Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Anyakönyv [2019. december 4., szerda]

Házasságot kötött váciak

Drenyovszky Zoltán és Lehoczky Tímea
Dallos Bence és Turai Vivien

Feladó: Városháza

Szölgyémy Géza /1942/
Krima János /1933/
Neisz Józsefné sz: Molnár Magdolna /1941/
Mátyásffy László Ferenc /1934/
Scheiner Zoltán Gyuláné sz: Solymári Ilona /1951/
Kahoffer Gáborné sz: Drahony Krisztina Ilona /1926/
Kormány Antalné sz: Szőke Erzsébet /1937/
Pálmai Mihály /1938/
Plank Margit /1939/
Fehérvári Jánosné sz: Móré Ilona /1926/
Solti Lajos /1959/

Feladó: Városháza

Pályázatok [2019. december 3., kedd]

Pályázat portás munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja portás munkakör betöltésére munkatársat keres.

A munkakör betöltésének feltétele büntetlen előélet.

Munkaidő: 7.00 órától 19.00 óráig beosztás szerint

A munkakör betölthető: 2020.01.01. napjától

Megváltozott munkaképességű személyek jelentkezését is várjuk.

Jelentkezés: Önéletrajz beküldésével
e-mailben: otthon11@freemail.hu
levélben: Idősek Otthona és Klubja 2600. Vác, Burgundia u. 9.-11.

Feladó: Városháza

Sport [2019. december 3., kedd]

Sakk – Nagyot szólt az Aurora

Súlyos csatavesztést szenvedett el az NB II-es sakkcsapatbajnokság Erkel csoportjának 5. fordulójában a váci együttes. A mieink a Honvéd Aurora SE ellen 8,5:3,5 arányban maradtak alul.
A Váci SC hadvezérei Budapesten ültek a táblák mellé. A csoport élmezőnyéhez tartozó ellenfél a papírformának megfelelően minden második partiját teljes ponttal fejezte be. Sajnos, a váciak közül csupán Prohászka Gyula – igaz, ő sötéttel – nyerte meg a mérkőzését. Öten – Tornai Imre, Gyenes Máté, Kollár Péter, Slezák Róbert és Rigó Pál - remiztek.
A vereség miatt a már szabadnapon túl lévő csapatunk ismét visszaesett a sereghajtó pozícióba. Legközelebb december 15-én az MTK második csapata látogat Vácra – ők jelenleg vezetik a csoportot.

Feladó: Városháza

Közlemények [2019. december 3., kedd]

Határozat a kompenzációs helyről

VÁCI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 148/2019. (XI. 29.) HATÁROZATA

A Váci Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán VÁC településen Fördős József Attila önkormányzati képviselő lemondására tekintettel megüresedett képviselői hely megállapítása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Váci Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/N.§ (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva megállapítja, hogy a Pest megyei Vác településen Fördős József Attila kompenzációs listán mandátumot szerzett önkormányzati képviselő lemondására tekintettel megüresedett képviselői helyre dr. Manninger Péter, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek által bejelentett jelölt lép.


A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Váci Helyi Választási Bizottsághoz személyesen, levélben (2600 Vác, Március 15. tér 11.), telefaxon (27/513-414), elektronikus levélben (jegyzo@varoshaza.vac.hu) benyújtandó fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől, 2019. november 29. napjától számított 3 napon belül, de legkésőbb 2019. december 02-án 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
- a kérelem Ve. 223.§ (3) bekezdés szerinti tartalmát,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás:
A Váci Helyi Választási Bizottság (HVB) által 2019. október 22. napján a kompenzációs listás mandátumok kiosztásának tárgyában meghozott 147/2019. (X.22.) számú határozat elleni jogorvoslati kérelmek benyújtási határideje 2019. október 25-én 16 órakor letelt, a határozat jogerőssé vált.

