Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Pályázatok [2002. június 18., kedd]

Üzlethelyiség bérleti felhívás

VÁC VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VAGYONHASZNOSÍTÁSI OSZTÁLYA BÉRBEADÁSRA HIRDETI (5 ÉV HATÁROZOTT IDŐRE)KERESKEDELEM ÉS SZOLGÁLTATÁS CÉLJÁRA


Vác, Földvári tér 16. sz. alatti volt "Zöldségesbolt" Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiséget.


A helyiség jellemzői:


Alapterület:87m2


Műszaki állapot:- jelen állapotban kerül átadásra

- a helyiség karbantartást és felújítást igény

- a munkák elvégzése bérlő kötelezettségeA bérleti jog megváltásának induló licitára: 416.000,-Ft + ÁFA

Licitlépcső:10.000,-Ft + ÁFA

Bánatpénz:50.000,-FtA bérleti díj mértéke: 9.420,-Ft/m2/év + ÁFA

A bérleti díj minden év január 01-től az infláció mértékével emelkedik.Megtekintés időpontja: 2002. június 20-án 9 óra.A pályázatok benyújtásának módja: írásban, tevékenységi kör megnevezéssel a Polgármesteri Hivatal, vagy a vho@varoshaza.vac.hu e-mail címre.


Pályázatok benyújtásának időpontja: 2002. június 27. 15 óráig; helye: Polgármesteri HivatalVersenytárgyalás időpontja: 2002. július 02-án 9 óra.


Versenytárgyaláson az vehet részt, aki
- a bánatpénz befizetést igazoló csekket a versenytárgyaláson bemutatja
- illetve az általa képviselt társaságot hitelérdemlően igazoljaTovábbi információ kérhető a Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában, vagy a (27) 513-461 sz. telefonszámon.A hirdetés letölthető a www.vac.hu honlapról.

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület Lakásügyi Bizottsága pályázatot hirdet az alábbi Önkormányzat tulajdonában álló szociális bérlakás 5 év határozott idejű bérbeadására


Vác, Zrínyi u. 4. fsz. 1. sz. alatti 1 +1/2 szoba (42m2) alapterületű komfortos lakás.
Műszaki állapota: rendeltetésszerű állapotban kerül átadásra.

Jellemzői: egyedi gázfűtés

Lakbér:5.082,-Ft/hó

Lakás megtekintésének időpontja: 2002. március 04-én 9-10 óráig.A pályázat benyújtásának módja: Formanyomtatványon, amely a Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában átvehető, illetve mellékelten letölthető.Pályázatok benyújtásának határideje: 2002. március 25. 18 óráig.A pályázatokat a Lakásügyi Bizottság a határidőt követő ülésen bírálja el, amelyről a lakásra bérleti jogot elnyerő pályázó értesítést kap.További információ a Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában, vagy a (27) 513-461 sz. telefonszámon kérhető.Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Csatolt dokumentumok:
Nyomtatv.doc

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési-, Oktatási-, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet a
2002. évi művelődési, oktatási és ifjúsági céltámogatásokra.

Pályázhatnak: a város oktatási – közművelődési intézményei, kulturális együttesei, művészeti csoportjai, civil szervezetek, egyéni alkotók.

Céltámogatás elsősorban rendezvényre és nem működésre igényelhető. Működéshez a bizottság csak kivételes esetben, egyedi elbírálás alapján nyújt támogatást.A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, címét, a számlaszámot, ahová a támogatás összege utalható

- a tevékenység leírását, amelyhez a támogatást kéri

- a megvalósítás költségbecslését, megjelölve a saját forrást, más szerv támogatását, az igényelt összeget.Pályázati űrlapok a Polgármesteri Hivatal Közművelődési és Oktatási Osztályán igényelhetők, valamint a www.vac.hu honlapról tölthetőek le.

A pályázat a bizottság nevére és címére - Művelődési-, Oktatási-, Ifjúsági és Sport Bizottság (2600 Vác, Március 15 tér 11.)2002.február 8-ig nyújtható be.
Számlaszámot, címet nem tartalmazó pályázat elbírálásával a bizottság nem foglalkozik !
Nem részesülnek támogatásban azok, akik az önkormányzattól közvetlen anyagi segítséget kapnak.


