Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Pályázatok [2019. április 3., szerda]

Pályázat gondnok/karbantartó munkakör betöltésére

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet gondnok/karbantartó állás betöltésére.

Jelentkezési feltételek:
víz/gáz és vagy villanyszerelő képesítés
Számítógép felhasználó szintű ismerete
Büntetlen előélet

Előnyt jelent:
kisgépkezelői bizonyítvány
jó kommunikációs készség

Jelentkezni lehet:
Fényképes önéletrajz és fizetési igény benyújtásával a Váci Sport Kh. Np. Kft. 2600 Vác, Ady Endre st. 16. postai címen vagy ugyanitt személyesen vagy elektronikus formában a nagy.magdolna@vacholding.hu címen.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2019. április 3., szerda]

Pályázat Takarítónő munkakör betöltésére

A Váci Városfejlesztő Kft. pályázatot hírdet Takarítónő (4 órás munkaidőben) munkakör betöltésére

Feltétel:

1. pontos, precíz munkavégzés
2. büntetlen előélet
3. megbízhatóság

Feladata:
Társaságunk, 2600 Vác, Köztársaság út 34. szám alatti telephelyén az irodák takarítása, szemét szelektív gyűjtése, a zárt udvar rendben tartása.

Kínálunk:
1. Határozatlan idejű munkaszerződés, heti 20 óra munkaidőben
2. Stabil hátterű cég
3. Együttműködő, barátságos kollektíva
4. Cafeteria juttatás,
5. Fizetés megállapodás szerint

A munkavégzés helye:
2600 Vác, Köztársaság út 34.

A munkakör azonnal betölthető. Fényképes önéletrajzzal és fizetési igény megjelölésével kérjük a jelentkezést benyújtani. A benyújtás lehetséges személyesen fenti telephelyünkön vagy a hr@vacholding.hu címre küldött elektronikus levélben. Szóbeli információ kérhető Simonné Odler Annától a +36 27 510 107-es telefonszámon.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2019. április 3., szerda]

Pályázat Energetikus munkakör betöltésére

A Váci Városfejlesztő Kft. pályázatot hírdet Energetikus munkakör betöltésére

Feltétel:

1. villamosmérnök és/vagy gépészmérnök
2. pontos, precíz munkavégzés
3. számítógépes ismeretek, az irodai alkalmazások magabiztos kezelése
4. büntetlen előélet
5. megbízhatóság

Előnyt jelent:
1. Mérnök kamaránál nyilvántartott épületvillamossági mérnök és/vagy épületgépész mérnök
2. Építmények és közterületek ingatlankezelésben szerzett szakirányú gyakorlat
3. Elektromos, gáz, víz- és szennyvíz közműszolgáltatókkal folytatott ügyintézésben szerzett gyakorlat
4. Mérnök kamaránál nyilvántartott tervezői, műszaki ellenőri névjegyzéki és/vagy felelős műszaki vezetői névjegyzéki számmal rendelkező jogosultság
5. Pályázati dokumentáció összeállításában való gyakorlat
6. Energetikai szakvizsga épületauditáláshoz, fejlesztési javaslattételhez, megtérülés számításhoz
7. Épületvillamossági mérnök és/vagy épületgépész tervezői, műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői gyakorlat
8. Saját gépjármű használat
9. közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat

Feladata:
Az önkormányzati ingatlanok és közterületek:
- Erős-, és gyengeáramú rendszereinek felügyelete, ideértve a köz-, tér-, és díszvilágítás, méretlen erősáramú hálózaton végzett munkához ügyintézését, mért erősáramú hálózatok teljes körű ügyintézése, infokommunikációs hálózatok ügyintézését
- A gépészeti rendszereinek felügyelete, ideértve a víz-, szennyvíz, gáz, és fűtési hálózat, füstelvezető rendszer (kémény), szellőzés, vízkezelés teljes körű ügyintézését,
- Energetikai célú pályáztatáshoz, jelentéséhez dokumentáció összeállítása, projekt terveztetése, meglévő energetikai rendszer, illetve közmű korszerűsítésének, felújításának, karbantartásának műszaki ügyintézése, szakmai-gazdaságossági javaslattétel döntéshozók részére.
- Közművek, fogyasztási helyek adatainak nyilvántartása, karbantartása ideértve az önkormányzati ingatlanok közüzemi mérőit és a közterületeken található vételezési pontokat is.
- Statisztikai adatszolgáltatások teljesítése

Amit kínálunk:
1. Teljes munkaidős foglalkoztatás, határozatlan idejű munkaszerződés
2. Stabil hátterű cég
3. Együttműködő, barátságos kollektíva
4. Cafeteria juttatás,
5. Céges mobiltelefon,
6. Fizetés megállapodás szerint

A munkavégzés helye:
2600 Vác, Köztársaság út 34.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1. személyes adatokat tartalmazó fényképes önéletrajz
2. motivációs levél a bérigény megjelölésével
3. képzettséget, végzettséget igazoló okiratok másolat
4. három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén)

A munkakör azonnal betölthető. A pályázati kiírással, benyújtással kapcsolatosan további információkat a hr@vacholding.hu címre küldött elektronikus levélben lehet kérni, illetve ezen e-mail címre nyújtható be a pályázat. Szóbeli információ kérhető Simonné Odler Annától a +36 27 510 107-es telefonszámon.

