Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

MINDENSZENTEK idején a temetők környezetében megnövekedő gépjármű forgalom a gépkocsi feltörők legfőbb célpontja!

Kérjük, fogadja meg tanácsainkat!

- A temetőhöz gépjárművel érkezők, a járműtől való távozás előtt győződjenek meg annak zárt állapotáról!
- A jármű riasztó berendezését minden esetben üzemelje be!
- Ne hagyjon csomagot, értéket, mobil készüléket, személyes iratot a jármű utasterében!
- A temetők környékén számoljanak a megnövekvő gyalogos és gépjárműforgalommal! Akár gépkocsival, akár gyalogosan közlekednek, tegyék ezt még nagyobb körültekintéssel, türelemmel! Ne „megszokásból" közlekedjenek, figyeljék az aktuális közlekedési jelzéseket, már elindulás előtt tájékozódjanak a várható változásokról!

Ne feledje, alkalom szüli a tolvajt!
A temetőkben a zsebtolvajok ellen is védekezni kell!


- Pénztárcáját ellenőrizhető, biztos helyre tegye!
- Kabátja zsebében, táskája külső zsebében soha ne tartson értéket!
- Vállra akasztható táskáját mindig tartsa szorosan a teste előtt!
- Táskáját még rövid időre se hagyja őrizetlenül, ne tegye le a földre, sírra, még egy gyertyagyújtásnyi időre sem!

VIGYÁZZON ÉRTÉKEIRE!
NE ADJON ESÉLYT A TOLVAJOKNAK!
Segélyhívó:107, 112


Mindenkinek békés, kegyeletteljes megemlékezést és balesetmentes közlekedést kíván a Pest Megyei rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya!

A felhívás további részletei a csatolt dokumentumban olvashatóak.

Feladó: Váci Rendőrkapitányság

Csatolt dokumentumok:
elbirmindenszentek.pdf

Közélet [2019. október 25., péntek]

Koszorúzások, megemlékezés a nemzeti ünnepen

Az 1956-os forradalom és szabadságharc új perspektívát nyitott a magyarságnak, méltó, hogy az utókor ne feledje a hősök áldozatvállalását, ami előtt a szabad világ is csodálattal adózott annak idején - fogalmazódott meg a nemzeti ünnep váci megemlékezésén, melynek ezúttal is a Bartók-Pikéthy zeneiskola adott helyet.

