Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2001. május 5., szombat]

Rendőrségi beszámoló a képviselő-testület ülésén

Az áprilisi testületi ülésen részt vett Bozsó Zoltán r. alezredes,
kapitányságvezető is, aki tájékoztatta a Képviselő-testületet a
helyi rendőrkapitányság tavalyi munkájáról. Az alábbiakban a
kapitány úr beszámolójából idézünk néhány gondolatot.

A Váci Rendőrkapitányság 2000-ben az előző évihez viszonyítottan szinte változatlan személyi-, és anyagi körülmények között végezte munkáját. Az alezredes úr számba vette először a kapitányság illetékességi területére jellemző körülményeket.
A megyében csak e területen húzódik államhatár, amely miatt rendszeresen számolni kell külföldiek jogsértő cselekményeivel. A sportmérkőzések rendőri biztosítása plusz feladatokat ró a kapitányságra. Az illetékességi területen megrendezésre kerülő nagyobb események, programok biztosítását saját erőből oldják meg. A vonzáskörzetben Vácon kívül még 2 város és 31 község található, az állandó lakosság száma kb. 90.000-re, az ideiglenes lakosság száma csaknem 100 ezerre tehető, tehát 1250 fő állampolgárra jut 1 rendőr.
Budapest közelsége miatt több mint 13 ezerre tehető a városunk környékén lévő hétvégi házak száma, ami a vagyon elleni bűncselekmények elkövetésében játszik nagy szerepet. Bűnügyi szempontból frekventált hétvégi terület, még Váctól 70 km-re is van. A Váci Rendőrkapitányság illetékességi területét az idegenforgalmi idényben jelentős terhelés jellemzi, amit azonban az elmúlt évben nem kompenzáltak anyagi-, személyi, technikai téren.
Vannak, csak a városunkra jellemző, sajátos körülmények is, amelyek kihatnak a közlekedési, a bűnügyi és a közbiztonsági helyzetre egyaránt. Városunk közel 40 ezres lakossággal rendelkezik, amellett püspöki székhely, diákváros és fontos közlekedési csomópont is. A rendõri biztosítást igénylő egyházi, sport és egyéb rendezvények döntő többségét ugyancsak a városban tartották, 23 alkalommal útlezárást igényeltek a biztosítások. Itt halad keresztül a 2-es főútvonal, s a város határában van a 12-es számú főút csomópontja is, valamint a 2/A számú főútvonal.
Vác és környékén 1999-ben 213 baleset történt, 2000-ben 175, ami 17,84%-os csökkenést jelent az elõzõ évihez viszonyítva. A városban történt bűncselekmények jellegük szerint hasonlóak voltak más területen történt bűncselekményekkel, pl. jármű önkényes elvétele, rablás, lopás és lakás illetve családi ház betörések.
Ebből jármű önkényes elvétele 17 db, melynek a felderítési mutatója 47,5%, rablás 5 db, melynek felderítési mutatója 80 %, lopás 737 db, melynek felderítési mutatója 32%, lakás illetve családi ház betörések 43 db, melynek felderítési mutatója 24 %.
Jelenleg a városban három rendõr páros van a nap 24 órájában folyamatosan szolgálatban, valamint egy vagyonőr-rendőr járőrpáros összeállításban, mely szolgálatot 2001-ben újjáalakítják és átszervezik, és ennek köszönhetően további rendőrjárőröket tudnak a közterületre vezényelni. A kapitányság területén működő három rendőrőrs szintén egy-egy rendőrjárőr párost vezényel a területre a nap 24 órájában, akik szükség esetén bármelyik más területen szolgálatot teljesítő kollégáknak is segítséget tudnak nyújtani.
A térségben a szolgálatokat biztosítani tudták, hiszen ehhez az önkormányzatoktól, alapítványtól, valamint állampolgároktól is, akik a közbiztonságot fontos és kiemelt problémának érzik, támogatást kaptak. A kapitány úr azonban kéri a város vezetését, hogy támogassa a városban egy térfigyelõ rendszer kialakítását.
Közbiztonsági koncepcióval Vác városán kívül egyetlen település sem rendelkezik. A váci közbiztonsági bizottság 2000-ben sajnálatos módon nem ülésezett, így szeretnék elérni azt, hogy ez a bizottság a már korábban, a koncepcióban elfogadottaknak megfelelően működjön, és a fő célkitűzések elérését segítse.
Fő célok a közeljövőben:
A lakosságot érintő súlyos erõszakos, illetve vagyon elleni bűncselekmények felderítésének kiemelt, súlyozott kezelése, a lakosság nyugalmának biztosítása, a közterületi szolgálat erősítése, az ott elkövetett erőszakos és garázda jellegű jogsértések visszaszorítása, a közlekedési balesetek megelőzése, a gyalogos és járműforgalom segítése, a kirívóan durva szabálytalankodók kiszűrése és felelősségre vonása, jó munkakapcsolat kialakítása az önkormányzatokkal és társszervekkel.
A Képviselő-testület köszönetet mondott Vác város közrendje és közbiztonsága érdekében végzett - javuló tendenciát mutató tevékenységéért.

