Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2019. január 25., péntek]

A januári testületi ülésről jelentjük

Csaknem húsz napirendi témáról tárgyalt az év első ülésén az önkormányzati képviselő-testület.

Az ülés elején a jelenlévők egyperces néma felállással tisztelegtek a nemrég elhunyt dr. Chikán Csaba közjegyző és Seregi György ötvös-kovács iparművész emléke előtt.
Delegáltat küldött az ülésre a MÁV Zrt., így a képviselők közvetlenül is elmondhatták a vasúti közlekedéssel, a helyi állomások infrastrukturális problémáival kapcsolatos panaszokat, észrevételeket.
Felmerült többek között a kisebb helyi állomások elhanyagoltsága, a főállomás kapcsán a P+R parkoló férőhely kapacitásának szűkössége, a vízelvezetés problémája, az évek óta kidőlt forgalomszabályozó süllyedő oszlop helyreállítása, továbbá a csúcsidei túlzsúfoltság is a különböző járatokon.
A vendég, Horváth Szabolcs területi szakági vezető ígéretet tett, hogy a városvezetéssel egyeztetve minden kérdésben igyekeznek segíteni.
A testület támogatta, hogy a VI. számú, Földváry tér 15. alatti központú háziorvosi körzet praxisjogát Dr. Tóth Mária átadja Dr. Ferenczi Nórának.
Határozat született arra vonatkozóan, hogy a családok átmeneti otthona szolgáltatás működtetésére szóló kötelező önkormányzati feladat teljesítésének felelőse a jövőben a Magyar Protenstás Segélyszervezet legyen.
Ugyancsak döntés született arról, hogy a Cházár András EGYMI Simon Antal Tagintézmény iskola-egészségügyi ellátása bekerüljön a Szociális Szolgáltatások Háza feladatainak körébe.
Jóváhagyták a képviselők a Váci Városfejlesztő Kft. és a társasággal egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok aktuális beszámolóit.
Támogatást kapott Pető Tibor alpolgármesternek a Helyi Építési Szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztése is.
A módosítási javaslat alapján a város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről szóló 52/2018 (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében lehatárolt belvárosi területre vonatkozóan megindítja az önkormányzat a gépi eszközök parkolási tiltásának törléséhez szükséges eljárást, továbbá kötelezettséget vállal a dokumentáció elkészítési költségeinek a költségvetési rendeletbe iktatására. Mindez azt is jelenti, hogy a terület kiemelt fejlesztési övezetté válhat.
Elfogadta a grémium a helyi nemzetiségi önkormányzatok együttműködési megállapodásainak felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, a döntés értelmében nem módosulnak a szerződések.
Jóváhagyta a testület a Váci Dunakanyar Színház 2018. évre vonatkozó szakmai beszámolóját, amiből többek között kiderül, hogy mind a gazdálkodás, mind a műsortervezés szempontjából dominálnak a bérleti sorozatok, melyeket a korábbi évek tapasztalatai alapján, tehát alapvetően a közönség visszajelzéseinek megfelelően alakítottak ki, és ez a zsinórmérce a jövőre vonatkozóan is.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. január 24., csütörtök]

Köszöntjük a 95 éves Pálos Frigyest, a város díszpolgárát!

Pálos Frigyes atya, a város díszpolgára január 23-án betöltötte 95. életévét, jeles születésnapja alkalmából pedig Fördős Attila polgármester is felköszöntötte, átadva neki az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott díszoklevelet és az önkormányzat ajándékát.

