Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. március 13., péntek]

Sportlétesítmények bezárása, korlátozott ügyfélfogadás

A koronavírus miatt kihirdetett országos veszélyhelyzetben Vác Város polgármestere saját hatáskörben a következő utasításokat adta ki.
Holnaptól – 2020. március 14-től – visszavonásig a váci sportintézmények (uszoda, sportcsarnok és stadion) zárva tartanak.

A Váci Városfejlesztő Kft. ügyfélfogadási rendje 2020. március 16-tól visszavonásig – beleértve a Parkolási részleget is – a következőkre módosul:
hétfőn 14-18 óráig
szerdán 8-12 és 14-16 óráig.
A pénteki ügyfélszolgálat szünetel.

Az ügyfélszolgálati időben az erre szolgáló irodákban és annak előterében csak egy ügyfél tartózkodhat, a többiek az udvaron várakozhatnak.

A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati rendje:
hétfő: 14-18 óráig
szerda: 8-12 és 13-16 óráig.
Az ügyfélfogadás ideje alatt a hivatalos helyiségben ügyintézőnként egy ügyfél tartózkodhat.

A Váci Távhő Kft. ügyfélfogadása: hétfőn 7-19 óráig, szerdán 8-12 óráig, pénteken itt sincs ügyfélfogadás.

Matkovich Ilona ezúton is kéri a váci polgárokat az utasítások betartására és a további fegyelmezett, felelősségteljes magatartásra.


A polgármesteri utasítás mellékletünkben megtekinthető.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
utasitaspolg.pdf

Közélet [2020. március 13., péntek]

Tartalmas szakbizottsági tanácskozások

Az elfogadott munkarend szerint március 18-án, szerdán reggel 8 órától tartja következő ülését Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A tanácskozás előkészítéseként, illetve a saját hatáskörben meghozandó döntések végett e hét első három napján ült össze a három szakbizottság tagsága.

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hétfői ülése 20 napirendi témában, az ingatlanügyek között pedig tízet is meghaladó számú esetben tett javaslatot a plenáris ülésnek, illetve hozott döntést. A bizottsági tagok a város környezeti állapotáról benyújtott anyag esetében részletesebb előterjesztést kértek. Egyetértettek viszont öt városi rendelet módosítására vonatkozó elképzeléssel és a testületnek elfogadásra javasolták azokat. Két kérelem elfogadása mellett nem járultak hozzá, hogy útrészeket adjanak el magántelkek bővítéséhez. Felosztották a legutóbbi értékvédelmi pályázat támogatási keretét és héttagú Közlekedési Munkacsoportot hoztak létre. A folytatásban előbb nyílt ülésen – majd a törvényi előírások szerint egyes esetekben már zárt ajtók mögött – ingatlanügyekben hozott döntésekkel fejezték be a bizottság márciusi ülését.

Kedden a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tartotta meg tanácskozását. Elsőként a jegyző által a tavalyi adóigazgatási feladatok ellátásáról benyújtott beszámoló került terítékre, majd javasolták a képviselő-testületnek, hogy az adóerősség miatt a város által a központi költségvetésből meg nem kapott 600 millió forintos összeg egy részére adjon be kérelmet az önkormányzatok részére biztosított pályázatra. A holdingos cégek januári munkájáról szóló előterjesztés megvitatása és elfogadása után egyetértettek a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről szóló anyag tartalmával és elfogadásra javasolták a 14 támogatott egyesület és szervezet által az összegek felhasználásáról benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolókat is.

