Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2001. december 7., péntek]

Megalakult a Vendégvárók Váci Egyesülete

Új egyesület alakult december 5-én, a Vendégvárók Váci Egyesülete.
A civil szervezet célja, hogy a turizmusban, a városunkba érkező vendégek fogadásában, színvonalas ellátásukban érdekelt valamennyi céget, vállalkozást, szolgáltatót összefogjon.
A város programknálatának bővítésére, az energiák egy irányba történő terelésére, a szolgálatkész vendéglátás biztosítására életre hívott szervezet tagjai már az eltelt években is komoly erőfeszítéseket tettek a fenti célok eléréséért.

Az egyesület elnöke Fónagy István, a Fónagy&Walter Vendég- és Borház vezetője, alelnöke Ambrus Tibor, a Halászkert étterem vezetője és elnökségi tagja Csepreginé Nagy Ildikó, a Megcsi Pipi Gyorsétkező vezetője lett. Gazdasági vezető: Gulyásné Orbán Valéria, a pénzügyi ellenőrző bizottság tagjai pedig Floch Istvánné a Floch és Acsay Ákos.


A Vendégvárók Váci Egyesülete hívja és várja azon magánszemélyek, vállalkozások, intézmények jelentkezését, akik az egyesület céljaival egyetértenek és szívesen csatlakoznának a szervezethez.
Érdeklődni Fónagy Istvánnál lehet a 27/310-682-es telefonon lehet.

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet

Email: info@varoshaza.vac.hu

Fit&Roll 2001 címmel hirdet versenyt az Egészséges Ifjúságért Alapítvány Vác város általános és középiskolásai részére a Magyar Aerobic Szövetség Aerobik Dance Szabálykönyve alapján 10-18 éveseknek. Csapatok létszáma: maximum 5 fő.
További információ: Pozsonyiné Szőke Katalin (Tel.: 27/513-430, email: muv2@varoshaza.vac.hu

Feladó: Polgármesteri Kabinet

Email: info@varoshaza.vac.hu

Kapcsolódó hír:

Közélet [2001. november 14., szerda]

MILLENNIUMI FOTÓPÁLYÁZAT

Vác Város Önkormányzat Millenniumi Munkacsoportja
FOTÓPÁLYÁZATOT HIRDET „MILLENNIUM VÁC 2000” CÍMMEL

A magyar államalapítás és kereszténységünk felvételének ezredik évfordulója, valamint az évezred-forduló zárásaként Vác Város Millenniumi Tanácsnoka és Millenniumi Munkacsoportja fotópályázatot hirdet „Millennium Vác 2000” címmel a millenniumi időszakban Vác városában történt, illetve ahhoz kötődő események, történések bemutatására és dokumentálására.
A pályázat célja, hogy a Vácott, 2000-2001-ben lezajlott eseményeket és az ez időszakban elkészült tárgyi, építészeti és kulturális emlékeket méltó módon bemutassuk, és hűen megőrizzük az utókor számára.

A pályázatók köre:
A pályázat nyílt és jeligés.
Pályázni felnőtt- és ifjúsági kategóriában (ez utóbbi 18 éves életkor alatt) lehet.
A beküldött pályaművek mellett csatolni kell egy lezárt és jeligével ellátott borítékot, amely tartalmazza a pályázó nevét, címét és születési idejét.

A pályázathoz szükséges tudnivalók:
- Pályázni csak 15 x 21 cm-es, színes- és/vagy fekete-fehér papírkép(ek)kel (sorozat, egyedi fotó, fotografika) lehet, digitálisan rögzített és utólag papírra reprodukált képeket nem fogadunk el.
- A fotó műfaja szabad – lehet riportfotó, művészfotó, stb. – de az kapcsolódjon a millenniumi évkör váci eseményeihez, az időszak történéseihez.
- A beküldött képek mellett fel kell tüntetni a készítés helyét, idejét és témáját.
- A beérkezett és a zsűri által e célra kiválogatott pályaműveket vándorkiállításon mutatjuk be, amelynek megnyitására 2002. januárjában kerül sor.
- A zsűrizett pályamunkákból kiadvány készül, ezért a pályázónak a pályázaton való részvétellel együtt vállalnia kell, hogy a beadott fotók egyszeri felhasználását illetően szerzői jogáról lemond. A vándorkiállítás és a kiadvány elkészülte után a pályaművek a váci Tragor Ignác Múzeumban kerülnek elhelyezésre a szerzői jogok megtartása mellett.

