Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Pályázatok [2003. április 1., kedd]

Váci Polgárok Egészségéért

VÁCI POLGÁROK EGÉSZSÉGÉÉRT


Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége célkitűzéseivel összhangban a Váci Polgárok Egészségéért Egyesület Vác Város Önkormányzatának támogatásával, az ÁNTSZ Vác Városi Intézetének szakmai irányításával a városban tanuló fiatalok egészségmegőrzése, egészségfejlesztése érdekében a közeljövőben az alábbi programokat szervezi:

2003. március 31-április 1. Kortársképző tanfolyam alkohol prevenció témakörben, középiskolások
számára.


2003. április 2-3. Kortársképző tanfolyam egészséges táplálkozás, fittness témakörben,középiskolások részére.
A képzések helyszíne az Egészséges Közösség Központ, Vác, dr. Csányi L. krt. 47. I. emelet. A tanfolyamra a középiskoláknak megküldött tájékoztatók alapján az iskolaigazgatóknál lehet jelentkezni.

Feladó: Egészséges Közösség Központ

Csatolt dokumentumok:
none

Pályázatok [2003. március 31., hétfő]

VAGYONHASZNOSÍTÁSI OSZTÁLY ÉRTÉKESÍTÉSRE HIRDETI

Vác Város Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztálya,
ÉRTÉKESÍTÉSRE HIRDETI


a Vác Buki sor, Hajlék u., Elnök u., Kiskúti árok által határolt


1962/17 hrsz-ú 300 m2

1962/18 hrsz-ú 298 m2

1962/19 hrsz-ú 295 m2

1962/20 hrsz-ú 298 m2

1962/21 hrsz-ú 328 m2

építési telkeket - közműhálózatra kötési lehetőséggel.


Beépítésre vonatkozó előírások:

Beépítési mód: oldalhatáron álló
Beépítési százalék: max. 40%

5 éves beépítési kötelezettség

Induló vételár: 7.000.-Ft/ m2

Licitlépcső: 100.-Ft/ m2

Bánatpénz: 150.000.-Ft/ingatlan


A pályázat benyújtása: Az ingatlan helyrajzi számának megjelölésével Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztályán


A pályázat beadási határideje: 2003. április 28. (hétfő) 18 óra


Versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal Vác Március 15. tér 11.


Versenytárgyalás időpontja: 2003. április 30. (szerda ) 9 óra

Versenytárgyaláson való részvétel feltétele: Bánatpénz befizetésének igazolása; Résztvevő személynek illetve társaságnak hitelt érdelmlő igazolása

Szerződéskötés feltétele: A vételár egyösszegű megfizetésének igazolása


További információ: Polgármesteri Hivatal fsz . 14., 15. sz. iroda Tel.: 27/513-439, 27/513-468

Feladó: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztálya

Kapcsolódó hír:

Vác Város Önkormányzata bérbeadásra hirdeti
(5 év határozott időre)
vendéglátás, kereskedelem vagy szolgáltatás céljáraa Vác, Nagymező u. 1-5. sz. alatti volt "Kis Kínai" Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiséget.


A helyiség jellemzői:


Alapterület: 103m2 - üzlettér, kiszolgáló helyiségek, szociális részek hrsz.: 4518/11-A-46


Műszaki állapot:

- jelen állapotnak megfelelően


- közművekkel ellátott


- a tevékenység folytatásához szükséges kialakítás a bérlő költségeA bérleti jog megváltásának induló licitára: 700.000,-Ft + ÁFA


Licitlépcső: 50.000,-Ft + ÁFA


Bánatpénz: 70.000,-Ft

A bérleti díj mértéke: 9.500,-Ft/m2/év + ÁFA
A bérleti díj minden év január 01-től az infláció mértékével emelkedik, először 2004. évben.


Megtekintés időpontja: 2003. február 18. 09-10 óráig.


A pályázatok benyújtásának módja: írásban, tevékenységi kör megnevezéssel a Polgármesteri Hivatal, vagy a vho@varoshaza.vac.hu e-mail címre.Pályázatok benyújtásának határideje: 2003. március 05. 16 óra; helye: Polgármesteri Hivatal


Versenytárgyalás időpontja: 2003. március 10. 09 óra.

