Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. április 12., vasárnap]

Húsvéti polgármesteri köszöntő

Matkovich Ilona polgármester az Elektro Szignál Televízióban elmondott húsvéti köszöntőjében az idei ünnep hangulatáról, a váci intézkedésekről és az egészségünk megőrzése érdekében javasolt magatartásról is szólt.

(A teljes beszéd az alábbi linkre kattintva tekinthető meg.)
https://www.facebook.com/estvvac/videos/255353318838242/?v=255353318838242

Feladó: Városháza

Közélet [2020. április 10., péntek]

RENDELET A HELYI KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁSOKRÓL

Vác város lakosságának védelme érdekében az alábbi intézkedések szigorú betartását rendelem el:

1. Vác város közterületein, közparkjaiban, parkolóiban csoportosan tartózkodni – 3 főt meghaladó létszámban – tilos. Az állampolgárok kötelesek a legalább másfél méteres távolság megtartására.

2. Lezárjuk a Vác, Liszt Ferenc sétány- Hegyes torony előtti, az Ady Endre sétány Fürdő utcai kereszteződésétől tartó, a József Attila sétányon lévő, valamint a Szentháromság téren kijelölt várakozóhelyeket.

3. Az üzletekben, gyógyszertárakban, piacokon minden, vásárlóval érintkező alkalmazottnak védőmaszk és védőkesztyű viselése kötelező.

4. A Rendelet végrehajtását a Váci Rendőrkapitányság és a Váci Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelete ellenőrzi, a Rendeletben foglaltak megsértése esetén a Korm.rendeletben megállapított szabálysértési bírság kiszabásának van helye.

A rendelet teljes szövege megtalálható a weboldalunk Rendelettárában.

E rendelet 2020. április 10. napján 16.00 órakor lép hatályba és 2020. április 13. 24.00 órakor hatályát veszti.

Tájékoztatom Önöket, hogy a rendvédelmi szervek munkáját a Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület, valamint az NBH Vagyonvédelmi Kft. járőrei segítik. Kérem a velük való együttműködést.

Továbbá az alsóvárosi temető tizenegy kútjából való vízvétel, ill. a hozzájuk tartozó tizenegy csap folyamatos fertőtlenítése minden használó után nem megoldható. A temető gondnoki iroda melletti kútgyűrű feltöltésre került vízzel, ahonnan így biztosított a vízvételi lehetőség a locsolásokhoz a látogatók részére.

Kérem, alábbi javaslataim betartását:
A Naszály hegy alatti Flórián parkolót ne használják!
Április 11-én szombaton mellőzzék az avarégetést!

A helyzet súlyos. Ezért kérek minden váci polgárt az intézkedések betartására.

Megértésüket köszönöm!
Matkovich Ilona polgármester s.k.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. április 10., péntek]

Húsvétkor is MARADJ OTTHON!

Vác Város Önkormányzata tisztelettel kéri városunk lakosságát, hogy a húsvéti ünnepek alatt is - lehetőség szerint - mindenki maradjon otthon.

Ezekben a napokban is érvényben van a kijárási korlátozás. Kérjük, kerüljék a csoportos összejöveteleket, tartsák meg a távolságot a közterületeken, zárt térben viseljenek védőmaszkot. Fokozottan figyeljünk az idősebb polgártársainkra!

A közterület-felügyelők kiemelten ellenőrzik a közösségi tereket. Az ünnepek alatt az önkormányzat nem kíván az eddigieknél szigorúbb korlátozást életbe léptetni Vácott, de ez akkor csak lehetséges, ha mindenki betartja a veszélyhelyzetre vonatkozó szabályokat.

Köszönjük fegyelmezettségüket, együttműködésüket.

Kellemes Húsvéti ünnepet mindenkinek!

Feladó: Városháza

Közélet [2020. április 9., csütörtök]

TÁJÉKOZTATÓ üzletközponti parkoló igénybevételéről

Az elmúlt napokban a Gombási úton lévő bevásárlóüzlet parkolójában elhelyezett értesítés szerint az üzletet működtetők nyitva tartási időn kívül lezárják az ott található, saját tulajdonukban lévő parkolót Ezzel már az ünnepekre is nagy problémát generálva a környéken lakó autótulajdonosok számára, akik eddig ezt a parkolási lehetőséget is igénybe vették.

A panaszok nyomán az érintett választókerületek önkormányzati képviselői – Rozmaring Sándor és Tótváradi-Nagy Bence – levélben keresték meg az üzlet vezetőit, majd személyes megbeszéléseket folytattak a probléma megoldása érdekében. A kéréshez pozitívan álló menedzsment ennek eredményeként úgy döntött, hogy a húsvéti ünnepek alatt engedélyezik a lakók számára a parkolóhasználatot.

