Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Az afrikai sertéspestis (továbbiakban: ASP) hazai vaddisznókban történt megállapításai valamint az európai országok ASP járványhelyzetének gyors és drámai romlása miatt fokozott a veszélye annak, hogy a vírus átterjed a házisertés állományokra is.

A sertés állományokat kötelező bejelenteni az illetékes járási élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztálynál. Kérem, amennyiben sertést tart, úgy szíveskedjék a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Osztálynál (továbbiakban: Osztály), mint az illetékes Hatóságnál bejelentkezni, hogy nyilvántartásba vehessük!

Amennyiben tudomása van a környezetében olyan sertéstartóról, aki esetleg nem szerepel nyilvántartásunkban kérem, hívja fel a figyelmét bejelentkezési kötelezettségére.

Mai naptól számított 14 napig lehetősége van jogkövetkezmények nélkül bejelenteni a sertéstartást Osztályunknál.

Felhívom a figyelmét, hogy annak a sertéstartónak az állománya, aki jogszabályi kötelezettségének nem tesz eleget, járványhelyzet esetén állami kártalanítás nélkül kerül leöletésre!

Elérhetőségeink: PMKH Váci Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2600 Vác, Káptalan u. 1.-3.
06-27-502-676, 06-20-556-6411, vac-elelmiszer@pest.gov.hu
ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda, péntek 09-12 óra

Amennyiben Osztályunkat nem tudja felkeresni, úgy települése Önkormányzatának Jegyzőjén keresztül szíveskedjék eljuttatni adatait (Név, cím, telefonszám) Osztályunkhoz.

Köszönöm szíves együttműködését!

Dr. Maruszki Gábor
járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dr. Kurucz Marianna
járási főállatorvos

Feladó: Városháza

A hidegebb időjárás miatt több háztartásban is befűtenek a napokban. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet, ha a fűtőeszközt nem rendeltetésszerűen használják, ha szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha a rendszeres műszaki felülvizsgálatot elmulasztották.

Az alábbi tanácsok figyelembevételével mind a kéménytüzek, mind a szén-monoxid mérgezések elkerülhetőek:

• A fűtőeszköz és a kémény kialakítását és karbantartását bízzák szakemberre, a házilag barkácsolt berendezések életveszélyesek lehetnek.

• Évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. A lerakódott por és szennyeződés nemcsak rontja a fűtés hatékonyságát, hanem balesetekhez is vezethet.

• A családi házakba a kéményseprő nem megy automatikusan, az állampolgár által foglalt időpontban végzi el az ingyenes ellenőrzést és tisztítást.
A http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken lehet időpontot foglalni. Ha valaki a telefonos ügyintézést választja, hívja a 1818-as telefonszámot, majd a 9-es és az 1-es nyomógomb benyomásával eléri a kéményseprőipari ügyfélszolgálatot.

• A szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében gondoskodjanak a lakás megfelelő szellőzéséről. Az új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba szereltessenek résszellőzőt. A szén-monoxid akkor alakul ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a szoba levegőjét az égéshez, és nem biztosított a levegő-utánpótlás.

• Egy megfelelően működő fűtőeszköz is bármikor meghibásodhat, ezért tanácsos egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelőt beszerezni. A nem megfelelő érzékelők életveszélyesek, mert hamis biztonságérzetet keltenek, és korántsem biztos, hogy időben jeleznek.

• Az alábbi linken található érzékelők megbuktak az ellenőrzéseken, ne használja őket! http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/Nem_megfelelo_CO-erzekelok_20170803.pdf

• Az alábbi linken található érzékelők megfelelő biztonságot nyújtanak: http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/Megfelelo_CO-erzekelok_20170803.pdf

• Ne fűtsenek háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását. Az ilyen lerakódások miatt leszűkül a kémény belseje, ami miatt visszaáramolhat a füst a házba.

• Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőeszközben, mint normál fűtőanyag használata esetén egy teljes fűtési szezonban.

• A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd és akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet. Minden ötödik lakástűz a kéményben keletkezik.

(Forrás: BM OKF)

Feladó: Városháza

Közélet [2018. október 12., péntek]

FELHÍVÁS - Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Névadományozási Munkacsoportja 2018. október 01-én megtartott ülésén megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta a mellékletben csatolt közterületi névváltoztatásokat, illetve új közterület elnevezéseket.

A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről, valamint egyéb elnevezésekről szóló 46/2012. (XI.23.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (9) bekezdése szerint: „A névadással, továbbá névváltoztatással érintett ingatlantulajdonosok véleményét minden esetben előzetesen ki kell kérni, és azt a Képviselő-testülettel ismertetni kell. Az ingatlantulajdonosok véleménye nem bír kötelező erővel a Képviselő-testület végleges döntésére.”