A pályázat benyújtásának határideje: 2001. december 15.

A pályaműveket az alábbi címre kérjük beküldeni:
Vác Város Millenniumi Munkacsoportja - Imre Zsolt millenniumi tanácsnok
2600 Vác, Március 15. tér 11. - „Fotópályázat”
A borítékra jeligét írjanak, a feladóval érkezett pályaműveket nem fogadjuk el.

A pályázatra beérkezett műveket a Millenniumi Munkacsoport bírálja el.
A zsűri a következő díjakat adhatja ki:
Felnőtt kategóriában:
I. díj: 30.000.-Ft
II. díj: 20.000.-Ft
III. díj: 10.000.-Ft
Ifjúsági kategóriában: 5-5-5.000 Ft
A pályázaton további különdíjak is odaítélésre kerülhetnek.

A zsűri a díjak visszatartásának és megosztásának jogát fenntartja.
A díjátadásra ünnepélyes keretek között, a pályázatra érkezett és zsűrizett fotókból készülő vándorkiállítás megnyitásával egyidejűleg kerül sor 2002. januárjában.

A zsűri a benyújtott pályaműveket 2001. december 20. és 2002. január 10. között bírálja el. A pályázat nyerteseit írásban értesítjük.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Polgármesteri Kabinet munkatársaitól kérhető a 27/513-455, az 513-471 és az 513-451-es telefonokon, a 27/513-414-es telefaxon, valamint az info@varoshaza.vac.hu drótposta címen.

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet

Email: info@varoshaza.vac.hu

Közélet [2001. november 14., szerda]

Tíz éve testvérvárosunk Deuil-la-Barre

2001-ben a Magyar Kultúra Évét ünneplik Franciaországban. Rendezvények sorát szervezik az egész ország területén, ahová mindenek előtt magyar művészeket, kulturális csoportokat hívnak meg vendégszerepelni. Ebben az ünnepségsorozatban kiemelt szerepet kapnak azok a francia települések, amelyeknek magyar testvérvárosa van, így Deuil-la-Barre is.

A Párizstól északra 15 km-re fekvő kisváros és Vác vezetői 1991-ben írták alá a testvérvárosi szerződést. A kapcsolat legfontosabb céljaként a két település fiataljainak cseréjét jelölték meg. Az elmúlt tíz évben Vác folyamatosan képviseltette magát a Deuil-la-Barre-ban megrendezett testvérvárosi napokon, a Vigalmon szinte mindig jelen voltak a francia kisváros művészei és a városi képviselők. Külön érdekesség, hogy az egy évtizednyi jubileum és a Magyar Kultúra Éve egy időszakra esett, melynek megünneplésére nyolc fős delegáció utazott városunkból.

A kétnapos látogatás programokkal és élményekben gazdagon telt el. A küldöttség részt vett az immár tizenhatodik alkalommal megrendezett zenei verseny gálakoncerten, melyen Franciaország és más nemzet kiváló szólistái szerepelnek, megtekintette a város épülő oktatási intézményét és az elkészült tornacsarnokot, valamint a város jégpályáját, s a vendéglátók külön figyelmessége a szombat esti párizsi városnézés volt.

A Magyar Kultúra Évének rendezvénysorozata keretében Deuil-la-Barre-ban két magyar iparművész, Ardai Ildikó és Napkori Edit kiállításának megnyitására került sor, melyen Vác város küldöttségén kívül a párizsi Magyar Nagykövetség kulturális attaséja is részt vett.

A megnyitót követő ebéden, melyet a magyarok tiszteletére szerveztek, Lábai László polgármester, a delegáció vezetője adta át városunk ajándékát, egy Vácról készült festményt, melyet a vendéglátók el is helyeztek a Városháza testvérvárosi termében. Mindkét városvezető külön kiemelte a két település jó viszonyának fontosságát és a jövőre nézve egyetértettek abban, hogy legfontosabb cél a kapcsolatok bővítése és mélyítése kell, hogy legyen. Több szálú ismeretségre és együttműködésre van szükség, hiszen igazán ez szolgálhatja azt, hogy a két város kapcsolata igazán szoros lehessen.

