Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Vác Város Önkormányzata pályázatot hirdet:

Vácott, a Vám utcában a 4004/26 hrsz-ú ingatlanon lévő FORFA épületegyüttes bontás és elszállítás útján történő értékesítésére.


Az épület jellemzői:

- eddig általános iskolai, oktatási célokat szolgált
- alapterület: 1060 m2 (beépített bruttó)
- anyaga: faszerkezetű, oldalfalak betonyp lapokkal (cementkötésű faforgácslapokkal) lemezelt, hullámpalával fedett földszintes épületegyüttes
- építés ideje: 1980. év


Az értékesítés a megtekintett állapotnak megfelelően történik.
A megtekintés időpontja a helyszínen: 2002. szeptember 5. de. 9 00 óra.
Vevő a felépítményen annak elbontásával és elszállításával szerez tulajdonjogot.


A pályázat nyertese: a nyílt versenytárgyaláson a legmagasabb vételárra ajánlatot tevő.
A nyertes a versenytárgyalást követő 3 munkanapon belül köteles az épület bontására és elszállítására a szerződés megkötni.


A szerződés kötés feltétele:
- a vételár egyösszegben történő megfizetése
- valamint az épület bontásának és annak elszállításának teljesítésére kikötött biztosíték letétbe helyezése.


A versenytárgyalás időpontja: 2002. szeptember 10. de. 9.00 óra
helye: Vác Város Polgármesteri Hivatal 101-es szoba. (Vác, Március 15. tér 11.)

Értékesítési ár alsó (licit induló) szintje: 5,36 MFt + ÁFA
Licitlépcső: 50 eFtA versenytárgyalásra jelentkezés a Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztály vezetőjénél írásban (Tel: 27/513-439)

Jelentkezési határidő: A versenytárgyalást megelőző munkanap 18 00 óráig.


A jelentkezés feltétele:
- a jelentkező személy, vagy társaság hitelt érdemlő igazolása
- 200 eFt bánatpénz Polgármesteri Hivatal számlájára történő befizetése
- Vác Város Önkormányzat Jegyzőjének igazolása, hogy a jelentkezőnek az Önkormányzattal szemben nem áll fenn lejárt tartozásaA pályázónak vállalni kell:
- hogy a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül benyújtja az építéshatóságnál a bontási engedély kérelmet (a jelenlegi állapotról felmérési tervet biztosítunk)
- a bontási engedély jogerőre emelkedését követően, attól számított 60 napon belül a felépítményt elbontja és anyagát a helyszínről elszállítja
- az épületet sík alapjának, terepszintig teljeskörűen elbontja és anyagát elszállítja
- az előírt műszaki feltételek teljesítésének biztosítékául 200 eFt óvadékot Vác Város Polgármesteri Hivatal számlájára megfizet, mely összeg visszafizetésére a műszaki ellenőrnek a teljesítést igazolása után kerül sor.


A versenytárgyaláson a fenti kiírásban szereplő felépítményi érték és a pályázóval szemben előírt kötelezettség figyelembevétel alapján kell az ajánlatot megtenni.


A pályázatot elnyerő amennyiben az előírt határidőn belül nem köti meg a szerződést, úgy a bánatpénz összegét elveszíti, és ebben az esetben a szerződés megkötésére a második legmagasabb ajánlattevővel kerül sor.
Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Csatolt dokumentumok:
none

Vác Város Önkormányzata pályázatot hirdet:

Vácott, a Vám utcában a 4004/26 hrsz-ú ingatlanon lévő FORFA épületegyüttes bontás és elszállítás útján történő értékesítésére.


Az épület jellemzői:

- eddig általános iskolai, oktatási célokat szolgált
- alapterület: 1060 m2 (beépített bruttó)
- anyaga: faszerkezetű, oldalfalak betonyp lapokkal (cementkötésű faforgácslapokkal) lemezelt, hullámpalával fedett földszintes épületegyüttes
- építés ideje: 1980. év


Az értékesítés a megtekintett állapotnak megfelelően történik.
A megtekintés időpontja a helyszínen: 2002. szeptember 5. de. 9 00 óra.
Vevő a felépítményen annak elbontásával és elszállításával szerez tulajdonjogot.


