Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2019. június 11., kedd]

Esélyegyenlőségi nap a művelődési központban

A fogyatékkal élők és rászorulók hagyományos esélyegyenlőségi napját az év elején elhunyt dr. Chikán Csaba, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége alapító elnöke, a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének társelnöke emlékének is szentelték a szervezők.

- A világ nagyon sokáig medikai alapon fordult a fogyatékkal élők felé, de a múlt század '70-es éveitől már inkább emberjogi kérdés a törődés, az, hogy az érintettek a társadalom teljes értékű tagjaiként élhessék meg mindennapjaikat. Kiemelt felelőssége van ebben, a szükséges feltételek megteremtésében a mindenkori döntéshozóknak, a különböző szinteken tevékenykedő vezetőknek. Ugyanakkor a legnagyobb feladat a szakemberekre hárul, tehát őket illeti elsősorban a köszönetnyilvánítás - mondta köszöntőjében Fördős Attila polgármester, megemlítve, hogy dr. Chikán Csaba példát mutatott áldozatvállalásból.
Köszöntötte a résztvevőket, a sorstársakat Roszik Csaba, a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesület helyi csoportjának új vezetője is, aki úgy fogalmazott, hogy az elődök lefektette alapokra építve az érdekérvényesítés, a figyelemfelhívás módjait tekintve folyamatosan alkalmazkodni kell a modern kor kihívásaihoz és feltételeihez.
A beszédek után kis műsor következett: verset szavalt Drexler Sándor, Faludi Szilvia vezetésével dalokat adtak elő a fogyatékkal élők Tabán utcai otthonának gondozottjai (zongorán kísérte őket Marót Géza), s nagy sikert aratott Kovács Ferenc gitáros-énekes is.
A nap további részében az egyik teremben vetített képekkel, előadásokkal felidézték a résztvevők dr. Chikán Csaba munkásságát, a különböző iskolákat képviselő diák vendégek pedig érzékenyítő foglalkozásokon vehettek részt.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. június 7., péntek]

Felhívás parlagfű mentesítésre

Közeledve a parlagfű szezonhoz, az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya az idén is nagy hangsúlyt kíván fektetni a megelőzésre, érvényre juttatva azt az állami szerepvállalást, melynek fő célja a prevenció és a megelőzést segítő kommunikáció.

A hivatal célja annak elérése, hogy minél többen elvégezzék területük mentesítését, és önkéntes jogkövető magatartásukkal hozzájáruljanak Pest megye parlagfű-fertőzöttségének csökkentéséhez, ezáltal az allergiás és asztmás megbetegedésben szenvedők életminőségének javításához.
Általános tudnivalók:
A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő.
Az allergizáló gyomnövény elleni védekezés elsősorban az ingatlantulajdonosok, ingatlanhasználók kötelessége. A hatóságok feladata, hogy - amennyiben a tulajdonos/földhasználó nem tesz eleget ezen kötelezettségének - a mulasztók költségére elrendelik az úgynevezett közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.
Felhívjuk a figyelmet, hogy belterületen az illetékes jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság általi helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüket.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni.
A belterületen az illetékes jegyző által elrendelt közérdekű védekezést a hivatalvezető által megbízott vállalkozók végzik, a költséget a mulasztó földhasználók viselik. Elmarad az elrendelt mentesítés, amennyiben az érintett ingatlantulajdonos, ingatlanhasználó a felszólításra önmaga elvégzi, elvégezteti a gyomirtást.
A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke bel- és külterület esetében egyaránt 15.000 forinttól 5 millió forintig terjedhet.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. június 7., péntek]

Lakossági tájékoztató légi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén légi szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.


A védekezés időpontja: 2019. június 12. napján, a polgári napnyugtát megelőző 1,5 órában.

Tartaléknapok: 2019. június 13-14.

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:
Légi irtás esetén: Deltasect 1,2 ULV

A készítmény méhekre veszélyes, ezért kérjük, hogy a kezelés ideje alatt a méhek bezárásáról gondoskodni szíveskedjenek!

