Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2018. október 29., hétfő]

Sajdik Ferenc életművéből ad ízelítőt egy új képzőművészeti album

A Szülőföld Kiadó gondozásában, "A varázsló felemeli ceruzáját" címmel a közelmúltban megjelent egy Sajdik Ferenc életművéből ízelítőt adó reprezentatív képzőművészeti album, melyben a szerkesztők igen komoly fejezetet szenteltek a Kossuth-díjas karikaturista váci témájú művek hosszú sorát eredményező, mindmáig tartó legújabb korszakának.

- A csillagok szerencsés együttállásának tulajdoníthatjuk, hogy Sajdik Ferenc munkásságában fontos korszakká vált illetve válik a váci témájú táblaképek festése, de elévülhetetlen szerepe van ebben a történetben Pap László műgyűjtőnek, művészettörténésznek is. Öröm, hogy a mester összetéveszthetetlenül sajátos stílusában, humorával mesevárost teremt lakóhelyünkből. Feltett szándékunk, hogy minél teljesebb formájában itt tarthassuk ezt a kollekciót az önkormányzat tulajdonaként, egyik büszkeségünkként - mondta a Modern Művészeti Gyűjtemény központi kiállítóterében rendezett könyvbemutatón Fördős Attila polgármester.
A városvezető idézte a klasszikus mondást, miszerint: "Akinek van humora, mindent tud. Akinek nincs, mindenre képes."
- Sajdik Ferencnek pedig van humora, kellő életbölcsessége, és mivel a rajz, a festészet terén is mindent tud, alkotásai nagyon kifejezőek, szinte úgy érezhetjük, hogy minden művéből kikacsint ránk - emelte ki Fördős Attila.
Pap László felidézte, hogy a Sajdik Ferenccel szövődött barátságuk véletlen találkozásnak köszönhető: a mester és felesége egy váci városnézésük alkalmával betértek az Eszterházy utcai galériába, ahol aztán hosszasan elbeszélgettek a tulajdonos műgyűjtővel, miközben a táblaképfestés lehetősége is felmerült.
- Elsőként tehát arra kértem a mestert, hogy fessen néhány táblaképet, és bár először tartózkodott, hamarosan mégis előállt három művel, ráadásul azt mondta, egyre inkább élvezi ezt a fajta munkát. A következő kérésem az volt, hogy fesse meg sajátos stílusában Vác kultúrtörténetét, és örömmel állt elébe ennek a kihívásnak is. Fontos mérföldkő volt aztán a Sajdik-gyűjtemény, a "Váci Mosolyalbum" kiállítás megnyitása, és elmondhatom, hogy sokan itt kezdik váci városnézésüket, ráadásul a visszajelzések alapján a humoros képek megtekintése igazán jó kedvcsináló bevezetés a város alaposabb felfedezéséhez - mondta Pap László.
Hozzátette: a mester idős kora ellenére ma is nagyon aktív, a festés, rajzolás élteti-lelkesíti igazán, tehát zárszóként - nagy taps kíséretében - jó egészséget kívánt Sajdik Ferencnek és kedves feleségének.
A Szülőföld Könyvkiadó - többek között az önkormányzattal kialakított gyümölcsöző kapcsolat révén - már hét, részben vagy egészében váci vonatkozású kötetet jelentetett meg, s mint azt Farkas Csaba ügyvezető érdeklődésünkre elmondta, további terveik is vannak ezen a téren.
Az ünnepélyes könyvbemutatón közreműködött Farkas László cimbalomművész: felemelte ütőit és olyat pörgetett velük a hangszeren, hogy a közönség vastapssal jutalmazta.
Továbbá felemelte hangját Smál-Szilaj Gábor színész, elszavalva Petőfi Sándor: Anyám tyúkja című klasszikusát és Romhányi József: Szamármese című remeklését, mondhatni, hogy remekelve, szintén vastapsot érdemlőn.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. október 29., hétfő]

Diákok takarítottak a közparkokban

Ha sokan összefognak, két-három óra alatt gyönyörűen ki lehet takarítani, rendezetté lehet tenni egy-egy közparkot, jó példa volt erre az őszi szünet előtti utolsó tanítási napra szervezett akció.