Feladó: Városháza

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében
a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege
bérbeadásra hirdeti
- nyílt pályáztatás útján -
a Vác Város Önkormányzat a tulajdonában álló Vác, Március 15. tér 20. fsz. 2. szám alatti, 3189/2/A/2 hrsz.-ú, társasházi ingatlanból 76,43 m2 nem lakás célú helyiséget, 3 év határozott időre.
A helyiség jellemzői:
Alapterület: - 76,43 m2
Műszaki állapot: - pályázónak el kell fogadnia azt, hogy a pályáztatott ingatlanban a jelenlegi használó a pályázat nyertesével megkötendő szerződés napjáig az Ingatlant használja
- áram - víz- csatorna-gáz közművekkel ellátott
Tevékenységi kör: - kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás
A pályázati bérleti díj: 30.000,-Ft/m2/év + Áfa (76,43 m2) azaz 191.075,-Ft/hó + Áfa
Biztosíték (pályázati): nettó 3 havi bérleti díj, azaz 573.225,-Ft
Biztosíték: a GVVB által jóváhagyott nettó bérleti díj háromszorosa (beszámítva a pályázati biztosíték összegét)
A bérleti díj minden év január 1. napjától az infláció mértékével emelkedik, először 2020. évben.
Jelentkezés, a pályáztatás feltételeivel:
- pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét és tevékenységének megnevezését, tervezett felhasználási célját, nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja és a hatósági engedélyek beszerzését vállalja
- a pályázati biztosíték befizetésének igazolása - utalás
- csatolni kell az egyéni vállalkozói igazolvány vagy a 3 hónapnál nem régebbi hiteles cégkivonat, illetve más szerv esetében a nyilvántartásba vételt igazoló bírósági határozat másolatát, a hiteles aláírási címpéldányt
- mellékelni kell a Vác Város Önkormányzat Jegyzőjének igazolását arról, hogy a pályázónak a kiíró önkormányzattal szemben tartozása nem áll fenn, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll végelszámolás, csőd- vagy felszámolási eljárás alatt
Megtekintés időpontja: előre egyeztetett időpontban Tel: 27/510-104
Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. május 3. (péntek) 12 00 óráig
A pályázatok benyújtásának módja: írásban, a Váci Városfejlesztő Kft Vagyonhasznosítási részlegnek címezve - 2600 Vác, Köztársaság út 34. szám, vagy személyesen a Váci Városfejlesztő Kft Vagyonhasznosítási részleg irodájában ügyfélfogadási időben
A benyújtott pályázat/ok közül a nyertes pályázó/król a soron következő Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság dönt, melyről a pályázó/k írásban kapnak értesítést.
A bérleti szerződés megkötésének feltételeként benyújtásra kell, hogy kerüljön azon közjegyző által hitelesített nyilatkozat, melyben pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben bérleti szerződése bármilyen okból megszüntetésre, vagy megszűnésre kerül, az azt követő 15 napon belül önként elhagyja a bérleményt, azt bérbeadónak rendeltetésszerű, kiürített állapotban átadja.
További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti irodájában, Tel: 27/510-104 / Postáné

A részletes pályázat a csatolt dokumentumban olvasható!

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Ingatlanhirdetes1904hohosszu.pdf

Pályázatok [2019. április 1., hétfő]

