Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Pályázatok [2019. március 18., hétfő]

Vác Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázatot ír ki az egészségügy területére vonatkozó primer prevenciós tevékenységek támogatására.

Vác Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázatot ír ki az egészségügy területére vonatkozó primer prevenciós tevékenységek támogatására. A pályázható keretösszeg 2019. évben 2.500.000.-Ft.

Pályázhatnak önálló jogi személyiséggel bíró civil szervezetek. (Tehát nem pályázhat pl.: költségvetési intézmény, vagy annak része, egyéni és társas vállalkozás, különféle önkormányzatok.)
Előny, ha a civil szervezet székhelye Vácott van, de a tevékenységének elsősorban erre a területre kell esnie. A tevékenységét jelző dokumentációban ( pl. alapítványnál alapító okirat ) egyértelműen meg kell legyen határozva az elsődleges megelőzési tevékenység az egészségügy területén.

Megfelelően dokumentálni kell, hogy a pályázó szervezetnek milyen gyakorlata, szakmai kompetenciája van a megjelölt tevékenység végzésére (korábbi szakmai tevékenységek, eredmények).

Pályázni lehet:
• Betegségmegelőző, egészségmegőrző programok végzésére. Meg kell jelölni azt a betegséget, vagy betegségek azon körét, amire a program vonatkozik, ennek megfelelően meg kell jelölni a veszélyeztetettek körét is.
• Elsősorban szakmai tevékenységre, az eszközvásárlás a pályázati összeg 20%-ánál több nem lehet.

Nem fogadhatóak el:
• az egészséget általában pozitívan befolyásoló tevékenységet végzők pályázatai konkrét prevenciós program nélkül, például különféle sporttevékenységet végzők, kirándulásokat szervezők, úszást oktatók, stb.

Nem lehet pályázni:
• gyógyító tevékenységre, másodlagos és harmadlagos preventív tevékenységre,
• kizárólag eszköz vagy gyógyszer beszerzésre.

Pontosan le kell írni a szakmai programban, hogy milyen módszerekkel (pl. szűrővizsgálatok, készségfejlesztés, ismeretterjesztés, stb.) kívánja a pályázó a célt elérni. Meg kell jelölni, hogy kik azok a szakmailag felkészült, a prevenció területén képzett, megfelelő gyakorlattal rendelkező munkatársak, akik a tevékenységet végezni fogják.

A programűrlapon szereplő költségvetést érintő részben legalább 20%-os önrészt meg kell jelölni.
A program befejezését követő egy hónapon belül - legkésőbb 2018. június 30-ig - a pályáztató felé szakmai és pénzügyi beszámolót kell készíteni, melynek elválaszthatatlan részét kell képezze a valamennyi mozzanatot alátámasztó, tételes pénzügyi elszámolás.

A beszámolót a Bizottság akkor tekinti elfogadhatónak, ha az tételes áttekintést ad a felhasznált pénzeszközökről, alátámasztja a támogatás felhasználásának szakmaiságát, eseményenként követhető belőle a résztvevők száma.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a beszámoló készítésekor látszólag nem szakmai felhasználás esetén fejtsék ki annak jogosságát alátámasztó érveiket.

A bizottság a beszámoló elfogadását, a támogatást elnyert civil szervezet részéről a vezető vagy teljes körű felhatalmazottjának személyes jelenlétéhez köti a beszámoló tárgyalásakor.

Mit tartalmazzon a pályázat?

1. A pályázó civil szervezet cégbírósági bejegyzés dokumentumának másolatát,

2. A tevékenység végzését tartalmazó alapító okirat másolatát,

3. A pályáztató által internetről letölthető, megfelelően kitöltött adatlapot.

4. Ugyancsak az internetről letölthető, megfelelően kitöltött programűrlapot.


A kitöltendő adatlapot és programűrlapot (a pályázati kiírás 1. és 2. sz. melléklete) Vác Város Önkormányzat honlapjáról www.vac.hu (pályázatok) lehet letölteni.

A pályázat beérkezési határideje: 2019. március 29. 12 óra.

A pályázatok leadása:

Postai úton: a Váci Polgármesteri Hivatal 2600 Vác, Március 15. tér 11. Mohácsiné Dim Rita Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője részére lehet megküldeni
Személyesen: a Váci Polgármesteri Hivatal fszt. 40. szobájában lehet leadni.

A pályázat elbírálása után a pályáztató az eredményről minden pályázót postai úton értesít.


