Jelentkezni e-mailben lehet intézményünk PR-és marketing munkatársánál, a bodzas.szabolcs@mimk.vac.hu e-mail címen.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. október 1., hétfő]

Rendkívüli testületi ülés négy napirendi ponttal

Négy napirendi ponttal rendkívüli tanácskozást tartott szeptember 27-én az önkormányzati képviselő-testület.

Újratárgyalták a képviselők a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítását a 3198/2 hrsz.-ú telken fekvő Tízes Csemege területére vonatkozóan, s miután ezúttal - a tervezett beruházás társadalmi hatásait is figyelembe véve - támogatták a határozati javaslatot, így az üzemeltető legalizált módon megvalósíthatja a belső udvar beépítését.

Ismét napirendre került az izraeli Taybeh palesztin város testvértelepülési kapcsolatra vonatkozó kezdeményezése, s a testület úgy döntött, hogy támogatják a partnerség kiépítését.
A képviselő-testület támogatta a Váci Dunakanyar Színháznak az épület előtti járdaszakasz szürke térkővel történő burkolására vonatkozó tervét.

Végül a döntéshozók áldásukat adták arra, hogy a Deákvári Patika Bt., a gyógyszertár bővítése miatt szükségessé vált két darab parkolóhely kialakítása helyett átépítse, megszépítse a bejárat előtti területet - többek között térkő burkolással, az akadálymentesítést szolgáló rámpa kialakításával, a későbbiekben utcabútorok elhelyezésével.


H I R D E T M É N Y

Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 27-i rendkívüli ülésén az alábbi rendeletet alkotta:
- 36/2018.(IX.28.) sz. rendeletmódosítás – a Helyi Építési Szabályzatról szóló 30/2017.(XI.24.) sz rendeletről

A módosításra a CBA Invest Kft-nek azért van szüksége, hogy legalizálható legyen a belső udvar beépítése.

A rendelet a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában megtekinthető.

Vác, 2018. szeptember 27.

Deákné dr. Szarka Anita
jegyző

Feladó: Városháza

Közélet [2018. szeptember 27., csütörtök]

Kerekasztal beszélgetés a téli hajléktalanellátás kihívásairól

A téli időszakra felkészülés jegyében a hajléktalanok ellátásával foglalkozó kerekasztal beszélgetést rendezett szeptember 26-án a Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali Melegedője.

Az eseményen az önkormányzat nevében részt Fördős Attila polgármester, illetve minden társintézmény, illetve a püspökség is képviseltette magát.
Járja Andrea intézményvezető elöljáróban emlékeztetett, hogy október elsejétől az utcai szociális munka is bekerült a hajléktalanszálló feladatkörébe, aminek lényege az utcán tartózkodó hajléktalanok felkutatása, szükség szerinti helyszíni ellátása, illetve lehetőleg annak elérése, hogy a veszélyeztetett rászorulók elfogadják az intézményi ellátást.
A szakember hozzátette, hogy a valamilyen okból kórházba került hajléktalanokkal is tarják a kapcsolatot.
A kerekasztal beszélgetés fókuszában a téli krízis időszakokban adott esetben előforduló hajléktalanszállói férőhelyhiány gondjának megoldási lehetőségével kapcsolatos egyeztetés állt, s megnyugtatónak mondható, hogy az tanácskozás alapján szükség esetén feltétlenül lesz elegendő befogadó hely.
Így például a püspökség képviselője jelezte, hogy Galamb utcai épületükben tizenöt-húsz személy részére tudnak helyet biztosítani éjszakára, a Naszály úti Idősek Otthona is be tud fogadni néhány rászorulót, ahogy szükség esetén a Váci Fegyház és Börtönben is rendelkezésre áll megfelelő hely, csupán fekhelyekről, ágyneműről, takarókról kell gondoskodni - ezek biztosításához többek között a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ is felajánlotta segítségét célzott adománygyűjtés révén.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. szeptember 24., hétfő]

A szeptemberi testületi ülésről jelentjük

Csaknem félszáz napirendi pontról tárgyalt szeptemberi ülésén az önkormányzati képviselő-testület.

