Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a tisztelt utazókat, hogy 2019. szeptember 6/7-én és 13/14-én Nagymaros – Szob állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 70. sz. Budapest – Szob vasútvonalon a mellékletben szereplő 2388. sz. vonat módosított menetrend szerint közlekedik.

2019. szeptember 07-től 2019. szeptember 08-ig és 2019. szeptember 14-től 2019. szeptember 15-ig Nagymaros – Szob állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 70. sz. Budapest – Szob vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy egyes vonatok nem teljes útvonalon, illetve eltérő megállási renddel közlekednek!

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmények tartalmazzák.

Váci Helyi Választási Bizottság Elnökétől

M E G H Í V Ó

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 40.§ alapján tisztelettel meghívom a Váci Helyi Választási Bizottság 2019. augusztus 27. napján (kedd) 10 órakor tartandó alakuló ülésére.


Az ülés helye: Váci Polgármesteri Hivatal, 101. terem
2600 Vác, Március 15. tér 11.


N A P I R E N D

1. HVB elnökének felhatalmazása döntések saját hatáskörben történő meghozatalára,
2. Jelölt(ek) nyilvántartásba vétele,
3. Egyebek.

Kérem a Tisztelt Tagokat, hogy a napirend fontosságára tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Vác, 2019. augusztus 26.

Tisztelettel:
dr. Oroszi Sándor sk.
HVB elnök

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Meghivo_HVB_190827.pdf

Sport [2019. augusztus 26., hétfő]

Váci kézben a helyi labdarúgás

Az első csapatot érintő tulajdonosváltással, a klub újbóli váci kézbe kerülésével kapcsolatos tényekről, reményekről tartott sajtótájékoztatót augusztus 24-én a ligeti stadionban Rétvári Bence országgyűlési képviselő és Pető Tibor alpolgármester.
- Minden település számára nagyon fontos a saját sportélete, saját focicsapata, hiszen bár egyszerre tizenegy játékos van a pályán, az adott település lakossága is azonosul velük. Ezért fontos mindenhol, hogy jó kezekben legyen a helyi labdarúgás, fejlődjön, sok fiatalnak jelentsen fontos vonzerőt ez a sportolási lehetőség. Itt Vácon is kiemelt jelentőséggel bír a klub ügye, és örömmel számolhatunk be arról, hogy a cégbíróság augusztusban bejegyezte a Vác FC új tulajdonosaként a Vác Városi Labdarúgó Sportegyesületet, tehát az angol tulajdonos szerepvállalása után újra helyi kézben van az első csapat is. Ez remélhetőleg azt jelenti egyben, hogy a klub jobban részesedni tud az állami támogatási lehetőségekből, mint korábban - mondta Rétvári Bence, az EMMI parlamenti államtitkára.
Pető Tibor alpolgármester, a VVLSE elnöke elöljáróban elmondta: amikor John P. Marshall tulajdonos belátta, hogy a Vác FC a korábbi formában nem tudja teljesíteni azokat a minimum kritérium követelményeket, amelyeket a Magyar Labdarúgó Szövetség ide vonatkozó licenc szabályzata támaszt, azonnal készséggel tárgyalóasztalhoz ült az utánpótlásklub vezetésével, és az egyeztetések eredményeként megtörtént a tulajdonosváltás.
- Ez azért nagyon fontos, mert ha a kritériumokat nem sikerült volna teljesíteni, akkor ismételten a megyei negyedik osztályba sorolódott volna vissza a csapat, amiből nagyon nehéz lett volna a visszaút egy olyan osztályba, amit meggyőződésünk szerint a váci labdarúgás megérdemel. Az utánpótlásnak is nagyon fontos, hogy tudjunk egy olyan felnőtt csapatot mutatni, ahol közvetlen bemutatkozási lehetőség nyílik számukra NB II-es szinten, és ha kiugróan teljesítenek, könnyebben felhívhatják magukra nagyobb hazai vagy akár külföldi klubok, a válogatottak szakvezetőinek a figyelmét. Ehhez elengedhetetlen, hogy minimum másodosztályú első csapatunk legyen - fogalmazott Pető Tibor.
A klubelnök köszönetet mondott a kollégáknak, támogatóknak, akik főszerepet játszottak a másodosztályú licenc megőrzéséhez szükséges pénzügyi, átigazolási, csapatépítési feltételek teljesítésében, külön kiemelte Belák Gyulát, Herédi Attilát, Steidl Sándort, Zábó Edinát, akik oroszlánrészt vállaltak a feladatokból.
- Összegzésként tájékoztatjuk a váci polgárokat, a szurkolókat, hogy bár nem lesz könnyű feladat sem anyagi, sem szakmai szempontból a másodosztályú tagság megőrzése, mindent megteszünk ennek érdekében, ahogyan be tudjuk indítani a közeljövőben a pályarekonstrukciót is. Jó alap ez a tulajdonosi együttállás ahhoz, hogy itt valóban egy jelentős felújítás is elinduljon, és minél előbb újra itthon tudjuk játszani a hazai mérkőzéseket. Mert az a végső cél, hogy a váciak tényleg magukénak érezzék ezt a csapatot - zárta szavait az alpolgármester.

