Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2018. december 21., péntek]

Vác Város Önkormányzata áldott, békés karácsonyt kíván a város minden polgárának!

Fördős Attila
polgármester

Pető Tibor
alpolgármester

Mokánszky Zoltán
alpolgármester

Feladó: Városháza

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 303/2018. (XII.13.) számú határozatával elfogadta a város közigazgatási területén lévő közterületek új elnevezéseit, illetve a meglévők módosítását.

A döntés a Váci Polgármesteri Hivatal Főépítészi Osztály 114. sz. irodájában megtekinthető.

A csatolt képen a teljes anyag megtalálható.

Feladó: Városháza

Parányi Adomány, legyen hagyomány… Angyali segítség. Rászoruló családok megsegítésére fogtak össze a Váci Polgármesteri Hivatal dolgozói.

Játékokkal, ruhákkal, műszaki cikkekkel, könyvekkel és tartós élelmiszerekkel megpakolt csomagokat készítettek össze az önkormányzat dolgozói. Az első Parányi Adomány felhívására szinte mindenki készült. A gyűjtés kezdeményezője Deákné Szarka Anita elmondta: az ajándékokból azokhoz a családokhoz jutott, akiket az adományozók az Intézményfelügyeleti és Humán Osztállyal és a Váci Család –és Gyermekjóléti Központ segítségével kiválaszottak.

A kollégáimmal azt szerettük volna elérni, hogy lehetőleg minden váci családnak öröm legyen a Karácsony és a rászoruló családok gyermekeinek okozzunk meglepetést. A gyűjtés szinte mindenkit megmozgatott, a példátlan összefogásnak köszönhetően olyan családokhoz is eljutottak ajándékaink, ahol évek óta a hétköznapokon is komoly gondokkal küzdenek. A Parányi Adománnyal szeretnénk hagyományt teremteni, mert ez nem csak az ajándékokról szól, hanem jó példája az önzetlenségnek és annak, hogy egy kis odafigyeléssel sokat lehet tenni másokért, a rászorulókért. – mondta Deákné Dr. Szarka Anita jegyző.

Volt aki személyes meglepetéscsomagot állított össze vagy televíziókészüléket szánt az egyik családnak és akadt olyan kolléga is, aki a felsoroltakon kívül például egy 15 fős éttermi bónt ajánlott fel, hogy a meghitt ünnep a pihenésről, az örömről és a meglepetésről szóljon, a mindennapi küzdelmek helyett.
Összesen 50 családnak jutott az adományokból.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. december 20., csütörtök]

Karácsonyi ajándékot kapott a fogyatékosok napközi otthona

A bölcsődék és fogyatékosok intézményének Tabán utcai napközi otthonába is jutott ajándék az adventi időszakban, a CBA Príma üzletlánc helyi boltjaiban szervezett adománygyűjtő akció révén.

Az adomány átadásának alkalmából december 18-án karácsonyi ünnepséget rendezett az intézmény, a gondozottak tartalmas műsorral készültek a jeles eseményre.

Mokánszky Zoltán alpolgármester is részt vett a rendezvényen, és az adományozás kapcsán úgy fogalmazott, hogy az ünnepi időszakokon túlmenően minden nap fontos éreztetni a szeretetet, különös tekintettel a leginkább rászoruló, elesett, hátrányos helyzetű, bármilyen szempontból fogyatékkal élő emberekre.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. december 18., kedd]

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató vendéglátóhelyek és a lakosság számára

Felhívjuk a Vác város területén működő vendéglátó egységek figyelmét Vác Város Önkormányzat a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2013. (I.24.) sz. rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) betartására, különös tekintettel a Rendelet 5. §-ára, amely szerint:

„(1) Vendéglátó egység területén hangosító berendezést
a) munkanapokon 07:00 és 22:00 óra között,
b) szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon 08:00 és 22:00 óra között üzemeltethet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10§ (1) bekezdésének figyelembevételével.