A sort szerdán az Emberi Kapcsolatok Bizottságának munkarend szerinti ülése zárta. Elsőként meghallgatták a levéltári igazgatói feladatkörre kiírt pályázat két jelentkezőjét és mindkettőjük esetében javasolták a testületi meghallgatást is. Megfogalmazásra került a színház ügyvezető igazgatói pályázatának szövegezése, melyet a plenáris ülésen fogadhatnak el és ezt követően kerül kiírásra a nyílt pályázat. Három önkormányzati kulturális intézmény (könyvtár, levéltár, múzeum) 2019-es szakmai beszámolója és idei munkaterve is bizottsági egyetértést nyert. Két rendeletmódosítási tervezet áttekintése után előbb nyílt ülésen két bérlakás hasznosításáról döntöttek, majd Fehér Zsolt ismertette a polgármester tájékoztatóját a koronavírus miatt tett költségvetési átcsoportosításról, illetve dr. Bánhidi Péter szólt a járvány okairól, jellemzőiről és megelőzési lehetőségeiről. Ezt követően – személyiségi jogok miatt zárt ajtók mögött – közszolgáltatási díjkedvezményekről és lakásügyekről is határoztak. Utóbbiaknál néhány esetben csak három hónappal hosszabbították meg olyan lakásbérlőnek a szerződését, aki nem volt hajlandó a város ellenőreit beengedni az önkormányzati bérlakásba. Ha ezt az elkövetkező időszakban sem teszik meg, a bérleti szerződéseik megszűnhetnek. Emlékeztetőül: 75 milliós az a hátralék, amelyet az önkormányzati lakások bérlői lakbérként, vagy közüzemi díjként nem fizettek be. Vannak olyanok, akik évek óta nem fizetnek és sok jogcím nélküli lakó is elfoglal olyan önkormányzati lakást, melyre szükség lenne, hogy a valóban rászoruló családok lakhatási problémáin segíteni tudjon a város.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. március 12., csütörtök]

Polgármesteri tájékoztató a váci vírushelyzetről

A helyi média lehetőségeivel élve tájékoztatta a váci polgárokat városunk koronavírussal kapcsolatos helyzetéről és az önkormányzat által tett megelőző intézkedésekről, a veszélyhelyzet kihirdetésével járó következményekről városunk polgármestere.

Matkovich Ilona elöljáróban leszögezte: Vác mindenben követni fogja a kormányhatározat által előírtakat, továbbá az Operatív Törzs által ajánlottakat. Megtudhattuk, hogy diagnosztizált váci fertőzöttről nincs tudomása a városvezetésnek. Annak megerősítése után, hogy elmaradnak a nyilvános rendezvények a Nemzeti ünnepen, a polgármester felsorolta azokat a lépéseket, melyeket saját hatáskörben megtett az elmúlt napokban.

Közölte: a mintegy 5 millió forintos keretből beszerzendő eszközök és védőfelszerelések remélhetően már a közeli napokban eljutnak az önkormányzati intézményekbe, de ha szükséges, további forrásokat csoportosítanak át a költségvetésből. Elhangzott az is, hogy a városvezető levélben tájékoztatta képviselőtársait, illetve kérte javaslataikat a minél hatékonyabb védekezés érdekében.

A polgármester végül felhívást tett közzé, melyben kéri a váciakat a fegyelmezett, körültekintő és embertársakra figyelő magatartásra. A sajtótájékoztató végén Matkovich újságírói kérdésekre válaszolt.

A polgármesteri tájékoztató teljes szövege mellékletünkben olvasható. A televíziós felvétel pedig a http://estv.hu/download.php?view.2881 linken érhető el.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
tisztelt.pdf

Közélet [2020. március 12., csütörtök]

Már a nyelveket beszélő polgármester is ellenség

A Városháza adatokkal cáfolja annak a ma megjelent írásnak a sejtetését, miszerint a mai városvezetés többe kerül a váciaknak, mint a korábbi Fördős-Mokánszky-Pető-féle városirányítás.

A valóság az, hogy a költségkímélőbb módon regnáló városvezetés felére csökkentette a bizottságok és az ezekben tagsággal rendelkezők számát. Ennek is köszönhető, hogy havonta közel félmillióval, éves szinten több, mint 5 millióval kevesebbe kerül a váci polgárok számára a városirányítás, vagyis az összes bizottsági tag és képviselő, értve ezen a polgármestert és az alpolgármestereket is. Ráadásul mindegyik alpolgármester kevesebb illetményt vesz fel az új városházi felállásban, mint a korábbi években bármelyik, ilyen feladatot ellátó személy.

