Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2018. augusztus 31., péntek]

Szeptember második hétvégéjén lesz az őszi ligettakarítás

Az idén szeptember harmadik hétvégéjén lesz a Hétkápolna kegyhely Mária-búcsúja.

A kiemelkedő jelentőségű zarándok eseményhez kapcsolódóan ezúttal szeptember 7-8-án tartják a már hagyományos őszi ligettakarítást, a szervezők bíznak benne, hogy a korábbi évekhez hasonlóan most is nagyon sokan bekapcsolódnak a környezetszépítő közösségi munkába.

Pénteken elsősorban iskolás csoportokat várnak, míg 8-án, szombaton szeretettel látnak mindenkit, aki segíteni szeretné a munkát - a takarítás, szemétszedés, lombgyűjtés mindkét napon 9 órakor kezdődik.

A programot Dr. Varga Lajos segédpüspök-plébános és a Hétkápolna templomi közössége, valamint a Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány elnöke, Bíró György szervezik a város támogatásával.

Szemétszedés, avargyűjtés, letört ágak összegyűjtése, és egyéb kertészeti munkák várnak a résztvevőkre, annak érdekében, hogy az esős évszak beálltával az elrothadt levelek, szemét miatt ne legyen balesetveszélyes a park megközelítése.

A résztvevőknek korlátozott mennyiségben kerti szerszámokat is tudnak biztosítani a szervezők, de ha valakinek van otthon gereblyéje, vagy egyéb szerszáma, illetve védőkesztyűje, kérik, vigye magával.

A Váci Városfejlesztő Kft. felajánlotta az összegyűjtött hulladék elszállítását és újrahasznosításának megszervezését, a szakmai munka támogatásában Mezei Helga főkertész nyújt segítséget, amit a szervezők ezúton is köszönnek.

További információ: Tel: 06 30 921 3924, e-mail: birogyorgy@yahoo.com

Feladó: Városháza

Közélet [2018. augusztus 31., péntek]

Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!

Kellemetlen meglepetésben lehet része annak, aki nem tesz írásban bejelentést, ha legalább 10 ezer eurónak megfelelő készpénzzel lépi át az Európai Unió határát.

A nemzetközi utazások alkalmával több szabályra is figyelni kell. Az egyik ahhoz kapcsolódik, amikor valaki nagy összegű készpénzzel utazik az EU-ba, vagy hagyja el annak területét. Ha ez az összeg, akármilyen pénznemben eléri a 10 ezer eurót, akkor írásban kell bejelentést tenni a NAV-nál. A bejelentési kötelezettség szempontjából a forgalomban lévő bankjegyeken és pénzérméken kívül készpénznek minősül a bemutatóra szóló, átruházható értékpapír is, például az utazási csekk, a váltó, a fizetési megbízás, a kötvény, a részvény stb. is.

Az írásbeli nyilatkozatot az EU-ba való belépés, illetve az EU elhagyásának helyszínén kell megtenni, illetve benyújtani a vámhatóságnál.

A nyilatkozat letölthető:
http://ec.europa.eu/eucashcontrols
http://www.nav.gov.hu/nav/vam/egyeb/keszpenz_130107.html

A bejelentés elmulasztása, vagy valótlan tartalmú megtétele a birtokban tartott pénzösszeg 10, 40, vagy 60 százalékáig terjedő bírságot eredményezhet.

Az Európai Unió néhány tagállamában emellett léteznek külön ellenőrzési és nyilatkozattételi előírások a közösségen belüli készpénzforgalomra. Erről érdemes tájékozódni az utazás során érintett országok diplomáciai képviseletein.

Leopold Róbert pénzügyőr őrnagy
vám- és jövedéki szóvivő
06-30/799-9209
sajto@nav.gov.hu
Sajtó- és Kommunikációs Főosztály

Közélet [2018. augusztus 23., csütörtök]

Megemlékezés a nemzeti ünnepen

Augusztus 20-a, Szent István király ünnepe a magyarság összetartozását jelképező kiemelkedően fontos jeles dátum – hangzott el a nemzeti ünnep váci megemlékezésén.

Az esemény szónoka Raffay Ernő professzor volt, aki elöljáróban emlékeztetett: voltak idők, amikor a hatalom igyekezett elnyomni a szívekben-lelkekben a szent király tiszteletét, s mint fogalmazott, az úgynevezett kultúrharc ma is folytatódik, ebben a szembenállásban pedig a keresztény-nemzeti értékeket tisztelők, védelmezők és az azokat mellékesnek, maradinak tartók nézetei állnak szemben.