Feladó: Városháza

Sport [2019. augusztus 26., hétfő]

Vereség az ötödik fordulóban

A labdarúgó NB II-es bajnokság hétvégi fordulójában szoros mérkőzést vívott városunk csapata, de sajnos újabb pont nélkül zárta az összecsapást.
Az ellenfél a Soroksár gárdája volt és a házigazdák - 1 - 0-ra megnyerve a mérkőzést - begyűjtötték mindhárom bajnoki pontot.
A Vác FC következő ellenfele - augusztus 28-án - a Békéscsaba gárdája lesz.

Feladó: Városháza

Helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások 2019 [2019. augusztus 23., péntek]

A VÁCI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 1/2019. (VIII.23.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A Váci Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 39. § (1) bekezdése alapján elnökének dr. Oroszi Sándort, elnökhelyettesének dr. Kmetty Ildikót választotta meg.

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Váci Helyi Választási Bizottsághoz személyesen, levélben (2600 Vác, Március 15. tér 11.), telefaxon (27/513-414), elektronikus levélben (jegyzo@varoshaza.vac.hu) benyújtandó fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől, 2019. augusztus 23. napjától számított 3 napon belül, de legkésőbb 2019. augusztus 26.-án 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
- a kérelem Ve. 223.§ (3) bekezdés szerinti tartalmát,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás:
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 39. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság az alakuló ülésen a tagok közül megválasztja elnökét és annak helyettesét.
A Választási Bizottság a Ve. 39. § (1) bekezdés alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozat a Ve. 39. § (1) bekezdésén és 46. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, valamint 223 – 224. §-on, a 307/P.§ (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Vác, 2019. augusztus 23.

Dr. Oroszi Sándor
HVB elnök

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
1_2019_HVB hatarozat_elnokvalasztas.pdf

Közélet [2019. augusztus 23., péntek]

Nemzeti ünnep határok nélkül

Az államalapítás nemzeti ünnepének váci megemlékezését igazán különlegessé tette, hogy a műsorban - a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar és Horváth István, a Magyar Állami Operaház szólistája mellett - a kárpátaljai testvérvárost, Técsőt képviselő fiatal előadók is közreműködtek szavalattal, néptánccal, muzsikával.

Az ünnepi esemény szónoka ezúttal László Károly técsői református lelkész volt.
- Kedves magyar testvérek! Jó ezer évvel ezelőtt mi hazajöttünk, haza ide, egy hosszú útról. Mikor eleink megérkeztek, már akkor a teremtő Isten elgondolta hazául ennek a hosszú időkön át vándorló népnek ezt a gyönyörű földet. Ezt a hazát, ezt a nemzetet eggyé kellett kovácsolnia egyetlen államférfiúnak, Szent István királyunknak, aki lerakta a magyar nemzet, az ország alapköveit. Személyes életét, sorsát sok szenvedés is kísérte, gondoljunk csak arra, hogy elveszítette azt, akire bízta volna az ország további sorsát, utódaként. Nem maradt más számára, mint Isten, a hit és a remény. Már amikor nem maradt, akinek átadhatta volna intelmeit, akire bízhatta volna az országot, akkor a teremtő Isten oltalmába ajánlotta a hazát. Úgy, amint egyetlen földi halandó sem láthatja előre a jövendőt, úgy államalapítónk sem láthatta, mit hoz a holnap, de tudta, ha az Úr kezébe teszi le egy új nép, egy nemzet sorsát és jövőjét, akkor az ott jó helyen van, mert mindig lesznek, akik majd helyettesítik Imre fiát, akik népükkel együtt örülnek és sírnak, lesznek mindig olyan magyarok, akik a nemzet ügyét, sorsát becsülettel tovább szolgálják vezetőként - kezdte beszédét László Károly.
Aztán a szónok azzal folytatta, hogy az Isten adott nekünk több mint ezer éves múltat, történelmet, amelyben szavai szerint Vác is kiemelkedő jelentőségű település, mint püspöki székhely.
- Higgyétek el, számomra nagy megtiszteltetés, hogy minden magyar egyik legnagyobb közös ünnepén nekem, a távoli magyarnak, aki a trianoni diktátummal elszakított területen élek, akinek a családját a sztálini diktatúra csaknem kiirtotta, aki odahaza nem tudok úgy beszélni, mosolyogni, emlékezni, ahogyan az anyaországban élőknek természetes, tehát mint a nemzet egyik kisebbsége képviselőjének kitüntetés, hogy most itt beszélhetek a körötökben az érzéseimről, a hazaszeretetről. Büszke vagyok testvérségünkre, arra, hogy mindannyian István király örökségének letéteményesi lehetünk. Biztos vagyok benne, hogy a huszonegyedik században is isteni akarat, hogy a magyar nemzet legyen büszke újra önmagára, annak ellenére, hogy soha senki nem köszönte meg nekünk az Európára törő hadakkal szembeni nagy küzdelmeinket, azt, hogy most is védeni igyekszünk a keresztény-keresztyén kulturális értékeket. Ez ne tántorítson el bennünket attól, hogy átvitt értelemben méltó unokái legyünk államalapító királyunknak, aki álmodott egy nemzetet és annak egy hazát - zárta szavait László Károly.
A folytatásban az új kenyér szentelésének szertartását ezúttal Borsi Attila református lelkész mutatta be, rávilágítva, hogy a kenyér maga egy csoda, hiszen így kell tekinteni arra, ahogyan egy elvetett kis magból olyan étket készít az ember számára az Isten, amiben egyaránt megnyilvánul a kezdet és a vég, a vetés és az aratás misztériuma.
Hagyományosan az államalapítás nemzeti ünnepének megemlékezése ad alkalmat a város kiemelt kitüntetéseinek átadására, az elismeréseket Fördős Attila polgármester adta át a díjazottaknak.
A "Vác Város Díszpolgára" elismerést az idén Dr. Licht Anna proktológus, sebész vehette át több évtizedes magas szintű orvosi tevékenysége, tudományos munkássága, a váci sztóma klub alapítása és támogatása elismeréseként. Egyéni "Pro Urbe" kitüntetésben részesült Menczer Sándorné, a Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat vezetőségi tagja, Góczán Zsolt, a váci kulturális élet kiemelkedő alakja, a Fónay-Humánia Társulat alapítója, a Váci Dunakanyar Színház megalapításának aktív részese, illetve Jeszenszky István korábbi sikeres labdarúgó és edző. Közösségi kategóriában a Silverstar Művészképző Iskola és Társulat érdemelte ki a "Pro Urbe" kitüntetést, a díjat Bordás Péterné vette át a művészeti közösség nevében.

