Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2019. november 8., péntek]

Keressük Vác Karácsonyfáját

Vác Város Önkormányzata, a különböző rendezvényeken túl, ebben az esztendőben is színpompás külsőségekkel igyekszik emlékezetessé tenni a szeretet ünnepét. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően idén is szeretnénk felállítani a Március 15. téren Vác Város Karácsonyfáját.
Várjuk a lakosság szíves felajánlását olyan fenyőfára, mely formáját, magasságát (15 méter, lehetőleg utcafronthoz közeli helyen található) tekintve méltó lesz városunk Főteréhez. A felajánlott fa kivágásáról, elszállításáról, feldíszítéséről a város gondoskodik.

Tisztelettel várjuk tehát a felajánlásokat a felajánló személy elérhetőségeinek megadásával a mezei.helga@vacholding.hu e-mail címre, vagy telefonon a +36 30 3052617 számon, illetve személyesen a Váci Városfejlesztő Kft. Deákvári fasor 2. szám alatt található telephelyén.

Köszönettel:
Vác Város Önkormányzata

Feladó: Városháza

Közélet [2019. november 7., csütörtök]

Takarékos szakbizottsági struktúra

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 5-i ülésén a képviselők többek között meghatározták a szakbizottsági elnökök személyét, képviselő és külsős szakértői tagjait. Szintén kialakításra került az önkormányzati tulajdonban lévő városi cégek Felügyelő Bizottságának összetétele.
A döntés értelmében az előző önkormányzati ciklusban működő bizottsági struktúrában - a közpénzen történő takarékosság mentén - jelentős változás történt. A tiszteletdíjas tagsággal járó 5 szakbizottság és 1 munkacsoport helyett a jövőben 3 szakbizottság működik majd. Ezen és a megválasztottak tiszteletdíjának módosításain évi közel 5 millió forintot takarít meg a város. Így például megszűnik a több mint négyszázezres, egy képviselőnek járó havi közpénzkifizetés is. Az alakuló ülésen történt titkos urnás szavazás eredményeként a következő szakbizottsági felállásban dolgoznak majd a képviselők és a külsős bizottsági tagok. (Zárójelben a képviselői + a külsős taglétszám).

Emberi Kapcsolatok Bizottsága: 9 fő (5+4)
Elnök: Fehér Zsolt
Képviselő tagok: Kászonyi Károly, Pető Csilla, Rozmaring Sándor és Tótváradi-Nagy Bence
Külsős tagok: Bagyinszky Beáta, dr. Bánhidi Péter, Tisza Zoltán és dr. Wass-Matics Heléna

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság: 9 fő (5+4)
Elnöke: Molnár Nándor
Képviselő tagok: Csereklye Károly, Fehér Zsolt, Jess Kinga és Rozmaring Sándor
Külsős tagok: Buchwald Imre, Endrődy Gergely, Králik Károly és Makrai Zsolt

Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság: 5 fő (3+2)
Elnök: Kászonyi Károly
Képviselő tagok: Molnár Nándor és Tótváradi-Nagy Bence
Külsős tagok: Arnóczy György és Boda János

Feladó: Városháza

Közélet [2019. november 7., csütörtök]

Ötletgazdag vállalkozói fórum

Jess Kinga, Társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok kezdeményezésére sok vállalkozó elfogadta a meghívást arra a szerdán délután tartott városházi fórumra, melynek az volt a célja, hogy megbeszéljék a belvárosi rendezvények méltó színvonalú lebonyolítására vonatkozó elképzeléseket. A találkozón jelen volt Matkovich Ilona polgármester, Kiss Zsolt alpolgármester és Iványi Károlyné kabinetvezető is.
Matkovich Ilona bevezetőjében elmondta, hogy a jövőben rendszeresek lesznek az ehhez hasonló megbeszélések. Ugyanakkor a tegnapi összejövetel konkrét céllal jött létre: a tervek szerint november 30-án induló adventi vásárral kapcsolatos ötleteket, javaslatokat várják, illetve a korábban tapasztalt problémákra szeretnének még időben megoldást találni.
Jess Kinga kiemelte: belvárosi vállalkozóként közvetlenül megtapasztalta a gondokat, többekkel együtt rendszeresen jelezte is, ám eddig nem volt a javaslataikra fogadókészség a városvezetés részéről. Ezen változtatnak azzal, hogy a folyamatos kapcsolattartás mellett időről-időre hasonló eszmecserére hívják az érintetteket.
Az oldott hangulatú, ötletgazdag vállalkozói találkozón számos problémás kérdés merült fel, melyek többnyire orvosolható gondokról szóltak. Megoldást kell találni például a vásár idején a Főtéren árusító faházak elhelyezésére oly módon, hogy azok ne zavarják az ottani épületekben tevékenységet folytató vállalkozásokat. De javaslat hangzott el a színpad szerencsésebb elhelyezésére is, továbbá egy másik előadói pódium telepítésére a Széchenyi utca-Görgey utca találkozásánál.
Ezen a fórumon is elhangzott, hogy sok gondot okoz a főtéri italozás, randalírozás, problémás a nyilvános illemhelyek csekély száma, illetve a meglévők működtetésének színvonala. Többen megfogalmazták a rendőri, közterület-felügyeleti jelenlét további erősítésének fontosságát.
Az összejövetel szervezői megköszönték a jelzéseket, és ígéretet tettek arra, hogy igyekeznek megoldást találni a problémákra.