Feladó: Váci Hírnök

Email: toronykft@mail.digitel2002.hu

Közélet [2001. május 5., szombat]

Az egészséges városért

Vác Város Önkormányzatának döntése alapján városunk csatlakozott az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségéhez, amelynek hivatalosan 2000. január 1-től tagja. A szövetség majdnem 20 államban 495 tagot számlál, Magyarországon 21 város állt a sorai közé. A Szövetség célkitűzése, hogy valamennyi tagváros elkészítse településének Egészségképét. A Szövetség koordinátora, Dr. Nagy Magdolna e hatalmas és páratlanul értékes munkáról számolt be a Városházán.
Az Egészséges Városok mozgalomban részt vevő összes város elkötelezte magát lakossága egészségének javítása mellett. Az Egészségkép élethű, tudományosan alátámasztott képet nyújt a városbeli egészségi állapotról, az egészséget befolyásoló - támogató és fenyegető - tényezőkről, valamint áttekinti az egészség szélesebb értelemben vett társadalmi meghatározóit, megfogalmazza a problémákat, javaslatokat tesz a helyzet javítására és cselekvésre ösztönöz. E tanulmány is tett, az adatok összegzése után néhány javaslatot a város számára:
Az Egészségképpel kapcsolatosan a legfontosabb teendőnek tartják az érdekeltekkel, a városi önkormányzat illetékes bizottságával, az alapellátás szolgálataival, az egészségfejlesztésben dolgozó civil szervezetekkel való megvitatást.
A végleges változatból hasznos lenne összefoglalót készíteni a helyi sajtó számára, s az adatokat hozzáférhetővé kellene tenni az önkormányzat hivatalában.
További, jövõbeni adatgyűjtéssel kapcsolatosan leírja az Egészség képtanulmány, hogy szükséges a jövõben az informatikai háttér fejlesztése az egészségügyi intézményekben. Kellene a lakosság fizikai aktivitással kapcsolatos szokásainak kérdőíves felmérése és a lakosok véleményének felmérése az általuk legfontosabbnak ítélt, egészséggel kapcsolatos problémákról.
Beruházást igénylõ feladatok várnak az önkormányzatunkra az oktatási intézmények tornatermi ellátottságának bõvítése, valamint az orvosi szobák kialakítása ügyében. A lakosság számára széles körben is hozzáférhető sportolási lehetőségek biztosítására volna szükség az uszoda kapacitásának bővítésével együtt.
Egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok mindegyike a tanulmányban megállapított egészségünkre nehezedő terhek enyhítésére kidolgozott programokra, kampányokra tesz javaslatot. Az alkoholbetegség elleni fellépés, a középkorú nők tüdőszűrésen való nagyobb számú részvételének elérése, a mozgásszervi megbetegedések megelőzése, a mentálhigiénés munkacsoport és a Szívbarát munkacsoport létrehozása, a fiatalok egészségnevelése és további területek bevonása a parlagfűírtásba a legsürgetőbb teendő a tanulmány szerint.
A képviselők nevében Kiss János úr mondott meleg szavú köszönetet ezért a példaértékű fáradozásért, s várja, hogy a tanulmány eredményei beépüljenek a mindennapi gyakorlatba, hogy valóban sokkal egészségesebb várossá lehessen Vác.