Feladó: Polgármesteri Kabinet

Email: info@varoshaza.vac.hu

Kapcsolódó hír:

Közélet [2001. szeptember 24., hétfő]

Felhívás - Hálózat az Élővizekért (HÉ) program keretében

Október 6-án, 9 órai kezdettel vízminőségi gyakorlatot lesz Kismaroson. Diákokat és civil szervezeteket, és minden természethez vonzodót szeretettel várnak a szervezők. Az egy napos terepgykorlat rövidített formája az akredditált tanárképzésnek, amelyből a pedadódusok 120 órát kell teljesíteniük hét év alatt. A tanárok részére elkészült akkreditációs program 30 órás ídőtartamú. A program magában foglalja a kémiai és biológiai vizsgálatot, kiegészülve a patakkal szoros ökológiai egységet alkotó környezetének vizsgálatával. Gumicsizmát bakancsot érdemes hozni.
A programra szeptember 28-ig lehet jeletkezni Dukay Igornál. A programhoz oktatási segédanyagot is ajánlunk a „Kézikönyv a kisvízfolyások komplex vizsgálatához című kiadványt.
Mindekit szeretettel vár a szervező Göncöl Alapítvány

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet

Email: goncol@zpok.hu

Kapcsolódó hír:

Közélet [2001. szeptember 21., péntek]

Angelica Leánykar és Bogányi Gergely hangversenye

Az
ANGELICA LEÁNYKAR
meghívja Önt és kedves Családját
jótékonysági hangversenyére.

Időpont: 2001. szeptember 29. 19 óra

Helyszín: Bartók Béla Zeneiskola nagyterme
(2600 Vác, Konstantin tér 8.)

Közreműködik:
Bogányi Gergely zongoraművész
Műsoron:
Kodály, Bartók, Kocsár, Bárdos és Orbán művei
Vezényel:
Gráf Zsuzsanna

A hangverseny védnöke: Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök

A belépés díjtalan
A koncert adományait a Ferences templom javára ajánljuk fel!

Angelica Leánykar A Városmajori Gimnázium zenei tagozatának egykori és jelenlegi tanulóiból tíz éve alakult kórus több nemzetközi kórusverseny díjazottja (Olaszország, Belgium, Spanyolország, Írország). Európán kívül sikerrel koncertezett Japánban és az USA-ban is. Legközelebbi külföldi útjuk Franciaországba vezet, ahol többek között a párizsi Notre Dame-ban is fel fognak lépni.

Gráf Zsuzsanna A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán énektanári, karnagyi valamint zongoratanári diplomát szerzett. Főiskolai gyakorlatvezető, a Városmajori Gimnázium zenei tagozatának szolfézs-zeneelmélet tanára, valamint az Angelica leánykar karnagya. Számos nemzetközi és hazai fesztiválon, versenyen ért el jelentős díjat: így első helyezést a Bartók Béla kórusversenyen, az Arezzo-i nemzetközi kórusversenyen, a romai Arlando di Sasso nemzetközi kórusversenyen, a spanyolországi Tolosai nemzetközi kórusversenyen. Hangversenyköruton vett részt Japánban és az Egyesült Államokban. Előadásokat tartott a kodály módszert népszerűsítve itthon, valamint Japánban. Az 1997-es Linz-i Europa Cantat Festivál egyik Atelier vezetője, 1998-ban Artisjus díjat kapott.

Bogányi Gergely 1974-ben született Vácott. Négy éves korában kezdett zongorázni. Hat éves korában megnyerte a hazai zongoraverseny speciális díját Nyíregyházán, majd három évvel később az első díjat kapta meg ugyanazon a versenyen.A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, majd Helsinkiben, a Sibelius Akadémián, Amerikában, az Indiana Egyetemen tanult. Hazai és nemzetközi versenyeken számtalan díjat nyert. A Budapesti Nemzetközi Liszt Zongoraversenyen 1996 őszén, első díjas lett. Szűkebb hazájától 22 évesen megkapta a "Vác megbecsült lakosa" díjat, mely a város legrangosabb kitüntetése.2000 tavaszán Liszt díjat kapott. Szólistaként gyakran játszik európai zenekarokkal, számtalan fesztiválon lépett fel.

