Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2001. május 23., szerda]

Júniustól indulnak a Millenniumi Városházi Esték

Az idei évben a városháza udvara ad otthont a millennium egyik rendezvénysorozatának, amelynek keretében június 9. és augusztus 18. között hat szombat estén át kínálunk kulturális programot.
Június 9-én a Cotton Club Singers, június 23-án Cseh Tamás, július 7-én Gerendás Péter és zenekara, július 14-én a Four Fathers Singers, augusztus 11-én a L'art pour l'art Társulat, augusztus 18-án pedig Somló Tamás és barátai lesznek a vendégeink.
(Esőnapok az előadást követő vasárnap 20 óra, a június 9-i előadás esetén 18 óra)
A nyitóelőadás június 9-én, 19 órai kezdettel a Cotton Club Singers programja lesz. A programok ingyenesek, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet

Email: info@varoshaza.vac.hu

Kapcsolódó hír:

A májusfa tavaszjelző, életkezdő ősi jelkép. Vasban és Zalában mind a mai napig élő hagyomány, hogy akkor állítja az udvarló a lányos ház kertjébe titokban, éjszaka, ha már biztosra remélheti jövendőbelijét.
A tavaszi szél vidáman lengeti a májusfa színes szalagait, jelezvén, hogy a szél ott is fú, ahol nem akarjuk.
Elődeink május havát pünkösd havának nevezték. A LÉLEK havának, mert lélek nélkül nincsen élet. A tavasz, a megújulás lélek nélkül nem lehetséges. A magyar nyelv oly kifejezően mondja, hogy aki él, az lélekszik. Lelket lehelünk a holt anyagba, lelket öntünk a csüggedőbe, lelkesedik, aki szeretne valami szebbet, jobbat. Lélekjelenlét tart meg nehéz pillanatokban, a lelkiismeret szólal meg hibás döntéseink esetében, lelkifurdalás gyötör ugyanekkor. Lelketlennek mondjuk azt, aki érzéketlen mások iránt.
A LÉLEK ajándék, ezért az is megkaphatja, aki nem kéri a szeretet, a józanság, a bölcsesség, az igazság, a türelem, a kitartás. a hűség, a tenni akarás LELKÉT.
Az emberi személyiség titokzatos esszenciáját, láthatatlan magját minden kultúra igyekezett valahogyan megjeleníteni, hol felemelt két kéz, hol madár, hol galamb, hol izzó lángnyelvek formájában. Mind a lényegről beszél, a szárnyalásról, a feljebb emelkedni vágyásról, arról a többről, mely mindannyiunkba kódolva van.

Feladó: Váci Hírnök - Szilágyi Erzsébet

Email: toronykft@mail.digitel2002.hu

Közélet [2001. május 19., szombat]

Vác város képviselő-testületének májusi döntései

Módosították a költségvetési rendeletet. A felújítási kiadásokra 5.460.000 Ft-t szavaztak meg a Zrinyi u. 9. védőnői helyiség valamint a Deákvári főút 34/a Szociális Szolgáltató Központ javára.
A fejlesztési kiadásokból 282.399.000 Ft jut a Boronkay György Műszaki Középiskola kihelyezésének első fázisára, a regionális kerékpárút építésének III. ütemére, regionális szennyvízcsatorna építésére, buszvárók telepítésére, Környezetvédelmi Iroda számítástechnikai fejlesztésére valamint magánszemélyek közműfejlesztésének támogatására.

Módosították a vagyonrendeletet. Az ingatlanok tulajdonjogának átruházásáról 10 millió Ft bruttó forgalmi értékhatár felett a testület dönt. Az elidegenítésre történő kijelölés joga a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottságé, mely az értékesítésre nyilvános versenytárgyalást köteles meghirdetni.
Az 5 és 10 millió Ft közötti bruttó értékű ingatlan esetében a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság jogosult dönteni az értékesítésről nyilvános versenytárgyalás meghirdetésével.
Az 5 millió forint forgalmi érték alatt a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság dönt, hogy az értékesítés versenytárgyalás kiírásával történik-e.
A rendelet 2001. Június 01-én lép hatályba, rendelkezéseit a már megkezdett értékesítések esetében is alkalmazni kell.

