Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. június 17., szerda]

Helyreigazítás sorozat: a hirtv.hu cáfolja majd valótlan állítását

Sorozatosan kénytelenek a kormányközeli sajtótermékek bíróság általi ítélet miatt helyreigazítani a városunkat támadó hazug állításukat. Most a hírtv.hu-nak kell nyitóoldalán cáfolni egy álhírt.

A Fővárosi Törvényszék mai ítéletében kimondta: a jogerőre emelkedést követő 15 napon belül a következőt kell a www.hirtv.hu portál első oldalán megjelentetni:
„Helyreigazítás a váci polgármesterrel kapcsolatos valótlan tényállítások miatt”
„A hirtv.hu »Felmondtak a színészek a polgármester zsarolása miatt« című, 2020. március 5-én megjelent cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy a Váci Dunakanyar Színház színészei felmondtak a polgármester zsarolása miatt. A valóság az, hogy az új ügyvezető munkába állása óta egyetlen munkaviszonyban álló színművész sem mondott fel, egyetlen színész sem kérte esetleges megbízási szerződése felbontását és egyetlen színész sem tett bármilyen együttműködést megszakítani kívánó nyilatkozatot sem.”


Ebben a perben is kimondta a bíróság, hogy a valóságtól eltérő tartalommal közöltek írást a váci színházban lezajlott eseményről. Emlékezetes, hogy korábban – cikkében a Vác Online-ra hivatkozva – a gondola.hu állított valótlant, majd, a pert megelőzendő, közölt helyreigazítást.
Miszerint „A valóság az, hogy az új ügyvezető munkába állása óta egyetlen munkaviszonyban álló színművész sem mondott fel, egyetlen színész sem kérte esetleges megbízási szerződése felmondását és egyetlen színész sem tett bármilyen együttműködést megszakítani kívánó nyilatkozatot sem.”

A múlt héten pedig a Magyar Nemzet néven megjelenő napilap online változatát kötelezte a törvényszék, hogy 30 napon keresztül jelentesse meg a Vác Online beszámolója alapján megírt hírének cáfolatát.

Feladó: Városháza

Időutazás címmel múzeumi táborozásra várja az érdeklődő 10-14 év közötti gyermekeket a Tragor Ignác Múzeum.

A részletekről képünkre kattintva találnak információkat.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. június 16., kedd]

Az állami elvonás kényszerű intézkedést szült

A 2021-es állami költségvetés tervezetéből világossá vált, hogy a kormány még több pénzt von el az önkormányzatoktól, így Váctól is. A járvány és az azt követő válság hatására becslések szerint százezrek vesztették el állásukat.

Önkormányzatunk korán felismerte, hogy az egészségügyi járvány komoly gazdasági nehézségeket okozhat. Ezért még április elején kidolgoztunk egy gazdasági mentőcsomagot, amely előtérbe helyezte azt a nagyszámú konyhai és kulturális dolgozót, akiknek az oktatási- illetve a kulturális intézmények bezárásával önhibájukon kívül megszűnt a munkájuk.

Az önkormányzat ennek a gazdasági tervnek köszönhetően minden önkormányzati intézményi dolgozónak legalább az illetménye 75%-át tudta biztosítani áprilisban, és májusban sem maradtak az állásidőre kényszerült dolgozók illetmény nélkül. Több dolgozónak átszervezéssel sikerült megoldani, hogy ne maradjon ki a munkából.

Az állásidőn lévő dolgozók túlnyomó többsége azóta ismét munkába állt, azonban azt nem hallgathatjuk el, hogy a gazdasági válság miatt néhány álláshelyet meg kellett szüntetnünk. Ez intézményeinkben összesen 18 főt jelent, akikből többeknek már felajánlottunk, illetve a napokban felajánlunk másik álláslehetőséget. Tehát, Vácon az önkormányzati intézmények dolgozói körében egy hónapban sem történt százszázalékos illetményelvonás, és minimális volt a leépítés.