Feladó: Polgármesteri Kabinet

Email: info@varoshaza.vac.hu

Közélet [2001. szeptember 14., péntek]

A Göncöl Szövetség kiállítása Budapesten

Tisztelettel meghívjuk a KÖM Zöld Galériába (Budapest, I. Fő u. 44-50.) a “ Tücsökciripeléstől a csillagokig”
a Göncöl Szövetség kiállításának programjára

szeptember 17. hétfő: 11 h ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ Megnyitja: Dr. Turi-Kovács Béla miniszter. Köszöntő: Breuer László, elnök - Göncöl Szövetség, Kiszel Vilmos, elnök - Göncöl Alapítvány. Közreműködik: Szollár András, vers. 12 h állófogadás; 13 h LapoZOO - VADON magazin “Hogy ön is meghallja a VADON szavát!” SÜNI magazin - SÜNI “A természet hangján minden ZÖLDfülü gyereknek”.
Kiszel Vilmos - Göncöl Alapítvány, Dr. Persányi Miklós - Fővárosi Növény- és Állatkert, Mirtse Zsuzsa, Kovács Zsolt - főszerkesztők

szeptember 18. kedd: 11 h ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT FELTÁRÓ KUTATÁSOK BESZÁMOLÓI Ökológiai Hálózat tervezése.
Peleélőhely preferencia vizsgálatok. A Dunakanyar, az Ipoly völgye és a Szentendrei-sziget madárvilágának bemutatása. Az előadásokat tartja: Göncöl Alapítvány, Tölgy Természetvédelmi Egyesület, Pest Környéki Madarász Kör, Ipoly Unió. 13 h Állófogadás

szeptember 19. szerda: “MIT REJT A NASZÁLY-i RENGETEG?” Ismerkedés a Naszály élővilágával (diavetítés, vetélkedő). Elsősorban diákprogram. Kezdési időpontok: 9h, 11h, 13h, 15h. Előzetes bejelentkezés szerint.

szeptember 20. csütörtök: “FOGADJ ÖRÖKBE EGY PATAKOT!” A Hálózat az Élővizekért mozgalom bemutatkozása. Vízvizsgálatok, a vízi élőlényekről testközelben (akvárium). A programot vezeti: Dukay Igor, a HÉ mozgalom koordinátora. Elsősorban diákprogram.
Kezdési időpontok: 9h, 11h, 13h, 15h. Előzetes bejelentkezés szerint.

szeptember 21. péntek: 10 h “ZÖLDPÓK A HÁLÓN” - avagy vita az elektronikus zöld kommunikációról. Témafelvezető: Kiszel Vilmos, vitavezető: Demeczky Mihály

szeptember 24. hétfő: A lap és képszerkesztés műhelytitkai - Találkozás a kiadókkal és a szerkesztőkkel.
SÜNI “A természet hangján minden ZÖLDfülü gyereknek”.
VADON “Természet - Kaland - Tudomány” Elsősorban diákprogram. Kezdési időpontok: 9h, 11h, 13h, 15h. Előzetes bejelentkezés szerint.

szeptember 25. kedd: 10 h A Göncöl Szövetség terepi környezeti nevelési programjai. (diavetítéses előadás a Göncöl Szövetség táborairól, erdei iskoláiról).
Tartja: Breuer László - Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület.
“ERDEI ISKOLA” - A civil szervezetek szerepe és lehetőségei az erdei iskolai mozgalomban. A programot vezeti: Neumayer Éva - Vackor (Természetismereti Oktatóközpontok Közössége).
14 h “A FÖLDANYA ÉKESSÉGEI” ásványbemutató, terepi, földtani természetvédelmi programok.
A programot tartja: Breuer László elnök, Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület. Elsősorban diákprogram.

szeptember 26. szerda:TERMÉSZETTUDOMÁNYOS FOGLALKOZÁSOK iskolás csoportoknak, és diavetítés. Kezdési időpontok: 9h, 11h, 13h, 15h. Előzetes bejelentkezés szerint.

