Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket 80. § (3) bekezdése alapján értesítem a tárgyi üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat, valamint a tevékenység hatásának kitett további érintetteket, hogy az alábbi tevékenység körrel Sinka Miléna egyéni vállalkozó részére a működési engedély kiadása ügyében döntés született.

Az üzlet engedélyezett üzletkörei:

1604. üzletköri jelzőszámmal Játékáruk üzlete
1750. üzletköri jelzőszámmal Egyébiparcikk-üzlet

A döntés Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Igazgatási Osztályán (Március 15. tér 11. 33. szoba) a fent megjelölt ügyintézőnél megtekinthető.

A döntés ellen az érdekeltek a közlés napját követő 15 napon belül a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének (Bp. V. Váci u. 62-64.) címzett, de Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályánál (Március 15. tér 11.) előterjesztett - 5 000.- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott - fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtásának lehetősége nem áll fenn.

A közlés napjának a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napot kell tekinteni.

A jegyző nevében és megbízásából:

Fehér Irén
osztályvezető sk.

Feladó: Városháza

A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket 29. § (6) bekezdése alapján értesítem a tárgyi üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat, hogy a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályánál Kalmár Stúdió Kft. kereskedő kérelme alapján 2007. november 5. napján eljárás indult.

Tevékenységi körök:
1320. üzletköri jelzőszámmal Ruházati üzlet
1330. üzletköri jelzőszámmal Lábbeli- bőráru üzlet

Az iratokba való betekintés és az üggyel kapcsolatos nyilatkozattétel lehetősége a Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály fsz. 33-as szoba (Vác, Március 15. tér 11.) ügyfélfogadási idő alatt biztosított.

Az ügyintézési határidő a kérelem megérkezése napjától számított 30 nap, melybe nem számít bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében foglaltak.
Az üggyel kapcsolatban elektronikus ügyintézés lehetősége nem áll fenn.


A jegyző nevében és megbízásából:


Fehér Irén
osztályvezető

Feladó: Városháza

A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket 29. § (6) bekezdése alapján értesítem a tárgyi üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat, hogy a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályánál Sinka Miléna egyéni vállalkozó kérelme alapján 2007. október 29. napján eljárás indult.

Tevékenységi körök:
1604. üzletköri jelzőszámmal Játékáruk üzlete
1750. üzletköri jelzőszámmal Egyéb iparcikk üzlet

Az iratokba való betekintés és az üggyel kapcsolatos nyilatkozattétel lehetősége a Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály fsz. 33-as szoba (Vác, Március 15. tér 11.) ügyfélfogadási idő alatt biztosított.

Az ügyintézési határidő a kérelem megérkezése napjától számított 30 nap, melybe nem számít bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében foglaltak.
Az üggyel kapcsolatban elektronikus ügyintézés lehetősége nem áll fenn.


A jegyző nevében és megbízásából:


Fehér Irén
osztályvezető

Feladó: Városháza

<<   1 2 3