Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2019. december 2., hétfő]

Dr. Zsidel Szilvia Vác új jegyzője

A települési önkormányzatokra vonatkozó törvény szerinti pályáztatás lefolytatásával 2019. december 1-én Matkovich Ilona polgármester határozatlan időre dr. Zsidel Szilviát nevezte ki jegyzőnek, egyben a Polgármesteri Hivatal vezetőjének.
Mint ismeretes, a város korábbi jegyzője az október 13-i választást követő napokban önként távozott a váci hivatal éléről. A törvényi előírások szerint a váci polgármester pályázatot írt ki a feladatkör ellátására. A pályázat 2019. november 25-én eredményesen lezárult. A döntés értelmében a Jogi osztály eddigi vezetőjét, dr. Zsidel Szilviát határozatlan időre a polgármester kinevezte a hivatalvezetői feladatokat is ellátó városi jegyzővé. Az aljegyzői feladatkört továbbra is dr. Grmela Judit tölti be.

Feladó: Városháza

Közlemények [2019. december 2., hétfő]

Határozat a nemzetiségi képviselői helyről

VÁCI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 149/2019. (XI. 29.) HATÁROZATA

A Váci Helyi Választási Bizottság a váci roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán Rafa Tamás képviselő lemondására tekintettel megüresedett képviselői hely megállapítása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Váci Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 328.§-ban meghatározott jogkörében eljárva megállapítja, hogy a Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületében Rafa Tamás képviselő lemondására tekintettel megüresedett képviselői helyre Németh Sándor (…….), a Fiatal Romák Országos Szövetségének jelöltje lép.


A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Váci Helyi Választási Bizottsághoz személyesen, levélben (2600 Vác, Március 15. tér 11.), telefaxon (27/513-414), elektronikus levélben (jegyzo@varoshaza.vac.hu) benyújtandó fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől, 2019. november 29. napjától számított 3 napon belül, de legkésőbb 2019. december 02-án 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
- a kérelem Ve. 223.§ (3) bekezdés szerinti tartalmát,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás:

A Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjének megválasztott Rafa Tamás lemondott elnöki és képviselői mandátumáról. A Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. november 28-án tartott ülésén a lemondást tudomásul vette és megállapította 15/2019. (XI.28) számú határozatával Rafa Tamás képviselői jogának megszűnését.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njt) 102. § (1) bekezdés e) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik lemondással. A 108. § (1) bekezdés d) pontja alapján az elnök megbízatása megszűnik az elnöki tisztségről történő lemondással.
Lemondás esetén a képviselő-testület határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését. Határozatát a döntéshozatalt követő munkanapon megküldi
a) az érintett képviselőnek,
b) a választási bizottságnak és
c) a fővárosi és megyei kormányhivatalnak.
A képviselő a képviselő-testület ülésén jelentheti be lemondását. A lemondást és a megbízatás megszűnésének időpontját az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.
A képviselő lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával is, melyet a képviselő-testület elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén ismertetni kell.
A lemondás nem vonható vissza.
A képviselő megbízatása megszűnik:
a) a képviselő által meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában
b) a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján.

Az Njt. 68. § (1) bekezdés rögzíti, hogy ha a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. Az a jelölt, aki egyetlen szavazatot sem kapott, nem lehet képviselő.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 328. § szerint a települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményét a helyi választási bizottság állapítja meg.

A 2019. október 13-án tartott települési roma nemzetiségi választáson a következő legtöbb szavazatot elért jelölt Németh Sándor (……) a Fiatal Romák Országos Szövetségének képviselőjelöltje 9 érvényes szavazattal.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 68.§-án, 102.§-án 108.§-án, a Ve. 10.§-án, 14.§-án, 44.§-án, 49.§ (2) bekezdésén, 207/A.§-án, 328.§-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223 – 225. §-án, valamint a 330.§-on, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Vác, 2019. november 29.

Dr. Oroszi Sándor
HVB elnök

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
hvb hatarozat hat roma mandatum.pdf

KEDVES
PÁLYAVÁLASZTÓK, ÉRETTSÉGI ELŐTT ÁLLÓ FIATALOK


A rendőrség számára fontos a megfelelő utánpótlás!
Ennek jegyében a Váci Rendőrkapitányságon (Vác, Zrínyi utca 7.) 2019. december 11-én (szerda) 10 órától 12 óráig NYÍLT NAPOT tartunk, ahol a rendőri hivatás mindennapjaiba adunk bepillantást.

