Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Tisztelt Közös képviselő-, Társasházkezelő Társam!


Egyesületünk, a Váci Közös Képviselők Klubja a 2020. évi első összejövetelét, január 20-án (hétfő) 17:30 órakor tartja, a Madách Imre Művelődési Központban (Vác, dr. Csányi László körút 63.), melyre tisztelettel meghívlak. Évnyitó összejövetel!!!

Napirend:

1/ a 2017. évi CLXXXVI. törvény módosítása – a kk közösségi ügyintézési tevékenységi
idejének meghosszabbítása (2021. május 1.);

2/ a Budapest Környéki Törvényszék végzése;

3/ Tájékoztató a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság üléséről (01.13.);

4/ Egy törvényességi felülvizsgálat (jegyző) tapasztalatai.

5/ A polgári jogi társaságról (civil társaság).


Minden közös képviselő társamnak, a lakóközösségek tulajdonosainak békés, boldog és sikerekben gazdag új esztendőt kívánok!


Kedves Barátom!

Kérlek tedd Magad szabaddá erre a kb. 2 órára és találkozzunk a Művelődési Házban!
Vác, 2020. január 14.

Barátsággal,
Hajdu Sándor elnök

Feladó: Városháza

A Váci Rendőrkapitányság a Váci Polgármesteri Hivatal részére kettő darab táskát adott át, amelyet Vác, Szilassy utcában 2019. december 20-án találtak.


A talált tárggyal kapcsolatban érdeklődni lehet Vác Város Önkormányzatának honlapján szereplő telefonszámokon, vagy személyesen a Jogi, valamint a Szervezési és Tájékoztatási Osztályokon.

Vác, 2020. január 7.


Dr. Zsidel Szilvia s.k.
jegyző

Feladó: Városháza

A Váci Rendőrkapitányság a Váci Polgármesteri Hivatal részére egy fekete színű hátizsákot adott át, amelyet Vác, vasútállomás parkolójában 2019. december 18-án találtak.

A talált tárggyal kapcsolatban érdeklődni lehet Vác Város Önkormányzatának honlapján szereplő telefonszámokon, vagy személyesen a Jogi, valamint a Szervezési és Tájékoztatási Osztályokon.

Vác, 2019. 12. 20.


Dr. Zsidel Szilvia s.k.
jegyző

Feladó: Városháza

A Váci Rendőrkapitányság a Váci Polgármesteri Hivatal részére egy fekete színű férfi pénztárcát adott át, amelyet Vác, buszpályaudvarán 2019. december 08-án találtak.

A talált tárggyal kapcsolatban érdeklődni lehet Vác Város Önkormányzatának honlapján szereplő telefonszámokon, vagy személyesen a Jogi, valamint a Szervezési és Tájékoztatási Osztályokon.

Vác, 2019. december 16.


Dr. Zsidel Szilvia s.k.
jegyző

Feladó: Városháza

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy 2019. december 15-től 2020. március 6-ig és 2020. március 9-től 2020. március 20-ig Rákos – Hatvan állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 70 sz. Budapest –Szob vasútvonalon az EN476 és EN477vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a www.mavcsoport.hu honlapon.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmény tartalmazza.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Hirdetmeny Rakos Hatvan1215 0306.pdf

Tisztelt Közös képviselő-, Társasházkezelő Társam!

Egyesületünk, a Váci Közös képviselők Klubja a 2019. december havi összejövetelét, 16-án (hétfő) 17:30 órakor tartja, a Madách Imre Művelődési Központban (Vác, dr Csányi László körút 63.), melyre tisztelettel meghívlak. Évbúcsúztató összejövetel !!!

Napirend:

1/ a 2017. évi CLXXXVI. törvény módosítása – a kk közösségi ügyintézési tevékenységi
idejének meghosszabbítása (2021. május 1.);

2/ Konferenciákon voltam – TTOE-THT, Társasházi Magazin;

3/ Társasházak tűzvédelme – Lánglovagok Egyesület tűzmegelőzési kiadványa;

4/ Tájékoztató a Városfejlesztési Bizottság üléséről.


Minden közös képviselő társamnak, a lakóközösségek tulajdonosainak békés boldog karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok!


Kedves Barátom!

Kérlek tedd szabaddá Magad erre a kb 2 órára és találkozzunk a Művelődési Házban!


Vác, 2019. december 9.

Barátsággal,
Hajdu Sándor elnök

Feladó: Városháza

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy 2019. december 8-tól 2019. december 14-ig Rákos – Hatvan állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 70 sz. Budapest –Szob vasútvonalon az EN476 és EN477vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT +36 (1) 349 49 49-es telefonszámán és a www.mavcsoport.hu honlapon.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmény tartalmazza.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
hirdetmeny rakos hatvan.pdf

Közlemények [2019. december 3., kedd]

Határozat a kompenzációs helyről

VÁCI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 148/2019. (XI. 29.) HATÁROZATA

A Váci Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán VÁC településen Fördős József Attila önkormányzati képviselő lemondására tekintettel megüresedett képviselői hely megállapítása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Váci Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/N.§ (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva megállapítja, hogy a Pest megyei Vác településen Fördős József Attila kompenzációs listán mandátumot szerzett önkormányzati képviselő lemondására tekintettel megüresedett képviselői helyre dr. Manninger Péter, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek által bejelentett jelölt lép.


