Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2019. október 30., szerda]

Köszöntjük a százesztendős Kovács Gézánét

Néhány nappal ezelőtt ünnepelhette születésének 100. évfordulóját Kovács Gézáné (született: Antal Erzsébet). Az igen ritka, ám annál gyönyörűbb évforduló alkalmából Matkovich Ilona polgármester, Inotay Gergely önkormányzati képviselő és Mohácsiné Dim Rita, az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője kereste fel deákvári otthonában és köszöntötte az ünnepeltet.
A szépkorú Erzsi néni átvette az írásos miniszterelnöki üdvözletet és a váci önkormányzat virágcsokrát, majd a kötetlen beszélgetés során sokat elárult az eltelt évszázadban megélt személyes élményeiről. Ebből többek között kiderült, hogy Erzsike néni együtt dolgozott a váci Kötöttárugyárban a polgármester asszony édesanyjával, Matkovich Jánosnéval. Megtudhattuk azt is, hogy a deákvári Szirom utca megbecsült közösségi tagja, büszkén mutatta meg azt az emlékfüzetet, melyet az itt lakók állítottak össze jókívánságaikból 100. születésnapja alkalmából. Az elmúlt évszázad történelmének nagy pillanatait átélt, korát meghazudtoló fiatalsággal mesélő hölgy meleg hangon említette meg családját is, unokáit és dédunokáit.
Minden váci polgár nevében szívből gratulálunk Kovács Gézáné 100. születésnapja alkalmából és kívánunk neki még szerettei körében, egészségben eltöltött sok-sok boldog esztendőt!

Feladó: Városháza

Közélet [2019. október 29., kedd]

Tíz iskola diákcsoportja és a Nyár utcai ovisok a parkszépítésért

Tíz iskola jelentkezett arra a parkszépítési programra, mely keretében a Rózsakertet, a deákvári KRESZ-parkot és vízfogót, valamint a Dózsa György út zöld sávjait sikerült az október 25-i hasznos munkának köszönhetően megtisztítani a lehullott avartól.
Idén több célterületet is beterveztek a programba. A jelentkező iskolák csoportjai a hozzájuk közelebb eső parkba mentek, ahol a szervezők biztosították számukra a szükséges eszközöket. A gyermekek lelkes munkája nyomán egy délelőtt alatt sikerült a területeken a lehullott avart összeszedni.
Emellett akadtak olyan munkák is, amikhez jól jött a mezőgazdasági iskola tanárainak és diákjainak szakértelme. Ők a rózsaágyakat és a park rózsáit készítették fel a télre. Az eredményesen teljesítő csoportok a szervezőktől madárodúkat kapnak, melyeket az iskolaudvaron helyeznek majd el.
A programot szervező Mezei Helga és Bíró György ezúton mond köszönetet a tavaszi és az őszi városszépítő programokban résztvevő igazgatóknak, tanároknak és a sok-sok diáknak.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. október 28., hétfő]

Csütörtökön lesz az alakuló ülés

Október utolsó napján tartja alakuló ülését Vác Város Önkormányzat újonnan megválasztott képviselő-testülete. A Városháza Dísztermében 14 órától tartandó esemény nyilvános, annak nyílt szakaszán bárki jelen lehet.
Az alakuló ülésen ismertetésre kerül az október 13-án megtartott helyhatósági választás váci eredménye, majd a megválasztott polgármesteren kívül a képviselők is leteszik az esküt és átveszik a megbízólevelüket. A résztvevőket Matkovich Ilona polgármester röviden tájékoztatja a programjáról, majd alpolgármester(ek) választása következik. Sor kerül a polgármester és az alpolgármester(ek) illetményének meghatározására és várhatóan módosítják a hatályban lévő Szervezeti és Működési Szabályzatot.
Ez utóbbi hatálybalépését követő napokban lehet megválasztani a módosításokkal érintett feladatkörökkel megbízott személyeket, ez várhatóan a következő héten egy újabb ülésen történik meg.

(A Meghívó és a tervezett Napirend mellékletünkben.)

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
alakmegh.pdf

Közélet [2019. október 28., hétfő]

Vácott is bemutatták az emeletes vonatot

Sok érdeklődőt vonzott szombaton az a MÁV által szervezett bemutató, amely során a leendő utasok már most kívül-belül megnézhették a KISS emeletes vonatot.
A néhány napja alapos nagytakarításon átesett váci vasútállomáson délelőtt tíztől délután négyig járhatták körül, illetve nézhették meg belül a jelenleg forgalomban lévő szerelvényekhez képest nagyobb utasszámmal közlekedő KISS vonatot. A nyílt napon az egyébként is utazókon túl sokan csupán az modern szerelvényt megismerendő érkeztek az állomásra.
Mint ismeretes, az ígéret szerint ez a típusú szerelvény menetrendszerinti gyakorisággal a jövő év tavaszától segítheti majd az elővárosokat érintő vasúti közlekedést, így a 70. számú, Budapest-Vác-Szob vonal forgalmát is. Az illetékesek szerint beállításukkal nem csupán kényelmesebb lesz az utazás, hanem pontosabban és kevesebb váratlan problémával juthatnak el céljukhoz a vasutat igénybe vevő választópolgárok.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. október 25., péntek]