2002-ben a bizottság nem támogatja azon pályázók kérelmét, akik az előző évben kapott összeggel nem számoltak el!A pályázatok elbírálására a városi költségvetés elfogadása után kerül sor, melyről a Közművelődési és Oktatási Osztály írásos értesítést küld.

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet

Email: muv2@varoshaza.vac.hu

Csatolt dokumentumok:
muvurlap.doc

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési-, Oktatási-, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet a
2002. évi sport jellegű céltámogatásokra

Pályázhatnak: a város oktatási intézményei, sport egyesületei, csoportjai, civil szervezetek.

Céltámogatás elsősorban rendezvényre és nem működésre igényelhető. Működéshez a bizottság csak kivételes esetben, egyedi elbírálás alapján nyújt támogatást.A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, címét, a számlaszámot, ahová a támogatás összege utalható

- a tevékenység leírását, amelyhez a támogatást kéri

- a megvalósítás költségbecslését, megjelölve a saját forrást, más szerv támogatását, az igényelt összeget.Pályázati űrlapok a Polgármesteri Hivatal Közművelődési és Oktatási Osztályán igényelhetők, valamint a www.vac.hu honlapról tölthetőek le.

A pályázat a bizottság nevére és címére - Művelődési-, Oktatási-, Ifjúsági és Sport Bizottság (2600 Vác, Március 15 tér 11.)2002.február 8-ig nyújtható be.
Számlaszámot, címet nem tartalmazó pályázat elbírálásával a bizottság nem foglalkozik !
Nem részesülnek támogatásban azok, akik az önkormányzattól közvetlen anyagi segítséget kapnak.


2002-ben a bizottság nem támogatja azon pályázók kérelmét, akik az előző évben kapott összeggel nem számoltak el!A pályázatok elbírálására a városi költségvetés elfogadása után kerül sor, melyről a Közművelődési és Oktatási Osztály írásos értesítést küld.

Feladó: Városháza

Email: muv2@varoshaza.vac.hu

Csatolt dokumentumok:
Sporturl.doc

Pályázatok [2002. január 14., hétfő]

Szociális bérlakás pályázat

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testület Lakásügyi Bizottsága pályázatot hirdet az alábbi Önkormányzat tulajdonában álló szociális bérlakás 5 év határozott idejű bérbeadásáraVác, Vám u. 14. I./3. sz. alatti 2 szoba (52m2) alapterületű összkomfortos lakás.Műszaki állapota: rendeltetésszerű állapotban kerül átadásra.

Lakbér és külön szolgáltatás költsége: 7.500,-Ft/hó

Egyéb költségek: melegvízdíj, csatornadíj: 535,71Ft/m3 + ÁFA,
fűtési díj: 7.964,-Ft/hó + ÁFA,
alapdíj fűtés, melegvízre: 3.173,-Ft/hó + ÁFA.

Lakás megtekintésének időpontja: 2002. január 28-án 9 - 10 óráig.

A pályázat benyújtásának módja: Formanyomtatványon ( a Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában átvehető)

Pályázatok benyújtásának határideje: 2002. február 15. 12 óráig.


A pályázatokat a Lakásügyi Bizottság a határidőt követő ülésen bírálja el, amelyről a lakásra bérleti jogot elnyerő pályázó értesítést kap.

További információ a Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában, vagy a (27) 513-461 sz. telefonszámon kérhető.

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.huF E L H Í V Á S

Felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy az egyszeres könyvvezetésre kötelezettek kivételével a vállalkozók kommunális adója és helyi iparűzési adó előlegét a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig ki kell egészíteni.


