Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2019. október 16., szerda]

Országos Állat- és kirakodóvásár Vácon

Vác, Vásártér területén 2019. október 20-án 6-13 óráig országos állat- és kirakodóvásárt rendezünk.
Szeretettel várjuk a vásárlókat és az árusítókat is.

Továbbá tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy minden pénteken a vásártéren állatpiacot tartunk 6.30 - 10 óráig.


Vác Piac Kft.
Telefon: 0627/316-212
E-mail: vacpiackft@invitel.hu

Feladó: Városháza

Közélet [2019. október 11., péntek]

Már körforgalmi rend van érvényben a Kosdi út és a Telep utca találkozásánál

Elkészült a térkőből kirakott középsziget a Kosdi út és a Telep utca kereszteződésében, október 10-étől már körforgalmi rend szerint hajthatnak át a forgalmas csomóponton a különböző gépjárművek.

A helyszínen tartott sajtótájékoztatón Fördős Attila polgármester emlékeztetett: csaknem másfél évtizedes terv volt a körforgalom kialakítása, ami most végre megvalósult, közvetlenül mintegy nyolc millió forintos saját önkormányzati forrású beruházással.
- Korábban volt, amikor már kész, engedélyes tervekkel bírtunk, de nem állt rendelkezésre kellő anyagi forrás, máskor ígérvényünk volt jelentős összegű állami támogatásra, ám a hivatali eljárás megakasztotta a folyamatot. Most viszont, hogy az itt összefutó utak kezelői joga városi tulajdonba került, illetve a szükséges engedélyeket is sikerült beszerezni, nem kellett tovább késlekedni a megvalósítással, megtettük ennek érdekében a szükséges költségvetési átcsoportosítást. Ezzel egyébként polgármesteri programom egy újabb pontja is teljesült egyben, amiért ezúton is kifejezem hálámat a beruházás minden közreműködőjének, a lakosságnak pedig köszönetet mondok a türelemért - mondta a városvezető.
Hogy az erre közlekedők megszokják az új rendet, egy darabig még helyén marad a középszigetet elkerítő korlát, illetve fontos tudnivaló az is, hogy az ehhez szükséges engedély megérkeztével kijelölt gyalogátkelő helyet festenek fel a csomópont több pontján.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. október 11., péntek]

Kívülről már teljesen megújult a váci ferences rendház

Újabb szakaszához érkezett a váci ferences rendház teljes körű felújítása, miután befejeződött a külső, rendkívül tetszetős megújulást hozó rekonstrukció, és most már nagyobb ütemben folytatódhat a falakon belül az új funkciónak megfelelő átalakítás, ugyanis ezután „Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ” kap helyet a patinás épületben.

- Ez a felújítás a piarista rend számára azért különösen fontos, mert végeredményben azt teszi majd lehetővé, hogy a fiataloknak egy olyan csoportját is jobban fel tudjuk karolni, akik a hagyományos iskolarendszerhez ezen intézmény segítsége nélkül egyáltalán nem tudnának kapcsolódni, vagy csak nagyon korlátozottan lenne erre lehetőségük - mondta az október 10-én tartott „bokrétaünnepségen” Szilvásy László, a létesülő új intézmény fenntartását vállaló tanítórend tartományfőnöke.
Dobszay Benedek, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartományfőnöke elmondta: a kárpótlás során visszakapott kolostorépületnek a kezdetektől szerettek volna megfelelő új funkciót találni, de az évek múlásával be kellett látni, hogy ezt saját erőből nem tudják megvalósítani, így örömmel fogadták a kezdeményezést, hogy itt egy szociális célt is betöltő speciális oktató-nevelő intézmény jöjjön létre, a „barátok temploma” plébániai szolgálata vonatkozásában pedig a jövőben megosztja a feladatot a két rend.
Fördős Attila polgármester köszönetet mondott az állami támogatásért, aminek révén Vác egy emblematikus épületegyüttese teljes mértékben megújulhat, és egyben egy merőben új típusú oktatási intézmény jöhet létre, tovább erősítve a település iskolavárosi szerepét.
- Szent helyen vagyunk, hiszen az államalapító királyunk alapította püspökség első székesegyházának helyet adó területen évszázadokkal később emelt kolostor falai között állunk, és hát ez az épület a jövőben is szent hely lesz, azáltal, hogy a rászorulók munkaerőpiaci elhelyezkedését segítő egyházi fenntartású intézmény kap itt helyet, tehát van ebben az építkezésben egy nagyon fontos történelmi folytonosság - emelte ki a városvezető.
Az egyedülálló funkciójú új intézmény létrehozását, a rendház ehhez szükséges rekonstrukcióját a kormány több mint két milliárd forint összegű támogatása teszi lehetővé.
- Ebben az intézményben a valamilyen fogyatékkal élő fiatalok olyan többlet segítése valósulhat meg a minél önállóbb életre való felkészítésük érdekében, ami nagyon egyedi és átfogó támogatást jelenthet az iskolás korú vagy a már valamivel idősebb tanulóknak. Ugyanakkor ez a képzés, ez a foglalkozás értelemszerűen az érintett családoknak is nagy segítség lehet. És akkor a segítő munka során szerezhető módszertani tapasztalatokról, azok széles körű terjesztésének fontosságáról nem is szóltunk - mondta dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő, az EMMI államtitkára.
Pölöskei Gáborné, a tárca szakképzésért felelős helyettes államtitkára kiemelte: a létrejövő új iskola egyrészt összeköti a szakképzést és a pályaorientációt, másrészt egyúttal a támogató bázis szerepét is be kívánja tölteni a valamiért különös odafigyelést igénylő fiatalok számára.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. október 9., szerda]