Fördős József Attila a HVB felé benyújtott nyilatkozata alapján nem kívánta felvenni a kompenzációs listán szerzett mandátumot, a 2019. október 28-án megtartott megbízólevél átadáson nem jelent meg.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdése alapján, ha a megyei, a kompenzációs vagy a fővárosi kompenzációs listáról megválasztott képviselő kiesik, helyére az eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet által bejelentett jelölt lép.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 207/A.§ rögzíti, hogy ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
Amennyiben a jelölő szervezet a fent meghatározott határidőig nem jelenti be a jelöltet, a megüresedett helyre a listán soron következő jelölt lép.

Fentiek alapján a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös jelölő szervezet 2019. november 22-én kelt bejelentésében megjelölte, hogy a kiesett Fördős József Attila helyére dr. Manninger Pétert ………….. kívánja jelölni.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdésén, a Ve. 10.§-án, 14.§-án, 44.§-án, 49.§ (2) bekezdésén, 207/A.§-án, 307/N.§ (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223 – 225. §-án, valamint a 307/P.§ (2) bekezdésén, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Vác, 2019. november 29.


Dr. Oroszi Sándor
HVB elnök

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
hatarozat a kompenzacios helyrol.pdf

Közélet [2019. december 3., kedd]

Polgármesteri köszönet a közös dalolásért

Ezúton is köszönetemet fejezem ki az ötletgazdáknak, a szervezőknek, a közreműködő ének-és kórustagoknak, de elsősorban annak a közel ezres váci és környékbeli lelkes éneklő sokaságnak, hogy a hidegben is szívet-lelket melengető közös énekléssel bizonyította be városszeretetét és a közösség erejében vetett hitét.
Szombaton nagyon jó érzés volt VÁCINAK lenni a Főtéren, ahol – hagyományteremtő módon – adventi hangulatot varázsoltak a résztvevők az ismert karácsonyi dalok közös eléneklésével. Megható volt látni a város polgárainak százait, akik elfogadták az önkormányzat meghívását, hogy együtt fejezhessük ki egymás megbecsülését, és közös akaratunkat szeretett városunk felvirágoztatására.
Remélem, a most megnyitott és január végéig sportolásra szolgáló jégpálya is nagyon sok örömet fog szerezni kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Nagyon jó szórakozást kívánok továbbá az önkormányzat által szervezett adventi programsorozat rendezvényeihez, és biztos vagyok abban, hogy a boldogsággal teli karácsonyi napok után egy igazán felszabadult, gondokat feledő főtéri szilveszteri bulival és tűzijátékkal búcsúztatjuk majd közösen a Vác életében minden bizonnyal sorsfordító idei esztendőt.
Még egyszer köszönöm a felejthetetlen közös dalolást és remélem, hogy egy év múlva egy hasonlóval alapozhatjuk majd meg Vác újabb adventi hangulatát.

Matkovich Ilona
polgármester

Fotók: Cservenák Péter és Kiss Zsolt

Feladó: Városháza

Közélet [2019. december 3., kedd]

Sokan futottak a Mikulással

A hirtelen beköszöntött téli időjárás ellenére ebben az esztendőben is nagyon sok gyermek és felnőtt vállalkozott arra, hogy különböző kategóriák versenytávjait teljesítve részt vegyen városunk egyik legnagyobb tömegsport rendezvényén, a Mikulásfutáson.
A 23. alkalommal megrendezett eseményre most is városunk főterén gyülekeztek a résztvevők. Köztük mintegy 130 óvodás, akik a szülőkkel, nagyszülőkkel együtt teljesítették saját távjukat. A különböző kategóriák közül a leghosszabbakon indulók rajtoltak elsőként, a legnagyobb mezőnyt vonzó, két és fél kilométeres „bulifutás” startja volt utoljára. A hosszabb távokon futók mikrochipes rajtszámaik alapján a célba érést követően azonnal megtudhatták az eredményüket.
A versenyt több fogyatékkal élő sportoló is teljesítette. Többen babakocsit tolva, vagy házi kedvenceikkel együtt futottak. Sokan jöttek úgy futni, hogy cipős dobozban ajándékot csomagoltak és odaadták a Baptista Szeretetszolgálat aktivistáinak, akik december 19-ig gyűjtenek a rászoruló gyerekeknek karácsonyi ajándékokat. Ebből az alkalomból a város nevében Inotay Gergely alpolgármester nem csak köszönetét fejezte ki, hanem egy verset is elmondott. A város polgármestere, alpolgármesterei és számos képviselő és a rendőrkapitány is ellátogatott a versenyre.