A pályázat nyertese: a nyílt versenytárgyaláson a legmagasabb vételárra ajánlatot tevő.
A nyertes a versenytárgyalást követő 3 munkanapon belül köteles az épület bontására és elszállítására a szerződés megkötni.


A szerződés kötés feltétele:
- a vételár egyösszegben történő megfizetése
- valamint az épület bontásának és annak elszállításának teljesítésére kikötött biztosíték letétbe helyezése.


A versenytárgyalás időpontja: 2002. szeptember 10. de. 9.00 óra
helye: Vác Város Polgármesteri Hivatal 101-es szoba. (Vác, Március 15. tér 11.)

Értékesítési ár alsó (licit induló) szintje: 5,36 MFt + ÁFA
Licitlépcső: 50 eFtA versenytárgyalásra jelentkezés a Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztály vezetőjénél írásban (Tel: 27/513-439)

Jelentkezési határidő: A versenytárgyalást megelőző munkanap 18 00 óráig.


A jelentkezés feltétele:
- a jelentkező személy, vagy társaság hitelt érdemlő igazolása
- 200 eFt bánatpénz Polgármesteri Hivatal számlájára történő befizetése
- Vác Város Önkormányzat Jegyzőjének igazolása, hogy a jelentkezőnek az Önkormányzattal szemben nem áll fenn lejárt tartozásaA pályázónak vállalni kell:
- hogy a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül benyújtja az építéshatóságnál a bontási engedély kérelmet (a jelenlegi állapotról felmérési tervet biztosítunk)
- a bontási engedély jogerőre emelkedését követően, attól számított 60 napon belül a felépítményt elbontja és anyagát a helyszínről elszállítja
- az épületet sík alapjának, terepszintig teljeskörűen elbontja és anyagát elszállítja
- az előírt műszaki feltételek teljesítésének biztosítékául 200 eFt óvadékot Vác Város Polgármesteri Hivatal számlájára megfizet, mely összeg visszafizetésére a műszaki ellenőrnek a teljesítést igazolása után kerül sor.


A versenytárgyaláson a fenti kiírásban szereplő felépítményi érték és a pályázóval szemben előírt kötelezettség figyelembevétel alapján kell az ajánlatot megtenni.


A pályázatot elnyerő amennyiben az előírt határidőn belül nem köti meg a szerződést, úgy a bánatpénz összegét elveszíti, és ebben az esetben a szerződés megkötésére a második legmagasabb ajánlattevővel kerül sor.
Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület Lakásügyi Bizottsága pályázatot hirdet az alábbi Önkormányzat tulajdonában álló szociális bérlakás 5 év határozott idejű bérbeadásáraVác, Rádi u 10. fsz. 2. sz. alatti 1 szoba (36m2) alapterületű komfortos lakás.Műszaki állapota: rendeltetésszerű állapotban kerül átadásra.

Jellemzői: egyedi gázfűtés


Lakbér:3.960,-Ft/hó
Lakás megtekintésének időpontja: 2002. július 04-én 9-10 óráig.

A pályázat benyújtásának módja: Formanyomtatványon ( a Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában átvehető)
Pályázatok benyújtásának határideje: 2002. július 17. 16 óráig.
A pályázatokat a Lakásügyi Bizottság a határidőt követő ülésen bírálja el, amelyről a lakásra bérleti jogot elnyerő pályázó értesítést kap.
További információ a Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában, vagy a (27) 513-461 sz. telefonszámon kérhető.A hirdetés és a pályázati formanyomtatvány letölthető a www.vac.hu honlapról.

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Pályázatok [2002. június 18., kedd]

Üzlethelyiség bérleti felhívás

VÁC VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VAGYONHASZNOSÍTÁSI OSZTÁLYA BÉRBEADÁSRA HIRDETI (5 ÉV HATÁROZOTT IDŐRE)KERESKEDELEM ÉS SZOLGÁLTATÁS CÉLJÁRA


Vác, Földvári tér 16. sz. alatti volt "Zöldségesbolt" Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiséget.


