Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület Lakásügyi Bizottsága pályázatot hirdet az alábbi Önkormányzat tulajdonában álló szociális bérlakás 5 év határozott idejű bérbeadására


Vác, Zrínyi u. 4. fsz. 1. sz. alatti 1 +1/2 szoba (42m2) alapterületű komfortos lakás.
Műszaki állapota: rendeltetésszerű állapotban kerül átadásra.

Jellemzői: egyedi gázfűtés

Lakbér:5.082,-Ft/hó

Lakás megtekintésének időpontja: 2002. március 04-én 9-10 óráig.A pályázat benyújtásának módja: Formanyomtatványon, amely a Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában átvehető, illetve mellékelten letölthető.Pályázatok benyújtásának határideje: 2002. március 25. 18 óráig.A pályázatokat a Lakásügyi Bizottság a határidőt követő ülésen bírálja el, amelyről a lakásra bérleti jogot elnyerő pályázó értesítést kap.További információ a Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában, vagy a (27) 513-461 sz. telefonszámon kérhető.Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Csatolt dokumentumok:
Nyomtatv.doc

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési-, Oktatási-, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet a
2002. évi művelődési, oktatási és ifjúsági céltámogatásokra.

Pályázhatnak: a város oktatási – közművelődési intézményei, kulturális együttesei, művészeti csoportjai, civil szervezetek, egyéni alkotók.

Céltámogatás elsősorban rendezvényre és nem működésre igényelhető. Működéshez a bizottság csak kivételes esetben, egyedi elbírálás alapján nyújt támogatást.A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, címét, a számlaszámot, ahová a támogatás összege utalható

- a tevékenység leírását, amelyhez a támogatást kéri

- a megvalósítás költségbecslését, megjelölve a saját forrást, más szerv támogatását, az igényelt összeget.Pályázati űrlapok a Polgármesteri Hivatal Közművelődési és Oktatási Osztályán igényelhetők, valamint a www.vac.hu honlapról tölthetőek le.

A pályázat a bizottság nevére és címére - Művelődési-, Oktatási-, Ifjúsági és Sport Bizottság (2600 Vác, Március 15 tér 11.)2002.február 8-ig nyújtható be.
Számlaszámot, címet nem tartalmazó pályázat elbírálásával a bizottság nem foglalkozik !
Nem részesülnek támogatásban azok, akik az önkormányzattól közvetlen anyagi segítséget kapnak.


2002-ben a bizottság nem támogatja azon pályázók kérelmét, akik az előző évben kapott összeggel nem számoltak el!A pályázatok elbírálására a városi költségvetés elfogadása után kerül sor, melyről a Közművelődési és Oktatási Osztály írásos értesítést küld.

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet

Email: muv2@varoshaza.vac.hu

Csatolt dokumentumok:
muvurlap.doc

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési-, Oktatási-, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet a
2002. évi sport jellegű céltámogatásokra

Pályázhatnak: a város oktatási intézményei, sport egyesületei, csoportjai, civil szervezetek.

Céltámogatás elsősorban rendezvényre és nem működésre igényelhető. Működéshez a bizottság csak kivételes esetben, egyedi elbírálás alapján nyújt támogatást.A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, címét, a számlaszámot, ahová a támogatás összege utalható

- a tevékenység leírását, amelyhez a támogatást kéri

- a megvalósítás költségbecslését, megjelölve a saját forrást, más szerv támogatását, az igényelt összeget.Pályázati űrlapok a Polgármesteri Hivatal Közművelődési és Oktatási Osztályán igényelhetők, valamint a www.vac.hu honlapról tölthetőek le.

A pályázat a bizottság nevére és címére - Művelődési-, Oktatási-, Ifjúsági és Sport Bizottság (2600 Vác, Március 15 tér 11.)2002.február 8-ig nyújtható be.
Számlaszámot, címet nem tartalmazó pályázat elbírálásával a bizottság nem foglalkozik !
Nem részesülnek támogatásban azok, akik az önkormányzattól közvetlen anyagi segítséget kapnak.