A püspöki székhelyen a nemzeti ünnep előestéjén hagyományosan ünnepi orgonahangversenynek ad helyet a székesegyház, az idei már a tizedik ilyen alkalom volt, a hősök, mártírok előtti tiszteletadás mellett egyúttal Liszt Ferenc születésnapjáról is megemlékezve.
Ezúttal Bednarik Anasztázia és Csanádi László orgonaművész szólaltatta meg a hangszert, J. S. Bach és Liszt több szerzeménye mellett F. Peeters egy kompozíciója is felcsendült a rendkívül változatos, elmélyülésre indító műsorban.
A szerzeményeket a jelenlévők figyelmébe ajánló Varga László atya, a székesegyház karnagya elöljáróban kiemelte: újra és újra meg kell erősödnünk az Isten és a haza iránti szeretetben, aminek kapcsán nemzeti ünnepeink nagyon fontos, figyelmeztető dátumok.
Másnap, az évek óta hagyományos rend szerint megtartott október 23-ai emlékezés-sorozat keretében a börtönnél lévő '56-os emlékműnél Sárosi Gyula, a Magyar Politikai Elítéltek Közössége ügyvezető tanácsának tagja, Dr. Kristóf Béla egykori polgármester emléktáblájánál Moys Csaba, a társszervező Váci Reménység Egyesület tiszteletbeli elnöke, Pap Béla mártír sorsú református lelkész mementójánál Borsi Attila, a Vác-Felsővárosi Református egyházközség lelkésze, a megtorlás idején több évre bebörtönzött Komáromi Kornélia emléktáblájánál Bea Csaba, a Váci Madách Imre Gimnázium történelemtanára, a hősi halált halt Kovács Ottóénál Borus Eszter, a Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskola magyar-történelem szakos tanára, Dr. Brusznyai Árpád és Dr. Rusvay tanár mementóinál Dr. Somorjai Gábor egykori tanítvány, Dr. Pétery József meghurcolt megyéspüspök emléktáblájánál pedig Dr. Marton Zsolt, az egyházmegye nemrég szolgálatra szentelt új főpásztora mondott kegyeleti beszédet.
Este, az ünnepi műsor keretében ezúttal M. Kiss Sándor történész volt a szónok.
- Azt gondolom, senki számára sem vitás, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc világtörténelmet alakító esemény volt. Annak idején álmélkodva figyelte a földkerekség a pesti srácok, munkások, egyetemisták, férfiak és nők küzdelmét. Árulkodó, hogy a szabad világ egyik legjelentősebb lapja, a Time magazin 1957-ben a magyar szabadságharcost tüntette fel címlapján az év embereként - emlékeztetett a neves történész, érzékeltetve, hogyan viszonyult a demokratikus nemzetközi közvélemény a hazánkban történtekre.
Hozzátette: aligha kérdéses, hogy a forradalom és szabadságharc kitörésének oka a diktatúra minden társadalmi rétegét érintő, válogatás nélküli tobzódásának megelégelése volt.
- A neves hősök és mártírok, az egyszerű, névtelen forradalmárok elementáris erejű szabadságvágya és diktatúraellenessége új perspektívát nyitott a magyarságnak, megérdemlik, hogy szeressük őket és ne feledjük, mit köszönhetünk nekik - zárta szavait a szónok.
Az ünnepi beszédet követő rendkívül színvonalas műsorban közreműködtek: Czakó Ádám színművész, illetve - Sándor Bence karnagy vezényletével - a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar, Cs. Nagy Ildikó zongoraművész és Scheuring Kata fuvolaművész.
Az eseményen Matkovich Ilona polgármesterrel az élen az új képviselő-testület számos tagja is jelen volt a különböző intézmények, szervezetek képviselői, egyházi vezetők és az érdeklődő állampolgárok mellett.

Feladó: Városháza

Vác Város Képviselő-testülete a város közigazgatási területén működtetett közművelődési intézményekben, továbbá az egyéb váci székhelyű művelődési intézményekben kiemelkedő munkát végző adminisztratív és technikai dolgozók anyagi és erkölcsi munka elismerésére „Közművelődést segítő munkáért” kitüntető címet alapított.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek részletes indoklással az érintett kulturális intézmények vezetői.
Az indoklással ellátott javaslatokat 2019. november 20-ig beérkezően az alábbi címzéssel kell benyújtani:
Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság, 2600 Vác, Polgármesteri Hivatal 37. szoba
A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.
Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Vác Város Képviselő-testülete az alkotóművészet terén kifejtett szakmai és művészi munka elismerésére „Vác Város Művészeti Díja” kitüntető címet alapított.
A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási területén működő, alkotó művészeknek, a városban működő alkotó művészeti közösségeknek és tagjainak.

A kitüntetés adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek:
- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői
- a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, egyesületek
- intézményi, munkahelyi kollektívák
- Vác város polgárai
- művelődési tevékenységet folytató gazdasági társaságok lépviseletre jogosult tagjai valamint a szakmai felügyeletek vezetői.
Az indoklással ellátott javaslatokat 2019. november 20-ig beérkezően az alábbi címzéssel kell benyújtani:
Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság, 2600 Vác, Polgármesteri Hivatal 37. szoba
A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.
Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Vác Város Képviselő-testülete a kiemelkedő közművelődési és közgyűjteményi munka elismerésére „Vác Város Művelődéséért” kitüntető címet alapított.
A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási területén működő közgyűjteményi és közművelődési intézménynek, az intézmények alapfeladatait ellátó közalkalmazottaknak, a városban működő művelődési közösségeknek és tagjainak. A kitüntetés adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek:
- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői
- a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, egyesületek
- intézményi, munkahelyi kollektívák
- Vác város polgárai
- művelődési tevékenységet folytató gazdasági társaságok képviseletre jogosult tagjai valamint a szakmai felügyeletek vezetői.