A helyiség jellemzői:


Alapterület:87m2


Műszaki állapot:- jelen állapotban kerül átadásra

- a helyiség karbantartást és felújítást igény

- a munkák elvégzése bérlő kötelezettségeA bérleti jog megváltásának induló licitára: 416.000,-Ft + ÁFA

Licitlépcső:10.000,-Ft + ÁFA

Bánatpénz:50.000,-FtA bérleti díj mértéke: 9.420,-Ft/m2/év + ÁFA

A bérleti díj minden év január 01-től az infláció mértékével emelkedik.Megtekintés időpontja: 2002. június 20-án 9 óra.A pályázatok benyújtásának módja: írásban, tevékenységi kör megnevezéssel a Polgármesteri Hivatal, vagy a vho@varoshaza.vac.hu e-mail címre.


Pályázatok benyújtásának időpontja: 2002. június 27. 15 óráig; helye: Polgármesteri HivatalVersenytárgyalás időpontja: 2002. július 02-án 9 óra.


Versenytárgyaláson az vehet részt, aki
- a bánatpénz befizetést igazoló csekket a versenytárgyaláson bemutatja
- illetve az általa képviselt társaságot hitelérdemlően igazoljaTovábbi információ kérhető a Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában, vagy a (27) 513-461 sz. telefonszámon.A hirdetés letölthető a www.vac.hu honlapról.

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület Lakásügyi Bizottsága pályázatot hirdet az alábbi Önkormányzat tulajdonában álló szociális bérlakás 5 év határozott idejű bérbeadására


Vác, Zrínyi u. 4. fsz. 1. sz. alatti 1 +1/2 szoba (42m2) alapterületű komfortos lakás.
Műszaki állapota: rendeltetésszerű állapotban kerül átadásra.

Jellemzői: egyedi gázfűtés

Lakbér:5.082,-Ft/hó

Lakás megtekintésének időpontja: 2002. március 04-én 9-10 óráig.A pályázat benyújtásának módja: Formanyomtatványon, amely a Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában átvehető, illetve mellékelten letölthető.Pályázatok benyújtásának határideje: 2002. március 25. 18 óráig.A pályázatokat a Lakásügyi Bizottság a határidőt követő ülésen bírálja el, amelyről a lakásra bérleti jogot elnyerő pályázó értesítést kap.További információ a Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában, vagy a (27) 513-461 sz. telefonszámon kérhető.Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Csatolt dokumentumok:
Nyomtatv.doc

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési-, Oktatási-, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet a
2002. évi művelődési, oktatási és ifjúsági céltámogatásokra.

Pályázhatnak: a város oktatási – közművelődési intézményei, kulturális együttesei, művészeti csoportjai, civil szervezetek, egyéni alkotók.

Céltámogatás elsősorban rendezvényre és nem működésre igényelhető. Működéshez a bizottság csak kivételes esetben, egyedi elbírálás alapján nyújt támogatást.A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, címét, a számlaszámot, ahová a támogatás összege utalható

- a tevékenység leírását, amelyhez a támogatást kéri

- a megvalósítás költségbecslését, megjelölve a saját forrást, más szerv támogatását, az igényelt összeget.Pályázati űrlapok a Polgármesteri Hivatal Közművelődési és Oktatási Osztályán igényelhetők, valamint a www.vac.hu honlapról tölthetőek le.

A pályázat a bizottság nevére és címére - Művelődési-, Oktatási-, Ifjúsági és Sport Bizottság (2600 Vác, Március 15 tér 11.)2002.február 8-ig nyújtható be.
Számlaszámot, címet nem tartalmazó pályázat elbírálásával a bizottság nem foglalkozik !
Nem részesülnek támogatásban azok, akik az önkormányzattól közvetlen anyagi segítséget kapnak.


