Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2018. október 8., hétfő]

Méltó megemlékezés az aradi vértanúk emléknapja alkalmából

Az október 6-ai nemzeti gyásznap városi megemlékezésén ezúttal a váci Szakképzési Centrum I. Géza király közgazdasági szakgimnáziumának fiataljai adtak - igazán lírai, az érzelmekre ható - műsort, majd a hagyományokhoz híven a mártíroknak emléket állító terrakotta portrék megkoszorúzása tette teljessé az eseményt.

A megemlékezés szónoka Greff Tamás, a közgazdasági szakgimnázium történelem szakos tanára volt.
- Mondják, hogy a történelmet a győztesek írják. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg a történelmi igazságtételről sem, hiszen mindig az utókorra vár a nemzeti és világpolitikai sorsfordító események értékelése. És ennek a mi 1848-1849-es forradalmunk és szabadságharcunk esetében különös jelentősége van - emelte ki a szónok.
Mint fogalmazott, a történelmi igazságtételnek köszönhető, hogy aradi mártírjainkat és a számtalan névtelen áldozatot hősként tiszteljük, generációról generációra példaképnek állítjuk.
- Fontos felelőssége az utókornak a nem feledés, az, hogy hőseink nemzetért vállalt áldozatát mindig, minden korban kellően értékeljük, megbecsüljük - zárta szavait a szónok.
Az esemény zárásaként az intézmények képviselői koszorúkat helyeztek el a vértanúk emlékoszlopainál, az önkormányzat nevében Mokánszky Zoltán alpolgármester koszorúzott, s számos magánszemély is csokrokat helyezett el a mementóknál.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. október 8., hétfő]

Sajtóközlemény a zöldhulladék elszállításáról

Mivel a zöldhulladék elszállításával kapcsolatban kérdések merültek fel a lakosságban, a Váci Polgármesteri Hivatal az alábbiakat közli:

A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. továbbra is a megszokott kétheti rendszerességgel viszi el a zöldhulladékot.
Az utolsó szállítási nap 2018. december 1-je szombat.

Feladó: Városháza

Vác Város Képviselő-testülete a város közigazgatási területén működtetett közművelődési intézményekben, továbbá az egyéb váci székhelyű művelődési intézményekben kiemelkedő munkát végző adminisztratív és technikai dolgozók anyagi és erkölcsi munka elismerésére „Közművelődést segítő munkáért” kitüntető címet alapított.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek részletes indoklással az érintett kulturális intézmények vezetői.

Az indoklással ellátott javaslatokat 2018. november 20-ig beérkezően az alábbi címzéssel kell benyújtani:
Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság, 2600 Vác, Polgármesteri Hivatal 37. szoba
A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.

Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

Feladó: Városháza

Vác Város Képviselő-testülete az alkotóművészet terén kifejtett szakmai és művészi munka elismerésére „Vác Város Művészeti Díja” kitüntető címet alapított.
A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási területén működő, alkotó művészeknek, a városban működő alkotó művészeti közösségeknek és tagjainak.

A kitüntetés adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek:
- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői
- a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, egyesületek
- intézményi, munkahelyi kollektívák
- Vác város polgárai
- művelődési tevékenységet folytató gazdasági társaságok képviseletre jogosult tagjai valamint a szakmai felügyeletek vezetői.

Az indoklással ellátott javaslatokat 2018. november 20-ig beérkezően az alábbi címzéssel kell benyújtani:
Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság, 2600 Vác, Polgármesteri Hivatal 37. szoba
A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.

Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

Feladó: Városháza

Vác Város Képviselő-testülete a kiemelkedő közművelődési és közgyűjteményi munka elismerésére
„Vác Város Művelődéséért” kitüntető címet alapított.
A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási területén működő közgyűjteményi és közművelődési intézménynek, az intézmények alapfeladatait ellátó közalkalmazottaknak, a városban működő művelődési közösségeknek és tagjainak. A kitüntetés adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek:

- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői
- a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, egyesületek
- intézményi, munkahelyi kollektívák
- Vác város polgárai
- művelődési tevékenységet folytató gazdasági társaságok képviseletre jogosult tagjai valamint a szakmai felügyeletek vezetői.

Az indoklással ellátott javaslatokat 2018. november 20-ig beérkezően az alábbi címzéssel kell benyújtani:

Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság, 2600 Vác, Polgármesteri Hivatal 37. iroda
A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.


Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

Feladó: Városháza

Közélet [2018. október 2., kedd]

Székelyudvarhelyi énekegyüttesek váci vendégszereplése

Vác és az erdélyi Székelyudvarhely között 1992-ben kezdődött a közös kapcsolat kialakítása, amely öt évvel később, 1997-ben testvérvárosi együttműködésé alakult át. E rendkívül tartalmas testvérvárosi együttműködés negyedszázados jubileumát tavaly ünnepelte a két város. A jeles eseményen a két önkormányzat polgármestere által aláírt dokumentum újabb távlatokat nyitott a székely és a váci település testvérvárosi kapcsolatában, kulturális, sportéletében.