Csakúgy mint a tavaszi és őszi ligettakarítás, a játszóterek tél utáni karbantartása, úgy már ez a parkgondozó akció is hagyománnyá vált.
- Nagy segítség az önkormányzatnak az oktatási intézmények bekapcsolódása a közparkok takarításába, de ez csak az egyik vetülete ezeknek az akcióknak. A másik, talán még lényegesebb szempont, hogy a diákok megtapasztalhatják, milyen lényeges a közösségi összefogás, a közös munka egy-egy jó cél érdekében. Köszönettel tartozunk a szervezőknek és természetesen a közreműködő iskoláknak is - nyilatkozta az egyik helyszínen, a deákvári Kresz-parkban tartott sajtótájékoztatón Mokánszky Zoltán alpolgármester.
A másik kiemelt helyszín ezúttal is a Rózsakert volt, mindkét helyen számos iskolai csoport tüsténkedett.

Feladó: Városháza

A Pest Megyei Kormányhivatal a következő hirdetményt teszi közhírré:

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) által benyújtott kérelem alapján az M2 gyorsforgalmi út Budapest - Vác közötti szakasz létesítésére az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 2016. augusztus 11. napján kelt, OKTF-KP/1125-87/2016. számú, valamint az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 2011. szeptember 21. napján kelt 14/1175-38/2011. számú, és az azt módosító, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 2012. január 26. napján kelt 14/1175-55/2011. számú határozatával módosított, az Országos Környezet- és és Vízügyi Főfelügyelőség 2004. december 31. napján kelt 14/2618/24/2004. számú határozatával kiadott környezetvédelmi engedély módosítására vonatkozóan a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály előtt közigazgatási hatósági eljárás indult.

Részletek az alábbi csatolt dokumentumban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
PE-KTFO-4486-2018_Hirdetmeny.pdf

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet országos toborzó programot indít.

Jelentkezz, ha elmúltál 18, középfokú végzettségű, büntetlen előéletű magyar állampolgár vagy!

Amit kérünk:
fényképes önéletrajz,
motivációs levél,
iskolai végzettséget
és nyelvtudást igazoló
okiratok másolata

Amire készülnöd kell:
fekvőtámasz
hajlított karú függés
fekvenyomás
4x10 m-es ingafutás
helyből távolugrás
hanyattfekvésből felülés
2000 m-es síkfutás

Egészségügyi alkalmasság:

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégzéséhez szükséges dokumentumok

egy évnél nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat eredménye,
egy évnél nem régebbi urológiai vizsgálat eredménye,
ideggyógyászati vizsgálat eredménye,
szemészeti szakorvosi lelet,
fül-orr-gégészeti és audológiai szakorvosi lelet,
fogászati szűrővizsgálat eredménye,
teljeskörű labor vizsgálat,
EKG lelet,
a kérdőíven megjelölt korábbi betegségeire, gyógykezeléseire,
jelenlegi egészségi állapotára vonatkozó szakorvosi, laboratóriumi eszközös vizsgálati leletek, zárójelentések.

Továbbá:
Hölgyeknél egy évnél nem régebbi citológiai vizsgálat eredménye.

Az egészségi alkalmassági vizsgálatot az intézet alapellátó orvosa végzi.

Elérhetőségek:
06-1-301-8396
toborzas@bv.gov.hu
www.bv.gov.hu/toborzas

Feladó: Városháza

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városban tartósan végzett kiemelkedő sporttevékenység elismerésére „Vác Város Sportjáért” kitüntető címet alapított.

