Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2019. március 22., péntek]

Fokozott figyelemmel közlekedjenek a vasárnapi futóverseny idején!

Felhívjuk a figyelmet, hogy vasárnap futóverseny lesz a belváros területén, kérjük a gépjárművezetőket, hogy az érintett útvonalon fokozott figyelemmel közlekedjenek!

A futóverseny a Németh László utca - Buki sor - Dózsa György út - Köztársaság út - Március 15. tér - Budapesti főút - Burgundia utca - Bajcsy Zs. utca - regionális kerékpárút - kompkikötő - Boronkay-iskola útvonalat érinti, rendőrségi és szervezői biztosítással.
Az egyéb családi programokkal színesített eseményről bővebb információ a http://www.helendoron.hu/futoverseny weboldalon.

Regisztráció a http://www.progrun.hu/events/helen-doron-futoverseny-es-csaladi-sportnap/register weboldalon.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. március 22., péntek]

A márciusi testületi ülésről jelentjük

Csaknem félszáz napirendi témáról tárgyalt márciusi ülésén az önkormányzati képviselő-testület.

Az ülés elején a jelenlévők egyperces néma felállással tisztelegtek két nemrégiben elhunyt, köztiszteletnek örvendő személyiség, Pálos Frigyes kanonok, prépost és Dr. Szentgyörgyi Ervin urológus főorvos emléke előtt.
Az egyik legfontosabb döntés értelmében az önkormányzat átveszi a Honvéd utca, Kosdi út, Deákvári fasor tulajdon- és kezelői jogát - elsősorban annak érdekében, hogy helyi közúttá minősülhessenek át, és ezzel lehetőség nyíljon a régóta tervezett körforgalom műszaki terveinek elkészítésére, engedélyeztetésére és kivitelezésre.
A képviselők - köszönetnyilvánítással - elfogadták a Katona Lajos Városi Könyvtár, Vác Város Levéltára és a Tragor Ignác Múzeum múlt évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolókat.
Többségi szavazással ugyancsak elfogadta a grémium a „Vác város környezeti állapot jelentése 2018. évre” című tájékoztatót.
Jóváhagyták a döntéshozók a 2018. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról szóló beszámolót.
Támogatta a testület a Váci Városfejlesztő Kft., a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. és a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. városi tulajdonú ingatlanok térítésmentes használatára vonatkozó kérelmeit különböző közfeladatok ellátásához.
Áldását adta a testület Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület kérelmére, így a szervezet térítésmentesen használhat egy Zrínyi utca 9. alatti irodahelyiséget.
Ahhoz is hozzájárultak a képviselők, hogy a Váci Dunakanyar Színház a volt laktanya területén lévő egykori tiszti étkezdét térítésmentesen használatba vehesse díszletek tárolására.
Napirendre került a Széchenyi utca vasútállomás és Galcsek utca közötti szakaszán sorakozó Japán díszcseresznye fasor állapotáról készült felmérés eredménye, amiből kiderül, hogy az egyedek egy része közepes egészségi állapotú, az idősebbek viszont már a száraz ágak visszametszésének hatására sem hoztak életképességet jelző hajtásokat - ezek alapján időszerűvé vált a pótlás, s az a határozat született, hogy rövid határidőn belül gondoskodni kell az ifjításról.
Döntés született arról, hogy az önkormányzat az idén is pályázatot nyújt be rendkívüli állami támogatás elnyerése érdekében, egyúttal a testület felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi intézkedés megtételére (az esetleges hiánypótlásokhoz kapcsolódóan is), a megállapodás aláírására.
Fördős Attila polgármester előterjesztése alapján a testület elfogadta az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét.
Jóváhagyták a döntéshozók az önkormányzat és a Váci Civitas Művészeti Egyesület közötti közszolgáltatási szerződés módosítását, a változtatás a támogatási összegre vonatkozik a februári ülésen elfogadott költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően, a hozzájárulás 7.500.000 forint.
Június hónapban lejár a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok intézménye igazgatójának öt évre szóló megbízatása, tehát az önkormányzat pályázatot ír ki a vezetői pozícióra.
A döntéshozók forrást szabadítottak fel a költségvetésből a polgármesteri hivatal gépparkjának korszerűsítésére, a város gépjármű-elhelyezési koncepciójának elkészítésére, a Helyi Építési Szabályzat módosítási dokumentációjának elkészítésére (a gépi parkolás tiltásának kivétele vonatkozásában a közvetlen belváros területén), a Duna-partra tervezett szoborpark kialakítására, a hajléktalanszállás kapacitásnövelésére (konténerház felújítására), a Felső Törökhegyi út közvilágítási fejlesztése engedélyeztetésének és kivitelezésének második ütemére, a Halász közi egyesített csatorna szétválasztására, csapadékcsatorna, víznyelők átkötésére a szennyvíz hálózatáról.
Több kérelemről is tárgyalt a testület, így többek között a Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat tervezett nyári táborának támogatásáról, és bár erre a városi költségvetésből nem tudtak hozzájárulást biztosítani, ám tizenhárom döntéshozó egyéni felajánlásokat tett: Fördős Attila polgármester, Pető Tibor és Mokánszky Zoltán alpolgármesterek, Balkovics Péter, Kászonyi Károly, Kiss Zsolt, Kovács Ágnes, Krauze István, Kriksz István, Manninger Péter, Matkovich Ilona, Steidl Levente, Vácy Károly képviselők ajánlottak fel különböző összegeket a célra.

