Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2019. június 21., péntek]

A júniusi testületi ülésről jelentjük

Több mint ötven témáról tárgyaltak a döntéshozók az önkormányzati képviselő-testület júniusi ülésén.

A tájékoztatók sorában Fördős Attila polgármester beszámolt arról, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium - az eredetileg tervezett ráfordításnak a legutóbbi talajmechanikai vizsgálatok alapján is nagyságrendileg megnövekedett költségigényére tekintettel - átmenetileg törölte a már elfogadott kiemelt projektek közül a Vácott építendő árvízvédelmi mobilgátat, az eredetileg tervezett több mint két milliárd forintot más, időszerű beruházások megvalósítására csoportosítják át.
A város a tervezett projekt kapcsán eddig kapott állami támogatást köteles visszatéríteni, de amint azt a polgármester kiemelte, részletfizetési kedvezményt kaphat az önkormányzat, ráadásul a megrendelésre elkészült tervek a jövőben is rendelkezésre állnak, és a városvezetés folyamatosan egyeztet az illetékes minisztériummal, hivatalokkal annak érdekében, hogy a váci mobilgát újra a kiemelt beruházások körébe kerüljön.
A Váci Karakán Kajak-Kenu Sportegyesület elállt a liget határában a VEKOP-4.1.1-15-2016-00004 azonosító számú projekt keretében létesítendő vízi turisztikai megállóhely tágabb környezetében lévő, nagyjából 10 - 12.000 négyzetméter nagyságú területekre vonatkozó használati kérelmétől. Így az erről szóló korábbi határozatokat visszavonta a testület. Ugyanakkor a tervezett csónakház és a hozzá szükséges további létesítmények megvalósítása nem került veszélybe, ennek tekintetében a grémium - többségi döntéssel - megerősítette a hely biztosításáról szóló elkötelezettséget.
Döntés született költségvetési forrás felszabadításáról - egy millió forint értékben - két parkolóhely kialakítása érdekében a deákvári főtéri gyógyszertárnál, illetve - 17 millió forint összeggel - a hajléktalanszállói kapacitás bővítésére.
Utóbbi döntéshez kapcsolódóan elfogadta a testület azt az előterjesztést, amelynek értelmében a Deákvári fasor 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú telephely „F” épületében a hajléktalanok segítését szolgáló éjjeli menedékhely létesülhet - az elfogadott határozat értelmében a polgármester felhatalmazást kapott arra, hogy a kivitelezési munkák befejezése után kezdeményezze a működési engedélyezési eljárást a Pest Megyei Kormányhivatalnál.
Balkovics Péter képviselő előterjesztése alapján napirendre került a Fürj utca - Sas utca kereszteződésében lévő, az illegális szemétlerakás miatt egyre több gondot okozó szelektív hulladékgyűjtő sziget sorsa, megszüntetésének kérdése. A napirend kapcsán Fördős Attila polgármester alternatív javaslatot tett: indítványozta, hogy a válogatott hulladékok gyűjtésére kevesebb központi helyet jelöljön ki a testület, a belvároson kívül egyet-egyet Kisvácon, Alsóvárosban és Deákváron. A kezdeményezés jó fogadtatásra talált, tehát a hivatal illetékes osztálya megkezdi az előkészítő egyeztetéseket a legideálisabb városrészi központi gyűjtőpontok kijelölése érdekében.
Többségi döntés alapján az önkormányzat engedélyezi a Váci Piarista Gimnázium és Kollégiumnak, hogy az intézmény az iskola előtti zöldterületen elhelyezhessen egy új, Kornis Gyulának emléket állító köztéri szobrot. (Kornis Gyula Vácott született, középiskolai tanulmányait a helyi piarista gimnáziumban végezte, majd pap, szerzetes lett, illetve filozófus, egyetemi tanár és kultúrpolitikus, 1945-1946-ban a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt.)
Támogatta a testület azt a határozati javaslatot, melynek értelmében az önkormányzat és a gazdasági hivatal szervezésében megvalósuló nyári napközis táboroztatásban résztvevő gyerekek hetente két alkalommal (tíz fős csoportokban, egy-egy tanár kísérővel) ingyenesen strandolhatnak, a Váci Sport Nonprofit Kft-vel történő időpont egyeztetés alapján.
Már hagyomány, hogy a nyári vakáció idején a gyermekeiket egyedül nevelő szülők kedvezményeket kapnak a sportcsarnok, a stadion, a művelődési központ rendezvényeinek látogatásához, strandoláshoz, ez az idén is így lesz a képviselő-testület döntése értelmében: a július 1-től augusztus 31-ig tartó időszakban az érintettek 10 alkalommal félárú belépőre jogosultak.
A testület méltányolta a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium Egyesület kérelmét, hogy szívességi székhelyhasználati jogcímet kaphassanak a Madách Imre Művelődési Központban, s felhatalmazták a polgármestert az erről szóló igazoló okirat aláírására.
Ugyancsak hozzájárultak a döntéshozók a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérelméhez, ahhoz, hogy a volt Esze Tamás laktanya területén tűzoltó szakmai versenyt rendezhessenek - a kiképzési szempontból is fontos esemény időpontja július 4-e.
Döntés született arról, hogy a „Vác Város Közszolgálatáért” díjat az idén Kalász József veheti át.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. június 21., péntek]

Szoborpark a váci Duna-parton

Nagy Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész életművének jeletős
alkotásai, 13 szobor a Duna-parton látható.