Mindkét városban magas színvonalú a kulturális élet, az elmúlt években kölcsönösen nyílt kiállítás képzőművészek alkotásaiból, vendégszereplésen léptek fel a művészeti együttesek. Az idei Váci Világi Vigalomban fellépő kulturális csoportok után, szeptember utolsó hétvégéjén Székelyudvarhely két nagyhírű együttese, a 150 éves Székely Dalegylet Férfikórusa és a 25 éves Alla Breve Vegyeskar a művelődési központban és a Fehérek templomában előadott műsorukkal hódította meg a váci közönséget.
Mindkét művészeti együttest Kovács László karnagy irányítja, akinek dirigálásával óriási sikert arattak az udvarhelyi művészek, akik repertoárjában kitüntetett helyen szerepelnek a magyar és a székely dalok, egyházi énekek, gyakran szólaltatnak meg a csángó népdalok mellett a múlt század elején íródott katonadalokat, melyek a hűségről, a hazaszeretetről szólnak.
A férfi dalegylet tagjai másfél évszázada vallják: „Míg a zászló magasan leng, ajkainkon mindig dal zeng, s míg a székely szíve dobog, addig jelvényünk fennlobog.”
Albert Mátyás, a dalegylet elnöke a művelődési központban elmondott köszöntőjét így zárta: „E rendezvénynek nemzetépítő jelentősége is van. A dal, a szeretet és a barátság egymástól elválaszthatatlan. Hit, remény, szeretet, a nemzeti összetartozás jegyében daloljunk szép magyar hazánkért. Zengjen magyarul a dal!” – mondta az elnök, aki a Varga Istvánnal, a dalegylet tiszteletbeli elnökével és Orosz Pál Leventével, az Alla Breve Vegyeskar vezetőjével az összetartozás jelképeként székely zászlót ajándékoztak Fördős Attilának.
Vác polgármestere hálás szavakkal köszönte meg a számára nagyon megtisztelő és kedves ereklyét. „A székelység a magyarság egyik legnagyobb büszkesége, ha nem a legnagyobb. Akik elmennek közéjük mosolygós arcokat látnak, és sajnálja azokat, akiket ez az életérzés még nem érintett meg. A magyarság újjászületésében meghatározó szerepe lesz a székelységnek. Ők a nemzet igazi magvetői. Ezeknek a magoknak szárba kell szökkenniük ahhoz, hogy az utódok bőséges termést tudjanak aratni itt a Kárpát-medencében.” – hangzottak Fördős Attila szavai.
A két művészeti együttes a művelődési központ nézőit, majd a Fehérek templomát zsúfolásig megtöltő közönségét elkápráztatták nívós műsorukkal, gyönyörűen megszólaltatott dalaikkal.

Vetési Imre

Feladó: Városháza

Közélet [2018. október 1., hétfő]

Közösségi munka a Madách Imre Művelődési Központban

A Madách Imre Művelődési Központ lehetőséget biztosít váci középiskolások számára, hogy kötelező 50 órás közösségi munkájukból könnyű kérdőívezési feladattal teljesíthessenek órákat az Őszi Művészeti Hetek ideje alatt.

Lehetséges időpontok:

2018. október 7-én (vasárnap) 10 órától
2018. október 10-én (szerdán) 18 órától
2018. október 18-án (csütörtökön) 18 órától
2018. október 26-án (pénteken) 18 órától
2018. október 27-én (szombaton) 15 órától
2018. november 8-án (csütörtökön) 18 órától
2018. november 15-én (csütörtökön) 18 órától
2018. november 17-én (szombaton) 10 órától
2018. november 17-én (szombaton) 18 órától

Jelentkezni e-mailben lehet intézményünk PR-és marketing munkatársánál, a bodzas.szabolcs@mimk.vac.hu e-mail címen.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. október 1., hétfő]

Rendkívüli testületi ülés négy napirendi ponttal

Négy napirendi ponttal rendkívüli tanácskozást tartott szeptember 27-én az önkormányzati képviselő-testület.

Újratárgyalták a képviselők a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítását a 3198/2 hrsz.-ú telken fekvő Tízes Csemege területére vonatkozóan, s miután ezúttal - a tervezett beruházás társadalmi hatásait is figyelembe véve - támogatták a határozati javaslatot, így az üzemeltető legalizált módon megvalósíthatja a belső udvar beépítését.

Ismét napirendre került az izraeli Taybeh palesztin város testvértelepülési kapcsolatra vonatkozó kezdeményezése, s a testület úgy döntött, hogy támogatják a partnerség kiépítését.
A képviselő-testület támogatta a Váci Dunakanyar Színháznak az épület előtti járdaszakasz szürke térkővel történő burkolására vonatkozó tervét.