Az önmagát sem felvállaló irománykészítő arról is hallgat, hogy például a jelenlegi polgármester azért kap magasabb javadalmat, mert – ellentétben elődjével – nyelvvizsgákkal rendelkezik, így a törvény kötelezően magasabb javadalmat ír elő számára.

Vagyis, a mai városvezetés tartja az ígéretét, a választott tisztségviselők a korábbiaknál sokkal kevesebbe kerülnek a váciaknak.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. március 12., csütörtök]

Te Szedd 2020 - kampány koordináció

Az idei közösségi szemétszedés a tervek szerint április 23-26. között kerül megrendezésre. Szándékunk szerint a váci önkénteseket összefognánk és egyeztetnénk a helyszíneket a minél hatékonyabb eredmény érdekében.

Kérjük a csoportvezetőket, hogy - még a központi regisztráció előtt - jelentkezzenek Füredi Sándornál: 30-5654820 vagy furedi70@gmail.com

Az országos programba való regisztráció március második felében lesz lehetséges, addig a helyi szervezés lezárása szükséges.

Jess Kinga
civil kapcsolatok tanácsnoka

Feladó: Városháza

Közélet [2020. március 12., csütörtök]

F E L H Í V Á S kitüntetési javaslattételre

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városban tartósan végzett kiemelkedő egészségügyi munka elismeréseként minden évben „Vác Város Egészségügyéért” kitüntetést adományoz.

Az elismerés adományozható a város közigazgatási területén működő egészségügyi intézmények, vállalkozások és civil szervezetek dolgozóinak, önkénteseinek. A kitüntetést évente egy személy kaphatja meg, adományozására javaslatot tehetnek részletes indoklással az egészségügyi intézmények, vállalkozások, civil szervezetek vezetői, közösségei és Vác város polgárai.

A javaslatokat 2020. április 30-ig lehet benyújtani Fehér Zsolt az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnökének címezve: személyesen az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetőjénél - Mohácsiné Dim Rita - adható le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 40-es irodába, vagy e-mail-es formátumban a szoc-segely2@varoshaza.vac.hu címre küldhető be.

A kitüntető címet Semmelweis napi ünnepségen a polgármester adja át.

Vác, 2020. március 11.

Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Közélet [2020. március 11., szerda]

Itt a márciusi Váci Hírnök

A tartalmi és szerkezeti változáson túl – a váci polgárokhoz történő hatékonyabb terjesztés érdekében – a mostani lapszámtól új formában igyekszik eljuttatni az olvasókhoz a felelős kiadó a váci önkormányzat hivatalos havilapját, a Váci Hírnököt.

A márciusra datált lapban természetesen most is megtalálhatók azok az információk – fogadóórák, elérhetőségek, patika és orvosi ügyeletek, anyakönyvi hírek, testületi döntések – melyek a polgárok tájékoztatását szolgálják. Ugyanakkor a szerkesztők igyekeztek olvasmányosabbá tenni az újságot.

Ennek jegyében egy sor esemény beszámolóján túl bőséges kulturális előzetes is megtalálható az oldalakon. Olvashatnak a Tavaszi Fesztivált beharangozó tájékoztatóról, az ismét látogatható Váci Mosolyalbum nyitvatartásáról, a takarítási és városszépítést célzó akciókról. A futó nyílt pályázatok kiírása is megtalálható a lapban, mint ahogyan néhány közlekedési rend módosítást eredményező döntésről is írnak.

Az ismert váciakat bemutató portrésorozat újabb tükrében Szabó Miklós, a helyi sárkányhajózás atyja mesél a váci virtus mibenlétéről. Több cikk is foglalkozik az elfogadott városi költségvetéssel, melyet részleteiben is indokol a gazdasági ügyekért felelős alpolgármester, Kiss Zsolt.

A Váci Hírnök márciusi számában rövid összegzés található az ősszel munkába lépett új városvezetés első száz napjának eredményeiről és hosszabb anyag világítja meg annak a prioritásváltásnak a hátterét, mely következményeként az önkormányzati bérlakások elosztása a jövőben immár a valódi rászorultság alapján történik majd.