A kiállítás alatt folyamatosan látogatható programok, bemutatók:
“A csodálatos természet” - National Geographic filmek vetítése.
“A szem gyönyörködtetésére” - ízelítő a Göncöl Alapítvány állandó geológiai kiállításának anyagából.
Rajzkiállítás - a Süni és a Vadon Szerkesztőségébe beküldött gyermekrajzokból.
Részletek “A Naszály hegy csodálatos élővilága” című fotókiállítás anyagából.
“Száraz lábbal a vizen”- a váci ártéri erdő és a Göncöl Alapítvány Tanösvényének bemutatása.
A Göncöl Szövetség és tagszervezeteinek bemutatkozása.

További információ: Kis Zsófia - Göncöl Szövetség: 27/ 304-484

Feladó: Göncöl Szövegség

Email: moya@zpok.hu

Közélet [2001. szeptember 7., péntek]

Ismerd meg Finnországot! - Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

A Finn-Magyar Társaság Järvenpää-i egysége,
Vác Város Polgármesteri Hivatala és a
Madách Imre Művelődési Központ
pályázatot hirdet
„Ismerd meg Finnországot!”
címmel Järvenpää, Vác testvérvárosa fennállásának 50 évfordulója alkalmából

„Ismerd meg Finnországot”
Pályázati kérdésekre beírt válaszokat kérjük az alábbi címre beküldeni:
Madách Imre Művelődési Központ
Laczi Sarolta művelődésszervező
2600 Vác, Dr Csányi L. krt. 63.

KÉRDÉSEK VÁLASZOK
1. Mekkora Finnország területe?……………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
2. Melyik város volt a régi fővárosa Finnországnak?…………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
3. Hány lakosa van az országnak?…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...
4. Mióta vannak a jelenleg érvényes határok?………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
5. Hány tó van Finnországban? – 50.000, 80.000, vagy több mint 100.000………………….
……………………………………………………………………………………………...
6. Mikor lett Finnország EU tagállam?……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...
7. Mikor volt és meddig tartott a téli háború?………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
8. Ki volt Mannerheim?……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...
9. Melyik évben választották az első parlament képviselőit?…………………………………
……………………………………………………………………………………………...
10. Melyek Finnország hivatalos nyelvei?……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
11. Mi a jelenlegi államelnök neve és hányadik elnöke Finnországnak?………………………
……………………………………………………………………………………………...
12. Hány képviselő van a Finn parlamentben?…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
13. Ki Finnország miniszterelnöke?……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
14. Hány Finn márka egy Euro?……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
15. A népesség hány %-ának van mobiltelefonja?…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
16. Hány Finn Nobel - díjas van?………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
17. Ki kapott irodalmi Nobel – díjat Finnországban?………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...
18. Mi Finnország jelképes nemzeti állata, madara, növénye?………………………………..
……………………………………………………………………………………………
19. Ki írta (gyűjtötte könyvbe) a Kalevalát és ezen kívül milyen más területeken szerzett hírnevet?……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
20. Melyik filmművészről van emlékmű vagy – tábla vagy – szobor a budapesti Duna - parton?……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
21. Ki volt a legismertebb Finn futballista a 90-es években?………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
22. Ki volt a Honvéd futballcsapat (Finn) edzője?…………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
23. Mely Finn autóversenyzők nyertek F1 világbajnokságot?…………………………………
……………………………………………………………………………………………...
24. Milyen sportágban versenyez Ville Kantee?……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...
25. Hány érmet nyertek a magyarok a Helsinki Olimpián és mikor?………………………….
……………………………………………………………………………………………..
26. Mekkora Jarvenpaa területe?……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...
27. Ki Jarvenpaa Polgármestere?………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
28. Mi a neve és milyen hosszú a Jarvenpaa-i tó?……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
29. Mi van Jarvenpaa címerében, milyen színek láthatók?…………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
30. Sibelius teljes neve és hangszere?………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...

A pályázatot benyújtó neve:

Lakcíme:

Telefon:

Születési év:

Iskola:

Feladó: Polgármesteri Kabinet

Email: info@varoshaza.vac.hu

A Finn-Magyar Társaság Järvenpää-i egysége,
Vác Város Polgármesteri Hivatala és a
Madách Imre Művelődési Központ
pályázatot hirdet
„Ismerd meg Finnországot!”
címmel Järvenpää, Vác testvérvárosa fennállásának 50 évfordulója alkalmából


A pályázók köre: egyéni, Vácon lakó, 14-18 éves korú fiatalok.