10:00 Rendezvény megnyitása
10:10 Intézkedéstaktikai bemutató (Személy ellenőrzése, átvizsgálása. Elkövető üldözése, elfogása, bilincs használatának szakszerű bemutatása, elfogás, előállítás.)
11:00 Videovetítés

Folyamatosan zajló programok:
Rendőrségi felszerelés kiállítás
Ittas és drogos állapotot szimuláló szemüveg
Bűnügyi technika – ujjnyomatolás
Rendőrségi előállító helyiség, távmeghallgató szoba megtekintése

A rendőrkapitányság toborzó csoportjának tagjaitól a rendezvényen bővebb tájékoztatás kérhető, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni a sikeres jelentkezéshez.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Váci Rendőrkapitányság Vezetősége

Feladó: Váci Rendőrkapitányság

Csatolt dokumentumok:
nyilt nap palyavalasztoknak.pdf

Sport [2019. december 2., hétfő]

Labdarúgás – Újabb vereség, indigóval

A szerdaihoz hasonló koreográfia szerint szenvedett ismét vereséget NB II-es focicsapatunk – igaz, ezúttal a „hazainak” számító balassagyarmati pályán: Vác FC – Szeged-Csanád Grosics 1-2 (1-1).
Szombaton ugyan napsütéses időben, de már téli hidegben játszotta le sereghajtó együttesünk az aktuális NB II-es pontvadászatban az első bajnoki kör utolsó találkozóját. Amelyen ismét pont nélkül maradt.
Ugyanis a szegediek kezdeti lendületüket egy szögletet követő góllal már a 11. percben érvényesítették. Szerencsére most – a szerdai nyíregyházi mérkőzéssel ellentétben – nem kellett sokáig várni a váci egyenlítésre, hiszen tíz percre rá a 17 éves váci védő, Márkus Martin egy szabadrúgás után lepattanó labdát a hálóba lőtt, 1-1. A szünetig nem változott az állás, bár az ellenfél fölényben játszott.
A térfélcsere után is maradt a váci védekezési taktika, melyet most is erősített a kapus, Halasi Péter több remek védése. Egészen az összecsapás háromnegyedéig tartotta a döntetlent a Vác, ám akkor ismét egy sarokrúgás után került a kapunkba a labda. A hátralévő időben próbálkoztak ugyan a mieink az újabb egyenlítéssel, ám igazán nagy helyzetei inkább az ellenfélnek voltak. Így teljesen megérdemelten vitték el mindhárom pontot, amivel – ha lehet – még nehezebb helyzetbe sodorták a 18 mérkőzésen mindössze 6 pontot szerző és a tabellán messze leszakadva utolsó váci legénységet.
A Vác FC legközelebb – szintén Balassagyarmaton – kupamérkőzésen fogadja az élvonalbeli Újpestet. A találkozó szerdán pontban délben kezdődik. Majd a következő két vasárnapon egy-egy tavaszról előrehozott bajnokival zárul a mieink számára igen szomorú 2019-es naptári év.

Képünkön a bajnokság első köre után kialakult végeredmény.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. november 30., szombat]

Rend lehet a Görgey utcában - módosított szabályozás a közterületekre

A váci önkormányzat kedden megtartott ülésén többek között módosításokat fogadott el a közterületek használatáról szóló rendelet tartalmában és díjtételei vonatkozásában is. A díjakat utoljára 2015-ben módosította a képviselő-testület, ezért most az eltelt évek inflációjának megfelelően emelkedtek a tarifák.
Jess Kinga képviselő, Társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok javaslatára – a belvárosi vállalkozásokkal történt egyeztetések nyomán – a vendéglátóipari teraszokat érintő díjemelkedés azonban még az inflációt sem fogja elérni.
Ferjancsics László alpolgármester szerint többek között az is indokolja a rendeletmódosítást, hogy így megszűnhetnek azok a problémák, melyeket főleg a magukat őstermelőnek kiadó személyek okoztak. Ők frekventált helyeken – így a Széchenyi és Görgey utca kereszteződésében – nagy területeket foglaltak le ilyen célra, ízléstelen pultokkal. Az ügyeskedők által eddig kihasznált kiskapukat bezárva, ez a jövőben szabályozva és szigorúan ellenőrizve lesz: csak kedden, pénteken valamint szombaton és maximum 3 négyzetméteres területen folyhat az őstermelői díjmentes árusítás. Ezen túlmenően külön engedélyt kell beszerezni.
A testület elfogadta Rozmaring Sándor képviselő azon javaslatát, mely szerint – az eredeti előterjesztésben felsorolt helyeken túl – két új deákvári helyszínnel bővüljön az őstermelők árusítási lehetősége.
A rendeletmódosítást 11 „igen” szavazattal fogadták el, a három kormánypárti képviselő nem támogatta azt.

