Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Tisztelt Váci Polgártársak!
Segítségüket, támogatásukat szeretném kérni a következő, remélhetően mindnyájunknak oly fontos ügyben.

A jövő esztendőben lesz az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója. A város legifjabb intézménye, Vác Város Levéltára ebből az alkalomból dokumentumkötetet kíván megjelentetni az 1956-os forradalom és az azt megelőző időszak váci eseményeiről és a megtorlás időszakáról 1960-ig, a váci börtönsztrájkig. A forrásokat eddig különböző levéltárakból gyűjtöttük-gyűjtjük össze. E munka során tapasztaltuk, hogy hiányos lenne a kötet, ha nem tudnánk közölni korabeli magánfeljegyzéseket, naplót, visszaemlékezést, fényképeket, plakátokat, röplapokat, újságokat és tárgyak fotóit, a magyar és a szovjet hatóságok, a munkástanácsok, az újraalakuló pártok, egyesületek által kiadott dokumentumok, vagy bármilyen más történeti emlék másolatait.

Kérem tehát Önöket, hogy aki rendelkezik ilyen dokumentumokkal, bocsássa rendelkezésünkre ezeket. Természetesen – átvételi elismervény ellenében – csak arra az időre, amíg ezt lemásoljuk, fényképezzük. De aki úgy gondolja, hogy ezekkel az emlékekkel gazdagítani kívánja a városi levéltári gyűjteményt, örömmel fogadunk minden felajánlást.

Időről-időre – ha ebbe a felajánló is beleegyezik – a sajtó útján beszámolunk a gyűjtőmunkánk eredményéről.

Kérem, hogy felajánlásaikat, vagy bármilyen észrevételüket szíveskedjenek jelezni nekem, vagy bármelyik munkatársamnak a levéltár ideiglenes székhelyén, a ferences kolostorban (2600 Vác, Géza király tér 10., 2601 Vác, Pf.: 59.), vagy a következő telefonszámon: 27-310 147, vagy e-mailben a vacarchivum@dunaweb.hu címen.

Szíves közreműködésüket előre is köszönöm.
Dr. Horváth Ferenc

levéltár-igazgató

Feladó: Vác Város Levéltára

Email: hmf@dunaweb.hu

Vác Város Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy


2005. május 18-tól


a Köztársaság úti gázvezeték építés és a Bécsi kapu műemléki feltárása miatt a Köztársaság út, Konstantin tér - Március 15. tér közötti szakasza a Főtér irányába egyirányúsításra kerül, a parkolás és várakozás megszüntetésével, a Duna felöli útpálya lezárásával.

A Köztársaság út, az Althann M. F. utcánál teljes szélességben lezárásra kerül, így a Kisvác irányából érkező járművek az Althann utca egyirányúsításának megfordításával a dr. Csányi L. körútra lesznek elterelve. Az Althann utcából csak és kizárólagosan jobbra engedélyezett a továbbközlekedés.
A Köztársaság úti lezárás miatt tehát a Március 15. tér tulajdonképpen zsákutcaként fog funkcionálni.Az autóbuszok (a lezárás miatt) terelőúton fognak közlekedni a Szent János utcától a Konstantin tér irányába, azaz nem érintik a Köztársaság út 40. és Március 15. téri buszmegállókat.
A terelés miatt az autóbuszok a dr. Csányi L. körútról a Báthori utcába történő kanyarodás biztosítása érdekében a Báthori utcának az iskola előtti szakaszát egyirányúsítjuk a DOM felé.A módosított forgalmi rendet táblák jelzik.


E két beavatkozás a város közlekedésében várhatóan néhány napig jelentős fennakadást eredményezhet.Kérjük megérésüket és az új forgalmi rend fokozott figyelembevételét, illetve aki teheti kerülje el a lezárt területeket.

Feladó: Polgármesteri Hivatal Főmérnökség

Email: fomugyint@varoshaza.vac.hu

Vác Város Önkormányzat (eladó) és Dr. Hevér László (vevő) között a Vác, Zrínyi u. 9. számú 2707/1/A/8 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiségre 2004. december 21-el adás-vételi szerződés jött létre.

Az ingatlan vételára: 5.000.000,-Ft + Áfa.íbr>

Feladó: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztálya

Email: vho@varoshaza.vac.hu

<<   1 ...  50 51 52