A megegyezés szerint a megbeszéléseket az érintettek kedden folytatják, megvizsgálva annak lehetőségét, hogy a jövőben – záróra után a másnapi nyitásig – is nyitva legyen a terület a környéken lakók gépjárművei számára is.


Képünk illusztráció

Feladó: Városháza

Közélet [2020. április 9., csütörtök]

Vadkamerákkal az illegális lerakók ellen

Bár a váci emberek döntő többsége fegyelmezett viselkedésével eddig jelentősen segítette városunk megfeszített küzdelmét a koronavírus okozta nehéz helyzetben, sajnos több felelőtlen természetgyilkos továbbra is hulladékhegyekkel rombolja környezetünket. Az illegális szemétlerakók ellen új módszert alkalmaz az önkormányzat.

A város a jövőben mozgásérzékelő, ún. vadkamerával igyekszik visszaszorítani az időről-időre, elsősorban a külterületeken elszaporodó illegális hulladéklerakókat. Az első három eszközt éppen egy ilyennél adta át Kiss Zsolt alpolgármester a Václiget és Márialiget Civil egyesület elnökének.

Mint azt Iski László egyesületi elnöktől az ES TV-nek elmondta, a környéken lakók próbálták saját lehetőségeikhez mérten felvenni a harcot a környezet ellenségeivel szemben, ám ezek a kísérletek, fellépések csupán ideiglenes megoldást eredményeztek. „Az elmúlt hónapokban kiderítettük nagyjából, hogy ki foglalkozik ezzel. Sajnos nagyon sokan élnek ebből a történetből.” – mondta többek között a tévékamera előtt.

A probléma kapcsán az önkormányzat ugyan megemelte a kiszabható büntetés mértékét, illetve lakossági bejelentésre több alkalommal tetten is értek „szemét-embereket”, szükség van a legveszélyeztetettebb területek állandó megfigyelésére is.

Kiss Zsolt alpolgármester a kamerás alkalmazásról elmondta: „Fontos, hogy ezek olyan rendszert alkotnak majd az egész város tekintetében, amely online adatokat tud küldeni. Tehát abban a pillanatban, ahogy megkezdődik a lom lerakása, abban a pillanatban jelez egy mobiltelefonra, ezzel egyidőben akár jelezhet a közterület-felügyeletnek is, és aki a leggyorsabban ide tud érni, egy-két percen belül a területre, tehát tettenérés következtében elfogásra kerülnek ezek az emberek.”

A kamerákhoz magánadomány útján jutott a város. Az ezek segítségével elkapott szemetelők büntetése elérheti a félmillió forintot is.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. április 9., csütörtök]

Fertőtlenítik a buszmegállókat és a szelektív szigeteket

Bár a koronavírus elleni kötelező önkormányzati feladatokra eddig egyetlen fillért sem biztosított a kormány, a rendeleti országirányítás nyomán Vác számára már biztosan kieső bevételek – gépjárműadó több, mint száz millió, ingyenes parkolás több tízmillió, idegenforgalmi adó több millió – ellenére is el kell végezni minden, az itt élők mindennapjait meghatározó városüzemeltetési feladatot.

A Váci Városfejlesztő Kft. munkatársai továbbra is ellátják azokat a munkákat, melyek folyamatosan, vagy időszakosan hozzátartoznak a város életéhez. Ütemszerűen elviszik a kommunális hulladékot, elindították a zöldhulladék begyűjtést, folynak a virágültetések, fametszések és lehetőség szerint javítják az utakat is. Ezeken felül – mint azt a váci polgárok tapasztalhatták – immár védőruhás szakemberek dolgoznak közterületeken.

Ezen feladatokról az Elektro Szignál Televíziónak Szabó Kornél részlegvezető elmondta: „A polgármesteri hivatal által biztosított fertőtlenítő anyaggal megkezdtük heti több alkalommal a szelektív szigetek, valamint a buszmegállók fertőtlenítését.”

Az önkormányzat és a városüzemeltetésért felelős cég egyaránt azt kéri a váciaktól, hogy ebben a járványveszélyes időszakban a közterületeken is fokozottan figyeljenek a higiéniára, ne szemeteljenek az utcákon és tartsanak be minden ajánlott óvintézkedést polgártársaik és önmaguk védelme érdekében.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. április 8., szerda]

Az iskolai beiratkozásról

Ezúton is tisztelettel tájékoztatjuk a szülőket, hogy a koronavírus-járvány miatt a 2020/2021-es tanévre az általános iskolai beiratkozás online történik.

Kérjük, szíveskedjenek a körzetükhöz tartozó, vagy az önök által választott általános iskola honlapját (lásd alább) felkeresni, melyen a beiratkozáshoz szükséges információkat, részletes tájékoztatót találnak!

Az óvoda a tanköteles gyermekek beiratkozásához szükséges oktatási azonosító számot, az adatvédelmi törvény szabályozását figyelembe véve, elektronikusan megküldi mindkét szülő email-címére.