Igazgató (magasabb vezető) munkakör

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye
igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre 2019. 07.01.- 2024. 06.30-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Kölcsey Ferenc utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését. Ellátja az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítását, különös tekintettel a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.07.) SzCsM rendeletben foglaltakra. Gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat. Képviseli az intézményt a fenntartó Önkormányzat, valamint az egyéb szakmai irányító szervezetek előtt. Az intézmény felelős vezetőjeként az intézmény szakmai és gazdasági feladatainak irányítása. Az alapító okiratban és az SZMSZ-ben foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• felsőfokú szakképesítés, A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I. alapellátások 2. A) pontjában magasabb vezetőre előírt szakképesítés, vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.07.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet intézményvezetőre meghatározott szakképesítés
• A magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus, cselekvőképesség
• Büntetlen előélet,
• Felhasználó szintű számítógépes ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
• Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
• hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 10/A .§ (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott véleményezők részére engedélyezi a pályázat tartalmának megismerését,
• Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 10/A .§ (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró ok nem áll fenn,
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség elfogadásáról ( Kjt. 41. §),
• Amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.
• Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deákné dr. Szarka Anita Jegyző nyújt, a 06-27/513-434 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér. 11.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, továbbá „Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye igazgatói pályázat,” vagy
• Elektronikus úton Deákné dr. Szarka Anita Vác Város Jegyzője részére a jegyzo@varoshaza .vac.hu e-mail címen keresztül.
• Személyesen: Deákné dr. Szarka Anita Vác Város Jegyzője, 2600 Vác, Március 15. tér. 11. földszint 33-as szoba.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat egy e célra létrehozott a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott személyekből álló bizottság (3 tagú), majd Vác Város Önkormányzat képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményezi. A bizottsági véleményezések után Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• vac.hu
• Kozigallas.hu 2019. április 1.

Feladó: Városháza

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet takarító állás betöltésére.

Jelentkezési feltételek:
Büntetlen előélet
Munkaköri alkalmassági vizsgálat


Jelentkezni lehet:
Fényképes önéletrajz és fizetési igény benyújtásával a Váci Sport Kh. Np. Kft. 2600 Vác, Ady Endre st. 16. postai címen vagy ugyanitt személyesen vagy elektronikus formában a nagy.magdolna@vacholding.hu címen 2019. április 15.-ig.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2019. március 28., csütörtök]

Fürdőszolgálatos/Jegypénztáros állás

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet Fürdőszolgálatos/Jegypénztáros állás betöltésére.

Jelentkezési feltételek:
Érettségi bizonyítvány
Számítógép felhasználó szintű ismerete
Büntetlen előélet

Előnyt jelent:
alap vagy középfokú pénzügyi végzettség
jó kommunikációs készség

Jelentkezni lehet:
Fényképes önéletrajz és fizetési igény benyújtásával a Váci Sport Kh. Np. Kft. 2600 Vác, Ady Endre st. 16. postai címen vagy ugyanitt személyesen vagy elektronikus formában a nagy.magdolna@vacholding.hu címen 2019. április 15-ig.

Feladó: Városháza

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet USZODAMESTER állás betöltésére.

Jelentkezési feltételek:
Uszodamesteri oklevél
Büntetlen előélet

Jelentkezni lehet:
Fényképes önéletrajz és fizetési igény benyújtásával a Váci Sport Kh. Np. Kft. 2600 Vác, Ady Endre st. 16. postai címen vagy ugyanitt személyesen vagy elektronikus formában a nagy.magdolna@vacholding.hu címen 2019. április 15-ig.

Feladó: Városháza

Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja takarító munkakör betöltésére munka-társat keres.

A munkakör betöltésének feltétele: büntetlen előélet

A jogviszony típus: Közalkalmazotti jogviszony
Bérezés Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992.évi XXXIII.törvény alapján
Munkaidő: 6.00 -14.00 vagy 7.00-15.00
Juttatások: munkábajárás utiköltségének jogszabályban
előírt %-os arányú térítése
munkaruha juttatás
munkahelyi meleg étkezés biztosítása
kedvezményes áron
béren kívüli juttatás – fenntartó által
megszabott mértékben

A közalkalmazotti jogviszony betölthető: 2019.04.01. napjától

Jelentkezés: Önéletrajz beküldésével
e-mailben: otthon11@freemail.hu
levélben: 2600. Vác, Burgundia u. 9.-11.

Feladó: Városháza

Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása céljából segédápoló munkakör betöltésére munkatársat keres.

A munkakör betöltésének feltétele:
8 általános iskolai végzettség
büntetlen előélet

A jogviszony típus: Közalkalmazotti jogviszony
Bérezés/pótlékok: Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992.évi XXXIII.törvény alapján
/bértábla, besorolás alapján/
munkahelyi pótlék
műszakpótlék
ünnepnapon végzett munkáért pótlék
szociális ágazati pótlék


Munkaidő: 7.oo-19.oo-ig illetve 19.oo-7.oo-ig
Juttatások: munkábajárás utiköltségének jogszabályban
előírt %-os arányú térítése
munkaruha juttatás
munkahelyi meleg étkezés biztosítása
kedvezményes áron
béren kívüli juttatás- fenntartó által
megszabott mértékben

A közalkalmazotti jogviszony betölthető: 2019.04.01. napjától

Jelentkezés: Önéletrajz és iskolai végzettséget igazoló
bizonyítvány másolatának beküldésével
e-mailben: otthon11@freemail.hu
levélben: 2600. Vác, Burgundia u. 9.-11.

Feladó: Városháza

<<   1 ...  2 3 4 5 6 ...  144   >>