A testület "A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról" szóló 2000. évi beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakiskola és Szakközépiskola építését az 1994. Évben készített engedélyezési és kiviteli tervek szerint meg kell kezdeni. A döntést követően az alábbi feladatokat kell végrehajtani:
- a meglévő terv aktualizálása, áttervezése,
- a terv engedélyeztetése
- előminősítéses közbeszerzési eljárás lefolytatása
- kivitelezés, befejezési határidő: 2002. augusztus 15.

A testület elfogadta a Város Diáksport helyzetéről szóló tájékoztatót.

A testület egyetért a MTESZ és Vác Városi Önkormányzat között létesítendő Közművelődési együttműködési megállapodás megkötésével.


A testület a váci műemlékek megmentése tárgyú tájékoztatót elfogadta. Felkéri a főépítészt, hogy az elhangzott észrevételekkel együtt a tájékoztatót építse be a város épített környezete alakításának és védelmének koncepciójába, valamint a helyi építési szabályzatba.

Az Egészségügyi Bizottság primér prevenciós programok támogatására pályázatot írt ki civil szerezetek részére. A pályázatok közül a következő egyesületeket és alapítványok nyertek el támogatást:
Váci Polgárok Egészségéért Egyesület 1.500.000 Ft
Egészséges Ifjúságért Alapítvány 200.000 Ft
Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány 500.000 Ft
Jobb Sors Alapítvány 119.000 Ft.
A Bizottság javaslatára a testület ezen összegekkel támogatja a város lakosságát érintő prevenciós programokat.

Támogatja továbbá 5 fő szociálisan rászoruló gyermek részvételét Zamárdiban egy augusztusi gyermeküdültetésben 7.000 Ft/ gyermek összegben.

Zárt ülésen tárgyalta a Váci Katedra pedagógus kitüntető cím odaítélését valamint a Váci Távhő Kft. 2000. évi mérlegbeszámolóját.

Feladó: Váci Hírnök

Email: toronykft@mail.digitel2002.hu

Városunk jármű terhelése folyamatosan növekszik, ezért a tehermentesítés és a zavartalan közlekedés lehetőségeinek megteremtésére új rendeletet alkotott a Képviselő-testület. A július 1-jén hatályba lépő szabályozás a hagyományos parkolási módokon túl a parkoló-automatás várakozás lehetőségét is megadja, de az automaták telepítése és üzembe helyezése csak szakaszosan, később valósul meg.

A parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételéről szóló 13/2001. (IV.23.) sz. rendelet a város területén belül az önkormányzati tulajdonú közutakon és közterületeken fizető parkolóként kijelölt várakozóhelyekre terjed ki. Az új szabályozás a személygépkocsikra, a kisebb autóbuszokra (12 személyig), a tehergépkocsikra (3,5 tonna össztömegig) és a motorkerékpárokra is vonatkozik.

A fizető parkolókat a Képviselő-testület jelöli ki; igénybe vételük hétfőtől péntekig 7-17 óráig, szombaton 7-12 óráig díjfizetés köteles, vasárnap és ünnepnapokon díjmentes lesz. Várakozni a parkolási jegyen feltüntetett ideig: minimum 15 percig – maximum 2 óráig lehet az érintett parkolókban, ami a majd telepítésre kerülő parkoló automatákból váltott jegyekre is vonatkozik.

Táblával kijelölt fizető parkolóhelyek Vác városában:
- a Március 15. tér teljes területe,
- a Széchenyi utca területe a Március 15. tér és a Görgey utca között
- a Görgey utca területe a Széchenyi utca és a Posta park között
- a teljes Posta parkot övező terület
- a Köztársaság út területe a Szarvas köztől a Március 15. térig és a Március 15. tértől a Szentháromság térig
- a Piarista utca teljes hosszában
- a Piac utca teljes hosszában a hozzá tartozó zárt parkolóval és a Káptalan utca teljes szakaszával, valamint
- a Tornyos Pál utca.