Vác, 2019. június 7.


Magos Attila s.k.
osztályvezető

Feladó: Városháza

Közélet [2019. június 7., péntek]

Lakossági tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.


A védekezés időpontja: 2019. június 11. napján napnyugta utáni órákban

Rossz idő esetén a védekezést 2019. június 12-13. napján ugyanebben az időben kerül elvégzésre.


Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:
Földi irtás esetén: Deltasect 1,2 ULVVác, 2019. június 7.Magos Attila s.k.
osztályvezető

Feladó: Városháza

Közélet [2019. június 7., péntek]

Tisztelet az elhurcolt zsidó mártíroknak

A Váci Zsidó Hitközség és Vác Város Önkormányzata meghívására június 5-én kegyeleti eseményen vehettek részt az egybegyűltek a zsinagógában a váci és a tágabb régióban élő zsidóság deportálásának 75. évfordulójára emlékezve.

A kegyeleti esemény bevezetéseként Ruzicska László színművész előadta Radnóti Miklós: VII. ecloga című művét, később pedig részletet olvasott fel Turai Jánosnak, a Váci Zsidó Hitközség elnökének a város és a szűkebb régió zsidósága sorstörténetét összefoglaló kötetéből.
Fördős Attila polgármester kiemelte: a vészkorszakra emlékezve tudatosítani kell a kisebbségek iránti felelősségvállalás fontosságát, illetve azt is, hogy nem szabad elnézni még egy félreérthető kézmozdulatot, elejtett kirekesztő szóbeli utalást sem.

- A jövőnk függ attól, hogy el tudjuk-e kerülni a végletes belső egymásnak feszülést akár politikai alapon, meg kell találnunk a közös hangot magunk között és a velünk együtt élő kisebbségeinkkel együtt - fogalmazott a városvezető.

Turai János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke házigazdaként kiemelte, hogy az elmúlt évtizedekben sokat tehettek az emlékek megőrzéséért, a hagyományok ápolásáért, ugyanakkor további hathatós segítséget kért ezen küldetésük teljesítéséhez.
Rétvári Bence országgyűlési képviselő, minisztériumi államtitkár emlékeztetett: a zsidóságnak és a keresztényeknek ma a világ számos pontján közös sorsa az üldöztetés, és az a veszély fenyeget, hogy ha Európa nem tud védekezni, akkor az öreg kontinens sem jelenthet menedéket a jövőben.

- Figyelmeztető jel, hogy kontinensünk számos országában már el kell rejteni a zsidó jelképeket az antiszemitizmus itt eleddig kevésbé ismert formájának megjelenése miatt, és tudatosítanunk kell, hogy a kontrollálatlan migráció folyományaként ugyanez a fenyegetettség veszélyeztetheti a keresztényeket is - emelte ki a politikus.

Zárszóként pedig köszönetet mondott Turai Jánosnak, hogy folyamatosan felhívja a figyelmet a zsidó értékek és hagyományok megbecsülésének fontosságára.

Schmitt Pál Péter, az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkár kiemelte: nagyon fontos, hogy hazánkban zéró tolerancia van érvényben a kirekesztő, gyűlöletkeltő megnyilvánulásokkal kapcsolatban.

- Felhívom a figyelmet, hogy a kormány februárban határozatot hozott a Nemzetközi Holokauszt Megemlékezési Szövetség (IHRA) által kidolgozott antiszemitizmus-definíció alkalmazásának előmozdításával kapcsolatban. Ez azt is jelenti, hogy kiemelt állami feladat minél szélesebb körben megismertetni a zsidóság történelmét és hagyományait, szem előtt tartva, hogy ezen ismeretek terjesztése lehetőséget ad az antiszemitizmus és az ehhez kapcsolódó negatív nézetek visszaszorítására is - emlékeztetett a kormánytisztviselő.