Fotók: Ribáry Zoltán

Feladó: Városháza

Közélet [2019. november 6., szerda]

Fontos döntések a keddi testületi ülésen

Mint beszámoltunk róla (vac.hu – Közéleti hírek, 2019. 10. 31.) megalakult Vác Város Önkormányzat új képviselő-testülete. Az ezt követő hosszú hétvége után már november 5-én ismét tanácskozásra gyűlt össze a grémium és több jelentős döntést hozott.
A teljes létszámban jelenlévő – mint ismeretes, ez jelenleg 14, mandátummal rendelkező személyt jelent, mivel a Fidesz-KDNP esetében egy listás hely még betöltetlen – képviselő-testület döntése értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármesteri feladatokat Ferjancsics László látja el, míg a Társadalmi kapcsolatok tanácsnokának feladatkörét Jess Kinga képviselő tölti be a jövőben. Több napirendi pontnál is elhangzott, hogy jelentősen csökkentek például az alpolgármesteri javadalmak, a felügyelő bizottsági tagságért járó díjak, vagy éppen a bizottsági tagoknak kifizetendő összes teher. Ezt megtartva a szavazások során a többség elvetette azon ellenzéki – Pető Tibortól és Mokánszky Zoltántól elhangzó – javaslatokat, melyek bizonyos díjemeléseket irányoztak volna elő. Mint ismeretes, Mokánszky Zoltán alpolgármester közpénz javadalma több mint kilencszázötvenezer forint volt havonta, ehhez képest a két új főállású alpolgármester keresete fejenként közel kétszázötvenezer forinttal kevesebb lett, mely szintén komoly megtakarítást jelent.
A folytatásban meghatározták a takarékosság mentén kialakított szakbizottsági struktúra személyi összetételét. (Ezt külön hírben ismertetjük majd.) Szintén a közpénzzel való spórolás vezérelte azt a döntéssorozatot, mely nyomán rendeletben szabályozták a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját. Mindezen intézkedések mintegy 5 millió forintos éves megtakarítást jelentenek majd a városi büdzsében.
Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába Kiss Zsolt alpolgármestert delegálta a testület. (Akadályoztatása esetén Ferjancsics László vesz részt a munkában.) A váci testület ezt követően – a változó személyek miatti technikai módosítással – aktualizálta a Közbeszerzési Szabályzatot és a Versenyeztetési Szabályzatot is.
A folytatásban meghatározták az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságának személyi összetételét. Ezen határozatok is a közpénzzel való takarékosság jegyében születtek, hiszen a jövőben már nem lesznek pár személy számára kifizetett többszázezres javadalmazások. Így például a Váci Városfejlesztő Kft. felügyelő bizottsága elnökléséért korábban Balkovics Péter (Fidesz-KDNP) havi 200.000 forintot kapott, az új elnök már csak 120.000 Ft-ra jogosult. Jelentősen csökken a tagoknak járó juttatás is: 150.000-ről 85.000 forintra.
Két rendeletmódosítás következett. Először az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló bérleményekről, majd az önkormányzati vagyon gazdálkodás egyes részleteiről hoztak változtatási döntést. (Ezek részben hatásköri, részben technikai jellegű módosítások, a váci polgárokat közvetlenül nem érintik.)
Egy újabb döntés szerint a képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Román Nemzetiségi Önkormányzat – szívességi használat jogcímen – székhelyként a Március 15. tér 11. alatti ingatlant használja.
A testület visszavonta a volt deákvári laktanya értékesítési szándékát. Majd az idei munkaterv évzárásig érvényes munkatervét fogadták el. Eszerint előbb november 26-án, kedden, majd december 17-én, kedden egyaránt reggel 8 órától tart majd soros plenáris ülést a grémium. Az előtte lévő héten kerül majd sor a szakbizottsági tanácskozásokra.
Az Egyebek napirendi sorban kért és kapott szót Csereklye Károly, aki az előző városvezetés által hagyott égető városi problémákat (likviditási helyzet, körforgalmak balesetveszélye, zöldterületi parkolás büntetése, beruházások megrekedése) említette meg és kérte megoldásukat. Fehér Zsolt a falevelek összegyűjtésére és a játszótéri felújításokra vonatkozó intézkedéseket hozta szóba, míg Kászonyi Károly a kötelező vagyonnyilatkozati bevallás részleteire hívta fel a figyelmet.
A testületi ülésen elfogadott rendeletmódosítások és határozatok a hivatalos városi weboldal (vac.hu) Önkormányzat moduljában hamarosan megtekinthetők.
A tanácskozás felvételét az ES Televízió november 6-i esti adásában teljes egészében levetíti.