Vác Város Sportjáért” kitüntető cím
(1) A kitüntetés olyan személyeknek, csapatoknak adományozható, akik az utánpótlás nevelésben, a sportolók versenyre történő felkészítésében, a sportolás megszerettetésében kiemelkedő és példamutató munkát végeznek, illetve Vácon élő és váci sportegyesületben sportolók részére, közoktatási intézményben tevékenykedő edzőknek és sportszakembereknek.
(2) Vác Város Sportjáért kitüntetés azon személyeknek, csapatoknak

adományozható:

a) akik Vác városában a testnevelés és sport területén kiváló munkájukkal kimagasló eredményeket értek el.
b) a város jó hírnevét emelő országos, európai, világ- és olimpiai versenyeken I-III helyezést elért sportolók és felkészítésükben közreműködő sportszakemberek elismeréséért.
c) akik a városban a testnevelés és a sport érdekében a testnevelés és sport népszerűsítésével, a lakosság fizikai és erkölcsi állapotának fejlesztéséért, az ifjúság testedzésének és a diáksportnak az eredményességéért, fejlesztéséért hosszú időn keresztül eredményes tevékenységet végeztek.
d) akik a testneveléssel és a sporttal foglalkozó társadalmi szervezetekben, egyesületekben hosszú időn át példamutatóan eredményes és kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.
(3) Vác Város Sportjáért kitüntetés adományozását írott formában - 17. § (2) pontjában felsoroltak figyelembevételével Vác Város polgára kezdeményezheti.
A kitüntetés adományozója Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
A kitüntetés részeként díszoklevél díszmappában, és bronz plakett díszdobozban kerül átadásra.

A javaslatokat minden év október 30-ig lehet benyújtani a Művelődési- Oktatási és Ifjúsági- Sport Bizottság elnökének címezve.

Személyesen: a javaslatok az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetőjénél - Mohácsiné Dim Rita - adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 40-es irodába.

E-mail-es formátumban pedig: szoc-segely2@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.

A kitüntető címet a decemberi Képviselő-testülete ülésen a polgármester adja át.

Vác, 2018. október 19.

Fördős Attila s.k. polgármester

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
sport_2018.pdf

Közélet [2018. október 25., csütörtök]

Főhajtás a forradalmi hősöknek

A hagyományoknak megfelelően délelőtt a börtön oldalánál lévő emlékmű és a város különböző pontjain lévő, a forradalomban vagy a kommunizmus éveiben magukat kitüntető, illetve mártíromságot szenvedett személyek előtt tisztelgő mementók megkoszorúzásával kezdődött, majd este ismét koszorúzásokkal zárult az október 23-ai nemzeti ünnep városi megemlékezése.

Az október 23-ai nemzeti ünnep városi megemlékezésének koszorúzásain többek között kulcsszó volt a hősiesség, a szabadságszeretet, a kitartás, a hűség, a bátorság, a tisztelet.
Több szónok is kiemelte, hogy az '56-os forradalom és szabadságharc a világ egyik legtisztább küzdelme volt a szabadságért, függetlenségért - egy kis nép hőseinek szembeszállása a hatalmas túlerőben lévő elnyomó hatalom ellenében. Visszatérő gondolat volt az is, hogy a példát mutató elődök tisztelete kiemelkedően fontos kötelessége az utódoknak, hiszen a hagyományok, a múlt örökségének hűséges megbecsülése az egyik záloga a nemzeti megmaradásnak. Megfogalmazódott még, hogy a szabadság, a hit olyan értékek, amelyekért olykor áldozatot kell vállalni, és az áldozatvállalásból a forradalom és szabadságharc mártírjai, a kommunizmus meghurcoltjai egyaránt példát adnak a felnövekvő generációknak.
A késő délután rendezett ünnepi műsorban ezúttal - a Vác Civitas Szimfonikus zenekar tolmácsolásában - ritkábban hallható zeneművek csendültek, így Erkel Ferenctől az Ünnepi nyitány illetve Dózsa esküje, valamint Franz Doppler: Magyar fantázia című műve, szólistaként közreműködött Scheuring Kata (fuvola) és Balczó Péter (tenor).
Az ünnepség szónoka, Rétvári Bence országgyűlési képviselő egyebek mellett azt is megemlítette, hogy vannak, akik azt gondolják, azt hirdetik, hogy ha és amikor hozzájárulnak az ország függetlenségének csökkentéséhez, akkor azzal növelik az egyéni szabadságot.
- Ez azonban óriási tévedés és a közvélemény félrevezetése, jó, ha erre éberen odafigyel minden választó, hiszen ellenkező esetben egyszer csak azt vesszük észre, hogy már nincs hazánk - figyelmeztetett a politikus.
Az államtitkár zárszóként kiemelte: október 23-a azért is nagyon jelentős mérföldkő, mert ez a szabadságküzdelem nem lánglelkű, karizmatikus vezetők hatására robbant ki, hanem egyértelműen a nép forradalma volt, ami szinte példa nélküli világtörténelmi csoda.
***
A börtönnél Vitéz Sárosi Gyula, az 1945-56 közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége vezetőségi tagja és Bereznai László, az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet nyugdíjas kutatója, menedzser, újságíró; Dr. Kristóf Béla egykori polgármester emléktáblájánál Moys Csaba, a Váci Reménység Egyesület elnöke; Pap Béla mártír sorsú református lelkész mementójánál Magyari József, a Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatója; Komáromi Kornélia, Vác posztumusz díszpolgára emléktáblájánál Szántó Gabriella; Kovács Ottó mártír emléktáblájánál Balkovics Péter önkormányzati képviselő, a Dr. Brusznyai Árpád és Dr. Rusvay Tibor emléke előtt tisztelgő mementóknál Sebő József író-szerkesztő, tanár; Dr. Pétery József megyéspüspök mementójánál Dr. Beer Miklós megyéspüspök mondott beszédet.
A koszorúzásokon - szavalatokkal, énekkel - közreműködtek az I. Géza király közgazdasági szakgimnáziumot, a Boronkay György műszaki szakgimnáziumot és gimnáziumot, az Árpád Fejedelem általános iskolát, a Juhász Gyula általános iskolát, a Karolina katolikus általános iskolát valamint a székesegyházi kórusiskolát képviselő diákok.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. október 24., szerda]