A parkolójegyek ára áfá-val együtt – 15 perces igénybevételre - az alábbi lesz:
személygépkocsi, motorkerékpár 25.-
autóbusz (12 személyig) 50.-
tehergépkocsi (3,5 tonna összt.) 50.-

A parkolókártyák a rajtuk feltüntetett összeg erejéig használhatók majd, új kártya vásárlása esetén 2.000.-Ft, vagy 5.000.-Ft + a kártya bekerülési költsége; ismételt töltés esetén 2.000.- vagy 5.000.-Ft-ig.
Éves bérlet – az összes, fent meghatározott várakozóhelyre való érvényességgel – magánszemélyeknek 10.000.-Ft, jogi személyeknek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek 50.000.-Ft-ba kerül majd.
A parkolási jegyek az automatáknál, a kártyák és bérletek pedig a kijelölt elárusító helyeken vásárolhatóak meg. A mozgáskorlátozottak a számukra kijelölt helyeken, ezek foglaltsága esetén bármely parkolóhelyen várakozhatnak, a részükre külön jogszabály által kiadott parkolási engedélyre utaló jelzést azonban jól láthatóan el kell helyezniük.
A díjak és pótdíjak meghatározása, valamint a fizető parkolók üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó döntési jogosítványok a képviselő-testületet illetik.
A rendelet megtekinthető az Okmányirodában, valamint letölthető a város honlapjáról is: www.vac.hu.

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet

Email: info@varoshaza.vac.hu

Kapcsolódó hír:

Június 10-én immár tizenegyedik alkalommal indul a Környezetvédelmi Napokhoz kapcsolódó belvárosi futóverseny, a „Fut a Vác”. A nagy érdeklődés és a kimagasló részvétel miatt módosul a megszokott helyszín: idén a rajt, a cél és a versenyközpont a Sportcsarnok előtt lesz. A biztonságos és átlátható versenyzés érdekében az 5 km-es útvonal pedig a Köztársaság út – Március 15. tér – Szentháromság tér – Konstantin tér – Petróczy utca – Ady Endre sétány – Kerékpár út – Szérűskert irányban fut. Nevezés a sportcsarnok előtt reggel 8 órától 9.45 óráig; előnevezés díjtalan, a helyszíni nevezés 200.-Ft, a versenyzés utáni felfrissülésre a Boronkay Kollégiumban biztosítanak lehetőséget a rendezők.
A futóverseny után a sportcsarnoknál több fellépő, divatbemutató és a UNITED koncertje biztosítja a szórakozást. Sikeres versenyzést és jó szórakozást kívánnak a szervezők: Bíró György és Bácskai Zoltán.

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet

Email: info@varoshaza.vac.hu

Közélet [2001. május 18., péntek]

Cotton Club Singers a Városháza udvarán

A Millenniumi Városházi Esték programsorozat nyitó előadásaként június 9-én szombaton este 7 órakor a Cotton Club Singers énekegyüttes koncertjének ad otthont a városháza udvara. Esőnap június 10., 18 óra. A Millennium idei ünnepi programsorozata júniustól augusztusig hat szombaton várja az érdeklődőket a városházára, a közeljövőben vendégünk lesz többek között Gerendás Péter és Cseh Tamás is. A programok ingyenesek, szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet

Email: info@varoshaza.vac.hu

Június 7-én este 7 órától operett- és táncgála várja az érdeklődőket a Madách Imre Művelődési Központban. Közreműködik az Európabajnok BOTAFOGÓ táncegyüttes és Farkas Pál karnagy vezetésével a Váci Szimfonikus Zenekar, szólisták: Berkes János, Dónusz Katalin, Huszár Anita és Konczili Edit.
A műsorhoz kapcsolódva kerül sor a szezonnyitó turisztikai börzére, amelyen a város éttermei bemutatóval és kóstolóval, az egyesületek, intézmények, galériák pedig nyári programkínálatukkal állnak a közönség rendelkezésére.
Legyenek vendégeink, koccintsunk a nyárra!