Versenytárgyaláson az vehet részt, aki
- a bánatpénz befizetést igazoló csekket a versenytárgyaláson bemutatja
- személyét illetve az általa képviselt társaságot hitelérdemlően igazolja


További információ kérhető a Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában, vagy a (27) 513-461 sz. telefonszámon.

A hirdetés letölthető a www.vac.hu honlapról.

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Csatolt dokumentumok:
none

Pályázatok [2003. január 24., péntek]

Pályázat szociális bérlakásra

Vác Város Önkormányzat pályázatot hirdet az alábbi
Önkormányzat tulajdonában álló szociális bérlakás
5 év határozott idejű bérbeadására


a Vác, Kölcsey F. u. 19. IV/1. sz. alatti 2 szoba (52m2) alapterületű lakást.

Jellemzői: összkomfortos, távfűtéses


Lakbér: 5.525,-Ft/hó


külön szolgáltatás: takarítás - 500,-Ft/hó; felvonó - 300,-Ft/hó; kaputelefon - 50,-Ft/hó; összesen: 6.375,-Ft/hó
Távhő díjak: fűtési alapdíj: 3.787,-Ft/hó (egész évben); fűtési díj: 8.167,-Ft/hó/idény (X.15-IV.15); melegvíz hődíja: 227,-Ft/lm3 + melegvíz vízfogyasztása Th-i képviselő számlája alapján


Lakás megtekintésének időpontja: 2003. február 13. 09 - 10- ig.


Műszaki állapot: rendeltetésszerű


A pályázat benyújtásának módja: Formanyomtatványon (Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában átvehető)Pályázat benyújtásának határideje: 2003. február 28. 12 óráig.
A pályázatokat a Lakásügyi Bizottság a határidőt követő ülésen bírálja el, amelyről a lakásra bérleti jogot elnyerő pályázó értesítést kap.


További információ a Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában, vagy a (27) 513-461 sz. telefonszámon kérhető.

A hirdetés és a pályázati formanyomtatvány letölthető a www.vac.hu honlapról.

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Csatolt dokumentumok:
Lakberny.doc

Pályázatok [2003. január 9., csütörtök]

Pályázat szociális bérlakásra

Vác Város Önkormányzat pályázatot hirdet az alábbi
Önkormányzat tulajdonában álló szociális bérlakások
5 év határozott idejű bérbeadására

1.) Vác, Kölcsey F. u. 19. VI/6. sz. alatti
2 szoba (52m2) alapterületű összkomfortos lakás.

Jellemzői: összkomfortos, távfűtéses

Lakbér: 5.525,-Ft/hó
külön szolgáltatás: takarítás - 500,-Ft/hó, felvonó - 300,-Ft/hó, kaputelefon- 50,-Ft/hó - összesen: 6.375,-Ft/hó

Távhő díjak: fűtési alapdíj: 3.787,-Ft/hó ( egész évben ); fűtési díj: 8.167,-Ft/hó/idény (X.15-IV.15); melegvíz hődíja: 227,-Ft/légm3 + melegvíz vízfogyasztása Th-i képviselő számlája alapján

Lakás megtekintésének időpontja: 2003. január 30. 09 - 10 ig.2.) Vác, Rádi út 14. III/2. sz. alatti
1 szoba (36m2) alapterületű komfortos lakás.
Jellemzői: komfortos, egyedi gázfűtéses
Lakbér: 3.420,-Ft/hó

Lakás megtekintésének időpontja: 2003. január 30. 10.30 - 11.30-ig.


Műszaki állapotuk: rendeltetésszerűA pályázat benyújtásának módja: Formanyomtatványon - lakásonként (Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában átvehető)


Pályázatok benyújtásának határideje: 2003. február 14. 16 óráig.


A pályázatokat a Lakásügyi Bizottság a határidőt követő ülésen bírálja el, amelyről a lakásra bérleti jogot elnyerő pályázók értesítést kapnak.


További információ a Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában, vagy a (27) 513-461 sz. telefonszámon kérhető.