Az ülés elején a képviselők köszöntötték a Vác Város Kiváló Diákja kitüntető címmel elismert fiatalokat.
Döntés született arról, hogy a város ingyenes használati joggal a Váci Városfejlesztő Kft. rendelkezésére bocsátja az Althann Mihály Frigyes utca 1. fsz. 4. alatti, jelenleg üresen álló önkormányzati tulajdonú ingatlant.
A képviselők tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozattal zöld lámpát adtak a Váci Tankerületi Központ azon tervéhez, hogy az Árpád Fejedelem Általános Iskolában és a Petőfi Sándor Általános Iskolában a Magyar Kézilabda Szövetség Tornaterem Felújítási Programja keretében megvalósulhasson a két intézmény tornatermének felújítása.
A testület a Dr. Csányi László krt. 16. sz. melletti parkoló és a Jávorszky Ödön Kórház parkolójának felújítására előirányzott összeg részbeni átcsoportosításával fedezetet biztosított a Halász köz csapadékvíz csatornájának rekonstrukciójához.
A döntéshozók - kifejezve köszönetüket a szervezőknek - elfogadták a XXVI. Váci Világi Vigalomról szóló beszámolót.
Eldőlt, hogy az önkormányzat - a korábbi évekhez hasonlóan - 2019-ben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz, a cél, hogy havi 5000 forint hozzájárulást biztosíthassanak minél több felsőoktatásban tanuló fiatalnak.
A testület támogatta Fördős Attila polgármester azon előterjesztését, melynek célja a rabtemető történelmi emlékhellyé nyilvánítása.
A közgyűlés zárt részében egyebek mellett eldőlt, hogy az idén Farkas Lívia, Pető Csilla és Szabó Erzsébet veheti át a Vác Város Szociális Munkáért kitüntető címet.

Feladó: Városháza

Tájékoztatjuk, hogy az EFOP pénzügyi eszköz Hitelprogram (EFOP-5.1.1-17) keretében a Közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező szervezet, vállalkozás projektjének megvalósulása is támogatható kamatmentes hitellel.

Az alábbi csatolt mellékletben megtalálható a felhívás kivonata, valamint a részletes leírás is.

A Hitelprogram kapcsán felmerülő esetleges kérdések tisztázása ügyében a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Közép-Magyarországi Igazgatósága munkatársai is készséggel állnak rendelkezésükre.

Elérhetőségük itt megtalálható:
https://www.szpi.hu/szervezet/budapesti-iroda

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
EFOP-5.1.1-17.pdf

Közélet [2018. szeptember 20., csütörtök]

Testvérvárosi kitüntetést kapott a váci polgármester

Adománygyűjtést szerveznek a kárpátaljai Técső megsegítésére

Fördős Attila Vác polgármestere nívós testvérvárosi kitüntetést vehetett át augusztusban a szlovákiai Dubnica nad Váhom (Máriatölgyes) Önkormányzatától a két település rendkívül tartalmas együttműködésének elősegítése és támogatása elismeréseként – hangzott el a szerda délelőtti városvezetői sajtótájékoztatón.

A polgármester tájékoztatást adott – többek között – a Mobilitás Hét váci programjairól s ezúttal is gratulált államalapításunk ünnepén kitüntetett jeles váci polgároknak és közösségeknek.

A polgármester aktuális sajtótájékoztatóját a Mobilitás Hét kiemelkedő váci programjainak ismertetésével kezdte. Mint elhangzott a városi rendezvénysorozatot a polgármesteri hivatal intézményfelügyeleti és humán osztálya szervezte együttműködve az iskolákkal és a más szervekkel.