Pályázati feltételek: Minden pályázónak – a díjazás jellege miatt – 2001. november 30-ig érvényes útlevéllel kell rendelkeznie. A pályázati felhívás mellékleteként közzétett 30 kérdésre írásban kell válaszolni. A válaszok határidőre történő leadásával (amihez kérjük csatolni az útlevél olyan másolatát, amelyből egyértelműen kiderül annak érvényessége) a jelentkező automatikusan pályázónak minősül.
A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázó
- nevét,
- születési helyét, idejét,
- lakcímét, telefonját, egyéb elérhetőségét,
- iskolája nevét, címét.

A kérdéssor megtalálható:
- Vác Város Polgármesteri Hivatalának portáján,
- Madách Imre Művelődési Központ – Információ
- Tourinform Iroda
- Katona Lajos Városi Könyvtár
- Vác város honlapja (www.vac.hu) – Hírek menüpont,
- Vác TV Kht. képújságján,
- Váci Napló
- Dunakorzó

A verseny kétfordulós. Az írásban benyújtott válaszok értékelése után az első tíz helyezett vetélkedőn vesz részt, amelyen az első három helyezett díjazásban részesül.
A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, valamint a szóbeli vetélkedőn is zsűri értékeli a versenyzők teljesítményét, melynek tagjai lesznek:
- Osmo Björkman Vác díszpolgára (Järvenpää képviseletében)
- Lábai László Vác Város Polgármestere
- dr. Varga Katalin Polgármesteri Kabinet osztályvezetője

Díjazás:
1. díj: egyhetes utazás a finnországi Järvenpää városába, Vác finnországi testvérvárosába.
2-3. díj: tárgyi jutalom

Beadási határideje és helye: 2001. szeptember 14. 12.00, Madách Imre Művelődési Központ, Laczi Sarolta.

Második forduló – döntő: 2001. szeptember 20., Madách Imre Művelődési Központ

Bővebb információ: Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63. Tel.: 27/316 411 / 113 Laczi Sarolta művelődésszervezőnél

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet

Email: info@varoshaza.vac.hu

Közélet [2001. szeptember 6., csütörtök]

Vác város képviselő-testülete szeptemberi ülésének napirendjei

Szeptember 10.-én hétfőn, 14 órai kezdettelkerül sor a képviselő-testület soron következő ülésére. Napirendek:
1. Vác Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
(Az új Ktv-ből eredően meg kell jelölni a vagyonbevallásra kötelezettek körét, ezt vezeti át az SZMSZ módosítás.);
2. Tájékoztató az I. félévi gazdálkodásról;
3. A költségvetési rendelet módosítása;
4. Vác-Dél rendezési tervvel kapcsolatos törvényességi észrevétel;
5. ÁRT – Toperini Ipari Park;
6. Vác-Dél, Consolid telephely;
7. Helyi népszavazás képviselők általi kezdeményezése;
8. Váci Világi Vigalom értékelése;
9. Alapítványi támogatás (VVV);
10. Tájékoztató Vác város és intézményeinek pályázatairól, pályázati eredményeiről;
11. Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj;
12. Választókörzetek rendelkezésére álló keret felhasználása;
13. Katonai igazgatási feladatokra vonatkozó önkormányzatok közötti megállapodás;
14. Kórház pénzügyi, informatika, gazdálkodási rendszeréhez támogatás kérése;
15. Az iskolaegészségügyi ellátás helyzete;
16. Kórház – Ápolási Osztály Krónikus Osztállyá átminősítése;
17. Egyebek;
- utcanév változtatás

Zárt ülés:
18. Fellebbezések szociális ágazatban;
19. Javaslat városi kitüntetés adományozására;
20. Javaslat megyei kitüntetésekre;
21. Javaslat Pest Megye Díszpolgára és Pest Megyéért Emlékérem adományozására.

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet

Email: info@varoshaza.vac.hu

<<   1 ...  571 572 573 574 575 ...  579   >>