Kunos Péter, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége igazgatója így fogalmazott-figyelmeztetett: "Nekünk zsidóknak rendre felróják, hogy állhatatosan felemlegetjük meghurcoltatásunkat és nem használjuk a felejtés gyógytapaszát. Nos, a zsidóság kész megbocsájtani, de nem feledhetünk és a társadalomnak sem szabad felednie. Már csak azért sem, mert ha a holokauszt bűnétől eltekintünk, az azzal fenyeget, hogy a történelem ismételheti önmagát".

Feldmájer Péter regionális vezető kiemelte: a magyarországi és az európai zsidóság többségének nem adatott meg, hogy méltó örök nyughelyük legyen, tehát múlhatatlan kötelesség emlékük tisztelete, amiben szavai szerint Vác élen jár, hiszen a város a már hagyományos megemlékezéssel voltaképp visszafogadja elhurcolt és mártír sorsra jutott zsidó polgárait.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. június 7., péntek]

Deák Bill Blues Band az idei Váci Világi Vigalmon

A Váci Világi Vigalom összművészeti fesztivál immáron XXVII. alkalommal kerül megrendezésre városunkban. Idén is országosan ismert és elismert művészek és együttesek koncertjeit tekintheti meg ingyen a közönség július 19-étől 21-éig. A fellépők közül ezúttal Deák Bill Gyulával készült interjú.

Deák Bill Gyula, az egyik leghitelesebbnek tartott énekes a magyar rockiparban. A nyolcvanas években a Hobo Blues Band együttesben lett ismert, a magyar blues-bandát a két merőben eltérő, de egyaránt karakteres figura, Hobo és Bill arca és hangja tette sikeressé a fiatalok körében. Közben rockoperákban énekelt, majd a Hobo által írt első szólólemez után nem sokkal önálló útra lépett és a Deák Bill Blues Band-del folytatta tovább.

A bluest sokan életérzésnek tartják, mit jelent Önnek a blues?
A blues valóban egy életérzés, egy életstílus. Nekem a blues a teljes életemet jelenti, ezt csinálom már 50 éve.

A dalok szövegét nem Ön írja, az ember mégis úgy érzi, hogy teljes mértékben Billről szólnak, mi a titka ennek a hitelességnek?
Szerencsém van, mert nagyon jó szövegírók írják a szövegeimet. A titkom pedig az, hogy én sosem adtam el magam. Nincs sok ember, aki nem adta el magát a pénzért. Nem mentem el például az X-faktorba (pedig kétszer is hívtak) vagy a Hal a tortánba vagy bármilyen vetélkedőbe. Nem vállalok el olyan dolgokat, amikkel megtagadnám az én életemet, és azt, amit képviselek. Nem akarok olyanokban részt venni, amivel nem tudok azonosulni.

Gyermekkorában a tragédiák sem kerülték el, ezek mennyiben járultak hozzá blues-os lelkivilágához?
Nagymértékben hozzájárultak. Ott kezdődött el a blues-os lelkivilág, hogy hatan laktunk egy ötször ötméteres szobába, konyha sem volt, a vécé pedig ott volt a folyosó végén. Aki nem élt meg nehéz éveket, és nem kapott ilyen pofonokat az élettől, az azt sem tudhatja, hogy mi az a blues.

A klasszikus sztorit, miszerint Deák Bill Gyula a legfeketébb hangú fehér énekes, nem lehet elégszer hallani, hogy is volt az Chuck Berry történet?
Mikor vendégek voltunk az Old Boys-nál, akkor Chuck Berry jött és nem látta, hogy éppen ki van a színpadon, és azt mondta, hogy most biztosan egy fekete ember énekel, de mondták neki, hogy nem, ő egy magyar ember. Erre mondta, hogy ő még egy ilyen fekete hangú fehér embert sosem hallott.

Manapság a zenei fesztiválokon már több generáció is együtt várja, hogy legyen Deák Bill koncert, Ön szerint minek köszönhető ez a korosztályokon átívelő szeretet?
Ez nagy dolog: ez bizonyítja azt, hogy szeretnek az emberek. Én is szeretem és tisztelem a közönségemet, senki nem tiszteli úgy meg a közönségét, mint én.