- A rendezvény programjaira az Innovációsés Technológiai Minisztériumelbírálása alapján 918 ezer forint támogatást biztosítottunk, ezen kívül Vác Város Önkormányzata 400 ezer forinttal járult a szervezési feladatok költségeihez – jelentette be Fördős Attila. A polgármester tájékoztatást adott arról a közlekedési balesetet szimuláló gyakorlatról, melyet a mentők, a tűzoltók és a rendőrök tartottak több száz diáknak a Duna-parton. De – mint elhangzott – emellett a város számos intézményében is érdekes programokon vehettek részt a fiatalok, akik pl. megtekinthettek vakvezető kutyabemutatót, megismerhették hogyan lehet 85 nap alatt 6500 kilométert hajózva átkelni az Atlanti Óceánon.
A Váci Rendőrkapitányság közlekedéssel kapcsolatos sportos rendezvényre várta a fiatalokat a Duna-parti Zenepavilonnál, míg a Madách Imre Művelődési Központban a kábítószer fogyasztás veszélyeire, a megelőzés fontosságára irányította a diákok figyelmét a szakember.

Fördős Attila bejelentette, hogy a sikeres auditálásuknak köszönhetően az ISO 9001 2015 tanúsítvánnyal büszkélkedhet a Hivatal.

Ezt követően ismételten gratulált az Augusztus 20-i városi ünnepségen kitüntetésben részesült váci polgároknak; a díszpolgári címmel elismert Brusznyai Margitnak, a Pro Urbe egyéni díjas ZubovitsGyörkös Erzsébetnek, dr. Szőnyi Mihálynak, dr.Szalóky Tibornak, Galambos Péternek, Kápolnay Jenőnek és Pro Urbe közösségi díjban részesült Váci Vox Humana Énekkar és a Váczi Néptáncegyüttes tagjainak.

Fördős Attila bejelentette, hogy augusztusban a szlovákiai testvérváros, Dubnica nad Váhom Önkormányzata (Máriatölgyes) legnívósabb elismerését, Dubnica Városért kitüntetést vehette át Vác Város polgármestereként. – Az elismerés mindannyiunké, akik elősegítették az együttműködés létrejöttét, és folyamatos közreműködésükkel hozzájárulnak, hogy a két testvérváros kapcsolata hosszú évek óta magas színvonalú, amely az azonos történelmi hagyományok és kulturális értékekből táplálkozik mindannyiunk örömére – mondta.
Hozzátette: Vác külkapcsolataiban 2010 óta jóval nagyobb hangsúlyt helyezett a közép-európai együttműködések kiépítésére, a hazánkhoz hasonló kultúrával és történelmi múlttal rendelkező országok településeivel kialakított testvérvárosi kapcsolatokra. Vác és Dubnica együttműködéséről szólva elismeréssel beszélt Jozsef Gasparik polgármester kapcsolatépítő, kezdeményező szerepéről. Mint fogalmazott rendkívül gyümölcsöző az együttműködésük a cseh Otrokovice, a lengyel Zawadzkie önkormányzataival, közös programjaink sikeres megvalósítását támogatja a Visegrádi Alap is. Mint megtudtuk idén Vác ad otthont a testvérvárosi mini olimpiának.

A testvérvárosi együttműködés keretében szeptember 14-16. között a váci önkormányzat képviseletében Balkovics Péter és Kriksz István vett részt a kárpátaljai testvérvárosban, Técső Városi Napok programjain. A polgármester itt idézte fel Vác segítő támogatását, melynek keretében – többek között - mentő és tűzoltóautó kiszállításával járult a többségében magyar ajkú város biztonságos működéséhez.
- A técsőieknek ezúttal nagy nyomású csatornatisztító gépre van szükségük, melynek megvásárlásához a váci lakosság és a térségünkben élők adományait kérjük. Felajánlásaikat Vác Város Polgármesteri Hivatala titkárságán tehetik meg, amit kárpátaljai testvéreink nevében köszönünk – hangzottak a polgármester szavai, aki azt is bejelentette, hogy október 4-7. között önkormányzati delegáció utazik Donauescingenbe a német település és Vác testvérvárosi együttműködésének 25. évfordulója tiszteletére szervezett ünnepségre.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Feladó: Városháza

Közélet [2018. szeptember 20., csütörtök]

Országos Állat- és kirakodóvásár Vácon

2018. szeptember 23-án országos állat- és kirakodóvásárt rendezünk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk 6-13 óráig.

Vác Piac KFT
Telefon: 0627/316-212
facebook.com/ váci vásár
e-mail: vacpiackft@invitel.hu

Feladó: Városháza

<<   1 ...  5 6 7 8 9 ...  562   >>