A verseny eredményei a www.futavac.hu honlapon megtekinthetők.

Feladó: Városháza

Rendőrségi hírek [2019. december 2., hétfő]

Az ünnepek alatt is biztonságban!

Az Adventi időszak a karácsonyra való lelki felkészülés időszaka. Lelkünk mellett a bevásárlóközpontok is díszbe öltöznek, amelyek az ünnep közeledtével egyre inkább megtelnek vásárlókkal. Az ünnepi hangulatban azonban sokan megfeledkeznek a legalapvetőbb vagyonbiztonsági szabályokról. Kérjük, tegyen saját biztonsága érdekében, hogy az évvégi ünnepek minél nyugodtabban, meghittebben teljenek!

Fokozottan figyeljen értékeire, ha forgalmas helyen, tömegben tartózkodik!
• Értékeit, iratait, mobiltelefonját ne tárolja a táskája külső zsebében, kosra tetején. Mindig helyezze azokat táska zárható részébe, vagy belső zsebébe.
• Vásárlás, válogatás közben ne hagyja pénztárcáját, táskáját a bevásárló kocsiban.
• Fokozottan figyeljen bankkártyája PIN kódjának biztonságára. Azt ne tartsa a kártyával azonos helyen, bankkártya használat során ügyeljen arra, hogy a kódját illetéktelen személy ne láthassa.
• ATM használatát megelőzően győződjön meg róla, hogy az automata sértetlen, azon utólagos változtatás nem észlelhető (különös tekintettel a kártya befogadó részére és a pénz kiadó ablakra). Amennyiben elváltozást észlelne, értesítse az üzemeltetőt az automatán elhelyezett telefonszámon.
• Lehetőség szerint vegye igénybe az áruházakban kialakított értékmegőrzőket.
• Értékeit ne hagyja a gépjárművekben. Az elkövetők a legkisebb haszon reményében is betörik a gépjármű ablakait, feltörik annak zárját. Akár egy hátrahagyott üres táska is vonzó lehet számukra, hiszen annak tartalmáról nem tudnak meggyőződni, mielőtt betörnék a gépkocsi ablakát, ezzel anyagi jelentős anyagi károkat okozva.
• Gépkocsiját, kerékpárját mindig biztonságosan zárja le. Lehetőség szerint zárt, őrzött parkolóban hagyja a járművét.

Amennyiben az ünnepek alatt hosszabb időre elutazik, gondoskodjon otthona biztonságáról.


• Megállapodhat szomszédjával, figyeljen az ön ingatlanjára és ezt

tegye meg ön is, ha a szomszédok vannak távol.
• Illetéktelen személyek ne szerezzenek tudomást utazási szándékáról. Lehetőség szerint ezt az információt ne tegye közzé a közösségi oldalakon.
• Ügyeljen arra, hogy az ünnepek során, az interneten közzétett fotóin ne látszódjanak a lakásában elhelyezett értékek, jelentős értékű műszaki eszközök.

Fokozottan ügyeljen a KRESZ szabályaira a megnövekedett gépjármű- és gyalogos forgalomra tekintettel!


Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a
Váci Rendőrkapitányság!


A részletes tájékoztató a csatolmányban olvasható!