2002-ben a bizottság nem támogatja azon pályázók kérelmét, akik az előző évben kapott összeggel nem számoltak el!A pályázatok elbírálására a városi költségvetés elfogadása után kerül sor, melyről a Közművelődési és Oktatási Osztály írásos értesítést küld.

Feladó: Városháza

Email: muv2@varoshaza.vac.hu

Csatolt dokumentumok:
Sporturl.doc

Pályázatok [2002. január 14., hétfő]

Szociális bérlakás pályázat

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testület Lakásügyi Bizottsága pályázatot hirdet az alábbi Önkormányzat tulajdonában álló szociális bérlakás 5 év határozott idejű bérbeadásáraVác, Vám u. 14. I./3. sz. alatti 2 szoba (52m2) alapterületű összkomfortos lakás.Műszaki állapota: rendeltetésszerű állapotban kerül átadásra.

Lakbér és külön szolgáltatás költsége: 7.500,-Ft/hó

Egyéb költségek: melegvízdíj, csatornadíj: 535,71Ft/m3 + ÁFA,
fűtési díj: 7.964,-Ft/hó + ÁFA,
alapdíj fűtés, melegvízre: 3.173,-Ft/hó + ÁFA.

Lakás megtekintésének időpontja: 2002. január 28-án 9 - 10 óráig.

A pályázat benyújtásának módja: Formanyomtatványon ( a Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában átvehető)

Pályázatok benyújtásának határideje: 2002. február 15. 12 óráig.


A pályázatokat a Lakásügyi Bizottság a határidőt követő ülésen bírálja el, amelyről a lakásra bérleti jogot elnyerő pályázó értesítést kap.

További információ a Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában, vagy a (27) 513-461 sz. telefonszámon kérhető.

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.huF E L H Í V Á S

Felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy az egyszeres könyvvezetésre kötelezettek kivételével a vállalkozók kommunális adója és helyi iparűzési adó előlegét a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig ki kell egészíteni.


Az 1990. évi XCI. tv. 74 § (5) bekezdése szerint, ha az adózó fenti kötelezettségének nem tesz eleget, a befizetett adóelőleg és az adó 90 %-ának különbözete után 20 % mulasztási bírságot fizet.dr. Kovács Tibor sk.
Vác Város Önkormányzat jegyzője

Feladó: Városháza

Email: info@varoshaza.vac.hu

Kapcsolódó hír:

Vác Város Önkormányzat Millenniumi Munkacsoportja
FOTÓPÁLYÁZATOT HIRDET „MILLENNIUM VÁC 2000” CÍMMEL

A magyar államalapítás és kereszténységünk felvételének ezredik évfordulója, valamint az évezred-forduló zárásaként Vác Város Millenniumi Tanácsnoka és Millenniumi Munkacsoportja fotópályázatot hirdet „Millennium Vác 2000” címmel a millenniumi időszakban Vác városában történt, illetve ahhoz kötődő események, történések bemutatására és dokumentálására.
A pályázat célja, hogy a Vácott, 2000-2001-ben lezajlott eseményeket és az ez időszakban elkészült tárgyi, építészeti és kulturális emlékeket méltó módon bemutassuk, és hűen megőrizzük az utókor számára.

A pályázatók köre:
A pályázat nyílt és jeligés.
Pályázni felnőtt- és ifjúsági kategóriában (ez utóbbi 18 éves életkor alatt) lehet.
A beküldött pályaművek mellett csatolni kell egy lezárt és jeligével ellátott borítékot, amely tartalmazza a pályázó nevét, címét és születési idejét.