Bursa Hungarica pályázati kiírás

Vác Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Figyelem! A pályázat beadási határideje:
2019. november 5.


A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizál. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása a felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a felsőoktatási intézmények folyósítanak.

Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható):

- lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén (lakcím igazolás)
- hátrányos szociális helyzet (ld. Pályázati kiírás)
- felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek megfelelően)

Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (6 tanulmányi félévre pályázható):

- lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén (lakcím igazolás)
- hátrányos szociális helyzet (ld. Pályázati kiírás)
- korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe

Letölthető dokumentumok:
- „A” típusú pályázati kiírás
- „B” típusú pályázati kiírás

A dokumentumok letölthetők Vác Város Önkormányzat honlapjáról
www.vac.hu - pályázatok


A pályázat teljes anyaga a csatolt dokumentumokban olvashatóak.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
palyazati kiiras a.pdf
palyazati kiiras b.pdf

Közélet [2019. október 8., kedd]

Az Egészséges Budapest Program keretében fejlesztik a váci kórházat

Az Egészséges Budapest Program (EBP) keretében 200 millió forintos fejlesztési forráshoz jutott a váci Jávorszky Ödön Kórház. Ebből 139 924 780 forintot orvosi műszer ellátottság javítására, 60 075 220 forintot informatikai fejlesztésre fordít az intézmény - hangzott el hétfőn az intézményben tartott sajtótájékoztatón.

Az informatikai fejlesztés már a tavalyi évben megkezdődött az egészségügyi intézményben. Az első ütemben 140-140 db asztali gép és monitor, 47 darab nyomtató, míg a második ütemben 135-135 darab asztali gép és monitor érkezett. Az informatikai eszközök üzembe helyezése nagyban elősegíti a járó- és fekvőbeteg ellátásban a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést.
Az orvostechnológiai eszközök közül az elmúlt hetekben, mintegy 70 millió forint értékben érkeztek eszközök:
Egy darab kardiológiai ultrahang, ami a képalkotó diagnosztika egyik nélkülözhetetlen eszköze - tavaly, több mint 2500 szívultrahang vizsgálatot végeztek a szakemberek. Nyolc darab sebészeti és egy darab ultrahangos vágó a központi műtőbe, ahol a tavalyi évben több mint 6000 operációra került sor. Öt darab betegmelegítő matrac a központi műtőbe és a Sürgősségi Betegellátó osztályra, ami a betegbiztonságot szolgálja. Egy darab betegőrző monitor az intenzív osztályra, ahol 2018-ban 300 beteg ellátását biztosították. Egy darab 12 csatornás EKG készülék a Sürgősségi Betegellátó Osztályra, ahol több mint 32.000 esetet látnak el egy évben.
Továbbá, új járóbeteg épület tervezésére (épület, illetve a meglévő épületek hőszigetelése, árnyékolása, légtechnikai rendszerek cseréje, átfogó fűtéskorszerűsítés, stb.) 399 millió Ft
támogatást kapott a kórház. Az építészeti tervezésre szóló nyílt uniós közbeszerzési eljárást az ÁEEK lefolytatta, a kiírás sikeresen lezárult.
Az EBP keretében 2026-ig valósul meg az új járóbeteg szakrendelő tömb építése, laboratóriumi és képalkotó diagnosztika fejlesztéssel, orvostechnikai eszközpark modernizálásával, informatikai berendezések beszerzésével. Az erre biztosított forrás az 1970/2017. (XII.19.) Kormányhatározat értelmében: 5 659 558 579 forint.
A járóbeteg-ellátás fejlesztése, az új szakrendelő építését, a régi épület bontását, a kertészeti munkákat, a belső utak kiépítését, a fotovoltaikus rendszer kialakítását, és a közműépítést foglalja magába, az ellátásoz szükséges, korszerű eszközök beszerzésével együtt.
A fekvőbeteg-ellátás fejlesztése egyrészt a korszerű eszközök beszerzésére, másrészt a kórház épületeinek (steril és intézeti gyógyszertár kialakítása, közösségi területek átalakítása) és egyéb kiszolgáló épületek racionalizálására, felújítására irányul.
Egyéb munkák keretében hőtermelés korszerűsítése, távvezetékek korszerűsítse, gyors gőzfejlesztő telepítése, villamos kapcsolótér korszerűsítése, hőszigetelés, tetőszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, árnyékolás, központi légtechnika, térvilágítás korszerűsítése, épületeken kívüli elektromos hálózat korszerűsítése valósulhat meg.
Egészséges Budapest Programon kívül összesen négy darab lélegeztető és öt darab altatógépet kap még az év végéig a váci kórház. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál pályázott altató- és lélegeztetőgép beszerzések eredményeként, a héten két lélegeztetőgép üzembe helyezésével megkezdődött a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás osztály eszközparkjának fejlesztése.
Így az évente több mint háromszáz esetet ellátó, nyolc ágyas osztályon, még az idén magas színvonalú gépekre cserélik a korszerűtlen, amortizálódott készülékeket, mintegy 80 millió forint értékben.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. október 8., kedd]