Feladó: Városháza

Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

A 2018. január 1. napjától hatályos jogi szabályozás - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet - alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

Az építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2020. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A 2018. január 1. után létesítendő kutakra létesítési, majd üzemeltetési engedélyt kell kérni.
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
- a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
- épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
- nem gazdasági célú vízigény.

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az engedélyről.

A részletes tájékoztató a csatolmányban olvasható!

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a tisztelt utazókat, hogy 2019. március 30-tól 2019. április 14-ig Budapest-Nyugatiban végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A megjelölt napokon a 130, 172, 278, 280 sz. EuroCity vonatok Budapest-Nyugati helyett Budapest-Keletiből indulnak, a 131, 173, 279, 281 sz. EuroCity vonatok Budapest-Nyugati helyett Budapest-Keletibe érkeznek.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmény tartalmazza.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Hirdetmeny 70 budapest nyugati.pdf

Közélet [2019. március 19., kedd]

Történelmi fotókiállítás a városházán

Márciusban Vácra érkezett a Bölcs Jaroszláv: a diplomácia dinasztikus házasságokon keresztül című vándor történelmi fotókiállítás, a tárlat a városháza emeleti folyosóján kapott igazán méltó helyet.

A március 14-én tartott ünnepélyes megnyitón Fördős Attila polgármester köszöntőjében kiemelte: sok hasonlóság van az ukrán és a magyar történelemben.
- Sokat szenvedett az ukrán nép is, többször változtak az ország határai és hosszú-hosszú ideig nem volt önálló az állam - említette a városvezető.
Hangsúlyozta továbbá, hogy a két népet az értékválasztás, az emberi mentalitás hasonlósága is összeköti.
- Mivel kontinensünk jövőjének elgondolásában is hasonló a szemléletünk, bízvást mondhatjuk, hogy Ukrajnának ugyancsak fontos szerepe lehet Közép-Kelet Európa remélt reneszánszában - emelte még ki Fördős Attila.
Természetesen említést tett Vác és a kárpátaljai Técső testvérvárosi kapcsolatának jelentőségéről is.
Ljubov Nepop, Ukrajna magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete ugyancsak kiemelte, hogy történelmi és lelki szálak is összekötik az ukrán és a magyar nemzetet.
- Biztos vagyok abban, hogy a jövőben szintén szintén sikeresek lehetünk közösen, összefogva, ennek fontos záloga a folyamatos, őszinte párbeszéd - hangsúlyozta a diplomata.
Az ukrán nagykövetség, az önkormányzat és a Váci Ukrán Kisebbségi Önkormányzat együttműködésének köszönhetően a városba érkezett tárlat megnyitóján tárogatón és szaxofonon előadott szerzeményekkel közreműködött Olekszandr Scsur ukrán zeneművész.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. március 18., hétfő]

Tisztelet a szabadságharc hőseinek

Az önkormányzat és a Madách Imre Művelődési Központ szervezésében az idén is a megszokott forgatókönyv szerint emlékezhettek meg a résztvevők Vácott az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc eseményeiről, tiszteletet adva a hősöknek.