Tavaly volt a 70 éves jubileumi nagykoncertje, mit tart legfontosabbnak az életművében?
Azt, hogy most 70 éves koromban is tele volt a Papp László Sportaréna, és az emberek szeretete számomra a legfontosabb, az visz engem előre az életben.

Az elmúlt években többször fellépett Vácon, sikerült valamennyire megismernie, esetleg megszeretnie a várost?
Igen, szeretem a várost, nagyon jó közönsége van. Továbbá több barátom is van ott, akikkel már játszottam együtt: Hirleman Berci, aki a Bikiniben és az Edda Művekben is dobolt, valamint Retzler Péter is fellépett már velem, volt, hogy nálam billentyűzött. Tehát nagyon szeretek ott zenélni.

A koncertre 2019. július 21-én 19:30 órakor kerül sor Vácon, a Március 15. téren.

Az interjút készítette:
Bodzás Szabolcs, a MIMK PR-és marketing munkatársa

Feladó: Városháza

Közélet [2019. június 6., csütörtök]

Megemlékezés a "Nemzeti összetartozás napján"

A "Nemzeti összetartozás napja" váci megemlékezését Kalapács József énekes fellépése vezette be, az esemény szónoka ezúttal Albert Mátyás, Hargita Megye Tanácsának képviselője, Farkaslaka korábbi polgármestere volt.

Kalapács József énekművész Wass Albert: Záróvers és Véren vett ország című költeménye, Petőfi Sándor Nemzeti dala és a Honfoglalás című alkotás "Szállj, szállj sólyom szárnyán..." refrénű betétszáma ércesen zengő hangú megszólaltatásával kellően megadta az emlékező esemény alaphangját.
Albert Mátyás - megköszönve a lehetőséget, hogy a jeles alkalmon köszöntőt mondhat a váci ereklyés országzászló emlékműnél - elöljáróban kiemelte: a magyarságnak büszkének kell lennie Szent István király szellemi hagyatékára, szavai szerint erre az örökségre alapozva lehet esély a nemzeti felemelkedésre.
- A trianoni békediktátum megcsonkította Magyarországot, de a nemzeti szív tovább dobogott az ezt követő vészterhes korszakban is, igaz volt, amikor nagyon elhalkult ez a szívverés - fogalmazott a szónok, többek között a 2004-es népszavazás eredményére utalva.
Megemlítette továbbá, mennyire fontos, hogy az anyaország a határon túli magyarok számára megteremtette a kettős állampolgárság megszerzésének könnyített lehetőségét, szavai szerint ezzel megkezdődött a nemzet újbóli megerősödése.
- Nekünk, határon túli magyaroknak, akiknek mind a mai napig meg kell küzdenünk nemzeti identitásunk megőrzésének jogáért, hihetetlenül fontos minden támogatás, amit az anyaországból kapunk. És itt köszönetet mondok a váciaknak is, hiszen a helyiek, élükön a városvezetéssel, Fördős Attila polgármesterrel, különösen sok segítséget nyújtanak az elszakított területeken élő nemzettársaknak. Így nekünk székelyeknek, a csángó magyarságnak ugyancsak lélekemelő ez a szerető felénk fordulás - zárta beszédét Albert Mátyás.
Fördős Attila polgármester válaszában megfogalmazta: nem szabad eltántorodni a nemzetegyesítés nagy álmától, attól a vágytól, hogy egyszer minden magyar újra egy nagy közös hazában élhessen.
- Nekünk anyaországiaknak segítenünk kell a határon túli nemzettársakat a megmaradásban, ezután jöjjön a gyarapodás, erősödés, ami talán már el is kezdődött, és természetesen végső soron a visszaszerzés lehetőségéről sem szabad lemondanunk, egyetértésben a Kárpát-medencében velünk együtt élő testvérnépekkel - mondta a városvezető.
Az esemény az ereklyés országzászló emlékmű megkoszorúzásával zárult, az önkormányzat, számos intézmény, szervezet képviselői mellett sok magánszemély is csokrot, virágszálat helyezett el a talapzatnál.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. június 3., hétfő]

A barokk kor kultúrája kerül a középpontba a Régi Zenei Napokon

Már erős hagyománynak nevezhető, hogy Vác ad otthont a Filharmónia Magyarország szervezte Régi Zenei Napok eseménysorozatának.