Elkezdődött a Kosdi úti körforgalom kialakítása

Az építkezés a váci, Kosdi út – Deákvári fasor – Kosdi út – Telep utca kereszteződést érinti.

Új KRESZ táblák, burkolati jelek segítik a közlekedést. Ezzel az intézkedéssel 16 év után könnyebbé válik Vác egyik legforgalmasabb csomópontjában az áthaladás.

A tervek szerint – az időjárás függvényében – csütörtöktől várhatóan az új forgalmi rend szerint lehet közlekedni.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. október 8., kedd]

Megújult a Csányi körúti hivatali épület, a volt CEMÜ-székház

Csaknem 270 millió forint összegű, nagyrészt állami, kisebb hányadban uniós forrású beruházással jelentős mértékben megújult a Váci Járási Hivatalnak, a Pest Megyei Kormányhivatal számos irodájának és egy kormányablak hivatalnak is helyet adó Csányi körúti irodaépület.

- Mi váciak ezt az épületet hosszú évtizedeken át csak úgy ismertük, hogy CEMÜ-székház, az itteni cementgyár vezérigazgatóságának adott helyet. Azonban az elmúlt években, lassan egy évtized alatt jelentős funkcióváltás történt, hiszen kormányhivatalok kaptak itt helyet. És lám, most ismét kedvezményezettjei lehetünk egy újabb jelentős fejlesztésnek, ami több lépcsőben teljesül, most a második ütem megvalósulásáról számolhatunk be, de további tervek is vannak, hiszen a gépészeti és egyéb belső felújítások még ezután következnek - mondta az október 7-én tartott szalagátvágó eseményen Fördős Attila polgármester.
Hozzátette: egy térségnek a mindennapi ügyintézésekre vonatkozó feladatellátása, annak színvonala nagyban meghatározhatja az érintett lakosság komfortérzetét, ezért is fontos a hivatal fejlesztése.
- Szeretnék köszönetet mondani a fejlesztés támogatásáról szóló döntéshozatalban érintett vezetőknek, a beruházás minden közreműködőjének azért, hogy Vác városában ismét egy több száz millió forintos beruházási érték aktiválódhat, és kívánom azt, hogy az ide érkező ügyfeleknek az ügyintézése legyen olyan korszerű, amint azt modern korunkban el lehet várni - zárta szavait a városvezető.
Dr. Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott így összegezte a beruházás jelentőségét: a hivatalépület egyértelműen olcsóbbá, könnyebben, kisebb költséggel fenntarthatóvá vált, ezáltal a fejlesztés a környezetvédelem szempontjából is lényeges.
Dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő kiemelte: a lakosságnak az államról alkotott képét alapvetően meghatározza például az is, hogy milyen színvonalúak azok a hivatalok, ahova be kell térniük ügyeiket intézendő.
- Fontos, hogy az állampolgárok azt érezzék, hogy nem teher az ügyintézés, hanem egy közszolgáltatásnak a része, ahol a legmesszebbmenőkig figyelembe veszik a szempontjaikat, kényelmüket - fogalmazott a politikus.
Dr. Tuzson Bence közszolgálatért felelős államtitkár szavai szerint Vác mindig fontos központja volt a fejlődésnek, és az utóbbi időben megvalósult vagy a közeljövőben megvalósuló nagyberuházások révén ez napjainkban is így van, a fejlesztések révén jelentősen javul a település versenyképessége, vonzereje.