A hirdetés és a pályázati formanyomtatvány letölthető a www.vac.hu honlapról.

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Vác Város Önkormányzat
pályázatot hirdet piaci alapon az alábbi felújított bérlakások
5 év határozott idejű bérbeadására, induló licitárralVác, Március 15. tér 27.:


fsz. 1. 1 szoba / 41m2 / 30.000,-Ft/hó;


fsz. 2. 2 szoba / 60m2 / 40.000,-Ft/hó;


fsz. 3. 1 szoba / 32m2 / 25.000,-Ft/hó;


fsz. 4. 2 szoba / 50m2 / 35.000,-Ft/hó.Licitlépcső: 1.000,-Ft/hó


Kaució: 3 havi bérleti díjat köteles megfizetni a bérleti jogot elnyerő.


Lakások megtekintésének időpontja: 2003. január 10. 09-10 óráig


Pályázat benyújtásának módja: írásban, a Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztályának címezve, név és lakcím megjelölésével, vagy a vho@varoshaza.vac.hu e-mail-re .


Pályázatot benyújthat: aki a pályázat kiírásakor váci lakos.


Pályázat ledási határideje: 2003. január 27. 18-óraVersenytárgyalás időpontja: 2003. január 29. 09-óra; helye: a Polgármesteri HivatalInformáció a (P.H.) 11. sz. szobában, Tel: (27) 513-461 sz.

A hirdetés letölthető a www.vac.hu honlapról.

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Csatolt dokumentumok:
none

Vác Város Polgármesteri Hivatal
Vagyonhasznosítási Osztálya

bérbeadásra hirdeti
(5 év határozott időre)

Vendéglátás, kereskedelem vagy szolgáltatás céljára
Vác, Nagymezô u. 1-5. sz. alatti volt " Kis Kinai " Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiséget.A helyiség jellemzői:

Alapterület: 103m2 - üzlettér, kiszolgáló helyiségek, szociális részek hrsz.: 4518/11-A-46

Műszaki állapot: jelen állapotnak megfelelően, közmûvekkel ellátott, a tevékenység folytatásához szükséges kialakítás a bérlő költsége.A bérleti jog megváltásának induló licitára: 700.000,-Ft + ÁFA

Licitlépcső: 50.000,-Ft + ÁFA

Bánatpénz: 70.000,-FtA bérleti díj mértéke: 9.500,-Ft/m2/év + ÁFA
A bérleti díj minden év január 1-től az infláció mértékével emelkedik, először 2004. évben.Megtekintés időpontja: 2002. december 20-án 9 óra.A pályázatok benyújtásának módja: írásban, tevékenységi kör megnevezéssel a Polgármesteri Hivatal, vagy a vho@varoshaza.vac.hu e-mail címre.Pályázatok benyújtásának határideje: 2003. január 06. 18 óra.
helye: Polgármesteri HivatalVersenytárgyalás időpontja: 2003. január 08. 09 óra.


Versenytárgyaláson az vehet részt, aki a bánatpénz befizetést igazoló csekket a versenytárgyaláson bemutatja, személyét illetve az általa képviselt társaságot hitelérdemlően igazolja.További információ kérhető a Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában, vagy a (27) 513-461 sz. telefonszámon.A hirdetés letölthető a www.vac.hu honlapról.

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület Lakásügyi Bizottsága
pályázatot hirdet
az alábbi Önkormányzat tulajdonában álló szociális bérlakás 5 év határozott idejű bérbeadására
Vác, Dózsa György út 25. fsz. 1. sz. alatti 1 szoba (30m2) alapterületű komfortos lakás.


Műszaki állapota: Teljesen felújított állapotban kerül átadásra.

Jellemzői: Komfortos, fűtése szilárd tüzelésű.

Lakbér: 3.135,-Ft/hóLakás megtekintésének időpontja: 2002. november 29-én 10 órától 11 óráig.A pályázat benyújtásának módja: Formanyomtatványon ( a Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában átvehető)Pályázatok benyújtásának határideje: 2002. december 12.-én 15 óráig.