-Augusztus 20-áról az elnyomó időkben hivatalosan a valójában nem legitim kommunista alkotmány, illetve legfeljebb az új kenyér ünnepeként lehetett megemlékezni. Azonban a rendszerváltás után helyreállt a világ rendje, újra érvényre jutott az igazság. Hiszen az államalapítás ünneplése, a nemzet sorsát irányító határozott államférfi, a szentté avatott nagy király előtti tiszteletadás a lényeg – emelte ki Raffay Ernő, hozzátéve: a nép, amelynek olyan elei vannak, mint a mi államalapítónk, soha nem vész el.

A folytatásban az új kenyér megáldása következett, a szolgálatot Csuka Tamás református lelkész, nyugalmazott tábori püspök végezte.
-A keresztény hit és életszemlélet alapján minden áldások forrása a teremtő Isten, adjunk hát hálát az Úrnak ezért a nekünk szent földért, a hazánkért, mindennapi kenyérért, s mivel nem, csak kenyérrel él az ember, így tehát a lelki és szellemi táplálékért is – mondta áldásként Csuka Tamás.

A hagyományokhoz híven az ünnepi esemény adott alkalmat az önkormányzat kiemelt elismeréseinek átadására.
A „Vác Város Díszpolgára” kitüntető címet az idén Brusznyai Margit tanár, karvezető érdemelte ki a képviselő-testület döntése értelmében. Egyéni „Pro Urbe” díjazottak: Zubovits Győrkös Erzsébet, Dr. Szőnyi Mihály, Dr. Szalóki Tibor, Galambos Péter, Kápolnai Jenő. „Pro Urbe” közösségi díjat kapott a Vox Humana Énekkar és a Váczi Néptáncegyüttes.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. augusztus 17., péntek]

Pályaépítési munkák 3.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2018. szeptember 1-jétől 2018. szeptember 2-ig Vác - Balassagyarmat vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, illetve Vác – Diósjenő állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat a sötétített alappal megjelölt menetrend szerint.

2018. szeptember 8-án, 2018. szeptember 15-én és 2018. szeptember 21-től 2018. szeptember 23-ig Nagymaros – Szob állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonat módosított menetrend szerint közlekedik.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmények tartalmazzák.

MÁV-START Zrt.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
hirdetmeny_nagymaros_szob.pdf
hirdetmeny_diosjeno.pdf

Közélet [2018. augusztus 17., péntek]

Pályaépítési munkák 2.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2018. szeptember 3/4-től 2018. szeptember 7/8-ig, 2018. szeptember 9/10-től 2018. szeptember 14/15-ig, 2018. szeptember 16/17-tól 2018. szeptember 20/21-ig és 2018. szeptember 24/25-től 2018. október 7/8-ig Rákosrendező – Rákospalota-Újpest állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmény tartalmazza.

MÁV-START Zrt.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Hirdetmeny_71_Rakosrendezo-Rakospalota-ujpest_0903_1008.pdf

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2018. augusztus 31-én Vác - Verőce állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

2018. szeptember 1-től 2018. szeptember 2-ig Vác - Verőce állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

2018. szeptember 3-án Vác-Verőce állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

2018. szeptember 3/4-től 2018. szeptember 7/8-ig, 2018. szeptember 10/11-től 2018. szeptember 14/15-ig, 2018. szeptember 17/18-tól 2018. szeptember 20/21-ig és 2018. szeptember 24/25-től 2018. október 7/8-ig Rákosrendező – Rákospalota-Újpest állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

2018. szeptember 8-tól 2018. szeptember 9-ig és 2018. szeptember 15-től 2018. szeptember 16-ig Nagymaros – Szob állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmények tartalmazzák.

MÁV-START Zrt.

Közélet [2018. augusztus 16., csütörtök]

Lakossági tájékoztató légi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén légi szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2018 augusztus 22. napján, a polgári napnyugtát megelőző 1,5 órában.

Tartaléknapok: a főnapot követő 2 nap

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:
Légi irtás esetén: CORATRIN, Mosquitox 1 ULV Forte, Aqua K-othrin ULV

A készítmény méhekre veszélyes, ezért kérjük, hogy a kezelés ideje alatt a méhek bezárásáról gondoskodni szíveskedjenek!