2002-ben a bizottság nem támogatja azon pályázók kérelmét, akik az előző évben kapott összeggel nem számoltak el!A pályázatok elbírálására a városi költségvetés elfogadása után kerül sor, melyről a Közművelődési és Oktatási Osztály írásos értesítést küld.

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet

Email: muv2@varoshaza.vac.hu

Csatolt dokumentumok:
muvurlap.doc

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési-, Oktatási-, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet a
2002. évi sport jellegű céltámogatásokra

Pályázhatnak: a város oktatási intézményei, sport egyesületei, csoportjai, civil szervezetek.

Céltámogatás elsősorban rendezvényre és nem működésre igényelhető. Működéshez a bizottság csak kivételes esetben, egyedi elbírálás alapján nyújt támogatást.A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, címét, a számlaszámot, ahová a támogatás összege utalható

- a tevékenység leírását, amelyhez a támogatást kéri

- a megvalósítás költségbecslését, megjelölve a saját forrást, más szerv támogatását, az igényelt összeget.Pályázati űrlapok a Polgármesteri Hivatal Közművelődési és Oktatási Osztályán igényelhetők, valamint a www.vac.hu honlapról tölthetőek le.

A pályázat a bizottság nevére és címére - Művelődési-, Oktatási-, Ifjúsági és Sport Bizottság (2600 Vác, Március 15 tér 11.)2002.február 8-ig nyújtható be.
Számlaszámot, címet nem tartalmazó pályázat elbírálásával a bizottság nem foglalkozik !
Nem részesülnek támogatásban azok, akik az önkormányzattól közvetlen anyagi segítséget kapnak.


2002-ben a bizottság nem támogatja azon pályázók kérelmét, akik az előző évben kapott összeggel nem számoltak el!A pályázatok elbírálására a városi költségvetés elfogadása után kerül sor, melyről a Közművelődési és Oktatási Osztály írásos értesítést küld.

Feladó: Városháza

Email: muv2@varoshaza.vac.hu

Csatolt dokumentumok:
Sporturl.doc

Pályázatok [2002. január 14., hétfő]

Szociális bérlakás pályázat

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testület Lakásügyi Bizottsága pályázatot hirdet az alábbi Önkormányzat tulajdonában álló szociális bérlakás 5 év határozott idejű bérbeadásáraVác, Vám u. 14. I./3. sz. alatti 2 szoba (52m2) alapterületű összkomfortos lakás.Műszaki állapota: rendeltetésszerű állapotban kerül átadásra.

Lakbér és külön szolgáltatás költsége: 7.500,-Ft/hó

Egyéb költségek: melegvízdíj, csatornadíj: 535,71Ft/m3 + ÁFA,
fűtési díj: 7.964,-Ft/hó + ÁFA,
alapdíj fűtés, melegvízre: 3.173,-Ft/hó + ÁFA.

Lakás megtekintésének időpontja: 2002. január 28-án 9 - 10 óráig.

A pályázat benyújtásának módja: Formanyomtatványon ( a Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában átvehető)

Pályázatok benyújtásának határideje: 2002. február 15. 12 óráig.


A pályázatokat a Lakásügyi Bizottság a határidőt követő ülésen bírálja el, amelyről a lakásra bérleti jogot elnyerő pályázó értesítést kap.

További információ a Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában, vagy a (27) 513-461 sz. telefonszámon kérhető.

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.huF E L H Í V Á S

Felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy az egyszeres könyvvezetésre kötelezettek kivételével a vállalkozók kommunális adója és helyi iparűzési adó előlegét a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig ki kell egészíteni.