A forradalom kirobbanásának 171. évfordulója alkalmából szervezett eseménysorozat ezúttal is a Báthori utcai Petőfi-emléktáblánál kezdődött, ahol a Váci Juhász Gyula Általános Iskola diákjai adtak műsort.
A folytatásban a helyi sajtó képviselői ismét koszorúzásra várták a résztvevőket Deákváron, a Landerer-emléktáblánál.
Nem maradt el a szokásos történelmi játszóház sem: a művelődési központ rendezvényén csákókat, kokárdákat és más, az ünnephez illő jelkép értékű emlékeket készíthettek a gyerekek.
A nemzeti ünnep váci eseménysorozatának hagyományosan a kora délutáni Kossuth téri toborzó az egyik kiemelkedő állomása: ahogy már hosszú évek óta, ezúttal is a Váci Reménység Egyesület alkalmi szavalóversenyének győztese szavalhatta el itt a „Nemzeti dalt”, ezúttal Ősi Péter kapta a megtisztelő feladatot.
A folytatásban, a ligeti emlékhelyen tartott ünnepségen Steidl Levente, a Váci Madách Imre Gimnázium igazgatója mondott köszöntőt.
A szónok így kezdte beszédét: „1848 fénylő évszám, a negyvennyolcasság fénylő hagyomány. Fénye azóta sem halványul, tündöklése máig változatlanul erős”.
Steidl Levente feltette a költői kérdést, hogy vajon mi lehet ennek az oka, aztán válaszként megfogalmazta: bátor eleink azon a tavaszon olyan célt tűztek ki maguk elé, amire mindenki vágyott, a szabadságot.
„A szabadság, nemzet, haza fogalmi szentháromsága ekkor fonódott össze és vált szimbólummá. A piros-fehér-zöld, ami az erőt, a hűséget és a reményt jelképezi, törvény által is nemzeti trikolór lett” - folytatta Steidl Levente, majd a forradalom és szabadságharc néhány kiemelkedő váci vonatkozására emlékeztetett.
Megemlítette például, hogy az ország első vasútvonala biztosította összekapcsolódásnak köszönhetően március 15-e pesti eseményeinek híre még aznap eljutott Vácra lelkes utasok híradásával, egyikük magával hozta Petőfi: Nemzeti dalának egy kinyomtatott példányát. Továbbá említést tett arról, hogy a legnehezebb helyzetben a város felajánlotta a templomok harangjait, hogy azokból ágyúkat önthessenek, amiért maga Kossuth Lajos is köszönetet mondott a Honvédelmi Bizottmány elnökeként. Természetesen kiemelte ezen túlmenően a dicsőséges tavaszi hadjárat egyik meghatározó ütközeteként számon tartott április 10-ei váci csatát, illetve a harcban magát különösen kitüntető Földváry Károly hősies vitézségét is. Megemlítette még: Vác azért is fontos helyszíne a forradalomnak és szabadságharcnak, mert itt állították fel az első honvéd emlékművet a magyar szabadságért áldozatot vállaló hősök tiszteletére.
- Emlékezzünk a forradalom és szabadságharc eseményeire és hőseire! Legyünk büszkék a városunkban történtekre, amely események, tettek örökre összeforrasztották Vác nevét a honvédő küzdelemmel. Tisztelet a forradalmároknak, vértanúinknak! - zárta szavait Steidl Levente.
A beszédet követően - Lakatos Ádám rendezésében - a Madách-gimnázium diákjai adtak dramatizált zenés-irodalmi műsort, illetve nagy sikert arattak a Váczi Néptáncegyüttes fiataljai is.

Feladó: Városháza

A Köztársasági Elnök a bírósági ülnökök megválasztását 2019. március 7. és 2019. április 30. közé eső időtartamra tűzte ki.

A bírósági ülnökök 2019. évi választásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást teszem közzé:


A bírósági ülnökök megválasztását a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.), valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) szabályozza.

Bírósági ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Valamint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag pedagógus, pszichológus, vagy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke a 20.SZ/2019. (II.21.) számú határozatával megállapította az egyes bíróságokhoz megválasztandó ülnökök létszámát, mely szerint a Váci Járásbíróságra 5 fő fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnököt, a Budapest Környéki Törvényszékre 7 fő általános és 6 fő fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnököt, valamint a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 30 fő ülnököt lehet megválasztani.

A Váci Járásbíróság ülnökeit Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Vác Város nemzetiségi önkormányzatainak képviselő-testületei, a Budapest Környéki Törvényszék, valamint a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeit a Pest Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.

Az ülnökök jelölés alapján választhatók meg.

Jelöltet állíthatnak:

- általános ülnök esetén a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek (a pártok kivételével),

- a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,

- a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek (kivéve a pártok), a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervek,

- a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei.

Jelöltet állítani 2019. április 10. napján (szerda) 16:00 óráig lehet!

A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát, melynek tartalmaznia kell a Bjt. 214.§ (1) bekezdésében felsorolt adatokat (jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az aláírását).

A jelöltnek a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét, amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnöknek megválasztani nem lehet!