Az indoklással ellátott javaslatokat 2019. november 20-ig beérkezően az alábbi címzéssel kell benyújtani:
Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság, 2600 Vác, Polgármesteri Hivatal 37. iroda
A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.

Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városban tartósan végzett kiemelkedő sporttevékenység elismerésére „Vác Város Sportjáért” kitüntető címet alapított.

Vác Város Sportjáért” kitüntető cím
(1) A kitüntetés olyan személyeknek, csapatoknak adományozható, akik az utánpótlás nevelésben, a sportolók versenyre történő felkészítésében, a sportolás megszerettetésében kiemelkedő és példamutató munkát végeznek, illetve Vácon élő és váci sportegyesületben sportolók részére, közoktatási intézményben tevékenykedő edzőknek és sportszakembereknek.
(2) Vác Város Sportjáért kitüntetés azon személyeknek, csapatoknak adományozható:
a) akik Vác városában a testnevelés és sport területén kiváló munkájukkal kimagasló eredményeket értek el.
b) a város jó hírnevét emelő országos, európai, világ- és olimpiai versenyeken I-III helyezést elért sportolók és felkészítésükben közreműködő sportszakemberek elismeréséért.
c) akik a városban a testnevelés és a sport érdekében a testnevelés és sport népszerűsítésével, a lakosság fizikai és erkölcsi állapotának fejlesztéséért, az ifjúság testedzésének és a diáksportnak az eredményességéért, fejlesztéséért hosszú időn keresztül eredményes tevékenységet végeztek.
d) akik a testneveléssel és a sporttal foglalkozó társadalmi szervezetekben, egyesületekben hosszú időn át példamutatóan eredményes és kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.
(3) Vác Város Sportjáért kitüntetés adományozását írott formában - 17. § (2) pontjában felsoroltak figyelembevételével Vác Város polgára kezdeményezheti.
A kitüntetés adományozója Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
A kitüntetés részeként díszoklevél díszmappában, és bronz plakett díszdobozban kerül átadásra.

A javaslatokat minden év október 30-ig lehet benyújtani a Művelődési- Oktatási és Ifjúsági- Sport Bizottság elnökének címezve.

Személyesen: a javaslatok az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetőjénél - Mohácsiné Dim Rita - adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 40-es irodába.
E-mail-es formátumban pedig: szoc-segely2@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.

A kitüntető címet a decemberi Képviselő-testülete ülésen a polgármester adja át.

Vác, 2019. október 24.

Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Rendőrségi hírek [2019. október 24., csütörtök]

„Látni és látszani” közlekedésbiztonsági program

Ősszel a közlekedési balesetek jellemző oka, hogy a gépjárművezetők nem az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. Ebben az időszakban a járművezetők egyik fontos felelőssége, hogy a járműveik felkészítéséről gondoskodjanak. Emellett a járművezetők nem fordítanak kellő figyelmet saját látásuk fontosságára, pedig a biztonságos közlekedés alapfeltétele a külső információk megszerzése, ezen információk alapján hozott döntés meghozatala, ezáltal a külső körülményekre való megfelelő reagálás.

A „Látni és látszani” kampány főbb jellemzői:
Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság 2019. október 22-től meghirdeti „Látni és látszani” programját, amely december 8-ig tart. A program célja arra ösztönözni a járművezetőket, hogy éljenek a felkínált lehetőségekkel, vagyis vizsgáltassák át járműveiket és ellenőriztessék a látásukat. Mindezt díjmentesen tehetik, a vizsgálatok térítésmentesek. A kampányba szakszervizek és optikusok folyamatosan kerülnek bevonásra az ország különböző részein. A projecthez csatlakozott az OMW Hungária Kft. A vizsgálatra mind magánszemélyek, mind cégek jelentkezhetnek.

Az Országos Rendőr-főkapitányság, Országos Balesetmegelőzési Bizottsága (ORFK-OBB) gondoskodik egy célirányos honlapról is: www.latnieslatszani.hu. amely folyamatos feltöltés alatt áll. Ezen megtalálhatók az egyes szervízek, optikusok, illetve egy szervíz- és optikakereső szolgáltatás is. Az akcióra való felhívás idén fokozottan épít a társadalmi felelősségvállalásra.