Feladó: Váci Hírnök

Email: toronykft@mail.digitel2002.hu

Közélet [2001. május 2., szerda]

Váci zene az árvízkárosultakért

2001. április 20-án egyedülálló és nemes kezdeményezésnek volt helyszíne a váci Székesegyház. A Rotary Club szervezésében városunk zenei életének legkiemelkedőbb képviselői adtak jótékonysági koncertet az árvízkárosultak megsegítése céljából. Fellépett a zeneiskola Fúvósegyüttese, a Musica Humana Kamarazenekar, az Ütősegyüttes, a Vox Humana Énekkar, a Harmónia kórus, a Zenei Szakközépiskola Kamarakórusa a váci Székesegyház Szent Cecília Énekkar és Magyarkúti Nóra. A segítő szándék követőkre talált. A nagyszabású koncertre nagyszámú közönség gyűlt össze, akik adományaikkal sok szerencsétlenül járt családnak nyújthattak segítséget.

Feladó: V.M.

Email: kulugy@varoshaza.vac.hu

Kapcsolódó hír:

Közélet [2001. május 2., szerda]

Jótékonysági koncert a gyermekekért

Április 22-én a Madách Imre Művelődési Központ színháztermében lelkes és nagyszámú közönség vett részt az „Együtt az ép gyermekekkel” Alapítvány jótékonysági estjén. Friderika, Balázs Fecó és Charlie személyes jelenlétükkel és sikeres, színvonalas műsorukkal járultak hozzá ahhoz, hogy minél többen megismerjék az alapítvány tevékenységét és támogassák céljaikat. A tíz éves jubileumát ünneplő szervezet tevékenységéről Czeizel Barbara elnök számolt be. A kíváló szakemberekből álló, tevékeny kollektíva a Vácott és vonáskörzetében élő, eltérő fejlődésű gyermekeket nevelő családok támogatására vállalkozott, elősegítve ezzel a gyermekek komplex fejlesztését, terápiáját és megfelelő közösségi elhelyezését.
Az alapítvány a gyógypedagógiai fejlesztésen túl további ellátások szervezéséről, terápiás eszközök beszerzéséről és a gyermekek szállításáról is gondoskodik. Az „Együtt az ép gyermekekkel” Alapítvány címe: Vác, Zrínyi u. 53., telefonja 27/311-939.

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet

Email: info@varoshaza.vac.hu

Kapcsolódó hír:

A 2000/2001. tanévi Országos Műszaki Tanulmányi Verseny döntőjét a Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnáziumban rendezték meg. A három napos versenyen a házigazda diákok kíváló eredményeket értek el. Elektronikában Móczik Gábor első, informatika-számítástechnikában Demény János második, Dézsi Ferenc harmadik, Kerék Krisztián hatodik, Fehérvári Ákos hetedik, Novák Szabolcs nyolcadik, Gyetván Péter tizedik helyezéts ért el, gépészetből pedig Dancsúr Gábor második, Forberger Árpád harmadik, Kovács János pedig hatodik helyen végzett. Gratulálunk a növendékeknek és az őket felkészítő tanároknak is!

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet

Email: info@varoshaza.vac.hu

Közélet [2001. április 25., szerda]

Diákpolgármester-választás

A 2001. április 25-én a Föld Napja rendezvénysorozat keretében megrendezett diákpolgármester-választást Révész Milán, az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola tanulója nyerte meg.
A középiskolások egész napos vetélkedőjének három részversenyének pontszámából állt össze a végeredmény. Reggel öt középiskola polgármester-jelöltje tartotta meg kampányelőadását a Városháza előtti Főtéren, majd következett a kommunikációs verseny, ahol az iskolák frakciói vetélkedtek. Délután következett a diákság szavazása, mely eldöntötte a szoros versenyt.
Az esti ünnepélyes beiktatás során Imre Zsolt, a város országgyűlési képviselője mondott köszöntő szavakat, majd Lábai László, Vác polgármester átadta Révész Milánnak a város kulcsát és a beiktatást igazoló oklevelet.
Az immár második alkalommal megtartott választást a Roy és Ádám koncertje majd DJ Balu által kevert disco zárta.