Feladó: Városháza

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy 2019. november 08-án Rákosrendező – Rákospalota-Újpest állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 71. sz. Budapest – Vácrátót – Vác vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

2019. november 09-10-ig Rákosrendező – Rákospalota-Újpest állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 71. sz. Budapest – Vácrátót – Vác vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
A Közforgalmú menetrendben meghirdetett menetrendhez képest a vonatok csak Rákospalota-Újpest-ig közlekednek. Budapest-Nyugati és Rákospalota-Újpest között a 70. sz. vasútvonal vonataival lehet közlekedni.

2019. november 11-én Rákosrendező – Rákospalota-Újpest állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 71. sz. Budapest – Vácrátót – Vác vasútvonalon a mellékletben szereplő vonat (2510. sz. vonat) módosított menetrend szerint közlekedik.

2019. november 18-24-ig Rákosrendező – Rákospalota-Újpest állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 71. sz. Budapest – Vácrátót – Vác vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A módosított menetrendeket a csatolt dokumentumok tartalmazzák.

Közélet [2019. november 4., hétfő]

Kedden ismét ülésezik a képviselő-testület

Az október 31-i alakuló ülést követően 2019. november 5-én, kedden ismét tanácskozást tart Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A délután négy órakor kezdődő ülés a Városháza Dísztermében lesz és nyílt része mindenki számára a helyszínen megtekinthető.
A kiadott – és mellékletünkben megtalálható – Napirend szerint társadalmi megbízatású alpolgármestert és tanácsnokot is választ a grémium, majd megválasztásra kerülnek a szakbizottságok is. A tervek szerint módosítják a közbeszerzési és a versenyeztetési szabályzatot és felügyelőbizottsági tagokat bíznak meg.
Két rendeletmódosítás is szerepelt a napirenden és két ingatlan vonatkozásában azok értékesítésre jelölését is visszavonhatják. A képviselő-testület végül meghatározza a még idén megtartandó plenáris és bizottsági soros ülések munkatervét.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
nov5test.pdf

Közélet [2019. november 2., szombat]

Árpádos diákok remeklése

A legutóbbi országos általános iskolai kompetenciamérésen igazán kitettek magukért a Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói. Kiváló eredményük egyben a tanintézményben folyó oktató-nevelő munka nagyszerűségét, az ott dolgozó tanárok remek munkáját is dicséri.
Minden évben központilag végeznek országos kompetenciateszteket. A 6., a 8. és a 10. évfolyamos tanulók az ország összes iskolájának valamennyi feladatellátási helyén ugyanabban az időpontban, azonos körülmények között, az arra kiképzett felmérésvezetők irányításával és felügyeletével írták meg a legutóbbi felmérést is. Ennek során egy kétszer 45 perces matematikai és egy ugyanilyen időtartamú szövegértési tesztet oldottak meg.
Városunk általános iskolái közül kimagasló eredményt ért el a Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola. A Magyari József igazgató által irányított tanintézmény diákjai a főváros környéki települések iskolái között is az élmezőnyben végeztek, és a 10. legjobb eredményt érték el, amelyhez önkormányzatunk vezetői és képviselői ezúton is szívből gratulálnak.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. október 31., csütörtök]