Dr.Manninger Péter s.k.
bizottság elnöke

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
palyazati urlap 2019.docx

Pályázatok [2019. március 18., hétfő]

Egészségügyi Alapellátási Fejlesztési Pályázat

Vác Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázatot ír ki a Vác Város Önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel bíró házi-, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek ellátási színvonala fejlesztésének támogatása céljából az alább meghatározott feltételek szerint:


A pályázat finanszírozása: minden évben, egyösszegű kifizetéssel - Vác város költségvetésének elfogadását követően a költségvetési soron meghatározott összeg mértékéig.
Pályázat beérkezési határideje: 2018. március 29. 12 óra

A pályázatok leadása:

Postai úton: a Váci Polgármesteri Hivatal 2600 Vác, Március 15. tér 11. Mohácsiné Dim Rita Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője részére lehet megküldeni
Személyesen: a Váci Polgármesteri Hivatal fszt. 40. szobájában lehet leadni.

Pályázati feltételek:
– pályázhatnak Vác Város Önkormányzatával szerződésben álló, területi ellátási kötelezettségű házi-, házi gyermekorvosok és fogorvosok
– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati összeg felhasználásának pontos megjelölését tételesen, a várható költség feltüntetésével.
– a megvásárolt eszköz nem kerül a pályázó tulajdonába, az az orvosi rendelő tartozékát képezi

A pályázaton elnyert összeg a hivatalos minimál standard körébe tartozó tárgyi eszköz(ök) beszerzésére használható fel.

Dr. Manninger Péter s.k.
bizottság elnöke

Feladó: Városháza

Pályázatok [2019. március 5., kedd]

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fürdőszolgálatos/jegypénztáros állás betöltésére.

Jelentkezési feltételek:
Érettségi bizonyítvány
Számítógép felhasználó szintű ismerete
Büntetlen előélet

Előnyt jelent:
alap vagy középfokú pénzügyi végzettség
jó kommunikációs készség

Jelentkezni lehet:
Fényképes önéletrajz és fizetési igény benyújtásával a Váci Sport Kh. Np. Kft. 2600 Vác, Ady Endre st. 16. postai címen vagy ugyanitt személyesen vagy elektronikus formában a nagy.magdolna@vacholding.hu címen 2019. március 31-ig.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2019. március 5., kedd]

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet USZODAMESTER állás betöltésére.

Jelentkezési feltételek:
Uszodamesteri oklevél
Büntetlen előélet

Jelentkezni lehet:
Fényképes önéletrajz és fizetési igény benyújtásával a Váci Sport Kh. Np. Kft. 2600 Vác, Ady Endre st. 16. postai címen vagy ugyanitt személyesen vagy elektronikus formában a nagy.magdolna@vacholding.hu címen 2019. március 31-ig.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2019. február 26., kedd]

Fizika és/vagy kémia és/vagy biológia szakos tanár állás

A váci Bernáth Kálmán Református Gimnázium teljes munkaidős fizika és/vagy kémia és/vagy biológia szakos tanár álláshelyet hirdet.

Szakmai önéletrajzot, a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát a keri.vac@reformatus.hu e-mail címre várjuk 2019. március 31-ig.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2019. február 26., kedd]

Pályázat konyhalány munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye, Kölcsey utcai Konyhájára, (2600 Vác, Kölcsey u. 4.) konyhalány munkakörbe, munkatársat keres.

Bérezés a KJT. szerint.

Az álláshely meghallgatást követően, azonnal betölthető.
A munkakör 3 hónap próbaidő letöltését követően határozatlan időre szól.

A jelentkezéseket 2019. március 08-ig kérjük benyújtani az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet:
Személyesen, (2600 Vác, Kölcsey utca 4.), vagy telefonon
a 06-27-504-106, vagy a 06-30-632-0938, vagy bfi@bfi.vac.hu email címen.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2019. február 22., péntek]

Tájékoztató könyvtáros állás

Katona Lajos Városi Könyvtár

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Katona Lajos Városi Könyvtár
tájékoztató könyvtáros
munkakör betöltésére.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Budapesti főút 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtári gyűjtemény gondozása, olvasószolgálati feladatok ellátása.Könyvajánlók, hírlevelek készítése. Könyvtári rendezvények szervezése, könyvtári közösségek létrehozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés, Felsőfokú szakirányú végzettség,

• szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű internetes alkalmazások,

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Kiváló szintű kommunikációs készség, csapatmunka, rugalmasság

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál Attila nyújt, a 0627/311-335 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Gál Attila részére a titkarsag@konyvtar.vac.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Katona Lajos Városi Könyvtár honlapja - 2019. február 19.

• Vác Város honlapja - 2019. február 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klvk.vac.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 19.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2019. február 22., péntek]

Pályázati felhívás - tüzelőanyagok beszerzése

I. A pályáztató

A pályáztató: Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11.)

A pályáztató nevében kapcsolattartóként eljár: Mohácsiné Dim Rita osztályvezető (Váci Polgármesteri Hivatal, 2600 Vác, Március 15. tér 11., 40. sz. iroda, tel: 27/513-444).