- Sokszor kérdezik tőlem, szerintem mi az élet értelme. Hát mi mást mondhatnék erre, mint hogy az öröklét elnyerésének lehetősége. Sok mindenben keresik az emberek a boldogságot, pénzben, karrierben, de mindez hiúság, hiú ábrándozás. A hívő ember legnagyobb ajándéka maga a hit - fogalmazott Frigyes atya.
Fördős Attila köszönetet mondott az ünnepeltnek kitartó szolgálatáért, a hívek hitének erősítéséért, az értékek közvetítéséért, hagyományápoló, értékőrző munkásságáért.
- Hálás vagyok a gondviselésnek, amiért Vácott élhetek, nagyon szeretem a várost, szolgálni szeretnék itt, ameddig csak az erőm engedi - válaszolta Frigyes atya.
Pálos Frigyest 1947-ben szentelték fel a papi szolgálatra a váci székesegyházban. Jelmondata: „Zelus domus tue comedit me” azaz „A házadért való buzgóság emészt engem.” (Zsolt 68,10.) Első szolgálati helye Pestújhely volt. 1949-ben a pártállam évtizedekre felfüggesztette hitoktatási engedélyét. Későbbi szolgálati helyei: Kecskeméti Főplébánia, Hatvan-Belváros, Vác, Cegléd, Tereske. 1972-ben művészettörténeti diplomát szerzett. Tevékenyen részt vett az egyházmegyében Tereske és Hévízgyörk Árpád-kori templomainak helyreállításában, valamint Csörögön új templom építésében. 1979-ben préposti kinevezést kapott. 1994-től a váci Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény igazgatója.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. január 24., csütörtök]

Lakossági tájékoztató – Kéménysepréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A katasztrófavédelmi kéményseprő ipari szervezete a Vác város lakosai számára a kéménysepréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat igyekszik közzé tenni.


A témáról részletes tájékoztató a csatolt dokumentumban érhető el.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
kemeny.pdf

Közélet [2019. január 23., szerda]

Berecz András varázsolt a szavakkal

A Magyar Kultúra Napja városi ünnepségén ezúttal Sölch Gellért, az Emberi Erőforrások Minisztériumának stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára mondott köszöntőt, az esemény műsorának főszereplői pedig Berecz András mesemondó, Berecz István néptáncos illetve Mihó Attila és muzsikus társai voltak.

- A magyar kultúrára nem tekinthetünk csak úgy, mint egy fontos, megőrzendő értékre, ügyre, hiszen ez a kultúra bennünk és velünk él, elkísér minket akár a világ legtávolabbi pontjára, bárhova is sodorjon az élet - fogalmazott Sölch Gellért.
Az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy manapság az uniós, brüsszeli bürokrácia igyekszik zárójelbe tenni, elhanyagolni a nemzeti kultúrák sajátosságait, tehát nagy felelősség ezeknek az értékeknek a képviselete.
Berecz András rávilágított a magyar nyelv sokszínűségére, játékosságára, de ezúttal elsősorban inkább énekesként mutatkozott be, és műsoruk végén a művelődési központ szinte teljes közönségét dalra késztette: nagyon szépen zengett több mint száz torokból az „Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő...”
A város kulturális díjait Dr. Sölch Gellért, Mokánszky Zoltán alpolgármester és Steidl Levente, a művelődési-oktatási és ifjúsági-sport bizottság elnöke adták át a kitüntetetteknek.
A „Vác Város Közművelődését segítő munkáért” díjat a művelődési központ műszaki csoportja érdemelte ki.
A művelődési központ műszaki szakembercsapata évről évre meghatározó szerepet tölt be Vác kulturális és közösségi életében. A színpadi produkciók és művészeti csoportok igényeinek teljesítése és koordinálása mellett a külső helyszíneken megrendezett programok lebonyolításában is fontos szerepet játszanak.
A csoport tagjai: Terman László, Veres János, Fábián Zoltán, Gogola Márk, Bonifert László, Horváth Imre, Macska Viktor.
A „Vác Város Művészeti Díja” kitüntetés díjazottja a Váci Jeszenszky Balett.
A Csermely György vezette művészi közösség hazai és nemzetközi sikereivel 25 éve öregbíti Vác hírnevét. A mozgás és a tánc megszerettetése mellett, a mozgáskultúra fejlesztésén túl a társulatnál a fiatalok lelki-, szellemi fejlődése is középpontban van. Náluk valamennyi korosztály megtalálhatja a korának, táncos előképzettségének megfelelő mozgási és fejlesztési lehetőséget. A társulat alapító igazgatója az oktatás mellett fáradhatatlanul dolgozik producerként is, hogy a minőségi kultúrának saját és iskolája eszközeivel teret biztosítson.
A „Vác Város Művelődéséért” kitüntetést Forró Katalin, a Tragor Ignác Múzeum igazgatója vehette át.
A díjazott 1990. óta dolgozik a múzeumban. Számos kiállítás rendezője, nevéhez több tanulmány fűződik. Igazgatóként, a város támogatásával sikerült erős területi múzeumot kiépítenie, új honlappal, kiállításokkal, arculattal, pályázatokkal, kiadványokkal. Vezetői munkája mellett kiveszi részét a mindennapi múzeumi munkából. 2018-ban újabb megbízást kapott a múzeum vezetésére, egyik legfontosabb feladata az új múzeumi negyed létrehozásának előkészítése.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. január 21., hétfő]