A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Váci Helyi Választási Bizottsághoz személyesen, levélben (2600 Vác, Március 15. tér 11.), telefaxon (27/513-414), elektronikus levélben (jegyzo@varoshaza.vac.hu) benyújtandó fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől, 2019. november 29. napjától számított 3 napon belül, de legkésőbb 2019. december 02-án 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
- a kérelem Ve. 223.§ (3) bekezdés szerinti tartalmát,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás:
A Váci Helyi Választási Bizottság (HVB) által 2019. október 22. napján a kompenzációs listás mandátumok kiosztásának tárgyában meghozott 147/2019. (X.22.) számú határozat elleni jogorvoslati kérelmek benyújtási határideje 2019. október 25-én 16 órakor letelt, a határozat jogerőssé vált.

Fördős József Attila a HVB felé benyújtott nyilatkozata alapján nem kívánta felvenni a kompenzációs listán szerzett mandátumot, a 2019. október 28-án megtartott megbízólevél átadáson nem jelent meg.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdése alapján, ha a megyei, a kompenzációs vagy a fővárosi kompenzációs listáról megválasztott képviselő kiesik, helyére az eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet által bejelentett jelölt lép.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 207/A.§ rögzíti, hogy ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
Amennyiben a jelölő szervezet a fent meghatározott határidőig nem jelenti be a jelöltet, a megüresedett helyre a listán soron következő jelölt lép.

Fentiek alapján a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös jelölő szervezet 2019. november 22-én kelt bejelentésében megjelölte, hogy a kiesett Fördős József Attila helyére dr. Manninger Pétert ………….. kívánja jelölni.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdésén, a Ve. 10.§-án, 14.§-án, 44.§-án, 49.§ (2) bekezdésén, 207/A.§-án, 307/N.§ (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223 – 225. §-án, valamint a 307/P.§ (2) bekezdésén, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Vác, 2019. november 29.


Dr. Oroszi Sándor
HVB elnök

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
hatarozat a kompenzacios helyrol.pdf

Közlemények [2019. december 2., hétfő]

Határozat a nemzetiségi képviselői helyről

VÁCI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 149/2019. (XI. 29.) HATÁROZATA

A Váci Helyi Választási Bizottság a váci roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán Rafa Tamás képviselő lemondására tekintettel megüresedett képviselői hely megállapítása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Váci Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 328.§-ban meghatározott jogkörében eljárva megállapítja, hogy a Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületében Rafa Tamás képviselő lemondására tekintettel megüresedett képviselői helyre Németh Sándor (…….), a Fiatal Romák Országos Szövetségének jelöltje lép.


A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Váci Helyi Választási Bizottsághoz személyesen, levélben (2600 Vác, Március 15. tér 11.), telefaxon (27/513-414), elektronikus levélben (jegyzo@varoshaza.vac.hu) benyújtandó fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől, 2019. november 29. napjától számított 3 napon belül, de legkésőbb 2019. december 02-án 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
- a kérelem Ve. 223.§ (3) bekezdés szerinti tartalmát,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás:

A Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjének megválasztott Rafa Tamás lemondott elnöki és képviselői mandátumáról. A Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. november 28-án tartott ülésén a lemondást tudomásul vette és megállapította 15/2019. (XI.28) számú határozatával Rafa Tamás képviselői jogának megszűnését.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njt) 102. § (1) bekezdés e) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik lemondással. A 108. § (1) bekezdés d) pontja alapján az elnök megbízatása megszűnik az elnöki tisztségről történő lemondással.
Lemondás esetén a képviselő-testület határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését. Határozatát a döntéshozatalt követő munkanapon megküldi
a) az érintett képviselőnek,
b) a választási bizottságnak és
c) a fővárosi és megyei kormányhivatalnak.
A képviselő a képviselő-testület ülésén jelentheti be lemondását. A lemondást és a megbízatás megszűnésének időpontját az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.
A képviselő lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával is, melyet a képviselő-testület elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén ismertetni kell.
A lemondás nem vonható vissza.
A képviselő megbízatása megszűnik:
a) a képviselő által meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában
b) a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján.

Az Njt. 68. § (1) bekezdés rögzíti, hogy ha a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. Az a jelölt, aki egyetlen szavazatot sem kapott, nem lehet képviselő.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 328. § szerint a települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményét a helyi választási bizottság állapítja meg.

A 2019. október 13-án tartott települési roma nemzetiségi választáson a következő legtöbb szavazatot elért jelölt Németh Sándor (……) a Fiatal Romák Országos Szövetségének képviselőjelöltje 9 érvényes szavazattal.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 68.§-án, 102.§-án 108.§-án, a Ve. 10.§-án, 14.§-án, 44.§-án, 49.§ (2) bekezdésén, 207/A.§-án, 328.§-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223 – 225. §-án, valamint a 330.§-on, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Vác, 2019. november 29.

Dr. Oroszi Sándor
HVB elnök

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
hvb hatarozat hat roma mandatum.pdf

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Földművelésügyi Osztály (továbbiakban: FM Osztály) a dr. Harai Zoltán Csaba Végrehajtói Irodája – képviseletre
jogosult: dr. Harai Zoltán Csaba önálló bírósági végrehajtó (8600 Siófok, Fő u. 204-210., VH ügyszám: 152.V.0959/2018/83.) megkeresése alapján, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.évi CXXII. törvény 35. §-a, valamint a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítés szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet rendelkezési alapján, az alábbiakban megjelölt földrészlet értékesítésére vonatkozóan, árverést tűz ki.

További információ az alábbi csatolt dokumentumban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
PE-06_FM1_03992-2_2019 arveresi hirdetmeny.pdf

<<   1 ...  3 4 5 6 7 ...  59   >>