A közlekedésbiztonság társadalmi ügy, társadalmi felelősség is. Csak akkor lehet eredményes, ha fontosságát, kockázati tényezőit a közlekedés minden résztvevője felismeri és tesz is érte.

Balesetmentes közlekedést kíván Vác Város Balesetmegelőzési Bizottsága!

Feladó: Váci Rendőrkapitányság

A Váci Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán VÁC településen az egyéni választókerületi választás eredmény-jegyzőkönyvek alapján a kompenzációs listás mandátumok kiosztásának tárgyában meghozta a következő
határozatot:

A Váci Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/N.§ (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva megállapítja, hogy a Pest megyei Vác településen kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselők:
Pető Tibor - FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt,
Fördős József Attila - FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt,
Pető Csilla - FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt,
Csereklye Károly – Vác Városért Választási Egyesület.
A Váci Helyi Választási Bizottság a kompenzációs listás mandátumok kiosztását a jelen határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített „Kompenzációs listás eredményjegyzőkönyv a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán” című jegyzőkönyv szerint állapítja meg.

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Váci Helyi Választási Bizottsághoz személyesen, levélben (2600 Vác, Március 15. tér 11.), telefaxon (27/513-414), elektronikus levélben (jegyzo@varoshaza.vac.hu) benyújtandó fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől, 2019. október 22. napjától számított 3 napon belül, de legkésőbb 2019. október 25-én 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
- a kérelem Ve. 223.§ (3) bekezdés szerinti tartalmát,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás:
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 15. §-a szerint a kompenzációs lista a választókerületben összesített töredékszavazatok arányában kap mandátumot.

A Ve. 306. § (2) bekezdése értelmében a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát. A helyi választási iroda vezetőjének határozata értelmében Vác településen a megválasztandó települési önkormányzati képviselők száma 10 fő egyéni választókerületi és 4 fő kompenzációs listás mandátumot szerzett képviselő.

A Ve. 14. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

A Ve. 44. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság az ügy érdemében határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.

A Ve. 202. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A Ve. 307/N. § (2) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság az egyéni választókerületi választás eredményéről kiállított, jogerős jegyzőkönyvek alapján megállapítja a kompenzációs listás választás eredményét.

A kompenzációs listán szerzett mandátumok kiosztásának megállapítására szolgáló jegyzőkönyv mintáját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 34. melléklete állapítja meg.

A HVB a fenti rendelkezéseknek megfelelően az egyéni választókerületi választás eredmény-jegyzőkönyvek alapján megállapította a kompenzációs listás választás eredményét, melyet a két eredeti példányban elkészített „Kompenzációs listás eredményjegyzőkönyv a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán” című jegyzőkönyvbe foglalt.

A Ve. 49. § (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a határozatát - a személyes adatok kivételével - nyilvánosságra hozza.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozat a Ve. 10.§-án, 14.§-án, 44.§-án, 49.§ (2) bekezdésén, 199.§-án, 200. §-án, 202.§-án, 307/N.§ (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223 – 225. §-án, valamint a 307/P.§ (2) bekezdésén, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Vác, 2019. október 22.

Dr. Oroszi Sándor
HVB elnök

Anyakönyv [2019. október 22., kedd]

Vácott született váci lakosok

Tarsoly Balázs Sándor és Pénzes Réka gyermeke: Ármin - Vác
Néveri Péter és Oroszki Szilvia gyermeke: Zente - Vác

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2019. október 22., kedd]

Házasságot kötött váciak

Mirkó Zoltán és Mangosz Barbara - Vác
Csámpai Dezső és Rusznák Edina - Vác
Lengyel Tamás és Kiss Rita Réka - Vác
Baksza András és Dervarics Viktória - Vác
Vigvári Tamás és Briglovics Imola Noémi - Vác
Gál Ferenc és Bulyáki Katalin - Vác

Feladó: Városháza

<<   1 ...  2 3 4 5 6 ...  1571   >>