Váci Földváry Károly Általános Iskola - www.foldvary-vac.sulinet.hu

Karolina Katolikus Általános Iskola - www.karolinavac.hu

Váci Juhász Gyula Általános Iskola - www.vjgy.sulinet.hu

Váci Petőfi Sándor Általános Iskola - www.petofi.vac.hu

Váci Radnóti Mikós Általános Iskola - radnoti-vac.sulinet.hu

Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola - www.arpad-vac.sulinet.hu/arpad

Váci Waldorf Óvoda és Iskola - www.vaciwaldorf.hu

Feladó: Városháza

Közélet [2020. április 8., szerda]

Ingyenes a parkolás a mélygarázsban is

Mint ismeretes, központi döntés értelmében - meghatározatlan ideig - az ország egész területén ingyenessé vált a térfelszíni parkolás. Ezért a KRESZ betartása mellett Vácon is ingyenesen parkolhatnak az autósok a várakozást nem tiltó felszíni közterületeken.

Az ingyenes parkolásból adódó felszíni túlzsúfoltság elkerülésére Matkovich Ilona polgármester úgy döntött, hogy 2020 április 8-tól visszavonásig díjmentes lesz a váci mélygarázsban történő parkolás is. A bérlettulajdonosok a korábban megvásárolt bérlettel parkolhatnak. A mélygarázs őrzése, karbantartása és takarítása folyamatos.

A felszíni parkolóórák a korábbi ingyenes időszakokhoz hasonlóan lezárásra kerültek, a díjmentességről felirat tájékoztatja az autósokat.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. április 8., szerda]

Elkészült az újabb Váci Hírnök

Érthető módon a váci önkormányzat hivatalos havilapjának tartalmát is jelentős mértékben meghatározza a koronavírus járvány. A városunk életében is nagy változást hozó fertőzés kapcsán hozott intézkedésekről szól Matkovich Ilona egész oldalas polgármesteri összefoglalója is a Váci Hírnökben.

A következmények közül a vendéglátás változásáról, az idősellátás átszervezéséről, az oktatási rendszer átállításáról és a kórházi gyógyítás mellett a felfüggesztett sportélet váci vonatkozásairól is ír a lap.

Bár a még terv szerint megtartott szakbizottsági ülések után – egészségvédelmi szempontok miatt – elmaradt a képviselő-testület munkaterv szerinti márciusi ülése, a törvényi felhatalmazás alapján a halaszthatatlan témákban (a képviselői javaslatokat begyűjtve és azokat felhasználva) a polgármester döntést hozott. Így a bizottsági határozatok ismertetése mellett a hatályba lépő döntésekről, illetve a rendeletmódosítások lényeges elemeiről is tájékoztatást ad a friss Váci Hírnök.

A városi események közül olvashatnak a rabtemetőben megtartott megemlékezésről, továbbá a városvezetés tiszteletadásáról az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősi emlékhelyeinél. Röviden felidézi a lap a Vám utcai robbanást és ismerteti, milyen módon egyszerűsödött a polgármesteri hivatal ügyintézési rendszere a polgárok számára.

A friss lapszámban Inotay Gergely alpolgármester bemutatkozó ars poeticája mellett a közismert váciakat bemutató sorozat segítségével ezúttal a népszerű karikaturistát, Marabut (Szabó László Róbertet) hozza közelebb az olvasóhoz a szerző.

A Váci Hírnök idei harmadik számát természetesen az anyakönyvi hírek, a patikaügyeleti rend, a legfontosabb elérhetőségek teszik teljessé és a napokban érkezik meg a váci lakosokhoz. Amennyiben mégsem találja meg postaládájában, kérjük ezt jelezze a felelős kiadónak: Váci Városimázs Kft., 30 583-6767, vagy estv@estv.hu

Feladó: Városháza

Közélet [2020. április 7., kedd]

Folytatódnak a gallyazási munkák – útlezárások

A Váci Városfejlesztő Kft. munkatársai folytatják a fák gallyazási munkáit. Ennek biztonságos elvégezhetősége miatt április 8-án (szerdán) reggel nyolctól várhatóan aznap délután háromig a Budapesti főút 20. és 26. szám előtti útszakaszon a gépjármű forgalom elől félpályás útlezárásra kerül sor.

Ugyancsak szerdán reggel nyolctól várhatóan 17 óráig a Petőfi utcában a Kép utcától a 19. szám előttig húzódó szakaszon teljes útzár lesz szintén gallyazás miatt.

Kérik az ideiglenes forgalmi rend betartását és az érintett utcaszakaszon a gépkocsik parkolásának megszüntetését. A parkolás a Budapesti főúton vagy a Diadal téren a Gombás – patak melletti parkolóban lehetséges.

A cég az autósok türelmét és megértését kéri.

Feladó: Városháza

<<   1 ...  3 4 5 6 7 ...  610   >>