II. A beszerzés tárgya

Az 1364/2018. (VII. 27.) és az 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozatok tartalmazzák a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült – a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó – háztartások egyszeri támogatását, mely tételenként 12.000 Ft. Vác esetében, városi szinten a következők szerinti a tüzelőanyagigény:

tüzelőanyag megnevezése ellátandó háztartás (db)
1. tűzifa 466
2. fűtőolaj 1
3. brikett/pellet 14
4. szén 15
5. propán-bután palackos gáz 26
összes háztartás: 522

A pályázó a felsorolt tüzelőanyagok bármelyikének eladására tehet részajánlatot (vagy akár az összes részre is). Az ajánlattétel formája: a jelen felhívás 1. számú melléklete szerinti pályázati lap megfelelő részének kitöltése. (A pályázati lap elején lévő, a pályázó azonosítását jelentő adatok rögzítése kötelező, a további 1–5. részajánlati lehetőség közül – értelemszerűen – csak azt/azokat tölti ki a pályázó, melyre/melyekre ajánlatot tesz.)
A pályázó úgy alakítsa ki a pályázati lapon (1. sz. melléklet) megjelölt ajánlatát, hogy az számára fedezetet nyújtson a szerződés teljesítése során felmerülő valamennyi közvetlen és közvetett költségére és ráfordítására. Ez a szerződés időtartama alatt nem változhat, függetlenül bármely tényezőtől (beleértve természetesen az inflációt és az árfolyamváltozásokat is).

A tüzelőanyagok közül az előzőekben megjelölt öt részajánlati körből az 1–4. esetében a pályázó a pályázati lap megfelelő részében jelölje meg azt a kilogramm mennyiséget, melyet 12.000 Ft ellenében értékesíteni tud. Az 5. rész vonatkozásában pedig a kétfajta töltettömeg árát kell a pályázónak megadnia.

A tüzelőanyagokkal minőségével kapcsolatos paraméterek:
1. tűzifa: - fajtája: tölgy, gyertyán, bükk, csertölgy
- hasított, aprított állapotúnak (hosszúsága maximum: 33 cm, szélessége, átmérője maximum: 20 cm)
- nedvességtartalma maximum 20 %-os
2. fűtőolaj: a Magyar Szabvány szerinti előírások betartása
3. brikett/pellett: e részajánlati körben a pályázó a pályázati lapon köteles megjelölni azt, hogy konkrétan milyen terméket ajánl meg
4. szén: e részajánlati körben a pályázó a pályázati lapon köteles megjelölni azt, hogy konkrétan milyen terméket ajánl meg.
5. propán-bután palackos gáz: e részajánlati körben a pályázónak a 11,5 és a 23 kg töltettömegű palackok árára is javaslatot kell tennie.

A teljes anyag a csatolmányban megtalálható!

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
tuzeloanyagbeszerzes.pdf

Szociális Szolgáltatások Háza

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Szociális Szolgáltatások Háza

területi védőnő
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Flórián utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
területi védőnői feladatok elvégzése a vonatkozó jogszabályok és munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, védőnő,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata, hozzájárulás a személyes adatok pályázattal kapcsolatos kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:2019. március 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Várnai Gabriella nyújt, a 27/501-400 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltatások Háza címére történő megküldésével (2600 Vác, Deákvári fasor, 2 . ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/16-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő
- Elektronikus úton Várnai Gabriella részére a szochaztitkarsag@gmail.com E-mail címen keresztül
- Személyesen: Várnai Gabriella, Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor, 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a kiírásnak megfelelő pályázatok közül személyes elbeszélgetés után a megfelelő pályázó kiválasztása

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Vác Város Honlapja - 2019. február 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szocialishaz.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

Szociális Szolgáltatások Háza

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Árpád Fejedelem Ált. Isk., Juhász Gyula Ált.Isk., Karolina Katolikus Ált. Isk., I. Géza Király Közgazdasági Szki., Kertész u. Óvoda, Vám u. Óvoda, Kölcsey u. Óvoda

iskolaorvos
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor, 2 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Iskolaorvosi feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Egyetem, háziorvostan, belgyógyászat vagy gyermekgyógyászat szakvizsga,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata, hozzájárulás a személyes adatok pályázattal kapcsolatos kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Várnai Gabriella nyújt, a 27/501-400 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltatások Háza címére történő megküldésével (2600 Vác, Deákvári fasor, 2 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/16-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: iskolaorvos.
- Elektronikus úton Várnai Gabriella részére a szochaztitkarsag@gmail.com E-mail címen keresztül
- Személyesen: Várnai Gabriella, Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor, 2 .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kiírásnak megfelelő pályázatok közül személyes elbeszélgetés után a megfelelő pályázó kiválasztása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Vác Város Honlapja - 2019. február 14.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szocialishaz.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

<<   1 ...  3 4 5 6 7 ...  143   >>