Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2019. február 8., péntek]

Vác Város Helyi Választási Iroda vezetőjének 1/2019. (II.08.) számú határozata

VÁC VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK
1/2019. (II.08.) SZÁMÚ HATÁROZATA


A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdése alapján Vác város képviselő-testületének megválasztandó tagjainak számát a 2019. évi helyi önkormányzati választáson 14 főben állapítom meg, melyből 10 fő egyéni választókerületben, 4 fő kompenzációs listán szerezhet mandátumot.

Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs.


INDOKOLÁS


A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. (továbbiakban: Tv.) 3. § alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni.
A Tv. 5. § (2) bekezdése b.) pontja szerint az egyéni választókerületek és a kompenzációs listás mandátumok száma 50 000 lakosig 10 egyéni választókerületi és 4 kompenzációs listás mandátum.
A Nemzeti Választási Iroda által közzétett adatok szerint Vác város lakosságszáma 2019. január 1-én 33673 fő volt.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.


Vác, 2019. február 08.


Deákné dr. Szarka Anita s.k.
HVI vezetőZÁRADÉK


Jelen határozatot 2019. február 08. napján Vác város honlapján (www.vac.hu), valamint a Váci Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzétettem.


Deákné dr. Szarka Anita s.k.

HVI vezető


Az eredeti dokumentum az alábbi csatolmányban megtekinthető!

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
1_2019_HVI_hat_letszam.pdf

Közélet [2019. február 8., péntek]

Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

Tisztelt Ügyfeleink!

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsz tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.

Az Eüsz tv. 1. § 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Az Eüsz tv. 9. § (1) bek. a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

Felhívjuk a tisztelt adófizetőink figyelmét, hogy 2018. január 1-jét követően a gazdasági társaságok, az egyéni cégek és az egyéni vállalkozók kizárólag elektronikus úton indíthatnak adóigazgatási eljárást!

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügyfelek részére a Eüsz tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is.

A tájékoztatók megtalálhatóak a honlap jobb oldalán, az "E-Ügyintézés"-en belül lévő "Adóügyek" menüpont alatt.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
rovid_tajekoztato.pdf
reszletes_tajekoztato.pdf

Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

A 2018. január 1. napjától hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

Az építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2020. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A 2018. január 1. után létesítendő kutakra létesítési, majd üzemeltetési engedélyt kell kérni.
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
- a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
- épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
- nem gazdasági célú vízigény.

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az engedélyről.
A részletes tájékoztató a csatolmányban olvasható!

Közélet [2019. január 29., kedd]

Teljes látogatási tilalom a kórházban

Felhívjuk a figyelmet, hogy az influenzaszerű megbetegedések számának növekedése miatt január 29-től a Jávorszky Ödön Kórház minden osztályára kiterjedő látogatási tilalom van érvényben.

A látogatók által hozott csomagokat a kórház felső portáján feladatot teljesítő őrzőszolgálat munkatársai átveszik és eljuttatják a betegekhez.
A tilalom visszavonásig érvényes.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. január 29., kedd]

Jubiláló házaspárok jelentkezését várják

A házasság világnapjához kötődő eseménynek ad otthont február 9-én 16 órai kezdettel a Váci Egyházmegye kulturális központja, a Credo-ház.

A "Randevú egy életen át" című váci rendezvényen a szervezők köszönteni szeretnék a házzasági életükben jubiláló párokat, tehát várják a jelentkezéseket.
"A házasság hete - Az elköteleződés ünnepe" kezdeményezés Angliából indult el azzal a céllal, hogy a Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság fontosságára irányítsák a figyelmet. Magyarországon a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa honosította meg a programot 2008-ban.

A kezdeményezők világnézete szerint a házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára.

A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről.

Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.

A Nagycsaládosok Váci Egyesületénél lehet jelentkezni - február 7-éig - a következő elérhetőségeken: noe.vac@freemail.hu, 06-70-408-5907.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. január 28., hétfő]

Kiemelt státuszt kapott a színház

Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a Váci Dunakanyar Színház, kiemelt színházművészeti szervezet státuszt kapott a teátrum, így 2019-ben mintegy 50 millió forint állami támogatáshoz juthat.

A színházat már korábban is támogatta a kormány, legutóbb az épület felújítására 350 millió forintot kapott. A váci teátrum a második kiemelt színházművészeti szervezet Pest megyében, amelynek küldetését segíti az állam. A színház épülete több mint 90 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, amikor közösségi és színházi programoknak adott otthont, később moziként működött majd 2007-ben bezárták. Hat évvel ezelőtt az önkormányzat támogatásának köszönhetően újra megnyílt, ekkor alakult a Váci Dunakanyar Színház. Az első három évben hat-nyolcezer látogatója volt, tavaly azonban már több mint harmincezer nézőt vonzott.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. január 25., péntek]

A januári testületi ülésről jelentjük

Csaknem húsz napirendi témáról tárgyalt az év első ülésén az önkormányzati képviselő-testület.