A pályázatokat a Lakásügyi Bizottság a határidőt követő ülésen bírálja el, amelyről a lakásra bérleti jogot elnyerő pályázó értesítést kap.További információ a Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában, vagy a (27) 513-461 sz. telefonszámon kérhető.


A hirdetés és a pályázati formanyomtatvány letölthető a www.vac.hu honlapról.


Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Csatolt dokumentumok:
Lakberny.doc

VÁC VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VAGYONHASZNOSÍTÁSI OSZTÁLYA ELADÁSRA HÍRDETI A VÁC, ZRÍNYI U. 9. SZ. ALATTI TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁT KÉPEZŐ NEM LAKÁS CÉLÚ HELYISÉGEITJellemzői: Utcafronti irodacsoport (4 iroda, 3 előtér,szoc. rész,teakonyha ).

Jelen állapotban kerül értékesítésre.


Alapterület:összesen 99m2

2707/B-3 29 m2 132/10000;

2707/B-4 29 m2 132/10000;


2707/B-5 41 m2 186/10000


A helyiségek egyben kerülnek értékesítésre.


Induló vételár bruttó: 16.573.500,-Ft; épület:15.487.500,-Ft; föld(ÁFA mentes): 1.086.000,-Ft
Licitlépcső: 10.000,-Ft
Bánatpénz:1.000.000,-Ft


Vételár megfizetése: egyösszegben, a versenytárgyalást követő 15 napon belül.


Megtekintés időpontja: 2002. szeptember 16. 9 óra


Vételi szándék benyújtásának módja: írásban, a Polgármesteri Hivatal címére, vagy a vho@varoshaza.vac.hu e-mail címre.

Vételi szándék benyújtásának határideje: 2002. szeptember 30. 18 óráig.


Versenytárgyalás ideje: 2002. október 02. 9 óra,
helye: Vác Város Polgármesteri HivatalVersenytárgyaláson az vehet részt, aki:
- a bánatpénz befizetését igazoló csekket a versenytárgyaláson bemutatja
- személyét, illetve az általuk képviselt társaságot hitelérdemlően igazolja.További információ a Hivatal 11. sz. szobájában vagy a (27) 513-461 sz. telefonszámon kérhető.


A hirdetés letölthető a www.vac.hu honlapról.

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Csatolt dokumentumok:
none

VÁC VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VAGYONHASZNOSÍTÁSI OSZTÁLYA ELADÁSRA HÍRDETI A VÁC, ZRÍNYI U. 9. SZ. ALATTI TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁT KÉPEZŐ NEM LAKÁS CÉLÚ HELYISÉGEITJellemzői: Utcafronti irodacsoport (4 iroda, 3 előtér,szoc. rész,teakonyha ).

Jelen állapotban kerül értékesítésre.


Alapterület:összesen 99m2

2707/B-3 29 m2 132/10000;

2707/B-4 29 m2 132/10000;


2707/B-5 41 m2 186/10000


A helyiségek egyben kerülnek értékesítésre.


Induló vételár bruttó: 16.573.500,-Ft; épület:15.487.500,-Ft; föld(ÁFA mentes): 1.086.000,-Ft
Licitlépcső: 10.000,-Ft
Bánatpénz:1.000.000,-Ft


Vételár megfizetése: egyösszegben, a versenytárgyalást követő 15 napon belül.


Megtekintés időpontja: 2002. szeptember 16. 9 óra


Vételi szándék benyújtásának módja: írásban, a Polgármesteri Hivatal címére, vagy a vho@varoshaza.vac.hu e-mail címre.

Vételi szándék benyújtásának határideje: 2002. szeptember 30. 18 óráig.


Versenytárgyalás ideje: 2002. október 02. 9 óra,
helye: Vác Város Polgármesteri HivatalVersenytárgyaláson az vehet részt, aki:
- a bánatpénz befizetését igazoló csekket a versenytárgyaláson bemutatja
- személyét, illetve az általuk képviselt társaságot hitelérdemlően igazolja.További információ a Hivatal 11. sz. szobájában vagy a (27) 513-461 sz. telefonszámon kérhető.


A hirdetés letölthető a www.vac.hu honlapról.

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Csatolt dokumentumok:
none

<<   1 ...  151 152 153 154 155   >>