Feladó: Városháza

Váci Helyi Választási Iroda Vezetőjétől

M E G H Í V Ó

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 38. § (1) bekezdése alapján tisztelettel meghívom a Váci Helyi Választási Bizottság 2019. augusztus 23. napján (péntek) 10 órakor tartandó alakuló ülésére.

Az ülés helye:
Váci Polgármesteri Hivatal, 128. terem
2600 Vác, Március 15. tér 11.


N A P I R E N D

1. A Választási Bizottság elnökének, elnökhelyettesének megválasztása.

Kérem a Tisztelt Tagokat, hogy a napirend fontosságára tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjék.

Vác, 2019. augusztus 22.


Tisztelettel:
Deákné dr. Szarka Anita sk.
HVI Vezető

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Meghivo_HVB_190823.pdf

Sport [2019. augusztus 20., kedd]

A negyedik fordulóban végre megtört a rossz sorozat

A labdarúgó NB II-es bajnokság hétvégi fordulóját követően - három vereség után - végre nem áll pont nélkül a váci csapat, mindhármat megszerezték.
Az ellenfél a Dorog gárdája volt, és a mérkőzés a hazai pályán játszó váci alakulat 2 - 0 arányú győzelmével zárult.
A következő ellenfél - augusztus 25-én, idegenben - a Soroksár csapata lesz.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2019. augusztus 19., hétfő]

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Váci Deákvári Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Váci Deákvári Óvoda
Sirály úti tagóvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Sirály utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az nemzeti köznevelési törvényben meghatározottak, valamint az ONOAP és a helyi pedagógiai program alapján elvégzendő szakmai munka munkaköri leírásban foglaltak alapján. Fő feladata a rábízott gyermekek nevelése és fejlesztése.

Illetmények és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, Óvodapedagógus,
• Büntetlen előélet és cselekvőképesség
• magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésével kapcsolatban szerzett tapasztalat- Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata és érvényes erkölcsi bizonyítvány.
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Springárt Katalin nyújt,
a 06-27-307-741- es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Váci Deákvári Óvoda címére történő megküldésével (2600 Vác, Deákvári főút 34.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 959./2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

• Elektronikus úton Springart Katalin részére a deakvari.ovoda.vac@gmail.com E-mail címen keresztül

vagy

• Személyesen: Springárt Katalin Pest megye, 2600 Vác, Deákvári főút 34.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 13.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Vác Város honlapja- 2019. augusztus 19.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2019. augusztus 15., csütörtök]

Pályázat gazdálkodási előadó munkakör betöltésére Szigetmonostor

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet gazdálkodási előadó munkakör betöltésére.

A pályázat teljes anyaga a csatolt dokumentumban olvasható.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
gazdalkodasi eloado palyazat.pdf