Az ülés elején a jelenlévők egyperces néma felállással tisztelegtek a nemrég elhunyt dr. Chikán Csaba közjegyző és Seregi György ötvös-kovács iparművész emléke előtt.
Delegáltat küldött az ülésre a MÁV Zrt., így a képviselők közvetlenül is elmondhatták a vasúti közlekedéssel, a helyi állomások infrastrukturális problémáival kapcsolatos panaszokat, észrevételeket.
Felmerült többek között a kisebb helyi állomások elhanyagoltsága, a főállomás kapcsán a P+R parkoló férőhely kapacitásának szűkössége, a vízelvezetés problémája, az évek óta kidőlt forgalomszabályozó süllyedő oszlop helyreállítása, továbbá a csúcsidei túlzsúfoltság is a különböző járatokon.
A vendég, Horváth Szabolcs területi szakági vezető ígéretet tett, hogy a városvezetéssel egyeztetve minden kérdésben igyekeznek segíteni.
A testület támogatta, hogy a VI. számú, Földváry tér 15. alatti központú háziorvosi körzet praxisjogát Dr. Tóth Mária átadja Dr. Ferenczi Nórának.
Határozat született arra vonatkozóan, hogy a családok átmeneti otthona szolgáltatás működtetésére szóló kötelező önkormányzati feladat teljesítésének felelőse a jövőben a Magyar Protenstás Segélyszervezet legyen.
Ugyancsak döntés született arról, hogy a Cházár András EGYMI Simon Antal Tagintézmény iskola-egészségügyi ellátása bekerüljön a Szociális Szolgáltatások Háza feladatainak körébe.
Jóváhagyták a képviselők a Váci Városfejlesztő Kft. és a társasággal egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok aktuális beszámolóit.
Támogatást kapott Pető Tibor alpolgármesternek a Helyi Építési Szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztése is.
A módosítási javaslat alapján a város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről szóló 52/2018 (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében lehatárolt belvárosi területre vonatkozóan megindítja az önkormányzat a gépi eszközök parkolási tiltásának törléséhez szükséges eljárást, továbbá kötelezettséget vállal a dokumentáció elkészítési költségeinek a költségvetési rendeletbe iktatására. Mindez azt is jelenti, hogy a terület kiemelt fejlesztési övezetté válhat.
Elfogadta a grémium a helyi nemzetiségi önkormányzatok együttműködési megállapodásainak felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, a döntés értelmében nem módosulnak a szerződések.
Jóváhagyta a testület a Váci Dunakanyar Színház 2018. évre vonatkozó szakmai beszámolóját, amiből többek között kiderül, hogy mind a gazdálkodás, mind a műsortervezés szempontjából dominálnak a bérleti sorozatok, melyeket a korábbi évek tapasztalatai alapján, tehát alapvetően a közönség visszajelzéseinek megfelelően alakítottak ki, és ez a zsinórmérce a jövőre vonatkozóan is.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. január 24., csütörtök]

Köszöntjük a 95 éves Pálos Frigyest, a város díszpolgárát!

Pálos Frigyes atya, a város díszpolgára január 23-án betöltötte 95. életévét, jeles születésnapja alkalmából pedig Fördős Attila polgármester is felköszöntötte, átadva neki az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott díszoklevelet és az önkormányzat ajándékát.

- Sokszor kérdezik tőlem, szerintem mi az élet értelme. Hát mi mást mondhatnék erre, mint hogy az öröklét elnyerésének lehetősége. Sok mindenben keresik az emberek a boldogságot, pénzben, karrierben, de mindez hiúság, hiú ábrándozás. A hívő ember legnagyobb ajándéka maga a hit - fogalmazott Frigyes atya.
Fördős Attila köszönetet mondott az ünnepeltnek kitartó szolgálatáért, a hívek hitének erősítéséért, az értékek közvetítéséért, hagyományápoló, értékőrző munkásságáért.
- Hálás vagyok a gondviselésnek, amiért Vácott élhetek, nagyon szeretem a várost, szolgálni szeretnék itt, ameddig csak az erőm engedi - válaszolta Frigyes atya.
Pálos Frigyest 1947-ben szentelték fel a papi szolgálatra a váci székesegyházban. Jelmondata: „Zelus domus tue comedit me” azaz „A házadért való buzgóság emészt engem.” (Zsolt 68,10.) Első szolgálati helye Pestújhely volt. 1949-ben a pártállam évtizedekre felfüggesztette hitoktatási engedélyét. Későbbi szolgálati helyei: Kecskeméti Főplébánia, Hatvan-Belváros, Vác, Cegléd, Tereske. 1972-ben művészettörténeti diplomát szerzett. Tevékenyen részt vett az egyházmegyében Tereske és Hévízgyörk Árpád-kori templomainak helyreállításában, valamint Csörögön új templom építésében. 1979-ben préposti kinevezést kapott. 1994-től a váci Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény igazgatója.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. január 24., csütörtök]