A hivatalos önkormányzati havilapot a terjesztőknek minden ingatlanhoz el kell juttatni, de elektronikus (.pdf formátumú) változata megtalálható a vac.hu címen elérhető weboldal „Váci Hírnök” moduljában.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. március 10., kedd]

Az idei váci lomtalanításról

A szolgáltató Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft. idén is a tavaly megkezdett formában végzi városunkban a lomtalanítást. Vác ingatlantulajdonosai és társasházai a www.zoldhid.hu weboldalon található LOMTALANÍTÁS modult használva (ott kiválasztva Vácot) tudják kizárólag 2020. április 1. és április 30. között bejelenteni lomtalanítási igényüket.

Az elszállítás várható időpontja a cég tájékoztatása szerint 2020. április 15. és június 30. között lesz.

A lomtalanítás további részleteiről mellékletünkben olvashatnak.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
vacilomtalanitas.pdf

Közélet [2020. március 9., hétfő]

Elmaradnak a váci nyilvános rendezvények a Nemzeti ünnepen

A váci önkormányzat vezetése nevében ezúton tájékoztatom városunk polgárait, hogy – több városhoz hasonlóan, az Operatív Törzs ajánlását elfogadva – Vácott is elmaradnak a március 15-i nyilvános városi rendezvények.

A városvezetés a márciusi ifjakra koszorúzással és néma főhajtással emlékezik meg a Nemzeti ünnepen az 1848-as forradalom és szabadságharc váci emlékhelyein.

Köszönöm a kulturális intézményeink, szervezeteink, tervezett közreműködőink munkáját, amelyet a március 15-i megemlékezési program előkészítésébe fektettek.

Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Közélet [2020. március 9., hétfő]

Márciusi bizottsági hét

Az éves munkarend szerint a március 18-án megtartandó képviselő-testületi ülést megelőzően ezen a héten tartják tanácskozásukat Vác Város Önkormányzatának szakbizottságai. Ezúttal is a már megszokott rend szerint, a hét első három napján egy-egy grémium tagsága hozza majd meg döntéseit és készíti elő a plenáris ülést.

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hétfői ülése igen tartalmasnak ígérkezik. A grémium többek között áttekinti a város környezeti állapotáról összeállított összegzést, majd több rendeletmódosítási javaslatot is megtárgyal. Néhány kérelem megvitatása után az értékvédelmi pályázatra benyújtott jelentkezések kerülnek szóba. Szokás szerint a különböző ingatlanügyekben meghozott döntések és javaslatok zárják majd ennek a szakbizottságnak az aktuális ülését.

Másnap a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tartja meg tanácskozását. A tervezett napirendi sorban először a jegyző számol be a tavalyi adóigazgatási feladatok ellátásáról, majd a folytatásban többek között megvitatják a városüzemeltetési feladatok közül a januári munkáról benyújtott beszámolót. Polgármesteri előterjesztésben kerül a bizottság elé a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről szóló anyag, majd különböző szervezetek, egyesületek által az önkormányzat által címzett támogatásként kapott összegek felhasználásáról összeállított szakmai és pénzügyi elszámolásairól esik szó.

Szerdán pedig az Emberi Kapcsolatok Bizottsága tartja meg testületi ülést előkészítő munkanapját. Ezen az előzetes elképzelések szerint más témák mellett szó lesz több kulturális önkormányzati intézmény tavaly elvégzett munkájáról szóló beszámolójáról, majd egészségügyi pályázatokról is. E bizottság is megtárgyal és ajánlásokat fogalmaz meg több rendeletmódosítási elképzeléssel kapcsolatban. Már zárt ülésen kerülnek szóba a lakáspályázatok, illetve a rászorulók által beadott közszolgáltatási díjkedvezmények.

Amint az már megszokott, a három szakbizottsági ülés legfontosabb döntéseiről a hét második felében összefoglaló hírben számolunk majd be.

Feladó: Városháza

<<   1 2 3 4 5 ...  604   >>