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet

Email: mimk@dunaweb.hu; info@varoshaza.vac.hu

Közélet [2001. május 18., péntek]

Szimfonikusok vendégszereplése

A Váci Szimfonikus Zenekar és állandó partnerei, a három grácia – Keszler Éva, Lázin Beatrix és Nagyági Mariann - gyönyörű környezetben ad koncerteket. A Vácrátóti Botanikus Kertben három táncos opera-operett esttel várják az érdeklődőket: június 2-án, június 16-án és június 30-án szombatonként este 7 órakor. Belépőjegyek a váci Tourinform Irodában (27/316-160) és a Vácrátóti Botanikus kertben vásárolhatók (28/360-122).

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet

Közélet [2001. május 18., péntek]

Gyermeknapi programajánló

Május 27-én a Fitt-Fut Alapítvány és a Madách Imre Művelődési Központ közös szervezésében délelőtt 10 órától este 7 óráig gazdag programmal várják a gyermekeket.
A művelődési ház ad otthont a szórakoztató és zenés műsoroknak: lesz kirakodóvásár, ugráló, arcfestés, aszfaltrajzverseny és játszóház. Sport- és ügyességi vetélkedők is várják a gyermekeket és a „Mi Világunk” rajzpályázat nyertesei is e napon vehetik át a díjaikat. Hókusz Pókusz Zenebohóc, valamint Szandi és Pepe bohóc műsorai mellett a Ki Mit Tud döntőt is aznap rendezik.
14 órakor Szeplős Pötyit ismerhetik meg a Mikroszkóp Színpad előadásában, ez utóbbi előadás 250.-Ft-ot belépő ellenében látogatható.

Különleges ünnepi programot kínál a Beatrix rendezvényhajó: május 27-én a 14 év alatt érdeklődők ingyen, kísérőik 1.000.-Ft-ért vehetnek részt a Vác – Visegrád – Vác sétahajózáson. A Beatrix motoros 11 és 16 órakor fut ki a Halászkert Étterem alatti kikötőből.

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet

Email: info@varoshaza.vac.hu

Közélet [2001. május 18., péntek]

Nyugdíjba vonult a váci állomásfőnök

NAGY LAJOS, Vác város állomásfőnöke több évtizedes, hűséges vasutas pálya után „A vasút szolgálatáért” ezüst fokozatú kitüntetéssel 2001. május 1-én vonult nyugdíjba. Vasutas pályáját 1955-ben Vácott kezdte, a Pályafenntartási Főnökségen lépett szolgálatba. Később forgalmi szolgálattevőként dolgozott és ez idő alatt végezte el a vasúti tisztképző iskolát is. 1968-tól Zebegény, majd 1976-tól egészen nyugdíjba vonulásáig Vác állomásfőnöke volt. Vezetése alatt újult meg a váci vasútállomás, ünnepelt a Vác-Budapest és a Vác-Párkány-Nána vasútvonal is. Az első gőzüzemű vasút indulásának 150. évfordulós ünnepségén 1996-ban Baross Gábor díjjal ismerték el erőfeszítéseit.
Nagy Lajos lelkes, tevékeny emberként mindig is fontos szerepet töltött be a város életében, kitartó munkával vezette sikerre az állomás kollektíváját, a várossal közös programokban aktívan részt vett, a gondokban önzetlenül segített, a sportolók a mai napig számíthatnak rá.
Öröm volt együtt dolgozni a halkszavú, ám tettrekész állomásfőnökkel és biztos, hogy sokszor fog még mindannyiunknak hiányozni. A munka helyett azonban szívből kívánunk békés nyugdíjas éveket, családjában, magánéletében sok-sok örömet, otthonába meleg napsütést, baráti vendégsereget! Munkásságát, fáradozásait köszönjük, a váci közéletbe, városunk rendezvényeire szeretettel visszavárjuk!

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet - V.K.

Email: info@varoshaza.vac.hu

<<   1 ...  563 564 565 566 567 ...  569   >>