A járási hivatali irodaépület felújító beruházásának fő elemei: az épület hőszigetelése, korszerű nyílászárók beszerelése, a tető felújítása egy kis naperőmű üzembe állításával egybekötve, ami éves szinten kétmillió forint megtakarítást eredményezhet az áramfelhasználás terén.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. október 8., kedd]

Facsemetéket ültettek a Széchenyi utcában

A Japán díszcseresznyefák ügye több váci lakost is foglalkoztatott. A vasútállomáshoz közeli utcaszakasz képet ad a városról az ide érkezőknek, ezért évek óta sokak szívügye ez a fasor.

Az idős fák egészségi állapota vegyes, de az idei évben permetezéssel igyekeztek élettartamukat növelni, ám a fasor megújítása csak új egyedek pótlásával volt lehetséges.
Széleskörű összefogással sikerült elérni, hogy a fasor még egy új esélyt kapjon azzal, hogy a napokban nyolc darab, már kellően fejlett csemetét ültettek el a kijelölt helyükön lévő favermekbe, amit a tuskók eltávolítása és földcsere előzött meg. A körzet képviselője a Váci Városfejlesztő Kft. szakembereinek segítségével együtt keresett megoldást.

Remélhetőleg a csemeték megerősödnek, egészségesek maradnak, így talán nem kell más szép, impozáns fafajokkal kiváltani az egyedeket.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. október 7., hétfő]

BESZÁLLÍTÓI MENTORÁLT FELHÍVÁS

az Országos Vállalkozói Mentorprogram keretén belül megvalósuló vállalkozói mentoráláshoz.

Az Országos Vállalkozói Mentorprogram elnevezésű kiemelt projekt keretében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felhívást hirdet Magyarországon működő kis és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) számára beszállítófejlesztési mentorprogramban való részvételre.

A pályázat beadási határideje 2019. október 9., a részletes feltételek a pályázati felhívásban a www.vallalkozztudatosan.hu honlapon olvashatóak.

A hazai és nemzetközi gyakorlatokat figyelembe véve a beszállítófejlesztés integrátor cég bevonásával tud csak igazán hatékonyan megvalósulni. A Bács-Kiskun megyében korábban már sikeresen megvalósult AIPA pilot projekt tapasztalataira építve olyan integrátor cégeket kértünk fel országszerte Mentornak, akikhez potenciális beszállító mentorált KKV-kat tudunk csoportba rendezni.

A Mentorok listáját a jelen felhívás 2. oldala tartalmazza. A pályázó mentoráltak ezen cégek közül választhatnak Mentort.

A 11 alkalmas, egy éves mentorálási folyamat a mentorált KKV-k felmérésével kezdődik, ahol szakértők segítségével és a Mentor bevonásával meghatározásra kerülnek a mentoráltak fejlesztendő területei. Ezt követően 9 csoportos alkalom megtartására kerül sor, amelyből 2 helyszíni látogatás a Mentornál, 7 - szakértők által vezetett - alkalom pedig interaktív foglalkozás, a projektet kísérő e-learning tananyaghoz kapcsolódóan.

A foglalkozások témái: 1. termeléstervezés, 2. minőségirányítás, 3. lean management, 4. logisztika, 5. HR ismeretek, 6. stratégiai kontrolling és 7. ipar 4.0.

Lehetőség van továbbá 6 alkalommal egyéni szakértői konzultációra pénzügyi management, cég- és nemzetközi jog területeken is, a foglalkozásokhoz kapcsolódó témákon kívül.

A mentoráltak a folyamat végére elkészítik saját beszállító fejlesztési tervüket. A mentorálási folyamat az elfogadott beszállítófejlesztési terv értékelői áttekintésével végződik. A folyamat végén a mentorált KKV-k „Tudatos Beszállító” tanúsítvány vehetnek át.

Országosan 240 mentorált vállalkozás kerül kiválasztásra, megyénként 12 cég. Egy Mentorhoz 4 mentorált KKV jelentkezhet, így megyénként 3 Mentorból és 12 mentoráltból álló csoport kerül kialakításra.