Az 1990. évi XCI. tv. 74 § (5) bekezdése szerint, ha az adózó fenti kötelezettségének nem tesz eleget, a befizetett adóelőleg és az adó 90 %-ának különbözete után 20 % mulasztási bírságot fizet.dr. Kovács Tibor sk.
Vác Város Önkormányzat jegyzője

Feladó: Városháza

Email: info@varoshaza.vac.hu

Kapcsolódó hír:

Vác Város Önkormányzat Millenniumi Munkacsoportja
FOTÓPÁLYÁZATOT HIRDET „MILLENNIUM VÁC 2000” CÍMMEL

A magyar államalapítás és kereszténységünk felvételének ezredik évfordulója, valamint az évezred-forduló zárásaként Vác Város Millenniumi Tanácsnoka és Millenniumi Munkacsoportja fotópályázatot hirdet „Millennium Vác 2000” címmel a millenniumi időszakban Vác városában történt, illetve ahhoz kötődő események, történések bemutatására és dokumentálására.
A pályázat célja, hogy a Vácott, 2000-2001-ben lezajlott eseményeket és az ez időszakban elkészült tárgyi, építészeti és kulturális emlékeket méltó módon bemutassuk, és hűen megőrizzük az utókor számára.

A pályázatók köre:
A pályázat nyílt és jeligés.
Pályázni felnőtt- és ifjúsági kategóriában (ez utóbbi 18 éves életkor alatt) lehet.
A beküldött pályaművek mellett csatolni kell egy lezárt és jeligével ellátott borítékot, amely tartalmazza a pályázó nevét, címét és születési idejét.

A pályázathoz szükséges tudnivalók:
- Pályázni csak 15 x 21 cm-es, színes- és/vagy fekete-fehér papírkép(ek)kel (sorozat, egyedi fotó, fotografika) lehet, digitálisan rögzített és utólag papírra reprodukált képeket nem fogadunk el.
- A fotó műfaja szabad – lehet riportfotó, művészfotó, stb. – de az kapcsolódjon a millenniumi évkör váci eseményeihez, az időszak történéseihez.
- A beküldött képek mellett fel kell tüntetni a készítés helyét, idejét és témáját.
- A beérkezett és a zsűri által e célra kiválogatott pályaműveket vándorkiállításon mutatjuk be, amelynek megnyitására 2002. januárjában kerül sor.
- A zsűrizett pályamunkákból kiadvány készül, ezért a pályázónak a pályázaton való részvétellel együtt vállalnia kell, hogy a beadott fotók egyszeri felhasználását illetően szerzői jogáról lemond. A vándorkiállítás és a kiadvány elkészülte után a pályaművek a váci Tragor Ignác Múzeumban kerülnek elhelyezésre a szerzői jogok megtartása mellett.

A pályázat benyújtásának határideje: 2001. december 15.

A pályaműveket az alábbi címre kérjük beküldeni:
Vác Város Millenniumi Munkacsoportja - Imre Zsolt millenniumi tanácsnok
2600 Vác, Március 15. tér 11. - „Fotópályázat”
A borítékra jeligét írjanak, a feladóval érkezett pályaműveket nem fogadjuk el.

A pályázatra beérkezett műveket a Millenniumi Munkacsoport bírálja el.
A zsűri a következő díjakat adhatja ki:
Felnőtt kategóriában:
I. díj: 30.000.-Ft
II. díj: 20.000.-Ft
III. díj: 10.000.-Ft
Ifjúsági kategóriában: 5-5-5.000 Ft
A pályázaton további különdíjak is odaítélésre kerülhetnek.

A zsűri a díjak visszatartásának és megosztásának jogát fenntartja.
A díjátadásra ünnepélyes keretek között, a pályázatra érkezett és zsűrizett fotókból készülő vándorkiállítás megnyitásával egyidejűleg kerül sor 2002. januárjában.

A zsűri a benyújtott pályaműveket 2001. december 20. és 2002. január 10. között bírálja el. A pályázat nyerteseit írásban értesítjük.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Polgármesteri Kabinet munkatársaitól kérhető a 27/513-455, az 513-471 és az 513-451-es telefonokon, a 27/513-414-es telefaxon, valamint az info@varoshaza.vac.hu drótposta címen.

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet

Email: info@varoshaza.vac.hu

Vác Város Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztálya
Értékesítésre hirdeti a Vác Bácska dűlôben lévô 5164/9 hrsz-ú 994 m˛ 5164/10 hrsz-ú 1093 m˛ nagyságú beépítetlen ingatlant

Az RRT. (Részletes Rendezési Terv) hatályban lévô elôírása szerint az ingatlan III. építési övezetű, a zárt csapadékvíz elvezetést kivéve, teljes közművel kialakítandó lakótelkein 4,5 m-es átlagos homlokzatmagasságú, szabadonálló lakóépület helyezhetô el, max. 15 %-os beépítettséggel.