Megalakult a váci képviselő-testület

Október utolsó délutánján, a Városháza dísztermében tartotta meg alakuló ülését a helyhatósági választáson öt esztendőre bizalmat kapó új váci képviselő-testület.
A nagy érdeklődés kísérte az egy óránál valamivel hosszabb eseményt, mely a Himnusz eléneklésével vette kezdetét. Az egyelőre 14 főt számláló grémium teljes létszámban volt jelen és egyhangú szavazással fogadta el a napirendi sort. Dr. Oroszi Sándor, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az önkormányzati választás eredményét. (A kompenzációs listán erre jogosult Fördős Attila nem vette át a megbízólevelét. Helyette a jelölőszervezete – Fidesz-KDNP – 30 napon belül delegálhat a megadott a választásra megadott névsorból képviselőt, akivel 15 főre egészül majd ki a testület.) Miután a megválasztott képviselők letették az esküt, sor került Matkovich Ilona eskütételére is. Vác polgármesterének illetménye – a törvényi előírásoknak megfelelően - 797.700 forint, a költségtérítése pedig az illetmény 15%-a lesz. A nagy többséggel megválasztott városvezető rövid programismertetőjében a városban élők véleményére alapozó, fejlődést jelentő kemény munkát és demokratikus városirányítást ígért.
Ezt követően az alpolgármesterek megválasztásának szavazási lebonyolítására egy ad hoc bizottságot jelöltek ki titkos gépi szavazással. Elnöke Kászonyi Károly, további két tagja Ferjancsics László és Tótváradi-Nagy Bence lett. A titkos urnás voksolás eredményeként - Kiss Zsolt és Inotay Gergely személyében - két főállású alpolgármestert választottak. Miután mindketten letették az alpolgármesteri esküt, a testület megállapította az ő illetményük összegét is, mégpedig a törvényben megszabott százalékos korlátok középarányában, az polgármesteri illetmény 80%-ában.
A folytatásban módosították a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatot. A szakbizottsági és városvezetési struktúra változtatásának lényege a takarékos és hatékony működés biztosítása. Az eddigiek felére, háromra csökkent a bizottságok száma és a korábban ezekben tevékenykedő, több mint félszáz – közpénzből fizetett – tag helyett összesen 23 bizottsági státuszt hoztak létre. Létrehozták a társadalmi megbízatású alpolgármesteri feladatkört, illetve a Társadalmi kapcsolatok tanácsnoka státuszt. Ezen két poszt betöltése a következő testületi ülésen várható. A változtatások évi közel 5 millió forintos megtakarítást jelentenek majd a városi költségvetésben.
A jogértelmezés szerint az aznap hatályba lépő Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása miatti következménnyel járó személyi összetételt nem ajánlott ugyanazon testületi ülésen meghatározni, ezért a jövő hét elején – a tervek szerint november 5-én, kedden 16 órától - kerül sor többek között a bizottsági tagok megválasztására is. A napirendi sor végén Kászonyi Károly adott tájékoztatást a vagyonnyilatkozat-tételi eljárásról, illetve az esetleges összeférhetetlenségekről beadandó nyilatkozatról.
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülése a Szózat eléneklésével zárult.

Fotók: Sándor Lajos

Feladó: Városháza

Közélet [2019. október 31., csütörtök]

Fizetős lesz az elektromos autótöltés

A váci elektromos töltőállomásokat üzemeltető cég közlése szerint 2019. november 1-től megszűnik az ingyenes feltöltési lehetőség.
Az NKM Mobilitás Kft. értesítése szerint a változás minden, a Jedlik Ányos Terv keretében létrehozott elektromos töltőállomásra vonatkozik. November 1-től a 22 kW-os AC gyorstöltőkön elindul a tesztfizetés, melynek ára bruttó 80 Ft/kWh lesz. A töltésindítás és leállítás módja változatlan marad, a fizetendő díj pedig a regisztrációnál megadott bankkártyáról automatikusan levonásra kerül a töltés végén.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. október 30., szerda]

Több tízmilliós pályázati támogatás Vácnak

Két pályázaton összesen több, mint 27 millió forintos forrást nyert el Vác: a gyermekétkeztetést végző konyhák fejlesztésére közel 25 milliót, közművelődési intézmények működtetésére pedig több, mint 2 millió forintot.
A pénzügyminisztériumi tájékoztatás szerint a 2015-ben induló gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések során országszerte konyhák épülnek, étkezők és kiszolgálóhelyiségek újulnak meg. A pályázat révén az önkormányzatok korszerűbb, a környezetvédelmi és energetikai, valamint élelmiszerbiztonsági szempontoknak megfelelő infrastruktúra kialakításához részesülhetnek támogatásban. A most elbírált pályázatok nyomán 68 településen kezdődhetnek meg a fejlesztések, köztük Vácott is. Városunk erre a célra 24 millió 890 ezer forintos, vissza nem térítendő támogatást nyert el.
***
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton azokat a települési önkormányzatokat támogatják, amelyek saját fenntartásban vagy közművelődési megállapodás keretében működtetnek közművelődési intézményt, közösségi színteret. A pályázat célja a közművelődési intézmények, közösségi színterek műszaki-technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartása, felújítása. A lehetőségre 443 önkormányzat jelentkezett, közülük Vác az említett célokra 2 millió 225 ezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Feladó: Városháza

<<   1 2 3 4 5 ...  590   >>