A pályázathoz szükséges tudnivalók:
- Pályázni csak 15 x 21 cm-es, színes- és/vagy fekete-fehér papírkép(ek)kel (sorozat, egyedi fotó, fotografika) lehet, digitálisan rögzített és utólag papírra reprodukált képeket nem fogadunk el.
- A fotó műfaja szabad – lehet riportfotó, művészfotó, stb. – de az kapcsolódjon a millenniumi évkör váci eseményeihez, az időszak történéseihez.
- A beküldött képek mellett fel kell tüntetni a készítés helyét, idejét és témáját.
- A beérkezett és a zsűri által e célra kiválogatott pályaműveket vándorkiállításon mutatjuk be, amelynek megnyitására 2002. januárjában kerül sor.
- A zsűrizett pályamunkákból kiadvány készül, ezért a pályázónak a pályázaton való részvétellel együtt vállalnia kell, hogy a beadott fotók egyszeri felhasználását illetően szerzői jogáról lemond. A vándorkiállítás és a kiadvány elkészülte után a pályaművek a váci Tragor Ignác Múzeumban kerülnek elhelyezésre a szerzői jogok megtartása mellett.

A pályázat benyújtásának határideje: 2001. december 15.

A pályaműveket az alábbi címre kérjük beküldeni:
Vác Város Millenniumi Munkacsoportja - Imre Zsolt millenniumi tanácsnok
2600 Vác, Március 15. tér 11. - „Fotópályázat”
A borítékra jeligét írjanak, a feladóval érkezett pályaműveket nem fogadjuk el.

A pályázatra beérkezett műveket a Millenniumi Munkacsoport bírálja el.
A zsűri a következő díjakat adhatja ki:
Felnőtt kategóriában:
I. díj: 30.000.-Ft
II. díj: 20.000.-Ft
III. díj: 10.000.-Ft
Ifjúsági kategóriában: 5-5-5.000 Ft
A pályázaton további különdíjak is odaítélésre kerülhetnek.

A zsűri a díjak visszatartásának és megosztásának jogát fenntartja.
A díjátadásra ünnepélyes keretek között, a pályázatra érkezett és zsűrizett fotókból készülő vándorkiállítás megnyitásával egyidejűleg kerül sor 2002. januárjában.

A zsűri a benyújtott pályaműveket 2001. december 20. és 2002. január 10. között bírálja el. A pályázat nyerteseit írásban értesítjük.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Polgármesteri Kabinet munkatársaitól kérhető a 27/513-455, az 513-471 és az 513-451-es telefonokon, a 27/513-414-es telefaxon, valamint az info@varoshaza.vac.hu drótposta címen.

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet

Email: info@varoshaza.vac.hu

Vác Város Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztálya
Értékesítésre hirdeti a Vác Bácska dűlôben lévô 5164/9 hrsz-ú 994 m˛ 5164/10 hrsz-ú 1093 m˛ nagyságú beépítetlen ingatlant

Az RRT. (Részletes Rendezési Terv) hatályban lévô elôírása szerint az ingatlan III. építési övezetű, a zárt csapadékvíz elvezetést kivéve, teljes közművel kialakítandó lakótelkein 4,5 m-es átlagos homlokzatmagasságú, szabadonálló lakóépület helyezhetô el, max. 15 %-os beépítettséggel.

Induló vételár: 1.200.-Ft./m˛; Licitlépcsô:100.-Ft./m˛; Bánatpénz: 110.000.-Ft.

Az ingatlant 4 éves beépítési kötelezettség terheli, melynek biztosítására az Önkormányzat elidegenítési tilalmat jegyeztet be.

A pályázat benyújtása: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztálya

A pályázat beadási határideje: 2001. december 10. (hétfô)

Versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal Vác Március 15. tér 11.

Versenytárgyalás idôpontja: 2001. december 12. (szerda) 10 óra

Szerzôdéskötés feltétele: A vételár egyösszegű megfizetésének igazolása

Versenytárgyaláson való részvétel feltétele: Bánatpénz befizetésének igazolása; Résztvevô személynek illetve társaságnak hiteles igazolása

További információ: Polgármesteri Hivatal 14., 15. sz. szobájában; 27/513-439, 27/513-468

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Vác Város Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztálya
Értékesítésre hirdeti a Vác Külsô Rádi út mögött ún. Állami Gazdasági lakótelepen a Juhász utcában lévô 5521/2 hrsz-ú 996 m˛, 5521/3 hrsz-ú 995 m˛ nagyságú beépítetlen ingatlant

Az RRT. (Részletes Rendezési Terv) hatályban lévô elôírása szerint az ingatlan négyes építési övezetű, a zárt csapadékvíz és szennyvíz-elvezetést kivéve közművesítéssel kialakítandó lakóterület, melynek lakótelkein a meglévô kialakult földszint + tetôtér-beépítéshez illeszkedô, max. földszint + tetôtérbeépítéses lakóépület beépítésű.
- a telkek beépíthetôsége max. 30 %
- a zöldfelületi fedettség min. 60 % lehet.