(2) Hangosító berendezést alkalmazó rendezvény vendéglátó egység területén az (1) bekezdés a) és b) pontján kívüli időszakokban az 1. sz. mellékletben található formanyomtatvány alapján a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak beleegyező nyilatkozatával kerülhet megrendezésre, amennyiben a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vétel során erről nyilatkozott.

A bejelentést a rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal kell Vác város jegyzőjéhez benyújtani.”

Feladó: Városháza

Közélet [2018. december 17., hétfő]

Váci adomány Csángóföldre

Már több mint egy évtizede hagyomány, hogy az adventi időszakban - magánszemélyek, intézmények, vállalkozások hozzájárulásának köszönhetően -adományokat vivő kis konvoj megy Vácról Csángóföldre, a jótékonysági akcióhoz több éve jelentős támogatást biztosít a CBA üzletlánc is.

Az akció kezdeményezője, Fördős Attila polgármester elmondta: az adományokat a Szeret Klézse Alapítvánnyal együttműködve juttatják el a címzettekhez, évről-évre nagyjából száz családot tudnak így segíteni.
Rétvári Bence, a választókerület országgyűlési képviselője a konvoj útnak indulásakor úgy fogalmazott: példa értékű kezdeményezés a váci adománygyűjtés, szavai szerint mindenkinek kiváló alkalom egy-egy ilyen akció, hogy hozzájáruljon a határon túli magyar közösségek körében a leginkább rászoruló családok névtelen támogatásához.
Fodor Attila, a CBA üzletlánc kommunikációs vezetője hangsúlyozta: magyar tulajdonú cégként küldetésüknek tekintik a rászorulók gyámolítását mind az anyaországban, mind a határokon túl.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. december 17., hétfő]

A decemberi testületi ülésről jelentjük

A decemberi ülésen többek között kitüntető címek odaítéléséről, közterületek névadásáról is döntött az önkormányzati képviselő-testület.

Az ülés bevezetéseként köszöntötte a testület a "Vác Város Sportjáért" kitüntetéssel elismert sportolókat, trénereket, mint az előző ülésen eldőlt, az idén Kácsor Gréta kézilabdázó, Kiss Ádám kajakos, illetve László Csaba és Szabó Miklós edző érdemelte ki a díjat.
Az ülésen újabb díjak odaítéléséről is döntött a grémium, határozatuk értelmében a "Vác Város Művelődéséért" kitüntetést Forró Katalin múzeumigazgató, a "Vác Város Művészeti Díja" elismerést a Váci Jeszenszky® Balett, a "Közművelődést segítő munkáért" kitüntető címet a Madách Imre Művelődési Központ műszaki csoportja érdemelte ki – a díjak átadására a Magyar Kultúra Napja városi ünnepsége ad alkalmat.
A Kriksz István bizottsági elnök vezette névadományozási munkacsoport javaslata alapján a testület döntést hozott több eddig külön meg nem jelölt közterület elnevezéséről, így többek között nevet kap több Spinyér városrészi terület Ezerjófű-, Gyöngyvessző-, Gurgolya-, Csenkesz-, Árvalányhaj-, Hérics-, Repcsény- és Peremizs utca elnevezéssel, a volt hajógyári területen pedig Hajócsavar-, Vasmacska-, Vízibusz köz nevet kap egy-egy rész.
Elfogadták a döntéshozók az önkormányzat 2019-es munkatervét, a döntés értelmében a következő időpontokban lesznek a képviselő-testületi ülések az októberben esedékes önkormányzati választásokig: január 24., február 14., március 21., április 18., május 16., június 20., július 11. (ezen a napon lesz a közmeghallgatás is, 17 órai kezdettel), szeptember 19.
Fördős Attila polgármester előterjesztése, kérelme alapján a testület hozzájárult ahhoz, hogy a városvezető alapította "Határon Túli Magyarokért Vác Alapítvány" Vác nevét határozatlan ideig használhatja, továbbá felhatalmazták az alapítványtevőt a névhasználatot igazoló okirat aláírására.