Koszorúzások, megemlékezés a nemzeti ünnepen

Az 1956-os forradalom és szabadságharc új perspektívát nyitott a magyarságnak, méltó, hogy az utókor ne feledje a hősök áldozatvállalását, ami előtt a szabad világ is csodálattal adózott annak idején - fogalmazódott meg a nemzeti ünnep váci megemlékezésén, melynek ezúttal is a Bartók-Pikéthy zeneiskola adott helyet.

A püspöki székhelyen a nemzeti ünnep előestéjén hagyományosan ünnepi orgonahangversenynek ad helyet a székesegyház, az idei már a tizedik ilyen alkalom volt, a hősök, mártírok előtti tiszteletadás mellett egyúttal Liszt Ferenc születésnapjáról is megemlékezve.
Ezúttal Bednarik Anasztázia és Csanádi László orgonaművész szólaltatta meg a hangszert, J. S. Bach és Liszt több szerzeménye mellett F. Peeters egy kompozíciója is felcsendült a rendkívül változatos, elmélyülésre indító műsorban.
A szerzeményeket a jelenlévők figyelmébe ajánló Varga László atya, a székesegyház karnagya elöljáróban kiemelte: újra és újra meg kell erősödnünk az Isten és a haza iránti szeretetben, aminek kapcsán nemzeti ünnepeink nagyon fontos, figyelmeztető dátumok.
Másnap, az évek óta hagyományos rend szerint megtartott október 23-ai emlékezés-sorozat keretében a börtönnél lévő '56-os emlékműnél Sárosi Gyula, a Magyar Politikai Elítéltek Közössége ügyvezető tanácsának tagja, Dr. Kristóf Béla egykori polgármester emléktáblájánál Moys Csaba, a társszervező Váci Reménység Egyesület tiszteletbeli elnöke, Pap Béla mártír sorsú református lelkész mementójánál Borsi Attila, a Vác-Felsővárosi Református egyházközség lelkésze, a megtorlás idején több évre bebörtönzött Komáromi Kornélia emléktáblájánál Bea Csaba, a Váci Madách Imre Gimnázium történelemtanára, a hősi halált halt Kovács Ottóénál Borus Eszter, a Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskola magyar-történelem szakos tanára, Dr. Brusznyai Árpád és Dr. Rusvay tanár mementóinál Dr. Somorjai Gábor egykori tanítvány, Dr. Pétery József meghurcolt megyéspüspök emléktáblájánál pedig Dr. Marton Zsolt, az egyházmegye nemrég szolgálatra szentelt új főpásztora mondott kegyeleti beszédet.
Este, az ünnepi műsor keretében ezúttal M. Kiss Sándor történész volt a szónok.
- Azt gondolom, senki számára sem vitás, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc világtörténelmet alakító esemény volt. Annak idején álmélkodva figyelte a földkerekség a pesti srácok, munkások, egyetemisták, férfiak és nők küzdelmét. Árulkodó, hogy a szabad világ egyik legjelentősebb lapja, a Time magazin 1957-ben a magyar szabadságharcost tüntette fel címlapján az év embereként - emlékeztetett a neves történész, érzékeltetve, hogyan viszonyult a demokratikus nemzetközi közvélemény a hazánkban történtekre.
Hozzátette: aligha kérdéses, hogy a forradalom és szabadságharc kitörésének oka a diktatúra minden társadalmi rétegét érintő, válogatás nélküli tobzódásának megelégelése volt.
- A neves hősök és mártírok, az egyszerű, névtelen forradalmárok elementáris erejű szabadságvágya és diktatúraellenessége új perspektívát nyitott a magyarságnak, megérdemlik, hogy szeressük őket és ne feledjük, mit köszönhetünk nekik - zárta szavait a szónok.
Az ünnepi beszédet követő rendkívül színvonalas műsorban közreműködtek: Czakó Ádám színművész, illetve - Sándor Bence karnagy vezényletével - a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar, Cs. Nagy Ildikó zongoraművész és Scheuring Kata fuvolaművész.
Az eseményen Matkovich Ilona polgármesterrel az élen az új képviselő-testület számos tagja is jelen volt a különböző intézmények, szervezetek képviselői, egyházi vezetők és az érdeklődő állampolgárok mellett.