Fentiek értelmében tisztelettel felkérem az érintetteket, hogy a mellékletben található közterületi új elnevezéseket, illetve közterület névváltozásokat véleményezzék. Kérem, hogy észrevételeiket személyes adataik és a névváltozással, illetve új elnevezéssel érintett ingatlan adatainak megadásával nyújtsák be 2018. november 10-ig a Főépítészi Osztály részére.

Vác, 2018. október 08.

Tisztelettel:
Breczné Zsigmond Jolán
főépítész

A 2018. január 1. napjától hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

Az építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A 2018. január 1. után létesítendő kutakra létesítési, majd üzemeltetési engedélyt kell kérni.
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
- a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
- épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
- nem gazdasági célú vízigény.

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az engedélyről.

A részletes tájékoztató a csatolmányban olvasható!

Közélet [2018. október 11., csütörtök]

Fördős Attila polgármester a városházán tartott sajtótájékoztatón a zöldhulladék elszállítással, a Kosdi útra tervezett körforgalommal, a Vásár téri épületorzók bontásával és a főtéri ideiglenes jégpálya építésének előkészítésével kapcsolatban is tájékoztatást adott.

A polgármester köszönetet mondott a Szervezési és Tájékoztatási Osztálynak és a közreműködőknek az Aradi Vértanúk Emléknapja városi megemlékezése méltó megrendezéséért.

- A testvérvárosi kapcsolat negyed százados jubileuma alkalmából népes delegációval képviseltük városunkat Donaueschingen kiemelkedő jelentőségű, vásárral és szórakoztató fesztivállal színesített hagyományos őszi eseményén. Öröm, hogy nagy sikerrel mutatkozhatott be a rendezvényen a Forte Fotóklub Vác. A látogatás váci termelők bemutatkozására is lehetőséget adott, öt standon mutathatták be portékáikat - emelte még ki Fördős Attila az utóbbi hetek eseményei közül.

Említést tett az erdélyi testvérvárosból, Székelyudvarhelyről érkezett kórus két koncertjéről is.

A polgármester a félreértések elkerülése végett megerősítette, hogy a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. ütemterv szerint folytatja a zöldhulladék elszállítását.
- Miután a regionális feladatokat ellátó, nem váci társaság közleményt adott ki, miszerint felfüggeszti illetékességi területén a zöldhulladék elszállítást, sajnos számítanunk kell arra, hogy a környező településekről sokan hozzánk hozzák majd az ilyen jellegű hulladékot, ami új kihívást, nagy terhet jelenthet - mondta Fördős Attila.

A városvezető ismertette, hogy tovább folytatódnak az egyeztetések a Kosdi út - Telep utca kereszteződésébe tervezett körforgalom kiépítésének engedélyeztetése érdekében.

- Fontos előrelépés, hogy a Vásártér területéről eltűnnek az épülettorzók, amelyek egyrészt omlásveszéllyel fenyegettek, másrészt járványveszéllyel is számolni kellett. Előre kellett sorolni a terület rendezését, már csak a lakosság részéről jelzett igény alapján is - emelte ki a polgármester.

Fördős Attila elmondta még: a tervek szerint az előttünk álló téli időszakban is lesz ideiglenes jégpálya a főtéren, megkezdődtek az ezzel kapcsolatos egyeztetések.

Feladó: Városháza

Településrendezési eszközök módosítási eljárását folytatja az Önkormányzat - településrendezési szerződés keretében – a következő településrészen:

A Keszeg utca-Paduc utca-2. számú főút-Harcsa utca által határolt tömbben az előkerti építési határvonal módosítása

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Vác Város Honlapján a „Hírek” menüpontban a Településrendezési tervmódosítások” cím alatt, és ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Főépítészi irodán (emelet 114/B ajtó) a tárgyhoz kapcsolódóan a következő dokumentáció tekinthető meg 2018. október 08-tól; továbbá a város Honlapján a „Hírek” menüpontban a „Településrendezési tervmódosítások” cím alatt

„Helyi Építési Szabályzat módosítása – A Paduc utca - Keszeg utca - Harcsa utca - Sügér utca által határolt terület, építési mutatóira vonatkozóan”.

Kérjük Tisztelt Partnereinket, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos javaslataikat és észrevételeiket 2018. október 19.-éig juttassák el az alábbiak szerint:
1. e-mailben a foepitesz@varoshaza.vac.hu címre, vagy
2. postán, vagy ügyfélfogadási időben személyesen a Váci Polgármesteri Hivatal Főépítészi Osztályához.