Az önkormányzat a veszélyhelyzet alatt mindenben együttműködött a kormánnyal, ellátta a rárótt és önként vállalt feladatait. Eközben állami pénzügyi segítséget nem kapott, viszont elvonták a várostól az utak felújítására szánt 115 millió forintnyi gépjárműadót. Ezen felül több tízmilliós bevételkiesést jelent a parkolás ingyenessé tételével és az idegenforgalmi adó elengedésével kapcsolatos kormányzati döntés is. Az új városvezetés többszázmilliós tartozásállományt és ki nem fizetett számlát örökölt, mely önmagában rendkívül komoly terhet rótt és ró a költségvetésre.

Vácon az októberi választásokkor 750 fő volt a foglalkoztatottak és a megbízásos szerződéssel dolgozók száma. Azt tapasztaltuk, hogy Vácnál nagyobb városokban jelentősen kisebb a foglalkoztatottak ezen száma. (Dunakeszin és Salgótarjánban a 400-at sem éri el, Gödöllőn pedig 150-nel kisebb az engedélyezett létszám.) Vác ellátja az állami középiskolákban és kollégiumok tanulók közétkeztetését – mely feladatellátáson eddig a városban 105-en dolgoztak – ebből csak 77 fő konyhai dolgozó állását finanszírozza az állam, de ezeket sem teljes mértékben. Vagyis a váci polgárok az adójukból a környék ellátását is finanszírozzák. Ezen a jelenlegi gazdasági helyzetben változtatni kell!

A költségvetés egyensúlyban tartásához a gazdaságossági szempontokat figyelembe véve négy önkormányzati intézmény álláshelyeinek csökkentéséről készült előterjesztés. A művelődési központban, a könyvtárban és a levéltárban összesen hét, a Gazdasági Hivatalban pedig tizeneggyel csökken az engedélyezett álláshelyek száma. Ezzel az önkormányzathoz tartozó intézményeknél a jövőben is biztonsággal lesz megoldható a kötelező feladatok ellátása. A lépéssel éves szinten 45 millió forintot spórol az önkormányzat, ami a kormányzat által elvett pénz alig harmada.

Nem állhat le a szemétszállítás, nem szűnhet meg a város takarítása, működnie kell a távhő- és melegvíz-szolgáltatásnak, a helyi buszközlekedésnek, a polgármesteri hivatalnak intéznie kell a közigazgatási feladatait. Az önkormányzat által foglalkoztatottak a jövőben is biztosítani tudják a feladatok ellátását, a város vezetése pedig továbbra is mindent megtesz, hogy a kormányzati megszorításokból a lehető legkevesebbet érezzék a helyiek.

Vác Város Önkormányzata igényli a védekezés alatt kifizetett összeget, melyet a kormánynak kellett volna finanszíroznia, és amire most a korábbiaknál is nagyobb szükségünk van. Ezen felül pedig a város fenntartja igényét azon dolgozók bérkiegészítésére, akik önhibájukon kívül kaptak kevesebb bért az elmúlt két hónapban.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. június 16., kedd]

Fontos ügyekben születtek döntések

Vác polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a 40/2020. (III.11.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel rendeletmódosításokról és különböző előterjesztésekhez benyújtott Határozati javaslatokról döntött.

Ahogyan korábban is, a döntések meghozatala előtt Matkovich Ilona ezúttal is kikérte a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak javaslatait, véleményét. Bár ennek megtételére egy teljes hétvége rendelkezésre állt, az ellenzéki képviselők közül senki sem élt a lehetőséggel.

A következőkben a polgármester hétfői határozatai közül a fontosabbakról adunk összefoglalót.

Személyi kérdések
Mostanáig egy személy látta el a Váci Városfejlesztő Kft. és a Váci Sport Kft. ügyvezetői feladatkörét. Mivel Zábó Edina lemondott az előbbiről, az ő ügyvezetősége közös megegyezéssel megszűnik. Ennek része, hogy számára nem jár egyetlen hónap plusz kifizetés sem. Emlékezetes, hogy az előző képviselő-testület alatt a Városfejlesztő éléről távozó ügyvezetők milliós lelépési pénzeket kaptak. A kft új ügyvezetőjének dr. Varga Borbála jogász került kinevezésre, aki eddig a városi cég vagyonhasznosítási részlegvezetőjeként dolgozott.

