Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [1970. január 1., csütörtök]

PEST MEGYEI 04. SZÁMÚ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK 27/2014. (III. 06.) HATÁROZATA

A Pest Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §, valamint a 252. §-ban meghatározott jogkörében eljárva Bánhegyi Ildikó Mária (2628 Szob, Malomvölgy telep 9/22.) a Magyar Keresztény Szociális Unió jelölő szervezet képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

A Pest Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §, valamint a 252. § alapján Bánhegyi Ildikó Máriát (2628 Szob, Malomvölgy telep 9/22.) a Magyar Keresztény Szociális Unió jelölő szervezet képviselő jelöltjét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba veszi.


A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett, de a Pest Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz személyesen, levélben (2600 Vác, Március 15. tér 11.), telefaxon (27/513-414), elektronikus levélben (jegyzo@varoshaza.vac.hu) benyújtandó fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől, 2014. március 06. napjától számított 3 napon belül, de legkésőbb 2014. március 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
- a kérelem hivatkozási alapját,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás:

Bánhegyi Ildikó Mária (2628 Szob, Malomvölgy telep 9/22.) a Magyar Keresztény Szociális Unió jelöltje, mint országgyűlési képviselő jelölt 2014. március 03. napján kérte az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán, országgyűlési képviselő jelöltként történő nyilvántartásba vételét, valamint leadta az igényelt 100 db ajánlóívet.

A Pest Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) megállapította, hogy a leadott ajánlóíveken szereplő ajánlásokból a Pest Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda 713 db ajánlást ellenőrzött, amelyből
512 db megfelel a törvényben támasztott követelményeknek, érvényes,
101 db nem felel meg, érvénytelen, egyéb okból nem elfogadható.

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-a úgy rendelkezik, hogy az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges.

A Pest Megyei 04. számú OEVB megállapította, hogy Bánhegyi Ildikó Mária (2628 Szob, Malomvölgy telep 9/22.) a Magyar Keresztény Szociális Unió jelöltje, mint országgyűlési képviselő jelölt nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért a jelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 10. § (3) bekezdésén, 122. §-án, 124. §-án. 126. §-án, 132. §-án, 252. §-án, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 5-6. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223 – 225. §-on, valamint a 297. §. (2) bekezdés b.) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.


Vác, 2014. március 06.


Dr. Oroszi Sándor
OEVB elnök
A határozatot kapják:
1. Jelölt
2. Jelölő szervezet
3. Irattár

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
27_2014_III_06_OEVB_hatarozat.pdf

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja az utazókat, hogy 2015. június 20-tól 2015. június 21-ig Nagymaros – Szob állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Budapest - Szob vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Részletek a csatolt fájlban

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Hird_70_Nagymaros _Szob_0620_0621.pdf

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja az utazókat, hogy 2015. június 20-tól 2015. június 21-ig Nagymaros – Szob állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Budapest - Szob vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Részletek a csatolt fájlban

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Hird_70_Nagymaros _Szob_0620_0621.pdf

<<   1 ...  593 594 595