Vác, 2018. október 08.

Tisztelettel:
Fördős Attila sk.
polgármester

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Vac_mod_180924.pdf

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Vác településen 2018. október 12. és december 06. között
hajtja végre a lakáspiac jellemzői feltárására irányuló Lakbérfelmérés című adatfelvételét, amelynek célja, hogy
felmérje a bérelt magánlakásban élők lakáskörülményeit. Az adatokra támaszkodva megalapozott számítások
végezhetőek a magánbérleti szektor nagyságáról, gazdasági súlyáról.

A Magyarországon felkeresendő 15 ezer cím kijelölését statisztikai módszerrel, véletlenszerű kiválasztással
hajtottuk végre.

A kérdezők 2018. október 12. és 2018. november 30. között, személyesen veszik fel a kapcsolatot a kijelölt címen
élő adatszolgáltatókkal. Amennyiben az ott lakók piaci magánbérlőként élnek a címen, akkor kétféle módon
válaszolhatják meg a kérdőívet:


1. személyes interjú keretében, a kérdezőnek válaszolva.

2. önállóan, az interneten elérhető elektronikus kérdőív kitöltésével. (A kérdőív a www.ksh.hu/lakberfelmeres
oldalon érhető el, a belépéshez szükséges jelszót a kérdező adja át a címen élőknek.)

A kérdőívet kitöltők és a nyereménysorsolásra jelentkezők között decemberben tableteket és egyéb értékes
ajándékokat sorsolunk ki.

Az adatszolgáltatás önkéntes és név nélküli.

Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve közöljük, azokat más szervek, személyek
részére nem adjuk ki, a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Unió 2016/679 sz.
Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően.

Az adatgyűjtést végrehajtó kérdezők fényképes igazolvánnyal rendelkeznek.

A lakosság és az önkormányzatok számára hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a
06-80-200-766 ingyenes zöldszámon adunk további felvilágosítást, valamint a lakinfo@ksh.hu e-mail címen is
fordulhatnak hozzánk.

Az adatfelvétellel kapcsolatosan a www.ksh.hu\lakberfelmeres internetes oldal nyújt bővebb tájékoztatást.

Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, amellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!

Feladó: Városháza

Közélet [2018. október 10., szerda]

Idén is, immár negyedik alkalommal elnyerte a Családbarát Munkahely címet Vác Város Önkormányzata

Az elmúlt évek családbarát intézkedéseit, a váci önkormányzat dolgozóira fordított figyelmét, a munka és a család körüli teendők összeegyeztetésében tett kiemelkedő programjait és a fejlesztési terveit is díjazta az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az idei a negyedik alkalom, amikor az önkormányzat a Családbarát Munkahely címet viselheti.

Csak az elmúlt évben számos lehetőséget biztosított az önkormányzat a családos dolgozóknak. Az iskolázásban anyagi támogatást és munkaidő kedvezményt is kaphattak a kisgyermekes szülők. Sikeres volt a korábbi években a dolgozók körében az országban egyedülálló kedvezmény, a Pünkösd Kedd, mint fizetett szabadnap is, így négy napot tölthettek együtt a családok. Legutóbb már a Húsvét utáni keddel bővült az együtt töltött ünnepnapok száma.

Vác Város Önkormányzata egyebek mellett családbarát környezet megteremésének érdekében a gyermekvállalással járó anyagi terheket is próbálja folyamatosan csökkenteni. Így például a beiskolázási támogatás mellett a gyermekétkeztetési díj meghatározásánál még a lakástörlesztő hitel havi díja is számít, csökkentő tényezőként. Emellett ingyenes a Menningococcus védőoltás és a bárányhimlő elleni védőoltás is.

A különböző programokkal a kultúra a sport és szórakozás is teret kaphat a munkavállalók és családtagjaik életében. Különböző táborok és kulturális rendezvények, teljeskörű foglalkozások biztosítanak kedvező időtöltést és fejlődést a szünetekben is.

A jövőben is várható a rugalmas munkaszervezés, amely későbbi munkakezdést biztosít az anyukáknak. Iskolakezdési támogatással, illetve strandbérlettel az anyagi terhek csökkentése és a szünidei programok biztosítása is cél, erről Deákné dr. Szarka Anita jegyző beszélt a díjátadó után Budapesten.