Mint ismeretes, a kormány a járványra hivatkozva jelentős elvonásokkal sújtotta az önkormányzatokat. Miután a koronavírus elleni védekezésre sem kapott egyetlen forintot sem eddig az önkormányzat – ráadásul jelentősen csökken az iparűzési adóbevétele és komoly engedményeket adott a város a tulajdonában álló helyiségek bérlőinek is – álláshelyek megszüntetéséről született döntés. A közművelődési intézmények és a konyhák további zavartalan működését és a gazdaságosságot szem előtt tartva így is csupán az elvont gépjárműadó bevétel mintegy harmadát tudja megspórolni a város.

Komoly bérleti díj engedmények
Szinte minden, sportcsarnokot használó egyesület kérelmet nyújtott be a bérleti díj csökkentésére. Ezek döntő többségére rá is bólintott a városvezetés. Például a helyi élsport zászlóshajója, a Váci NKSE a csarnok korábbi bérleti díjának csupán kevesebb, mint kétharmadát kell, hogy fizesse, ráadásul egyéb intézményi szolgáltatás és edzőterem térítésmentes lesz számára.

Ismét bőven érkeztek díjcsökkentési kérelmek a nehéz anyagi helyzetbe jutó, önkormányzati tulajdonú helyiségeket bérlő vállalkozásoktól. Mint a korábbi hónapokban ezúttal is részbérleti díjakat, időleges kedvezményeket kapnak azok, akik a veszélyhelyzet előtt nem halmoztak fel tartozást a város felé.

Szervezeti módosítások
Mivel a jövőben a térfelszíni parkolással kapcsolatos teendőket a Váci Városfejlesztő Kft-től átveszi a közterület-felügyelet, az ezzel kapcsolatos szerződéseket, hatásköri meghatározásokat, szervezeti és működési szabályzatokat módosítani kellett.

A színház alapító okiratán át kellett vezetni a Felügyelő Bizottságban történt személyi változást – mint beszámoltunk róla, a könyvelői teendőket ellátó cégvezető Bán Márta helyére Tótváradi-Nagy Bence került. A Polgármesteri Hivatal Fejlesztési osztálya pedig átvette a Beszerzési Munkacsoport és a Közbeszerzési Munkacsoport munkájának segítését szolgáló feladatokat. Az önkormányzat szabályzata is módosult, a Közlekedési Munkacsoporton kívül a bizottsági munkát hamarosan a Környezetvédelmi Munkacsoport is segíteni fogja.

További jelentős döntések
Természetesen ezúttal is egy sor lakás- és ingatlanügyben született döntés. Az előbbivel összefüggésben újabb olyan önkormányzati lépés történt, amely előmozdítja a tervezett új rendelőintézet megvalósítását. Emlékezetes, hogy a 2017-es kormányhatározatot követően 2 éven keresztül az előző önkormányzat idején nem sok történt az ügyben. Ezen változtatva az önkormányzat új vezetése megkötötte a szükséges tervezői szerződést, sürgette a dokumentáció elkészültét. Most pedig négy döntés született: egy út átsorolása forgalomképes vagyonba, kiemelt fejlesztési övezetté nyilvánítások, új sétány ingyenes átvétele tulajdonba és földrészlet átminősítése.

Ingatlanügyi döntésekhez tartozott az önkormányzathoz idén visszakerült „elefántos ház” kérdésköre is, mely komplexum egy része a művelődési központhoz fog tartozni, a Sajdik gyűjtemény is itt kerül majd elhelyezésre.

Teljessé vált az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elmúlt évi mérlegének és 2020-as üzleti tervének elfogadási sorozata és a polgármester jóváhagyta a Váci Városfejlesztő Kft. és a vele egységes szabályrendszer alapján működő cégek áprilisi munkájáról benyújtott beszámolót is.