Feladó: Városháza

Sport [2019. november 30., szombat]

Kézilabda – Vállalható váci vereség

Ahogyan az a papírforma alapján sejthető volt, a dobogóért harcoló gyöngyösiek ellen sem tudta begyűjteni első bajnoki győzelmét élvonalbeli férfi kézilabda együttesünk: Váci KSE – Gyöngyös 32-35.
A fiatalokkal teletűzdelt hazai gárda az első hat percben még öt alkalommal is egalizálni tudta a vendégek vezetését, ám a következő egy tucat perc alatt – elsősorban az elrontott támadásainkat megkontrázva – tíz találatot ért el az ellenfél az egy szem váci hálózörgetéssel szemben (18. perc: 6-15). Már ekkor eldőlt a pontok sorsa és csak a hazai vereség különbsége maradt nyitott kérdés.
A második játékrészt jól kezdték a mieink, fel is zárkóztak ötgólos hátrányra. A vendégek erősen visszavettek a kezdeti lehengerlő, gyors és dinamikus játékukból, így a dicséretesen küzdő váci fiatalok tartani tudták a különbséget. Sőt – miután a záró percekre teljesen leeresztettek a gyöngyösiek, és az 54. percben befejezték a góllövést - a véghajrában zsinórban féltucat VKSE-találat kozmetikázott alaposan a végeredményen.
Végül a 11. bajnokiján elszenvedte 10. vereségét a Vác, így már biztosra vehető, hogy a pontvadászat felénél kieső helyet foglal majd el.

Legközelebb december 7-én, szombaton este hattól Dabason próbálkozhat pontszerzéssel csapatunk.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. november 29., péntek]

Közös éneklés, majd jégpálya megnyitó

A várhatóan sok dalolni vágyó érdeklődőt vonzó közös szombati főtéri éneklés után nyit a korcsolyázók részére felállított jégpálya a Március 15. téren.
A november utolsó délutánján, délután négykor városi kórusok és iskolai énekkarok segítségével ismert karácsonyi dalok közös eléneklésével adventi hangulatot teremtő hagyományindító rendezvényre szeretettel várja városunk önkormányzata a polgárokat.
Ezt követően Matkovich Ilona polgármester nyitja meg az idei jégpályaszezont. A korcsolyázási lehetőséget biztosító főtéri létesítmény tanítási időben, délelőttönként iskolai csoportokat fogad, majd 15-20 óra között mindenkinek szabad a pálya. Hétvégén pedig, illetve a téli szünetben – karácsonykor és szilveszterkor is - délelőttől estig folyamatosan várják a nagyközönséget. Természetesen lehetőséget biztosítanak korcsolya kölcsönzésre is. Ez ugyanúgy 500 forintba kerül, mint a váci lakcímkártyával magát igazoló helyi lakos belépője. Nem váci polgárok alkalmanként 1000 forintos árért korcsolyázhatnak.
A várhatóan január végéig nyitva tartó váci főtéri jégpálya használatáról további részletek a jegterasz.hu weboldalon olvashatók.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. november 29., péntek]

Gyémántdiplomás tanárnő köszöntése

Hatvan esztendővel ezelőtt vehette át pedagógusi diplomáját, csütörtökön pedig a gyémántdiplomás jubileum apropóján köszöntötték Niedermüller Vilmosnét városunk vezetői.
Ez alkalomból Inotay Gergely alpolgármester és Mohácsiné Dim Rita osztályvezető kereste fel a Földváry Károly Általános Iskolában ma is legendás tanárnőként emlegetett Erzsi nénit. Az alpolgármester köszöntőjében ki is emelte, hogy nem elsősorban, mint városvezető, hanem mint nemrég még ugyanabban az oktatási intézményben dolgozó kolléga kereste fel a tanárnőt, aki élete nagy részét a jövő nemzedékének nevelésével, oktatásával töltötte. Niedermüller Vilmosné lelkiismeretes munkájáért, igazgatóhelyettesi és megbízott igazgatói feladatainak kiváló ellátásáért több magasszintű elismerésben is részesült, 1995-ben pedig megkapta a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét is.
Ezúton is gratulálunk a szép jubileumhoz és kívánunk jó egészséget és nagyon boldog nyugdíjas éveket a TANÁRNŐNEK!

Feladó: Városháza

Közélet [2019. november 29., péntek]

Szeretettel köszöntjük a 90 éves Csáki Györgynét

Kilencvenedik születésnapján kereste fel és köszöntötte a városvezetés nevében a szépkorú Csáki Györgynét Inotay Gergely alpolgármester és Mohácsiné Dim Rita osztályvezető.
A tiszteletreméltó kort megélt, nyugdíjba vonulásáig mindvégig bölcsődei pedagógusként dolgozó Kati néni átvette a miniszterelnöki írásos üdvözletet, valamint az önkormányzat ajándékát. Csáki Györgyné szűk családját két gyermek, négy unoka és négy dédunoka jelentik, akiknek látogatása rendre bearanyozza a hétköznapjait.
Szívből gratulálunk Kati néni 90. születésnapja alkalmából és kívánunk neki még szerettei körében, egészségben eltöltött sok-sok boldog esztendőt!

Feladó: Városháza

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege (székhely: Vác, Köztársaság út 34.) bérbeadásra vagy értékesítésre hirdeti a csatolt fájlban szereplő ingatlanokat.

Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető: www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról
Információ: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg Tel.: 27/510-103

Részletek az alábbi csatolt fájlban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Ingatlan_hirdetes_19-12_ho_hosszu.pdf

<<   1 ...  3 4 5 6 7 ...  1584   >>