Feladó: Váci Rendőrkapitányság

az unnepek alatt is biztonsagban.pdf

Közélet [2019. december 2., hétfő]

Dr. Zsidel Szilvia Vác új jegyzője

A települési önkormányzatokra vonatkozó törvény szerinti pályáztatás lefolytatásával 2019. december 1-én Matkovich Ilona polgármester határozatlan időre dr. Zsidel Szilviát nevezte ki jegyzőnek, egyben a Polgármesteri Hivatal vezetőjének.
Mint ismeretes, a város korábbi jegyzője az október 13-i választást követő napokban önként távozott a váci hivatal éléről. A törvényi előírások szerint a váci polgármester pályázatot írt ki a feladatkör ellátására. A pályázat 2019. november 25-én eredményesen lezárult. A döntés értelmében a Jogi osztály eddigi vezetőjét, dr. Zsidel Szilviát határozatlan időre a polgármester kinevezte a hivatalvezetői feladatokat is ellátó városi jegyzővé. Az aljegyzői feladatkört továbbra is dr. Grmela Judit tölti be.

Feladó: Városháza

Közlemények [2019. december 2., hétfő]

Határozat a nemzetiségi képviselői helyről

VÁCI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 149/2019. (XI. 29.) HATÁROZATA

A Váci Helyi Választási Bizottság a váci roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán Rafa Tamás képviselő lemondására tekintettel megüresedett képviselői hely megállapítása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Váci Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 328.§-ban meghatározott jogkörében eljárva megállapítja, hogy a Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületében Rafa Tamás képviselő lemondására tekintettel megüresedett képviselői helyre Németh Sándor (…….), a Fiatal Romák Országos Szövetségének jelöltje lép.


A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Váci Helyi Választási Bizottsághoz személyesen, levélben (2600 Vác, Március 15. tér 11.), telefaxon (27/513-414), elektronikus levélben (jegyzo@varoshaza.vac.hu) benyújtandó fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől, 2019. november 29. napjától számított 3 napon belül, de legkésőbb 2019. december 02-án 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
- a kérelem Ve. 223.§ (3) bekezdés szerinti tartalmát,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás:

A Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjének megválasztott Rafa Tamás lemondott elnöki és képviselői mandátumáról. A Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. november 28-án tartott ülésén a lemondást tudomásul vette és megállapította 15/2019. (XI.28) számú határozatával Rafa Tamás képviselői jogának megszűnését.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njt) 102. § (1) bekezdés e) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik lemondással. A 108. § (1) bekezdés d) pontja alapján az elnök megbízatása megszűnik az elnöki tisztségről történő lemondással.
Lemondás esetén a képviselő-testület határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését. Határozatát a döntéshozatalt követő munkanapon megküldi
a) az érintett képviselőnek,
b) a választási bizottságnak és
c) a fővárosi és megyei kormányhivatalnak.
A képviselő a képviselő-testület ülésén jelentheti be lemondását. A lemondást és a megbízatás megszűnésének időpontját az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.
A képviselő lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával is, melyet a képviselő-testület elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén ismertetni kell.
A lemondás nem vonható vissza.
A képviselő megbízatása megszűnik:
a) a képviselő által meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában
b) a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján.

Az Njt. 68. § (1) bekezdés rögzíti, hogy ha a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. Az a jelölt, aki egyetlen szavazatot sem kapott, nem lehet képviselő.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 328. § szerint a települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményét a helyi választási bizottság állapítja meg.

A 2019. október 13-án tartott települési roma nemzetiségi választáson a következő legtöbb szavazatot elért jelölt Németh Sándor (……) a Fiatal Romák Országos Szövetségének képviselőjelöltje 9 érvényes szavazattal.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 68.§-án, 102.§-án 108.§-án, a Ve. 10.§-án, 14.§-án, 44.§-án, 49.§ (2) bekezdésén, 207/A.§-án, 328.§-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223 – 225. §-án, valamint a 330.§-on, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Vác, 2019. november 29.

Dr. Oroszi Sándor
HVB elnök

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
hvb hatarozat hat roma mandatum.pdf

<<   1 ...  6 7 8 9 10 ...  1588   >>