A június 29-től július 6-ig tartó 35. Régi Zenei Napokon - a hagyományokhoz híven - ugyanolyan hangsúlyt helyeznek a szervezők a mesterkurzusokra, mint a nagyközönségnek szóló koncertekre és egyéb kiegészítő programokra, ezúttal a barokk muzsika, annak a korszaknak a hétköznapi és ünnepi világa, kultúrája kerül középpontba.
Az eseményt beharangozó, a váci püspöki palotában tartott sajtótájékoztatón - Cs. Nagy Tamás brácsaművész zenei bevezetője után - Beer Miklós megyéspüspök kiemelte: házigazdaként büszkeséggel tölti el, hogy a patinás épület a zeneművészetnek is hosszú évek óta népszerű otthona, s a palotakoncerteknek már országosan jó híre, vonzereje van.
- A párbeszéd kultúrájában a zene olyan eszköz, ami tértől és időtől független, történelmi és térbeli távlatokat átívelő kapcsolatot jelenthet, tehát közös nyelv lehet - hangsúlyozta az egyházmegye vezetője.
Szamosi Szabolcs orgonaművész, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető-igazgatója köszönetet mondott a befogadásért a társrendező püspökségnek, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolának és természetesen a városi önkormányzatnak is.
- Vác tényleg csodálatos helyszíne ennek a rendezvénynek, amit azzal szeretnénk meghálálni, hogy évről évre minél változatosabb, mind többek érdeklődését felkeltő programsorozatot próbálunk kínálni a nagyközönségnek - fogalmazott Szamosi Szabolcs.
Fördős Attila polgármester megemlítette: Vác ezer éves múltú város, és ezt a mérhetetlenül gazdag örökséget korszakoktól függetlenül becsülnie kell az utókornak.
- A barokk kor különösen sok értéket teremtett, és a fesztivál idei tematikája kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy abban a történelmi időszakban a szakrális és a profán művészet még nagyon közel állt egymáshoz, ami a zenére hatványozottan igaz - emlékeztetett a városvezető.
A nagyközönségnek szóló programok sora a Fehérek templomában tartandó hangversennyel kezdődik június 29-én 20 órai kezdettel: a nyitó eseményen az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus szerepel, Vashegyi György karnagy vezetésével. Másnap késő délután barokk táncházba kapcsolódhatnak be az érdeklődők a váci főtéren Kovács Gábor vezetésével és a helyi Silverstar Művészképző Iskola és Társulat tagjainak közreműködésével. Július 1-jén este az Adullám Kávézóban Für Anikó és Becze Szilvia közreműködésével egy kis "zenés irodalmi szurkapiszka" várja a közönséget. Július 3-án este az esztergomi Szent Anna-templom ad helyet az eseménysorozat következő koncertprogramjának, mégpedig a mesterkurzust is vezető művészek, Lax Éva, Bernhard Forck és Nicholas Parle, illetve Nagy Réka csellóművész főszereplésével. Július 4-én, újra Vácott a Trio Sospiri (Krommer Lúcia, Kónya István, Bodrogi Éva) koncertjét hallhatják a vendégek, a helyszín a püspöki palota kertje. Július 5-én a dómban az orgona titkaiból-varázslatából kaphatnak ízelítőt az érdeklődők Tóka Ágoston vezetésével, játékával. A záró napon játszóházzal, korhű viseletbemutatóval színesített családi forgatag csábíthatja az érdeklődőket a Duna-partra, a zenepavilon előtti térségre, majd a székesegyházban tartandó, 20 órakor kezdődő nagyszabású koncert zárja a rendezvénysorozatot, ezen a hangversenyen a Capella Savaria, a Purcell Kórus, Kalló Zsolt és Bernard Forck lesznek a főszereplők, Szokos Augustin vezényletével.
A Régi Zenei Napok mesterkurzusainak az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és a püspöki palota különböző terei adnak helyet, a kurzusvezető régizene professzorok: Lax Éva (ének), Bernhard Forck (hegedű), Nicholas Parle (csembaló), Vashegyi György (kamarazene).