Kőbe faragott, nagy méretű alkotások, válogatott művek, nyers alakok
olykor durva megformázása, amely Nagy Sándor szobrászművész munkáit
jellemzi. A XXI. század első két évtizedében készült alkotások, az
ismert szobrász életművének legjelentősebb művei azok a szobrok,
amelyek a váci Duna-parti sétányon láthatók. A válogatott műveket, a
különböző kinézetű formákat kemény kő alkotja. A szobrászművész inkább
lapszerűvé nyújtott férfi és női alakjainak különböző példányai Vác
mellett az ország több településén és közterein fellelhetők. A mostani
válogatás, a 13 alkotás, a mészkőbe faragott formák a barokk város
hangulatához, ugyanakkor a természetbe illeszkedve jelenik meg a
Duna-parton. A változatos és sokszínű plasztikai világ, a szoborpark a
Körmendi-Csák Gyűjtemény adománya.
Nagy Sándor hat évtizedes munkásságában nyomott hagyott az embert és
művészt próbáló időszak is, amely alatt elsősorban követ faragott a
klasszikus szobrászati hagyományok megőrzése mellett, így vált a XX.
századi (XX. század második fele, a XXI. század első két évtizede) magyar szobrászat egyik legeredetibb, ismert alkotójává.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. június 20., csütörtök]

Lakossági tájékoztató földi és légi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Önkormányzat illetékességi területén légi szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A légi kémiai védekezés 2019. június 25-én a polgári napnyugtát megelőző 1,5 órában.
Tartaléknapok: 2019. június 26-27.

A földi kémiai védekezés 2019. június 25-én a napnyugta utáni időszakban kerül elvégzésre.
Tartaléknapok: 2019. június 26-27.


A készítmény méhekre veszélyes, ezért kérjük, hogy a kezelés ideje alatt a méhek bezárásáról gondoskodni szíveskedjenek!

Feladó: Városháza

Közélet [2019. június 19., szerda]

Lakossági tájékoztató - „Védett épületek támogatása” pályázat

Vác Város Önkormányzatának a településkép védelméről szóló 31/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: TKR) IX. fejezete tartalmazza a védett épületek felújításának támogatási és ösztönző rendszerét.

Ez alapján Vác Város Önkormányzata a 2020. évre pályázatot hirdet az országos vagy helyi egyedi védelem alatt álló épületek; valamint helyi területi védelem alatt álló, de egyedi védelem alatt nem álló épületek felújításának, korszerűsítésének, külső és az ezzel összefüggő belső helyreállítás esetén a külső homlokzat domináns elemeinek leginkább megfelelő állapot szerinti helyreállításának anyagi támogatására.

A helyi egyedi védelem alatt álló épületek listáját a TKR 1/A. melléklete, a helyi területi védelem lehatárolásokat a TKR 1/B. melléklete tartalmazza.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 1.

A pályázat mellékletei:
- Pályázati űrlap
- Tervdokumentáció (építési engedély vagy településképi bejelentési tervdokumentáció)
- Árazott költségvetés
- Kivitelezés ütemezése
- Önerő mértékét vállaló nyilatkozat.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalban a Főépítészi Osztályon kell leadni (114 szoba).

A pályázati űrlap a www.vac.hu honlapról letölthető a Dokumentum tár/Nyomtatványok/ Főépítészi Osztály Nyomtatványai / Védett épületek felújításának támogatása címszó alatt. A településképi rendelet (TKR) letölthető a Főoldal bal oldali menüsorának „TAK,TKR 2017” pontjából.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. június 19., szerda]

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a 2 sz. főút 21+330 - 21+600 kmsz. szakaszán, - Dunakeszi és Göd között, - forgalmi rend változás lesz a 2113 j. út építése miatt. A Vácról-Budapest irányába közlekedők az újonnan kiépített terelőúton haladhatnak 2019.06.19-én 10:00-tól 2019.08.31-én 23:59-ig. A lezárt Rév köz újra járható.
A munkálatok idejére megnövekedett utazási idővel kell számolni.