MÁV - Téli óraátállítás

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a tisztelt utazókat, hogy 2018. október 28-án vasárnap az óraátállítás miatt a 70. sz. vasútvonalon a 2210 sz. Budapest-Nyugatiból 0:52 órakor induló Szobig közlekedő személyvonat a teljes útvonalon, az óraátállításban is érintett Szob alsó – Szob szakaszon is nyári időszámítás szerint közlekedik, Szobra 2:04 órakor érkezik.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmény tartalmazza.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
V_Menetrendi_info_teli_oraatallitas.pdf

Közélet [2018. október 19., péntek]

Az októberi testületi ülésről jelentjük

Az októberi ülés egyik legfontosabb napirendi pontjaként a képviselők vázlatosan megismerhették a barokk belváros fejlesztésére és a múzeumnegyed kialakítására vonatkozó tanulmányterveket.

Az ülés elején a testület gratulált Manajló András festőművésznek, aki elnyerte a Pro Kultúra Minoritate kitüntetést.
Mint ismeretes, a kormány határozata alapján Vác négy milliárd forint forráshoz juthat a turisztikai attraktivitás, vagyis az idegenforgalmi vonzerő növelését célzó beruházásokhoz, az összegből három milliárd a barokk belváros fejlesztésére, egy milliárd múzeumnegyed kialakítására fordítható.
Az önkormányzat és a Magyar Turisztikai Ügynökség folyamatos egyeztetései révén jön létre a projekt támogatási szerződése.
Az önkormányzat 2016. áprilisában szerződést kötött az SOS Bt-vel, mely szervezetnek két átfogó tanulmány elkészítése volt a feladata annak érdekében, hogy megkezdődhessenek az érdemi tárgyalások az MTÜ-vel a kormányhatározatban megjelölt célok megvalósítása érdekében.
Nos, immár mindkét tanulmány a Magyar Turisztikai Ügynökség asztalán van, tehát elkezdődhet a tervezés-előkészítés következő szakasza.
Mint az ülésen megfogalmazódott, Vácott vannak attrakciók, most az a cél, hogy úgymond turisztikai termékké lehessen fejleszteni azokat.
Az alapvetés az, hogy a turisztikai vonzerő fejlesztésének középpontjába a Memento Mori kiállítást célszerű állítani mint nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló attrakciót, a múzeumi negyed és a barokk belváros fejlesztését e köré érdemes építeni.
Csak néhány elképzelés a tervezett fejlesztések közül: a múmiák és a hozzájuk kapcsolódó leletanyag kiállítóterének jelentős bővítése, a gyerekek érdeklődésére számot tartó élménymúzeum kialakítása, látogatóközpont létrehozása, a görög templom állagmegóvása úgy, hogy a torony kilátóként szolgálhasson, a börtönmúzeum bevonása a kínálatba.
A napirend tárgyalását lezárva a testület - köszönetét kifejezve a készítőknek - tudomásul vette a tanulmánytervekről szóló tájékoztatót.
A jelentősebb beruházásokról szóló tájékoztató tárgyalása során egyebek mellett kiderült: hosszas tárgyalások után úgy tűnik, hogy a város közútkezelői jogot kap a Kosdi út és a Telep utca kereszteződésére vonatkozóan, ami nagyban segítheti, hogy mielőbb megvalósulhasson az ide tervezett körforgalom.
A képviselő-testület elfogadta a város környezeti állapotáról szóló jelentést, mint ahogy a nemzetiségi önkormányzatok idei munkájáról szóló beszámolókat is.