Minimális (egyhetes) időtartamra és nem minden intézményre vonatkozóan lett jóváhagyva a bölcsődék és óvodák nyári leállása. Döntés született arról is, hogy a város több területén további hulladékgyűjtő és kutyapiszok tároló edények kerülnek kihelyezésre.

Határozatok a nem nyilvános előterjesztésekről
Lakásügyek és fellebbezés elbírálása mellett két kitüntetésről is született döntés. A „Vác Város Közszolgálatáért” elismerést idén Tumbász Andrásné, az Ellenőrzési Osztály munkatársa kapja, míg a „Vác Város Egészségügyéért” kitüntető címet Nagy Magdolna körzeti nővér érdemelte ki.

A tervek szerint a július 15-re tervezett képviselő-testületi ülés a veszélyhelyzet eltörlésével újra a korábbi körülmények között kerül megtartásra, illetve ezen a napon lesz 17 órától a Közmeghallgatás is.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. június 14., vasárnap]

Következik a szelektív hulladék begyűjtése

A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai az előttünk álló héten – június 15. hétfőtől június 19. péntekig – az összegyűjtött szelektív hulladékot viszik el az ingatlanok elől.

A háztartásokban a kommunális szeméttől külön gyűjtött, újrahasznosítható szelektív hulladék (műanyag, papír, fém) nem csak szelektív zacskóba, hanem színes (sárga, kék) kukákba is kirakható. A szolgáltató így is elviszi (ezeket is üríti) a szelektíves napon. A kukákat az ingatlantulajdonos vásárolhatja meg, például a volt hajógyár területén működő kereskedésben.
Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a mellékelt listából ismerhető meg.

***

Tisztelettel emlékeztetjük továbbá a váci polgárokat, hogy június 1-től ismét lehet jelezni az igényeket a házhoz menő lomtalanításra. Az igénybejelentések beérkezését követően a szolgáltató időpontot egyeztet az igénylővel a lomtalanítás várható időpontjáról. Vác esetében az igénylés 2020. június 1. és június 30. között adható be, a kért lomtalanítás teljesítése június 15-től augusztus végéig történik majd meg.

Részletes ismertető a www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/lomtalanitas oldalon olvasható, további információkért kérjük, ne a váci önkormányzatot, vagy a helyi hulladékgazdálkodási céget, hanem a szolgáltató Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatát keressék.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
szelekutcaast.pdf

Közélet [2020. június 12., péntek]

Vasútállomás: készül a parkolóbővítés

A váci vasútállomás felújításakor a kialakított parkolók és a volt Senior-tömb között egy ápolatlan, gödrökkel tarkított terület fogadta a Vácra érkezőket, mely parkolásra alkalmatlan volt, a vízelvezetés hiánya nagy gondot jelentett.

Az előző városvezetés a probléma megoldása helyett az autósok folyamatos büntetésére fókuszált.

Az új városvezetés ezen a területen is megkezdte a rendcsinálást. A Váci Városfejlesztő Kft. munkatársai az elgazosodott terület vasútállomás felöli részét kézi és gépi erővel kitisztították. Kiss Zsolt alpolgármester tárgyalásokat folytatott a Strabag Kft. munkatársaival a földes terület fejlesztéséről, azt kérve, hogy – a váci Nemzetőr utcában elvégzett munkálatok kiegészítéseként – alakítsanak ki a vasútállomáson a kerékpártárolók mögötti területen egy több mint 400 m2-es, a későbbiekben parkolásra hasznosítható területet.

Az eredmény már látható: vízelvezető árkot alakítottak ki, a múlt héten pedig elkészült a martaszfaltos burkolat.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. június 12., péntek]

Hétfőtől utasbarát buszmenetrend

Mint arról már beszámoltunk (vac.hu – Közélet: 2020. június 10.), Ferjancsics László sajtótájékoztatón ismertette a június 15-től tanévkezdésig érvényes, módosított helyi autóbusz menetrend főbb sajátosságait.