A javítási munka pontos megkezdésének, illetve befejezésének időpontjáról a www.utinform.hu elérhetőségen tájékozódhatnak.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságának területileg illetékes Váci mérnöksége részéről kapcsolattartó:

Nagy Tibor
forgalomtechnikai művezető
Telefon: +36-30-436-8553
nagy.tibor@pest.kozut.hu

A munka elvégzésének ideje alatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. június 17., hétfő]

Permetezés a város közterületein (platánfák)

Tájékoztatjuk Vác város polgárait, hogy 2019. június 19. – 2019. július 07. között (az időjárás függvényében) Vác város közterületein Platánfák permetezése és muskátlik növényvédelme munkáit végezzük.

Munkavégzés helye: Vác város közterületein

Alkalmazott szer: Vektafid A rovarölő
Decis Mega rovarölő
Ridomil Gold Plus gombaölő
Topas 100 EC gombaölő

Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 21 nap
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
A szerek méhekre veszélyességi kategóriája: mérsékelten veszélyes
A szerek vizekre veszélyességi kategóriája: kifejezetten veszélyes

Feladó: Városháza

Közélet [2019. június 17., hétfő]

Váci Járásbíróság nyári ítélkezési szünet

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Budapest Környéki Törvényszék szervezeti egységei, valamint a helyi bíróságai vonatkozásában, így a Váci Járásbíróságon is, nyári, illetve téli ítélkezési szünet megtartására kerül sor.

A nyári időszakban 2019. július 15. napjától 2019. augusztus 19. napjáig,
a téli időszakban 2019. december 27. napjától 2018. december 31. napjáig tart.

Ezen időszak alatt nem folynak tárgyalások, a pénztári, elnöki félfogadás és a bűnjelek átvétele szünetel.

A büntető (fszt.7.), polgári (fszt.8.) és végrehajtói (fszt.9.) kezelőirodákon az ügyfélfogadás hétfőn 9-12 óráig és 13-15.30 óráig, kedd, szerda, csütörtök, pénteki napon 9 órától 11 óráig tart.

Ezen túlmenően a felek beadványaikat a bíróság bejáratánál felszerelt gyűjtőládában helyezhetik el.

Az ítélkezési szünet tartama alatt az elnöki félfogadás szünetel, ezt követően a legközelebbi elnöki félfogadás időpontja a szokásostól nem tér el. (minden hónap első hétfő)

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az 1997. évi LXVII. törvény 38/A § alapján július 15-e a Bíróságok Napja, amely a bíróságokon - az igazságügyi alkalmazottakra is kiterjedően - munkaszüneti nap, melynek értelmében a bíróságok a munkaszüneti napokra érvényes rend szerint működnek.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. június 14., péntek]

A hőség miatt vízosztással és pára kapuval frissítik a lakosok közérzetét

Az ország egész területére vonatkozóan a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlásait figyelembe véve az Országos Tisztifőorvos 2019. június 12-én (szerda) 00:00 órától 2019. június 16-án (vasárnap) 24:00 óráig III. fokú hőségriasztást adott ki.

A Polgármesteri Hivatal a hőségriasztás idején biztosítja a megfelelő minőségű ivóvíz osztását (ásványvíz) valamint Széchenyi utcában és a Hivatal bejáratánál az ügyfelek és a betérők palackozott vizet kapnak.
A közérzet enyhítésére párakapu elhelyezésére is sor került.
A Váci Városfejlesztő Kft. gondoskodik a főközlekedési utak, nagy forgalmú közintézmények, a lakótelep közlekedő útjainak gyakoribb portalanító locsolásáról, a közparkok, játszóterek növényzetének locsolásáról a kora reggeli és esti időszakban.

Kérjük minden kedves olvasó türelmét a hőség ideje alatt.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. június 14., péntek]

Vigalmi közösségi munka felhívás

A Madách Imre Művelődési Központ a XXVII. Váci Világi Vigalom ideje alatt korlátozott létszámban lehetőséget biztosít – kérdőívezés és logisztikai feladatok elvégzése – váci középiskolába járó diákok számára, az 50 órás kötelező közösségi munka teljesítésére.

Időpontok:

Logisztikai feladatok:

július 15. és július 19. között előre egyeztetett időpontban

Kérdőívek kitöltése:
július 19. (péntek) 16 és 19 óra között
július 20. (szombat) 12 és 15 óra között
július 20. (szombat) 16 és 19 óra között
július 21. (vasárnap) 12 és 15 óra között
július 21. (vasárnap) 16 és 19 óra között

Felkészítő közös megbeszélés: július 9-én, kedden 13 órától.