Induló vételár: 3.000.-Ft./m˛; Licitlépcsô: 100.-Ft./m˛; Bánatpénz:150.000.-Ft.

Az ingatlant 4 éves beépítési kötelezettség terheli, melynek biztosítására az Önkormányzat elidegenítési tilalmat jegyeztet be.

A pályázat benyújtása: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztályán

A pályázat beadási határideje: 2001.december 10. (hétfô)

Versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal Vác Március 15. tér 11.

Versenytárgyalás idôpontja: 2001. december 12. (szerda) 9 óra

Szerzôdéskötés feltétele: A vételár egyösszegű megfizetésének igazolása

Versenytárgyaláson való részvétel feltétele: Bánatpénz befizetésének igazolása; Résztvevô személynek illetve társaságnak hiteles igazolása

További információ: Polgármesteri Hivatal 14., 15. sz. szobájában, 27/513-439, 27/513-468

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Vác Város Polgármesteri Hivatal
Vagyonhasznosítási Osztálya


Értékesítésre
hirdeti a

Vác Derecske dűlôben lévô 5414/2 hrsz-ú 1200 m˛ nagyságú beépítetlen ingatlant.
Az RRT. (Részletes Rendezési Terv) szerint az ingatlan lakóház építése céljára hasznosítható.

Induló vételár:4.000.-Ft./m˛
Licitlépcsô: 100.-Ft./m˛
Bánatpénz:200.000.-Ft.

Az ingatlant 4 éves beépítési kötelezettség terheli, melynek biztosítására az Önkormányzat elidegenítési tilalmat jegyztet be.

A pályázat benyújtása:Polgármesteri Hivatal címére:

A pályázat beadási határideje: 2001. október 15. (hétfô)

Versenytárgyalás helye:Polgármesteri Hivatal

Versenytárgyalás idôpontja:2001. október 17. (szerda) 9 óra

Szerzôdéskötés feltétele: A vételár egyösszegű fizetésének igazolása

Versenytárgyaláson való részvétel: Bánatpénz befizetésének igazolása
feltétele: Résztvevô személynek illetve társaságnak
hiteles igazolása

További információ: Polgármesteri Hivatal 14., 15. sz. szobájában 27/513-439,27/513-468

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Vác Város Polgármesteri Hivatal
Vagyonhasznosítási Osztálya

Értékesítésre hirdeti a

Vác Derecske dűlôben lévô 5676/2 hrsz-ú 1200 m˛ nagyságú beépítetlen ingatlant.
Az RRT. (Részletes Rendezési Terv) szerint az ingatlan lakóház építése céljára hasznosítható.
Induló vételár: 3.000.-Ft./m˛; Licitlépcsô: 100.-Ft./m˛; Bánatpénz: 165.000.-Ft.
Az ingatlant 4 éves beépítési kötelezettség terheli, melynek biztosítására az Önkormányzat elidegenítési tilalmat jegyztet be.

A pályázat benyújtása: Polgármesteri Hivatal címére;
A pályázat beadási határideje: 2001. október 15. (hétfô);
Versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal;
Versenytárgyalás idôpontja: 2001. október 17. (szerda) 10 óra;
Szerzôdéskötés feltétele: A vételár egyösszegű megfizetésének igazolása;

Versenytárgyaláson való részvétel feltétele:
Bánatpénz befizetésének igazolása
Résztvevô személynek illetve társaságnak hiteles igazolása
További információ: Polgármesteri Hivatal 14. és 15. sz. szobájában 27/513-439, 27/513-468

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

<<   1 ...  140 141 142 143   >>