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet

Email: info@varoshaza.vac.hu

Közélet [1970. január 1., csütörtök]

Kézilabda - Remek helytállás

A vártnál jóval nagyobb csatában szenvedett vereséget a listavezetőtől NB I B-s női kézilabda csapatunk: Váci NK II - Kiskunhalas 22-26 (9-15).
A hatvan percben végig a biztos bajnokesélyes halasiaknál volt az előny, de az eddigieknél sokkal jobb teljesítmény nyújtó együttesünk rendre felzárkózott.
A mieink legeredményesebb két gólszerzője: Tímár Petra 8, Brunner Anita 5 találattal.

Feladó: Sportszerkesztő - Kereszturi Gyula

Email: kegye@dunaweb.hu

Kapcsolódó hír:

Közélet [1970. január 1., csütörtök]

Asztalitenisz - Bajnokokat ünnepeltek

br> Páratlan sikerként a Váci Reménység Egyesület három együttese is megnyerte bajnoki sorozatát és kivívta a jogot a magasabb osztályban való szereplésre. A díjkiosztón Mikulai Dániel egyesületi titkár üdvözlő szavai után Dr. Bóth János polgármester köszöntötte a bajnokokat és gratulált eredményeikhez. A versenyzők nevében Lábai Miklós edző tett ígéretet a minél sikeresebb folytatásra.

Feladó: Sportszerkesztő - Kereszturi Gyula

Email: kegye@dunaweb.hu

Kapcsolódó hír:

Közélet [1970. január 1., csütörtök]

Labdarúgás - Elfogadott nevezés

A Magyar Labdarúgóliga elfogadta a Dunakanyar-Vác nevezését, így csapatunk az ősszel ismét a bajnokság második vonalában szerepelhet.
A profi osztálynak számító második vonalban is szigorú feltételekhez szabták az engedélyt és ezeknek a kritériumoknak féltucat együttes egyelőre nem tudott megfelelni. A váciak viszont probléma nélkül teljesítették az elvárásokat, ezért az új edző, Gyimesi László vezetésével gőzerővel folyhat a felkészülés.
Próbajátékosok egész sora vett részt a Váchartyán elleni mérkőzésen is, ahol a mieink 1-0-s félidőt követően 3-0-ra nyertek.
Továbbra sincs viszont még végleges játékoskeret, a tárgyalások folyamatosan zajlanak és ezek eredményére még jó pár napot várni kell.

Feladó: Sportszerkesztő - Kereszturi Gyula

Email: kegye@dunaweb.hu

Kapcsolódó hír:

Közélet [1970. január 1., csütörtök]

A rendőrség nagy erőkkel keresi az ellopott festményt!

A Váci Rendőrkapitányság nyomozást folytat nagyobb értékre elkövetett lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki 2005. augusztus 25-én dél körül, a Vác József Attila sétány egyik lakásából alkalmi lopás módszerével eltulajdonított egy XIX. században készült festményt, melynek értéke kb. 500.000 forint, a festője ismeretlen.

Kérjük, hogy aki a bemutatott festménnyel vagy az elkövetés körülményivel, illetve az elkövető személyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, az jelentkezzen a Váci Rendőrkapitányságon személyesen vagy az 501-955-ös, illetve a 107-es telefonszámokon. A tanúk adatait természetesen bizalmasan kezeljük! Ne feledjék a telefontanú ingyenesen hívható számát sem, mely 06-80/555-111!
Segítségüket előre is köszönjük.

Feladó: Bűnügyi Osztály

Email: rkp@dunaweb.hu

<<   1 ...  560 561 562 563 564   >>