Jelentkezni lehet: bodzas.szabolcs@mimk.vac.hu vagy +36-30/565-2983

Feladó: Városháza

Közélet [2019. június 14., péntek]

Fenyő Miklós az idei Váci Világi Vigalmon

A Váci Világi Vigalom összművészeti fesztivál immáron XXVII. alkalommal kerül megrendezésre városunkban. Idén is országosan ismert és elismert művészek és együttesek koncertjeit tekintheti meg ingyen a közönség július 19-étől 21-éig. A fellépők közül ezúttal Fenyő Miklóssal készült interjú.

Fenyő Miklós nevének hallatán mindenki a rock and rollra asszociál és azonnal beugrik a Csavard fel a szőnyeget, a Hotel Menthol vagy a Made in Hungaria című számok valamelyikének dallama. Szerzeményei ötmilliónál is több példányban keltek el, harmincnál több nagylemezt jegyez és közel félezer dalt írt.

Az Egyesült Államokban eltöltött gyerekkori évek meghatározó élményt jelentettek Önnek zeneileg is. Kik voltak a példaképei?
Számos előadó inspirált, többek között: Jerry Lee Lewis, Elvis, Little Richard, Bill Haley, Eddie Cochran, Gene Vincent.

1980-ban és 81-ben szinte berobbantak a lemezpiacra azzal, hogy több, mint 600.000 példányt adtak el a Rock and Roll Party és a Hotel Menthol című lemezükből is. Ön szerint minek volt tulajdonítható ez a hatalmas siker?
Talán a koncepciónak volt köszönhető a siker, annak a nagyon váratlan hanghordozásnak, megjelenésnek, amire akkor senki nem volt felkészülve – mármint a közönség – és az új hullám egy nagyon jelentős pillanatának tulajdonították. Ez teremtett egy kultuszt.

Honnan kapta az ösztönzést ahhoz a nyelvi szlenghez, amelyet a Hungáriával teremtett meg Magyarországon a nyolcvanas évek elején?
A környékbeli jampecok és az akkori dumák, amik mentek Angyalföldön, azokból indult a dolog és aztán a saját világomban, mikor már az együttesen kívüli, önálló életemet éltem, akkor már sokkal személyesebb dalokat kezdtem el írni és akkor csak úgy ömlöttek ezek a szójátékok, szópoénok. Úgy szoktam mondani, hogy dupla fenekű poénok, sőt néha tripla is, attól nagyon jók szerintem, hogy egyszerre három dolgot jelentenek, miközben az egésznek a lényegét elmondják. Nem térnek el az alapvető mondanivalótól, eközben tele van játékkal és a játékot mindenki élvezi.

Több zenei korszaka is volt. Külső körülmények hatására vagy belső indíttatásra váltott többször is pályája során?
Voltak azért külső körülmények is, 51 éven át nem lehet ugyanazt csinálni és ugyanazt játszani. Vannak pályatársaim, akik másképp módosították bizonyos pillanatokban a pályájukat, én esetleg úgy, hogy egy kicsit profilt váltottam vagy lehet néha nem is olyan kicsit, de az alap ízlésvilágom és az alap műfaj, amit képviselek az a rock and roll, még akkor is, ha a saját zenémben azért feszegetem bőven ennek a műfajnak a határait.

Több fiatalt – köztük például Szandit is – Ön indított el a pályán. Hogyan kezdett el menedzserkedni?
Én nem kezdtem el soha klasszikus értelemben menedzserkedni, hanem egyszerűen összetalálkoztam Szandival, mert bemutatta nekem a nővére. Amikor meghallottam egy 12,5 éves lányt így énekelni, akkor azt mondtam, hogy ilyen hanghordozást eddig csak Amerikában hallottam, de azt sem 12,5 éves lányoktól. Úgyhogy én abba azonnal beleszerettem és elhatároztam, hogy abból vele együtt csinálunk valamit. Úgy hozta az élet, hogy az összes többi fiatalba is belefutottam, de igazából nem voltam a mai értelemben vett menedzser.

Zenei pályafutása során mit tart legfontosabb produkciónak, mire a legbüszkébb?
A Made in Hungaria-t, a darabot, a filmet, magát a dalt, ez mindennek a csúcsa.

Van-e korábbi, Váchoz köthető emléke vagy élménye?
1980-ban az egyik elsők közötti szabadtéri koncertünket pont a váci búcsúban játszottuk, és ott készültek az első jó képek, amik a mai napig megvannak. Akkor még természetesen papírképek voltak, de azóta jó néhányat digitalizáltak is. Emlékszem, az első igazi nagyon jó képek azon a koncerten készültek rólunk, az együttesről, amelyek aztán bejárták az országot, meg a nyilvánosságot.

A koncertre 2019. július 20-án 22:00 órakor kerül sor Vácon, a Duna-parti nagyszínpadon.


Az interjút készítette:
Bodzás Szabolcs, a MIMK PR-és marketing munkatársa

Feladó: Városháza

<<   1 ...  3 4 5 6 7 ...  580   >>