Az alpolgármester a korábbi évek problémái közül sokat megoldó, az utasok jelzései alapján összeállított menetrendként jellemezte az új rendszert, mely a veszélyhelyzet alatt érvényeshez képest három vonal esetében változik: jelentős bővítést tartalmaz.

A Volánbusszal egyeztetett új menetrend támaszkodik és kapcsolódik mind a Vácot érintő vonatközlekedéshez, mind a várost is kiszolgáló helyközi buszközlekedés meglévő szerkezetéhez.

A felmerülő igényekhez igazodva a 364-es és 365-ös járat ezentúl összeköti a két nagy váci lakótelepet, a deákvárit és a Földváry térit. Megoldódik a kórház napközbeni óránkénti megközelítése Alsóvárosról, és bekapcsolják a Burgundia városrészt is. Hétfőtől a körjáratok egyike a Budapesti főúton halad végig, megáll a Földváry téren, majd a főúton tovább halad a Honvéd utca, a kórház és Deákvár irányába. A párja ugyanezt az útvonalat járja ellentétes irányban. Így csökken a Konstantin tér és Honvéd utcai belvárosi terület forgalmi terhelése.

A körjáratokhoz igazodik a 360-as járat indulási ideje, amelyre a kórháznál át lehet szállni. Ezzel megvalósul az eddigiekhez képest sokkal gyorsabb Deákvár-Kisvác kapcsolat és megoldódik az a probléma, mely a hétvégi elégtelen városrészi buszkapcsolatokból adódott.

Az eddigiekhez képest módosítást tartalmazó vonalak új menetrendje mellékleteinkben látható.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
360.pdf
364.pdf
365.pdf

Közélet [2020. június 11., csütörtök]

Bírósági döntés a polgármesterre vonatkozó valótlan állítás miatt

„Helyreigazítás: Az eredetileg „Felmondtak a színészek a polgármester zsarolása miatt” címmel megjelentetett cikkünkben valótlanul híreszteltük, hogy a Váci Dunakanyar Színház színészeinek túlnyomó része inkább felmondott, semmint hogy elfogadják a polgármester ultimátumát. A valóság ezzel szemben az, hogy egyetlen színész sem mondott fel.” – ezen közlemény legalább 30 napos időtartamra való megjelentetésére kötelezte a bíróság a Magyar Nemzet online változatát.

A Matkovich Ilona polgármester által indított perben a Fővárosi Törvényszék hétfői döntésében elmarasztalta és helyreigazításra kötelezte a Magyar Nemzet címen megjelenő országos napilap online változatát, mivel valótlan címmel és tartalommal adott hírt egy, a Váci Dunakanyar Színházban történt állománygyűlés következményeiről.

A bíróság nem jogerős ítélete szerint az említett sajtóorgánum – a Vác Online portálra hivatkozva – a valóságtól eltérő címmel és tartalommal közölt írást az eseményről. A törvény szerint „… ha valakiről bármely médiatartalomban valótlan tényt állítanak, híresztelnek vagy vele kapcsolatban való tényeket hamis színben tüntetnek fel, követelheti olyan helyreigazító közlemény közzétételét, amelyből kitűnik, hogy a közlés mely tényállítása valótlan, illetve megalapozatlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben és ehhez képest melyek a való tények.”

Emlékezetes, hogy korábban a – szintén a Vác Online oldal beszámolójára hivatkozó – gondola.hu internetes portál már a peres eljárás megindulása előtt jónak látta helyreigazítást közölni, miszerint: „A valóság az, hogy az új ügyvezető munkába állása óta egyetlen munkaviszonyban álló színművész sem mondott fel, egyetlen színész sem kérte esetleges megbízási szerződése felmondását és egyetlen színész sem tett bármilyen együttműködést megszakítani kívánó nyilatkozatot sem.”