A Mentorált vállalatnak vállalnia kell, hogy az egy éves mentorálási időszakban 11 alkalommal a tárgyalandó szakterület szerint illetékes vezetője vagy munkatársa (képviselője) által részt vesz a mentorálási folyamatban.

A programban részvétel előnyei a mentorált vállalkozás részére:
• lehetőség a beszállítói kapcsolatok kiépítésére,
• szakmai fejlődés a fent említett 7 témakörben,
• üzleti kapcsolatépítés.

A programban való részvétel nem jár költséggel, a résztvevő cégeknek mindössze a foglalkozásokra utazás költségét kell finanszírozniuk.

Érdeklődés esetén kérem a megyei programkoordinátorunkkal lépjen kapcsolatba.

Elérhetőségek: http://vallalkozztudatosan.hu/.

A mentorok listáját a csatolt dokumentumban olvashatják!

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
G112-BESZALLITOI-felhivas.pdf

Közélet [2019. október 7., hétfő]

KÜLPIACI MENTORÁLT FELHÍVÁS

az Országos Vállalkozói Mentorprogram keretén belül megvalósuló vállalkozói mentoráláshoz

Az Országos Vállalkozói Mentorprogram kiemelt projekt keretében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felhívást hirdet a Magyarországon működő kezdő exportőr, illetve az export tevékenységüket növelni kívánó mikro-, kis- és középvállalkozások számára (a továbbiakban: kkv-k), üzletfejlesztésük támogatását célzó vállalkozói mentorprogramban külpiaci mentoráltként való részvételre.

A pályázatok beadására 2019. szeptember 9-től október 9-ig van lehetőség, a részletes feltételek a http://vallalkozztudatosan.hu/ honlapon olvashatóak.

Az egyéves mentorálási folyamat során külpiaci tapasztalattal rendelkező Mentor vállalkozások és szakértők segítenek felmérni a potenciális exportőr kkv-k, azaz mentoráltak fejlesztendő területeit, támogatják őket exportstratégiájuk kidolgozásában és külkereskedelmi tevékenységük beindításában, bővítésében.

A Mentorok listáját a jelen felhívás 2. oldala tartalmazza. A pályázó mentoráltak ezen cégek közül választhatnak Mentort.

Az összesen 11 alkalomból álló, havi rendszerességű mentorálási folyamatot tapasztalt exportőrökből álló külpiaci mentorhálózat, valamint külső szakértők támogatják.
A mentorálási folyamatot egy megalapozó csapatépítő találkozó és a cégek fejlesztési szükségleteinek a felmérése előzi meg.
Ezt követően 8 alkalommal interaktív csoportos foglalkozásokra (mentorálásra) kerül sor, a projekthez kapcsolódó e-learning tananyagra és jó gyakorlatokra építve.

A foglalkozások főbb témái: 1. üzleti, pénzügyi és stratégiai tervezés, 2. nemzetközi marketing, 3. külkereskedelem és 4. exportterv készítés.

Lehetőség van továbbá 6 alkalommal egyéni szakértői tanácsadásra. A mentorálási folyamat végén, a folyamat eredményként a mentorált kkv-k elkészítik saját exporttervüket a Mentorok és külső tanácsadók közreműködésével.
A mentorálási folyamat zárásaként a mentorált kkv-k egy tanúsítványt kapnak, amely előnyt jelenthet további exportfejlesztési programokban való részvételnél.
Országosan 20 helyszínen (19 megye és Budapest) összesen 240 mentorált vállalkozás kerül kiválasztásra, területi egységenként 2 Mentor és legfeljebb 12 mentorált vállalkozás részvételével kerülnek kialakításra a külpiaci fejlesztésben részt vevő csoportok.

A Mentorált vállalatnak vállalnia kell, hogy az egy éves mentorálási időszakban 11 alkalommal a tárgyalandó szakterület szerint illetékes vezetője vagy munkatársa (képviselője) által részt vesz a mentorálási folyamatban.

A programban való részvétel előnyei a mentorált részére:
• külpiacra lépéshez vagy külpiaci részesedés növeléséhez szükséges szakmai tudásfejlesztés,
• üzleti kapcsolatépítés,
• új külpiaci lehetőségek feltérképezése.

A programban való részvétel nem jár költséggel, a résztvevő cégeknek mindössze a foglalkozásokra utazás költségét kell finanszírozniuk.

Érdeklődés esetén kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a megyei programkoordinátorral.

Elérhetőségek: http://vallalkozztudatosan.hu/.

A mentorok listáját a csatolt dokumentumban olvashatják!

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
G112-KULPIACI-felhivas.pdf

<<   1 ...  3 4 5 6 7 ...  590   >>