Feladó: Városháza

Vác Város Képviselő-testülete a város közigazgatási területén működtetett közművelődési intézményekben, továbbá az egyéb váci székhelyű művelődési intézményekben kiemelkedő munkát végző adminisztratív és technikai dolgozók anyagi és erkölcsi munka elismerésére „Közművelődést segítő munkáért” kitüntető címet alapított.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek részletes indoklással az érintett kulturális intézmények vezetői.
Az indoklással ellátott javaslatokat 2019. november 20-ig beérkezően az alábbi címzéssel kell benyújtani:
Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság, 2600 Vác, Polgármesteri Hivatal 37. szoba
A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.
Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Vác Város Képviselő-testülete az alkotóművészet terén kifejtett szakmai és művészi munka elismerésére „Vác Város Művészeti Díja” kitüntető címet alapított.
A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási területén működő, alkotó művészeknek, a városban működő alkotó művészeti közösségeknek és tagjainak.

A kitüntetés adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek:
- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői
- a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, egyesületek
- intézményi, munkahelyi kollektívák
- Vác város polgárai
- művelődési tevékenységet folytató gazdasági társaságok lépviseletre jogosult tagjai valamint a szakmai felügyeletek vezetői.
Az indoklással ellátott javaslatokat 2019. november 20-ig beérkezően az alábbi címzéssel kell benyújtani:
Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság, 2600 Vác, Polgármesteri Hivatal 37. szoba
A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.
Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Vác Város Képviselő-testülete a kiemelkedő közművelődési és közgyűjteményi munka elismerésére „Vác Város Művelődéséért” kitüntető címet alapított.
A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási területén működő közgyűjteményi és közművelődési intézménynek, az intézmények alapfeladatait ellátó közalkalmazottaknak, a városban működő művelődési közösségeknek és tagjainak. A kitüntetés adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek:
- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői
- a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, egyesületek
- intézményi, munkahelyi kollektívák
- Vác város polgárai
- művelődési tevékenységet folytató gazdasági társaságok képviseletre jogosult tagjai valamint a szakmai felügyeletek vezetői.

Az indoklással ellátott javaslatokat 2019. november 20-ig beérkezően az alábbi címzéssel kell benyújtani:
Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság, 2600 Vác, Polgármesteri Hivatal 37. iroda
A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.

Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városban tartósan végzett kiemelkedő sporttevékenység elismerésére „Vác Város Sportjáért” kitüntető címet alapított.

Vác Város Sportjáért” kitüntető cím
(1) A kitüntetés olyan személyeknek, csapatoknak adományozható, akik az utánpótlás nevelésben, a sportolók versenyre történő felkészítésében, a sportolás megszerettetésében kiemelkedő és példamutató munkát végeznek, illetve Vácon élő és váci sportegyesületben sportolók részére, közoktatási intézményben tevékenykedő edzőknek és sportszakembereknek.
(2) Vác Város Sportjáért kitüntetés azon személyeknek, csapatoknak adományozható:
a) akik Vác városában a testnevelés és sport területén kiváló munkájukkal kimagasló eredményeket értek el.
b) a város jó hírnevét emelő országos, európai, világ- és olimpiai versenyeken I-III helyezést elért sportolók és felkészítésükben közreműködő sportszakemberek elismeréséért.
c) akik a városban a testnevelés és a sport érdekében a testnevelés és sport népszerűsítésével, a lakosság fizikai és erkölcsi állapotának fejlesztéséért, az ifjúság testedzésének és a diáksportnak az eredményességéért, fejlesztéséért hosszú időn keresztül eredményes tevékenységet végeztek.
d) akik a testneveléssel és a sporttal foglalkozó társadalmi szervezetekben, egyesületekben hosszú időn át példamutatóan eredményes és kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.
(3) Vác Város Sportjáért kitüntetés adományozását írott formában - 17. § (2) pontjában felsoroltak figyelembevételével Vác Város polgára kezdeményezheti.
A kitüntetés adományozója Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
A kitüntetés részeként díszoklevél díszmappában, és bronz plakett díszdobozban kerül átadásra.

A javaslatokat minden év október 30-ig lehet benyújtani a Művelődési- Oktatási és Ifjúsági- Sport Bizottság elnökének címezve.

Személyesen: a javaslatok az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetőjénél - Mohácsiné Dim Rita - adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 40-es irodába.
E-mail-es formátumban pedig: szoc-segely2@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.

A kitüntető címet a decemberi Képviselő-testülete ülésen a polgármester adja át.

Vác, 2019. október 24.

Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Közélet [2019. október 21., hétfő]

Lakossági tájékoztató forgalomelterelésről

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2019. október 23-án, a nemzeti ünnep városi megemlékezésének programjához igazodva a hatóság 10-12 óra között lezárja a gépjárműforgalom elől a fegyház és a Dózsa György út 54. közötti útszakaszt, valamint 18.45-19.15 között a Konstantin teret a Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola, a Konstantin tér 1-5. és a püspöki palota előtt.

Az intézkedés miatt megértésüket és türelmeket kérjük!

A tájékoztató további részletei a csatolt dokumentumban találhatóak.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
hirdetmeny.pdf

<<   1 ...  2 3 4 5 6 ...  590   >>