Lakossági tájékoztató – Kéménysepréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A katasztrófavédelmi kéményseprő ipari szervezete a Vác város lakosai számára a kéménysepréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat igyekszik közzé tenni.


A témáról részletes tájékoztató a csatolt dokumentumban érhető el.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
kemeny.pdf

Közélet [2019. január 23., szerda]

Berecz András varázsolt a szavakkal

A Magyar Kultúra Napja városi ünnepségén ezúttal Sölch Gellért, az Emberi Erőforrások Minisztériumának stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára mondott köszöntőt, az esemény műsorának főszereplői pedig Berecz András mesemondó, Berecz István néptáncos illetve Mihó Attila és muzsikus társai voltak.

- A magyar kultúrára nem tekinthetünk csak úgy, mint egy fontos, megőrzendő értékre, ügyre, hiszen ez a kultúra bennünk és velünk él, elkísér minket akár a világ legtávolabbi pontjára, bárhova is sodorjon az élet - fogalmazott Sölch Gellért.
Az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy manapság az uniós, brüsszeli bürokrácia igyekszik zárójelbe tenni, elhanyagolni a nemzeti kultúrák sajátosságait, tehát nagy felelősség ezeknek az értékeknek a képviselete.
Berecz András rávilágított a magyar nyelv sokszínűségére, játékosságára, de ezúttal elsősorban inkább énekesként mutatkozott be, és műsoruk végén a művelődési központ szinte teljes közönségét dalra késztette: nagyon szépen zengett több mint száz torokból az „Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő...”
A város kulturális díjait Dr. Sölch Gellért, Mokánszky Zoltán alpolgármester és Steidl Levente, a művelődési-oktatási és ifjúsági-sport bizottság elnöke adták át a kitüntetetteknek.
A „Vác Város Közművelődését segítő munkáért” díjat a művelődési központ műszaki csoportja érdemelte ki.
A művelődési központ műszaki szakembercsapata évről évre meghatározó szerepet tölt be Vác kulturális és közösségi életében. A színpadi produkciók és művészeti csoportok igényeinek teljesítése és koordinálása mellett a külső helyszíneken megrendezett programok lebonyolításában is fontos szerepet játszanak.
A csoport tagjai: Terman László, Veres János, Fábián Zoltán, Gogola Márk, Bonifert László, Horváth Imre, Macska Viktor.
A „Vác Város Művészeti Díja” kitüntetés díjazottja a Váci Jeszenszky Balett.
A Csermely György vezette művészi közösség hazai és nemzetközi sikereivel 25 éve öregbíti Vác hírnevét. A mozgás és a tánc megszerettetése mellett, a mozgáskultúra fejlesztésén túl a társulatnál a fiatalok lelki-, szellemi fejlődése is középpontban van. Náluk valamennyi korosztály megtalálhatja a korának, táncos előképzettségének megfelelő mozgási és fejlesztési lehetőséget. A társulat alapító igazgatója az oktatás mellett fáradhatatlanul dolgozik producerként is, hogy a minőségi kultúrának saját és iskolája eszközeivel teret biztosítson.
A „Vác Város Művelődéséért” kitüntetést Forró Katalin, a Tragor Ignác Múzeum igazgatója vehette át.
A díjazott 1990. óta dolgozik a múzeumban. Számos kiállítás rendezője, nevéhez több tanulmány fűződik. Igazgatóként, a város támogatásával sikerült erős területi múzeumot kiépítenie, új honlappal, kiállításokkal, arculattal, pályázatokkal, kiadványokkal. Vezetői munkája mellett kiveszi részét a mindennapi múzeumi munkából. 2018-ban újabb megbízást kapott a múzeum vezetésére, egyik legfontosabb feladata az új múzeumi negyed létrehozásának előkészítése.

Feladó: Városháza

<<   1 ...  4 5 6 7 8 ...  570   >>