Sok érdeklődőt vonzott a díszgalamb kiállítás

A Váci Reménység Egyesület galambász szakosztálya tagságának - huszonhárom fajtát képviselő - csaknem százhatvan büszkesége tollászkodott, turbékolt, tipegett-topogott a ketrecekben a művelődési központban január 18-20. között rendezett hagyományos díszgalamb kiállításon, afféle VIP vendégként pedig néhány különleges tyúk is színesítette a díszes társaságot.

Az esemény hivatalos megnyitóján Moys Csaba, a VRE elnöke az egyesület egyik büszkeségének nevezte a galambász szakosztályt, méltatta a tagok odaadó tenyésztői tevékenységét, illetve kifejezte reményét, hogy a jövőben a fiatalabb korosztályokból is többen kedvet kapnak ehhez a szép hobbihoz.

Mokánszky Zoltán alpolgármester is köszönetet mondott a galambászoknak, mint megjegyezte, ez a hagyományos, a város programkínálatát színesítő év eleji kiállításuk párját ritkítja az országban.
A három nap alatt több mint ezer érdeklődő tekintette meg a díszgalambokat, annál is inkább, mivel az első napon számos oktatási-nevelési intézményből igen sok gyerekcsoport látogatott el a rendezvényre.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. január 18., péntek]

Elkészült a kéményseprőipari sormunka ütemterv

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy Vácon január 1-től augusztus 31-ig tart a 2019. évi, ütemterv szerinti kéményseprőipari sormunka.

A kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint
kéményseprőipari szerv a 2019. évi kéményseprőipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette.
Minden, amit a kéményseprésről tudni kell
Megyénk teljes területén, minden településén a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem szakemberei végzik el. Érdemes megtervezni és ütemezni a karbantartással, ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. Célszerű ugyanis nem a fűtési szezonra vagy a szezon előtti utolsó napokra halasztani ezeket a teendőket.
Tekintettel az elmúlt időszakban a kéményseprés területén végbement változásokra, a katasztrófavédelem az alábbi rövid útmutatóval igyekszik segíteni a lakosságot, ami tartalmazza a kéménysepréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:
Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal.
• Ezt megteheti online a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlap ügyfélszolgálati oldalán, az Időpontfoglalás elektronikus űrlap kitöltésével, itt:
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
• Telefonon az előhívó nélkül, ingyenesen működő 1818-as számot hívják! (Rövid adatvédelmi információk után válasszák a 9-es, 1-es majd ismét az 1-es gombokkal az
Időpontfoglalás menüt, ahol a bejelentkező ügyintéző, a hívó adatainak felvételével elindítja a vizsgálati időpont egyeztetési folyamatát. A katasztrófavédelem munkatársa visszahívja az ügyfelet, és megbeszélik az ellenőrzés napját és idejét.)
• E-mailben, a levelet a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve.
• Postai úton a BM OKF GEK részére címzetten, 1903 Budapest, Pf.: 314. címre küldve.
• Személyesen a Megyei Ellátási Csoport irodájában, hétfőnként 8-20, a hét többi munkanapján 8-14 óra között. Az ügyfélszolgálati pontok címeit itt találja:
http://www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat/megyei
• A külföldön tartózkodó állampolgárok a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható telefonszámon érik el az ügyfélszolgálatot.
Amennyiben családi házban él és a házba be van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprést egy-, vagy kétévente kötelező megrendelni egy kéményseprőcégtől.
A megrendelés gyakorisága attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente szükséges megrendelni a kéményseprést, amiért fizetni kell. Az alábbi linken letölthető egy táblázat, amelyben ki lehet keresni, hogy az ország adott településén mely kéményseprőcégektől lehet megrendelni a munkát. Itt:
http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/kemenysepres/Orszagos-nyilvtart-20180322.xls
Amennyiben társasházban él és a lakásba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő értesítést követően magától fog érkezni és ingyenesen elvégzi a sormunkát.
Amennyiben társasházban él és a lakásba be van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő magától érkezik, de a munka díját ki kell fizetni.
Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor az egész munka díját, ha a lakás a társasház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, akkor a munka rá eső részét kell kifizetni, például egy tízlakásos társasház esetén a munkadíj egy tizedét. (A társasházak éves sormunkaterveit itt találja megyék szerinti bontásban:
http://www.kemenysepres.hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2019
A katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett szakmunkás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes munkaruhát visel és a munkavégzéshez biztosított autójuk is jól megkülönböztethető, a katasztrófavédelem feliratai, színei jól láthatóak rajta. Felszerelésük korszerű és teljes, minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított. Készpénzt nem kezelhetnek, és nem fogadhatnak el, ahol megrendelésre díjköteles munkát végeznek, azt utólag, számlán kell megfizetni.
Továbbra is elengedhetetlen, hogy évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülékek
szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat elmulasztása. A rendszeresen karbantartott fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem
gazdaságosabban is működtethető.

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot hogy a sormunka ütemtervvel, és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ a szervezet lakossági honlapján elérhető:
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

Feladó: Városháza

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az M2 út Sződliget - Sződ csomópontjában forgalmi rend változás kerül bevezetésre 2019. 01. 21-től.

A jelenleg használt fel- és lehajtó ágak lezárásra kerülnek, így a le- és felhajtást az újonnan épített ágakon lehet majd megtenni. A megváltozott forgalmi rend sárga útirányjelző táblákkal kerül kijelölésre a közlekedők részére.

A le- és felhajtó ágak áthelyezésénél közvetlenül érintett települések Sződliget és Sződ, de a terelés a két település összeköttetését nem befolyásolja.

A kialakított forgalmi helyzet 4 hónapig lesz érvényben.

A javítási munka pontos megkezdésének, illetve befejezésének időpontjáról a www.utinform.hu elérhetőségen tájékozódhatnak.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságának területileg illetékes Váci mérnöksége részéről kapcsolattartó:

Nagy Tibor
forgalomtechnikai művezető
Telefon: +36-30-436-8553
nagy.tibor@pest.kozut.hu

A munka elvégzésének ideje alatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. január 17., csütörtök]

Országos Állat- és kirakodóvásár Vácon

Vác, Vásártér területén 2019. január 20-án, 7-13 óráig országos állat- és kirakodóvásárt tartunk.

A 2019. évi vásárnaptár a vásártér rendezvényeiről az alábbi csatolmány tartalmazza.

Szeretettel várjuk a vásárlókat és az árusítókat is.

Vác Piac KFT
Telefon: 0627/316-212
E-mail: vacpiackft@invitel.hu

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Vasarnaptar 2019.pdf

Közélet [2019. január 17., csütörtök]