Az idei tervek között szerepel a Pünkösd Kedd folytatása, a Húsvét Kedd bevezetése és wellness hétvége biztosítása három család számára. Továbbá ösztöndíj támogatással, színház bérlettel, különböző képzésekkel, karácsonyi ajándékcsomaggal is azt szeretné elérni Vác Város Önkormányzata, hogy a munkahely és a család egymást harmóniában egészítsék ki a dolgozók életében. - mondta Deákné dr. Szarka Anita.

A munka és magánélet összeegyeztetése, a kötelezettségek összehangolása, a családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése a célja a Családbarát Munkahely pályázatnak, amelyet immár negyedszer érdemelt ki Vác Város Önkormányzata. Ezzel a címmel másfél millió forint támogatást kapott az önkormányzat a tervezett programok megvalósítására, a kedvezmények bevezetésére.
Idén a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ is díjat kapott. Az intézmény másodszor érdemelte ki a Családbarát Munkahely elismerést.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. október 9., kedd]

Szennyvízhálózati rekonstrukció a váci ligetben

A DMRV Zrt. az idei évben folytatja, illetve befejezi a váci szennyvíztisztító telep előtti szennyvíz főgyűjtő vezeték rekonstrukcióját.

A vezetékrekonstrukció során a József Attila sétány folytatásaként a ligeten keresztül húzódó szennyvízelvezető hálózat kitakarás nélküli felújítása valósul meg.

A váci szennyvíztisztító telep előtt két 600 mm átmérőjű azbesztcement anyagú és egy 800 mm átmérőjű beton anyagú főgyűjtő szennyvízvezetéken keresztül érkezik a Dunakanyar több településének szennyvize. Ezen szakasz tisztítása és kamerás állapot vizsgálata a közelmúltban megtörtént. A vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy a csatorna több helyen erősen korrodált, tenyérnyi leválások tapasztalhatók, igen rossz műszaki állapotban van. A rossz műszaki állapot komoly kockázatot jelent az ellátás biztonságára, illetve üzemzavar esetén szennyvíz elöntést okozhat a természetvédelmi területen, mely a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó, országos jelentőségű védett terület.

A tárgyi beruházás a DMRV Zrt. 2018. évi Gördülő Fejlesztési Terve keretében kerül megvalósításra, ezzel hosszú távra biztosítva a zavartalan és üzembiztos szennyvízelvezetést a több mint 1100 méternyi csatornaszakaszon. E technológiával (pontszerű bontások mellett a meglévő csatornaszelvénybe egy új, üvegszálerősítésű poliészter cső kerül behúzásra) a tervezett rekonstrukció a környezet legkisebb zavarása mellett, a folyamatos szennyvízüzem biztosításával a legrövidebb határidővel valósítható meg.

A rekonstrukció tervezett befejezési határideje: 2018. december 20.

Kérjük a lakosság és a kerékpárút használók szíves türelmét és megértését, különös tekintettel a kerékpárút szakaszos lezárásaira és ideiglenes tereléseire!

Megértésüket köszönjük!

DMRV Zrt.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. október 8., hétfő]

Méltó megemlékezés az aradi vértanúk emléknapja alkalmából

Az október 6-ai nemzeti gyásznap városi megemlékezésén ezúttal a váci Szakképzési Centrum I. Géza király közgazdasági szakgimnáziumának fiataljai adtak - igazán lírai, az érzelmekre ható - műsort, majd a hagyományokhoz híven a mártíroknak emléket állító terrakotta portrék megkoszorúzása tette teljessé az eseményt.

A megemlékezés szónoka Greff Tamás, a közgazdasági szakgimnázium történelem szakos tanára volt.
- Mondják, hogy a történelmet a győztesek írják. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg a történelmi igazságtételről sem, hiszen mindig az utókorra vár a nemzeti és világpolitikai sorsfordító események értékelése. És ennek a mi 1848-1849-es forradalmunk és szabadságharcunk esetében különös jelentősége van - emelte ki a szónok.
Mint fogalmazott, a történelmi igazságtételnek köszönhető, hogy aradi mártírjainkat és a számtalan névtelen áldozatot hősként tiszteljük, generációról generációra példaképnek állítjuk.
- Fontos felelőssége az utókornak a nem feledés, az, hogy hőseink nemzetért vállalt áldozatát mindig, minden korban kellően értékeljük, megbecsüljük - zárta szavait a szónok.
Az esemény zárásaként az intézmények képviselői koszorúkat helyeztek el a vértanúk emlékoszlopainál, az önkormányzat nevében Mokánszky Zoltán alpolgármester koszorúzott, s számos magánszemély is csokrokat helyezett el a mementóknál.

Feladó: Városháza

<<   1 ...  6 7 8 9 10 ...  564   >>