Végül a döntéshozók áldásukat adták arra, hogy a Deákvári Patika Bt., a gyógyszertár bővítése miatt szükségessé vált két darab parkolóhely kialakítása helyett átépítse, megszépítse a bejárat előtti területet - többek között térkő burkolással, az akadálymentesítést szolgáló rámpa kialakításával, a későbbiekben utcabútorok elhelyezésével.


H I R D E T M É N Y

Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 27-i rendkívüli ülésén az alábbi rendeletet alkotta:
- 36/2018.(IX.28.) sz. rendeletmódosítás – a Helyi Építési Szabályzatról szóló 30/2017.(XI.24.) sz rendeletről

A módosításra a CBA Invest Kft-nek azért van szüksége, hogy legalizálható legyen a belső udvar beépítése.

A rendelet a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában megtekinthető.

Vác, 2018. szeptember 27.

Deákné dr. Szarka Anita
jegyző

Feladó: Városháza

Közélet [2018. szeptember 27., csütörtök]

Kerekasztal beszélgetés a téli hajléktalanellátás kihívásairól

A téli időszakra felkészülés jegyében a hajléktalanok ellátásával foglalkozó kerekasztal beszélgetést rendezett szeptember 26-án a Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali Melegedője.

Az eseményen az önkormányzat nevében részt Fördős Attila polgármester, illetve minden társintézmény, illetve a püspökség is képviseltette magát.
Járja Andrea intézményvezető elöljáróban emlékeztetett, hogy október elsejétől az utcai szociális munka is bekerült a hajléktalanszálló feladatkörébe, aminek lényege az utcán tartózkodó hajléktalanok felkutatása, szükség szerinti helyszíni ellátása, illetve lehetőleg annak elérése, hogy a veszélyeztetett rászorulók elfogadják az intézményi ellátást.
A szakember hozzátette, hogy a valamilyen okból kórházba került hajléktalanokkal is tarják a kapcsolatot.
A kerekasztal beszélgetés fókuszában a téli krízis időszakokban adott esetben előforduló hajléktalanszállói férőhelyhiány gondjának megoldási lehetőségével kapcsolatos egyeztetés állt, s megnyugtatónak mondható, hogy az tanácskozás alapján szükség esetén feltétlenül lesz elegendő befogadó hely.
Így például a püspökség képviselője jelezte, hogy Galamb utcai épületükben tizenöt-húsz személy részére tudnak helyet biztosítani éjszakára, a Naszály úti Idősek Otthona is be tud fogadni néhány rászorulót, ahogy szükség esetén a Váci Fegyház és Börtönben is rendelkezésre áll megfelelő hely, csupán fekhelyekről, ágyneműről, takarókról kell gondoskodni - ezek biztosításához többek között a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ is felajánlotta segítségét célzott adománygyűjtés révén.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. szeptember 24., hétfő]

A szeptemberi testületi ülésről jelentjük

Csaknem félszáz napirendi pontról tárgyalt szeptemberi ülésén az önkormányzati képviselő-testület.

Az ülés elején a képviselők köszöntötték a Vác Város Kiváló Diákja kitüntető címmel elismert fiatalokat.
Döntés született arról, hogy a város ingyenes használati joggal a Váci Városfejlesztő Kft. rendelkezésére bocsátja az Althann Mihály Frigyes utca 1. fsz. 4. alatti, jelenleg üresen álló önkormányzati tulajdonú ingatlant.
A képviselők tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozattal zöld lámpát adtak a Váci Tankerületi Központ azon tervéhez, hogy az Árpád Fejedelem Általános Iskolában és a Petőfi Sándor Általános Iskolában a Magyar Kézilabda Szövetség Tornaterem Felújítási Programja keretében megvalósulhasson a két intézmény tornatermének felújítása.
A testület a Dr. Csányi László krt. 16. sz. melletti parkoló és a Jávorszky Ödön Kórház parkolójának felújítására előirányzott összeg részbeni átcsoportosításával fedezetet biztosított a Halász köz csapadékvíz csatornájának rekonstrukciójához.
A döntéshozók - kifejezve köszönetüket a szervezőknek - elfogadták a XXVI. Váci Világi Vigalomról szóló beszámolót.
Eldőlt, hogy az önkormányzat - a korábbi évekhez hasonlóan - 2019-ben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz, a cél, hogy havi 5000 forint hozzájárulást biztosíthassanak minél több felsőoktatásban tanuló fiatalnak.
A testület támogatta Fördős Attila polgármester azon előterjesztését, melynek célja a rabtemető történelmi emlékhellyé nyilvánítása.
A közgyűlés zárt részében egyebek mellett eldőlt, hogy az idén Farkas Lívia, Pető Csilla és Szabó Erzsébet veheti át a Vác Város Szociális Munkáért kitüntető címet.

Feladó: Városháza

<<   1 ...  7 8 9 10 11 ...  565   >>