Hirdetmény
Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 13.-i ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
- 45/2018.(XII.14.) sz. rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 4/2018.(II.23.) sz. rendeletről
A rendeletmódosítást elsősorban központi költségvetésből származó források, valamint a saját bevételek költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja. Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.545.436 eFt.
- 46/2018.(XII.14.) sz. rendeletmódosítás – a helyi építményadóról szóló 35/2015.(XI.20. sz. rendeletről
A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 11/A §-a alapján adókötelessé vált az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó, mely tekintetében a tulajdonost adómentesség illeti meg.
- 47/2018.(XII.14.) sz. rendeletmódosítás – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2012.(III.22.) sz. rendeletről
A képviselő-testület által hozott határozatok, melyek módosították a polgármesteri hivatal SZMSZ-ét, szükségessé tették a technikai jellegű átvezetést. A közszolgálati tisztviselőkről szóló tv. alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendelkezhet arról, hogy a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap. A helyi területi védelem alatt álló területen lévő, de helyi védelem alatt nem álló épület elbontásáról szóló döntésre vonatkozó a hatáskört a képviselő-testület átruházza a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság részére.
- 48/2018.(XII.14.) sz. rendeletmódosítás – az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 21/2014.(VI.20.) sz. rendeltről
A volt Esze Tamás Laktanya hasznosításáról szóló döntések meghozatala a képviselő-testület hatáskörébe kerül, tekintettel az ingatlan kiemelt státuszára.
- 49/2018.(XII.14.) sz. rendeletmódosítás – a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről szóló 32/2017.(XII.15.) sz. rendeletről
Lakossági igény kielégítése céljából az ünnepi időszakban a parkolás díjmentes.
- 50/2018.(XII.14.) sz. rendeletmódosítás – a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 35/2014.(XI.14.) sz. rendeletről
Az 1999. évi XLIII. tv. értelmében a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg és a díjmértéket évente felülvizsgálja, melynek eleget téve változtatta meg a díjmértéket.
- 51/2018.(XII.14.) sz. rendeletmódosítás – a Helyi Építési Szabályzatról szóló 30/2017.(XI.24.) sz. rendeletről
A Településképi Arculati Kézikönyv elfogadását, és a Településképi Rendelet megalkotását követően a Helyi Építési Szabályzatból ki kell vezetni a településképi követelményeket tartalmazó részeket.
- 52/2014.(XII.14.) sz. rendeletalkotás – a város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről
Az önkormányzat elsődlegesnek tekinti azt a célt, hogy az építtetők a létesítményeikben, illetve az ahhoz tartozó építési telken belül tegyenek eleget a gépjármű elhelyezési
kötelezettségüknek.
A rendeletek a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában megtekinthetők.

Vác, 2018. december 14.

Deákné Dr. Szarka Anita jegyző

Feladó: Városháza

Közélet [2018. december 12., szerda]

Országos Állat- és kirakodóvásár Vácon

Vác, Vásártér területén 2018. december 16-án, 7-13 óráig országos állat- és kirakodóvásárt tartunk.
A 2019. évi vásárnaptár a vásártér rendezvényeiről a az alábbi fotó tartalmazza.
Szeretettel várjuk a vásárlókat és az árusítókat is.

Vác Piac KFT
Telefon: 0627/316-212
E-mail: vacpiackft@invitel.hu

Feladó: Városháza

Közélet [2018. december 10., hétfő]

Vácott is bemutatták a "Győzött az igazság" című dokumentarista kötetet

A napokban Vácott is bemutatták a "Győzött az igazság" című, nemrégiben megjelent dokumentarista kötetet, amelynek tartalmát így foglalja össze az alcím: "A Felvidék hazatérésének képes albuma".