Az 1990. évi XCI. tv. 74 § (5) bekezdése szerint, ha az adózó fenti kötelezettségének nem tesz eleget, a befizetett adóelőleg és az adó 90 %-ának különbözete után 20 % mulasztási bírságot fizet.dr. Kovács Tibor sk.
Vác Város Önkormányzat jegyzője

Feladó: Városháza

Email: info@varoshaza.vac.hu

Kapcsolódó hír:

Vác Város Önkormányzat Millenniumi Munkacsoportja
FOTÓPÁLYÁZATOT HIRDET „MILLENNIUM VÁC 2000” CÍMMEL

A magyar államalapítás és kereszténységünk felvételének ezredik évfordulója, valamint az évezred-forduló zárásaként Vác Város Millenniumi Tanácsnoka és Millenniumi Munkacsoportja fotópályázatot hirdet „Millennium Vác 2000” címmel a millenniumi időszakban Vác városában történt, illetve ahhoz kötődő események, történések bemutatására és dokumentálására.
A pályázat célja, hogy a Vácott, 2000-2001-ben lezajlott eseményeket és az ez időszakban elkészült tárgyi, építészeti és kulturális emlékeket méltó módon bemutassuk, és hűen megőrizzük az utókor számára.

A pályázatók köre:
A pályázat nyílt és jeligés.
Pályázni felnőtt- és ifjúsági kategóriában (ez utóbbi 18 éves életkor alatt) lehet.
A beküldött pályaművek mellett csatolni kell egy lezárt és jeligével ellátott borítékot, amely tartalmazza a pályázó nevét, címét és születési idejét.

A pályázathoz szükséges tudnivalók:
- Pályázni csak 15 x 21 cm-es, színes- és/vagy fekete-fehér papírkép(ek)kel (sorozat, egyedi fotó, fotografika) lehet, digitálisan rögzített és utólag papírra reprodukált képeket nem fogadunk el.
- A fotó műfaja szabad – lehet riportfotó, művészfotó, stb. – de az kapcsolódjon a millenniumi évkör váci eseményeihez, az időszak történéseihez.
- A beküldött képek mellett fel kell tüntetni a készítés helyét, idejét és témáját.
- A beérkezett és a zsűri által e célra kiválogatott pályaműveket vándorkiállításon mutatjuk be, amelynek megnyitására 2002. januárjában kerül sor.
- A zsűrizett pályamunkákból kiadvány készül, ezért a pályázónak a pályázaton való részvétellel együtt vállalnia kell, hogy a beadott fotók egyszeri felhasználását illetően szerzői jogáról lemond. A vándorkiállítás és a kiadvány elkészülte után a pályaművek a váci Tragor Ignác Múzeumban kerülnek elhelyezésre a szerzői jogok megtartása mellett.

A pályázat benyújtásának határideje: 2001. december 15.

A pályaműveket az alábbi címre kérjük beküldeni:
Vác Város Millenniumi Munkacsoportja - Imre Zsolt millenniumi tanácsnok
2600 Vác, Március 15. tér 11. - „Fotópályázat”
A borítékra jeligét írjanak, a feladóval érkezett pályaműveket nem fogadjuk el.

A pályázatra beérkezett műveket a Millenniumi Munkacsoport bírálja el.
A zsűri a következő díjakat adhatja ki:
Felnőtt kategóriában:
I. díj: 30.000.-Ft
II. díj: 20.000.-Ft
III. díj: 10.000.-Ft
Ifjúsági kategóriában: 5-5-5.000 Ft
A pályázaton további különdíjak is odaítélésre kerülhetnek.

A zsűri a díjak visszatartásának és megosztásának jogát fenntartja.
A díjátadásra ünnepélyes keretek között, a pályázatra érkezett és zsűrizett fotókból készülő vándorkiállítás megnyitásával egyidejűleg kerül sor 2002. januárjában.

A zsűri a benyújtott pályaműveket 2001. december 20. és 2002. január 10. között bírálja el. A pályázat nyerteseit írásban értesítjük.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Polgármesteri Kabinet munkatársaitól kérhető a 27/513-455, az 513-471 és az 513-451-es telefonokon, a 27/513-414-es telefaxon, valamint az info@varoshaza.vac.hu drótposta címen.

Feladó: Városháza - Polgármesteri Kabinet

Email: info@varoshaza.vac.hu

<<   1 ...  152 153 154 155   >>