Már lehet nevezni a Virágos Vác környezetszépítő versenyre

Már elérhető a „Virágos Vác” környezetszépítő verseny jelentkezési lapja, a nevezni szándékozóknak február 8-ig kell leadniuk, visszaküldeniük a kitöltött íveket.
A verseny már klasszikus kategóriáiban a szervezők keresik a legszebb portákat a családi házak, társasházak, intézmények és cégek körében, de újra díjazzák majd a legszebb balkonokat gondozó nevezőket is.
Mint azt Mezei Helga főkertész, a verseny főszervezője elmondta, az idén, újdonságként keresik a legszebb tavaszi virágoskertet is, ebben a kategóriában a jelentkezési határidő május 31. Nevezni a
posa.csilla@vacholding.hu e-mail címen lehet a név, cím, telefonszám megadásával, és természetesen fotómelléklettel. A bíráló bizottság a tavaszi virágos kert kialakítását, sokszínűségét, gondozottságát díjazza. Magától értetődik, hogy ebben a kategóriában a jelentkezés nem jár együtt tavaszi virágok előzetes osztásával.
A verseny fő kategóriáiban nevezők május 11-én 7 - 15, illetve május 12-én és 13-án 7 – 12 óra között vehetik át a palántákat a Váci Városfejlesztő Kft. Park u. 3. alatti telephelyén ((volt Remondis Duna Kft. telephely).
Fontos tudnivalók:
Akiknél a bíráló bizottság 2018-ban a jelentkezés feltételeitől eltérően nem látta az utcáról a kiosztott, várost szépítendő virágokat kiültetve, azok jelentkezését 2019 évben nem fogadhatja el.
Az idei évben is kiemelten odafigyelnek a szervezők a virágos utcaképre a családi házas övezetben, valamint a társasházaknál a háztömbökre. A legvirágosabb utcák, társasházas utcarészek külön díjazásban részesülnek.
Az egységcsomagot az igénylő (jelentkező) vagy annak meghatalmazottja veheti át írásos meghatalmazással.
A versenyre virág egységcsomagot nem igénylők is jelentkezhetnek mindegyik kategóriában, akiknek virágdíszítését a bíráló bizottság megtekinti, és oklevél díjazásban részesíti.
Aki az elmúlt évek során már három alkalommal díjazásban részesült és 2019. évben is díjra érdemes a virágosítása, az megkapja a „Virágos Vác - Virágos Ház” feliratú dísztáblát, melyet az ingatlanára kihelyezhet. Akik ezen táblát már megkapták, azok jelentkezésére ugyancsak feltétlenül számítanak a szervezők, mert a várost díszítő szép virágosításért bronz-, ezüst-, arany- és gyémánt okleveleket kaphatnak, akik már 5., 6., 7. és 8 éve díjazásra érdemesek. Továbbá új díjat vehetnek majd át azok a nevezők, akiket a bírálók már 9. alkalommal is kiemelnek.

A verseny részletei és a jelentkezési lap a csatolt dokumentumban található!

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
jelentkezesi lap 2019..pdf

Közélet [2019. január 16., szerda]

Köszöntjük a 90 éves Torda Sándort

Torda Sándor január 12-én betöltötte 90. életévét, a jeles születésnap alkalmából - az önkormányzat nevében - Mokánszky Zoltán alpolgármester és Mohácsiné Dim Rita, az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője is felköszöntötte, átadva neki az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott díszoklevelet és a város ajándékát.
Torda Sándor elképesztően nagy családban nevelkedett, huszonnégyen voltak testvérek.
A szépkorú ünnepelt általános iskolai tanulmányai után villanyszerelő szakmát szerzett, aktív éveiben egy ideig katonatisztként szolgált, karbantartó vállalatnál is dolgozott, majd a kötöttárugyár munkatársa volt, onnan ment nyugdíjba.
Ami legszűkebb családját illeti, két gyermeke született, három unokával és már három dédunokával is büszkélkedhet.
Sándor bácsi igen friss testileg-szellemileg egyaránt, nagyon szeret autózni a családtagjaival, jó időben kiadós sétákat tesz, szívesen olvas, rádiózik és tévézik - leginkább a sportközvetítéseket kedveli, de a híradókat is figyelemmel kíséri, mert igyekszik naprakésznek lenni a fontos történésekkel kapcsolatban.

Feladó: Városháza

<<   1 ...  2 3 4 5 6 ...  567   >>