Induló vételár: 1.200.-Ft./m˛; Licitlépcsô:100.-Ft./m˛; Bánatpénz: 110.000.-Ft.

Az ingatlant 4 éves beépítési kötelezettség terheli, melynek biztosítására az Önkormányzat elidegenítési tilalmat jegyeztet be.

A pályázat benyújtása: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztálya

A pályázat beadási határideje: 2001. december 10. (hétfô)

Versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal Vác Március 15. tér 11.

Versenytárgyalás idôpontja: 2001. december 12. (szerda) 10 óra

Szerzôdéskötés feltétele: A vételár egyösszegű megfizetésének igazolása

Versenytárgyaláson való részvétel feltétele: Bánatpénz befizetésének igazolása; Résztvevô személynek illetve társaságnak hiteles igazolása

További információ: Polgármesteri Hivatal 14., 15. sz. szobájában; 27/513-439, 27/513-468

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Vác Város Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztálya
Értékesítésre hirdeti a Vác Külsô Rádi út mögött ún. Állami Gazdasági lakótelepen a Juhász utcában lévô 5521/2 hrsz-ú 996 m˛, 5521/3 hrsz-ú 995 m˛ nagyságú beépítetlen ingatlant

Az RRT. (Részletes Rendezési Terv) hatályban lévô elôírása szerint az ingatlan négyes építési övezetű, a zárt csapadékvíz és szennyvíz-elvezetést kivéve közművesítéssel kialakítandó lakóterület, melynek lakótelkein a meglévô kialakult földszint + tetôtér-beépítéshez illeszkedô, max. földszint + tetôtérbeépítéses lakóépület beépítésű.
- a telkek beépíthetôsége max. 30 %
- a zöldfelületi fedettség min. 60 % lehet.

Induló vételár: 3.000.-Ft./m˛; Licitlépcsô: 100.-Ft./m˛; Bánatpénz:150.000.-Ft.

Az ingatlant 4 éves beépítési kötelezettség terheli, melynek biztosítására az Önkormányzat elidegenítési tilalmat jegyeztet be.

A pályázat benyújtása: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztályán

A pályázat beadási határideje: 2001.december 10. (hétfô)

Versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal Vác Március 15. tér 11.

Versenytárgyalás idôpontja: 2001. december 12. (szerda) 9 óra

Szerzôdéskötés feltétele: A vételár egyösszegű megfizetésének igazolása

Versenytárgyaláson való részvétel feltétele: Bánatpénz befizetésének igazolása; Résztvevô személynek illetve társaságnak hiteles igazolása

További információ: Polgármesteri Hivatal 14., 15. sz. szobájában, 27/513-439, 27/513-468

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Vác Város Polgármesteri Hivatal
Vagyonhasznosítási Osztálya


Értékesítésre
hirdeti a

Vác Derecske dűlôben lévô 5414/2 hrsz-ú 1200 m˛ nagyságú beépítetlen ingatlant.
Az RRT. (Részletes Rendezési Terv) szerint az ingatlan lakóház építése céljára hasznosítható.

Induló vételár:4.000.-Ft./m˛
Licitlépcsô: 100.-Ft./m˛
Bánatpénz:200.000.-Ft.

Az ingatlant 4 éves beépítési kötelezettség terheli, melynek biztosítására az Önkormányzat elidegenítési tilalmat jegyztet be.

A pályázat benyújtása:Polgármesteri Hivatal címére:

A pályázat beadási határideje: 2001. október 15. (hétfô)

Versenytárgyalás helye:Polgármesteri Hivatal

Versenytárgyalás idôpontja:2001. október 17. (szerda) 9 óra

Szerzôdéskötés feltétele: A vételár egyösszegű fizetésének igazolása

Versenytárgyaláson való részvétel: Bánatpénz befizetésének igazolása
feltétele: Résztvevô személynek illetve társaságnak
hiteles igazolása

További információ: Polgármesteri Hivatal 14., 15. sz. szobájában 27/513-439,27/513-468

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

<<   1 ...  138 139 140 141   >>