A kötet szerzője, összeállítója Babucs Zoltán hadtörténész a Vácott rendezett könyvbemutatón elmondta: most még élnek szemtanúk, akik személyesen beszámolhattak, mesélhetnek az elmondások alapján euforikus érzésektől hevített időszakról, amikor a Felvidék átmenetileg újra a magyar állam része lett, a kötet alapját az ő visszaemlékezéseik, no meg az internetes felhívás alapján a kiadó rendelkezésére bocsájtott fényképfelvételek adják.
Megtudhattuk, hogy már készül a bővített kiadás is, ugyanis a szerkesztés során és azóta olyan sok további fotót küldtek az adatközlő magánszemélyek, hogy egyszerűen szinte kötelesség folytatni a dokumentáló munkát.
Forró Katalin, a váci Tragor Ignác Múzeum igazgatója felhívta a figyelmet, hogy a kötetben több olyan kép is helyet kapott, amelyeken a bevonulásban résztvevő helyi Damjanich kerékpáros század tagjai, az úgynevezett gumihuszárok szerepelnek.
Fördős Attila, Vác polgármestere emlékeztetett, hogy az első-, majd a második világháborút lezáró békeszerződések, diktátumok példa nélküli mértékben meggyengítették, megroppantották a magyar államot, az összmagyarságot, hiszen számos országrészt elszakítottak, százezres, milliós lélekszámú nemzetrészeket kisebbségi helyzetbe kényszerítve.
- Ez a nemzeti sorstragédia nem múló fájdalom, és a nemzeti együttélésben kulcskérdés, hogy a magyarság ezen fájdalmát megértsék a velünk együtt élő testvérnépek, az államok vezetői - fogalmazott a városvezető.
A könyvbemutatón - gitárjátékkal, dalokkal - közreműködött a kötetet jegyző erdélyi Tortoma Kiadót képviselő Demeter András, illetve az időszakot megidéző Márai szövegrészleteket olvasott fel a Fónay - HUMÁNIA Társulat két tagja, Bálint Brigitta és Koren Gábor.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. december 7., péntek]

Ajándékok rászoruló családoknak

Az adventi időszakban a váci önkormányzat is igyekszik minél több rászoruló családnak ajándékkal kedveskedni, de különböző intézményekbe szintén jutnak adományok.

A hét során kétszáz rászoruló család gyermekei kaptak ajándékcsomagot az önkormányzat és a CBA üzletlánc jó kapcsolatának köszönhetően, illetve több címzettnek a város vezetői és a cég képviselői személyesen, házhoz kézbesítették a főképp édességekből, tartós élelmiszerekből, háztartási szerekből összeállított adományt.

- Az adventi időszak különösen jó alkalom arra, hogy az önkormányzatok kézzel fogható támogatást nyújtsanak a rászoruló családoknak. Fontos ez a társadalmi szolidaritás, bízunk benne, hogy mind többen átérzik az adományozás, a segítés jelentőségét, és itt rögtön köszönetet is mondok a CBA Magyarország vállalatnak, akikkel régóta kiváló kapcsolatot ápolunk, mindig számíthatunk rájuk. Örömünkre szolgál, ha ajándékainkkal sokaknak szebbé tudjuk tenni a karácsony ünneplését - mondta az adományok célba juttatásakor Fördős Attila polgármester.

A városvezető megjegyezte még, hogy a hivatal és az önkormányzati intézmények berkeiben is adománygyűjtés indult, aminek köszönhetően az elkövetkező hetekben további ajándékcsomagokat tudnak majd átadni a rászorulóknak.
Fodor Attila, a CBA üzletlánc kommunikációs vezetője kiemelte: magyar tulajdonú cégként vezérelvük, hogy ott kell lenniük az emberek között és mellett, a rászorulókat is segítve.

- Támogatásunk figyelemfelhívás is egyben arra, hogy aki csak tud, segítsen a nehezebb sorsú családoknak, mindenesetre a magunk részéről szeretnénk példát mutatni a társadalmi felelősségvállalásban - fogalmazott Fodor Attila.

Feladó: Városháza

<<   1 2 3 4 5 ...  564   >>