Feladó: Városháza

Közélet [2019. június 3., hétfő]

Permetezés a város közterületein (vadgesztenye-, vegyes fák és cserjék, rózsaágyak)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Váci Városfejlesztő Kft. illetékes részlege megkezdte a város közterületein a vadgesztenye-, vegyes fák és cserjék, valamint rózsaágyak permetezését, a munkavégzés - az időjárás függvényében - június 16-áig tart.

Az alkalmazott szerek: Dimilin 25 WP rovarölő, Silvet Star tapadásfokozó, Mospilan 20 SG rovarölő, Ridomil Gold Plus gombaölő.

Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 90 nap

A szerek méhekre veszélyességi kategóriája: nem veszélyes, vizekre vonatkozó veszélyességi kategóriája: kifejezetten veszélyes.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. május 31., péntek]

Tájékoztató fejlesztésekről, kiemelt eseményekről

Fördős Attila polgármester beszámolt számos fontos fejlesztésről és a kiemelt itthoni és testvérvárosi eseményekről is tett említést.

A műszaki osztály aktuális feladatai kapcsán a városvezető a következőket emelte ki:
Elkezdődött a Fürj utcai sportpark kialakításának előkészítése, mint arról már beszámoltunk, ezt a fejlesztést pályázati támogatás teszi lehetővé.
A Kosdi útra tervezett körforgalom kialakításával kapcsolatban a megállapodás-tervezet elfogadást nyert hivatali szinten, tehát a képviselő-testület támogatásának függvényében az önkormányzat kezdeményezheti az érintet utak önkormányzati tulajdonba vételét, és amint birtokon belülre kerül a város, akár már másnap elkezdődhet a beruházás.
Befejeződtek az egyeztetések a Damjanich téri jelzőlámpás csomóponttal kapcsolatban: immár a közútkezelő társaság hozzájárulását is megszerezve nincs akadálya a fejlesztésnek, ami már júliusban megvalósulhat a tervek szerint.
A Gombási úton az útsüllyedés okának feltárása után, a kedvező eredmény alapján - tehát annak köszönhetően, hogy a közműhálózat nem sérült - megkezdődött a javítás, ami több szakaszban valósulhat meg.
A polgármester kiemelte: a társadalmi felelősségvállalás, a rászorultak segítése jegyében az elkövetkező időszak egyik legfontosabb feladata, hogy új helyet találjon az önkormányzat éjszakai melegedő kialakításához, amit egyrészt a jogszabályi környezet változása, másrészt a hajléktalanok számának növekedése tesz szükségessé.
- Az elmúlt időszakban több fontos testvérvárosi eseményen képviselték városunkat kisebb-nagyobb létszámú delegációk. A csehországi, otrokovicei nemzetközi tánckoreográfiai kiállításon a Váci Jeszenszky Balett kis csapata szerepelt, és arany minősítést szereztek a 12 év feletti kategóriában, art-jazz stílusban. A kárpátaljai testvérvárosban, Técsőn birkózó versenyen szerepeltek szépen váci fiatalok. Az erdélyi Székelyudvarhelyen pedig a Forte Fotóklub Vác több tagjának tárlata és a Sajdik-gyűjtemény számos darabjának bemutatója is színesítette a testvérváros egyik legfontosabb kulturális eseményének programját - sorolta a polgármester a kiemelt külkapcsolati eseményeket.

Feladó: Városháza

<<   1 2 3 4 5 ...  576   >>