Feladó: Városháza

Közélet [2018. augusztus 16., csütörtök]

A rendkívüli testületi ülésről jelentjük

Augusztus 13-án rendkívüli ülést tartott az önkormányzati képviselő-testület, s a döntéshozók az egyik legfontosabb feladatként rendeletet alkottak a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról, illetve ezzel összefüggésben módosították a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről szóló korábbi rendeletet.

A rendeletalkotás indoka: A "Főutca - Főtér projekt" megvalósulása következtében az önkormányzat korlátozott forgalmú övezeteket jelölt ki. Ezek köre később tovább bővült, valamint az ezen területekre történő önkényes behajtás megakadályozása érdekében süllyedő oszlopokat szereltek fel. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján pedig szükségessé vált az érintett városközponti területek használati rendjének rendeleti szintű újraszabályozása.
A testület hozzájárulást adott ahhoz, hogy a Váci Waldorf Alapítvány (mint adós) bankhitel felvétele kapcsán a Vác 1620/7 helyrajzi számú ingatlanra 60.000.000,- Ft tőke és annak valamennyi járuléka erejéig első ranghelyen az ingatlant terhelő jelzálogjogot és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztessen be.
A vonatkozó törvényi előírás értelmében a helyi közösségi közlekedési szolgáltatást megrendelő települések augusztus 21-ig pályázatot nyújthatnak be az üzemeltetési, támogatási költségek csökkentése érdekében. A pályázatnak az önkormányzat határozatba foglalt nyilatkozatát is tartalmaznia kell a helyi szintű feltételek biztosítására vonatkozóan. A rendkívüli ülésen ezt a határozatot is elfogadták a döntéshozók.
Fördős Attila polgármester előterjesztése alapján, költségvetési forrás felszabadításával fedezetet biztosított a testület a Kosdi út - Deákvári fasor - Telep utcai kereszteződés körforgalmú csomóponttá fejlesztésének folytatásához, továbbá a Kosdi út - Jávorszky sétány kereszteződés forgalombiztonságának növelését szolgáló tervezett beruházás terveinek elkészíttetésére.
Az önkormányzat részéről nincs akadálya a Waitzen Klasszik Veteránjármű Egyesület szeptember 1-re tervezett rendezvényének, a képviselő-testület ugyanis felhatalmazta a polgármestert az autófelvonulás útvonalának illetve az esemény Duna-parti pihenő helyszínének biztosítására vonatkozó engedély-kérelem jóváhagyására.

***

Hirdetmény

Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 13.-i rendkívüli ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
- 30/2018.(VIII.14.) sz. rendeletalkotás – a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról.
A szabályozás elsősorban az övezetek igénybevételének jogcímét, a behajtás rendjét szabályozza annak érdekében, hogy a területeken a megjelenő gépjármű forgalom a
lehető legkisebb mértékű legyen, a várakozás (parkolás) a területen megszűnjön, illetőleg időtartama minimálisra csökkenjen.
- 31/2018.(VIII.14.) sz. rendeletmódosítás – a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről szóló
31/2016.(VII.15.) sz. rendeletről.
A korlátozott forgalmú övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló önkormányzati rendelet újraszabályozása vált szükségessé, mely által a rendelet kiegészül a korlátozott
forgalmú övezetekbe történő behajtás rendjével kapcsolatos együttélési szabályokkal.

A rendeletek a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában megtekinthetők.


Deákné Dr. Szarka Anita jegyző

Feladó: Városháza

Téli rezsicsökkentésről szóló igénybejelentés

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a Kormány egyetért azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

Az igénybejelentésüket Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztályán nyújthatják be (2600 Vác, Március 15. tér 11.).

A benyújtási határidő: 2018. október 15.

Az igénybejelentő nyomtatvány mellékletként letölthető, valamint átvehető személyesen a Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztályán (37-es, 39-es szoba) ügyfélfogadási időben.

Fördős Attila sk.
polgármester

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
nyomtatvany_friss.pdf

Közélet [2018. augusztus 15., szerda]

Országos Állat- és kirakodóvásár Vácon

Vác, Vásártér területén 2018. augusztus 19-én vasárnap, 6-13 óráig országos állat- és kirakodóvásárt tartunk.

Továbbá tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy minden pénteken 6 órától állatpiac van a vásártéren.

Szeretettel várjuk a vásárlókat és az árusítókat is.

Vác Piac KFT
Telefon: 0627/316-212
E-mail: vacpiackft@invitel.hu
www.facebook.com/váci vásár

Feladó: Városháza

<<   1 ...  8 9 10 11 12 ...  564   >>