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség mielőbb szeretné megindítani a közbeszerzési eljárást a liget határába tervezett vizes sportok háza megvalósítása érdekében, és ehhez kapcsolódóan támogatásért folyamodtak a váci önkormányzathoz, mivel a beruházás kalkulált költsége jelentősen megnövekedett az elmúlt időszakban. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a város - kerekítve - legfeljebb bruttó harmincegy és fél millió forint erejéig forrást biztosít a célra - sikeres közbeszerzés lefolytatását követően, a 2019-es költségvetés terhére.
A testület jóváhagyta a váci 7009/1, 7009/13, 7009/30, 7009/42 helyrajzi számú (természetben a Vác déli területén lévő) utak ingyenes ajándékozás keretében történő átvételét, továbbá felhatalmazták a polgármestert a szerződéstervezet végleges aláírására.
Zárt ülésen eldőlt, hogy az önkormányzat támogatja a jelenlegi intézményvezető, Szalárdi Attila pályázatát a Juhász Gyula Általános Iskola igazgatói posztjára, javasolják kinevezését a fenntartónak.

***

Hirdetmény

Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 18.-i ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
- 37/2018.(X.19.) sz. rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 4/2018.(II.23.) sz rendeletről
A rendeletmódosítást elsősorban központi költségvetésből származó források, valamint a saját bevételek költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja. Rendeletmódosítást
követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.499.209 eFt.
- 38/2018.(X.19.) sz. rendeletmódosítás – a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 63/2013.(XII.13.) sz. rendeletről
A „Vác Város Tehetséggondozásáért” kitüntető cím szabályainak pontosítása szükségessé vált.
- 39/2018.(X.19.) sz. rendeletalkotás – a váci 20919/1 hrsz-ú kivett, útból 2841 m2 területrész törzsvagyonból történő kivezetéséről
A Grónár dűlőben lévő 20919/1 hrsz-ú földút felső szakaszának környező területei magántulajdonban vannak, így a földrészletek megközelítését szolgáló utat csak a
földtulajdonos tudja használni.

A rendeletek a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában megtekinthetők.

Vác, 2018. október 19.

Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Feladó: Városháza

Közélet [2018. október 18., csütörtök]

Országos Állat- és kirakodóvásár Vácon

2018. október 21-én országos állat- és kirakodóvásárt rendezünk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk 6-13 óráig.

Vác Piac KFT
Telefon: 0627/316-212
facebook.com/ váci vásár
e-mail: vacpiackft@invitel.hu

Feladó: Városháza

Közélet [2018. október 18., csütörtök]

Lakossági tájékoztató forgalomelterelésről

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy október 23-án, a nemzeti ünnep városi megemlékezésének programjához igazodva a hatóság 10-12 óra között lezárja a gépjárműforgalom elől a fegyház és a Dózsa György út 54. közötti útszakaszt, 16.45-17.45 között a Március 15. teret, valamint 18.45-19.15 között a Konstantin teret a Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola, a Konstantin tér 1-5. és a püspöki palota előtt.
Az intézkedés miatt megértésüket és türelmeket kérjük!

Feladó: Városháza

<<   1 ...  5 6 7 8 9 ...  565   >>