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének igazolnia kell továbbá a megválasztásához Be. 680. § (5) bekezdésének megfelelő, szükséges adatokat és tényeket, ezért - fentieken túl - mellékelnie kell a tényeket tartalmazó dokumentumokat (pedagógus, pszichológus diploma másolata, a Be. 680. (5) bek. c) pontja szerinti munkáltatói igazolás).

A szükséges nyomtatványok a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta jogi referensnél (2600 Vác, Március 15. tér 11., 31. iroda, tel.: 27/513-426) beszerezhetők, illetve letölthetők a www.vac.hu honlapról.

A jelöléseket - a jelölt elfogadó nyilatkozatával és a hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal együtt - legkésőbb 2019. április 10. (szerda) 16:00 óráig lehet a Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán leadni.

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján megtekinthető, vagy letölthető a www.vac.hu honlapról.

Letölthető dokumentumok:
- Tájékoztató
- A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei
- Bírósági ülnökké jelölés nyomtatvány
- Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról


Vác, 2019. március 14.

Fördős Attila
polgármester

Közélet [2019. március 18., hétfő]

Fröccsöntő üzemet kíván létesíteni egy gazdasági társaság

Március 11-ére rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze Fördős Attila polgármester.
A rendkívüliség indoka: a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. tv. 2019. március 15.-ei hatályba lépésével sokkal
szigorúbb feltételekhez köti az új beépítésre szánt területek kijelölését, mint az eddig hatályos Országos Területrendezési Törvény.
A testület elsőként a Hekk terasz fennmaradási engedélyezésével összefüggően a településrendezési eszközök módosítási eljárásának megindítására vonatkozó előterjesztésről tárgyalt.
Az elfogadott határozat értelmében a polgármester a beruházóval folytatott egyeztetés alapján kötendő településrendezési szerződés és a szerződés ingatlan-nyilvántartásba, a 20038 hrsz.-ú ingatlanra történt bejegyzését követően nyújthatja be a rendezési terv módosítási tervezetét a megyei állami főépítész elé véleményezésre vagy a tárgyalásos eljárás lefolytatására.
A Roth Műanyagfeldolgozó Kft. fröccsöntő üzemet kíván létesíteni a város északi határterületén a tulajdonában lévő 20049/43 helyrajzi számú telken, az ezzel beruházási tervvel összefüggő feladatok meghatározása volt a második napirendi téma.
Az elfogadott határozat értelmében a polgármester a beruházóval folytatott egyeztetés alapján kötendő településrendezési szerződés és a szerződés ingatlan-nyilvántartásba, a 20049/43 hrsz.-ú ingatlanra történt bejegyzését követően nyújthatja be a rendezési terv módosítási tervezetét a megyei állami főépítész elé véleményezésre vagy a tárgyalásos eljárás lefolytatására.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. március 14., csütörtök]

Újítás, könnyítés az adóbefizetésben

Március 6-án megkezdte a Magyar Posta a Vác Város Önkormányzatához fizetendő adókról szóló, közel 21 ezer db egyenlegközlő és a hozzá tartozó csekkek kézbesítését.

A posta ígérete szerint fizetési határidő előtt, március 14-ig minden adózóhoz eljutnak a küldemények. Ebben az évben -tekintettel arra, hogy március 15. péntekre esik - március 18., hétfő a csekkek befizetésének a határideje. A rövid határidőre való tekintettel, amennyiben a csekkek fizetési határidőt követően kerülnek befizetésre, késedelmi pótlék nem kerül felszámításra.

Ettől az évtől három adónem -magánszemélyek kommunális adója, gépjármű adó, iparűzési adó -esetében a kipostázott csekkek már QR kódot is tartalmaznak, mely lehetőséget nyújt arra, hogy az adózók átutalással, illetve postai befizetéssel történő teljesítésen kívül okostelefon segítségével, sorban állás nélkül tudják teljesíteni adóbefizetési kötelezettségeiket.

Mivel az új csekkek előállítása miatt idén a megszokotthoz képest később kezdődött meg a küldemények kézbesítése, az ezzel okozott kellemetlenségekért szíves megértésüket kérjük.

Feladó: Városháza

Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

A 2018. január 1. napjától hatályos jogi szabályozás - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet - alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

Az építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2020. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A 2018. január 1. után létesítendő kutakra létesítési, majd üzemeltetési engedélyt kell kérni.
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
- a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
- épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
- nem gazdasági célú vízigény.

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az engedélyről.

A részletes tájékoztató a csatolmányban olvasható!

<<   1 2 3 4 5 ...  570   >>