Feladó: Városháza

Közélet [2020. június 11., csütörtök]

Nem az önkormányzaton múlik a szakrendelő beruházása

Az előző években csak kormánypárti ígéret szintjén létező váci szakrendelő felújítást sürgette fél évvel a választásokat követően keddi sajtótájékoztatóján Manninger Péter. A fideszes képviselő – a Váci Napló tudósítása szerint – elmondta, hogy akadozik az ügy, azt azonban nem tudta megmondani, hogy mi lehet ennek az oka, mivel a projektről szóló tárgyalások zárt ajtók mögött zajlanak. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi városvezetés lehetne aktívabb.

A képviselő felvetéseire Ferjancsics László alpolgármester reagált, emlékeztetve arra, hogy a 2017-es kormányhatározatot követően 2 éven keresztül nem sok történt az ügyben. Ezen változtatva az önkormányzat új vezetése megkötötte a szükséges tervezői szerződést, sürgette a dokumentáció elkészültét. Javaslat született arra, hogy a tervezett nővérszálló kerüljön jobb körülmények közé, a mentőbejáró fedett legyen, a gépjárműves kiszállási lehetőség pár méterre legyen az épülettől, a buszforduló ne kerüljön távolabb a főbejárattól és minél előbb valósuljon meg a nagyobb parkolófelület. Ezek után az önkormányzat januárban lakossági fórumot tartott.

A településrendezési terv áprilisi elfogadása után május elején az állami főépítészhez került az anyag, kinek szakvéleményét a napokban várja az önkormányzat.

Az alpolgármester ugyanakkor sajnálatosnak tartja, hogy Manninger Péter egy egészségügyi témát is pártpolitikai célokra használ fel. Pedig az ő elnöksége alatt, 2017-2019 között az Egészségügyi Bizottság egyetlen alkalommal sem vette napirendjére a szakrendelő fejlesztésének kérdéskörét, erről egyetlen határozatot sem hozott. Sőt, amikor tavaly szeptemberben hosszú hallgatás után végre napirend lett a képviselő-testületi ülésen a tervezett új rendelőintézet tárgyköre, Manninger Péter nem szavazta meg a határozatokat.

„Milyen felelős képviselői magatartás ez? Ilyen hozzáállás után éppen Manninger képviselő úrnak kellő alapja van-e ahhoz, hogy számon kérjen ez ügyben bárkit is?” - vetette fel reagálását zárva Ferjancsics László.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. június 10., szerda]

Utasközpontú autóbusz menetrend

Egy, a váci utazóközönség érdekeit figyelembe vevő, a veszélyhelyzet utáni nyári időszakra összeállított helyi autóbusz menetrend bevezetéséről tájékoztatta szerdán a sajtó képviselőit Ferjancsics László.

Az alpolgármester a Földváry téri buszmegállónál Fehér Zsolt és Kiss Zsolt képviselőtársával közösen megtartott ismertetőjét azzal kezdte, hogy az októberi választáson kétharmados mandátumtöbbséget szerző Összefogás Frakció a választási kampányban is sok javaslatot kapott a lakosoktól, ezek egy része már most megvalósításra kerül.

A június 15-én életbe lépő rendszer sajátossága, hogy erőteljesen támaszkodik és kapcsolódik mind a Vácot érintő vonatközlekedéshez, mind a várost is kiszolgáló helyközi buszközlekedés meglévő szerkezetéhez.
Az alpolgármester hangsúlyozta: a javaslatokat egyeztették a szolgáltató Volánbusszal, akik szintén tettek szakmai javaslatokat, melyeket a város elfogadott.

Elhangzott: a több, mint tíz helyi buszvonal felét sem érinti a mostani változtatás. de az új elképzelésekkel sikerült fontos gondokat megoldani. A 364-es és 365-ös járat ezentúl összeköti a két nagy váci lakótelepet, a deákvárit és a Földváry térit. Mindezt úgy, hogy minden eddigi megállójukat érintik ezek a járatok, de a megállóhelyek száma kettővel nő. Továbbá, megoldják a kórház napközbeni óránkénti megközelítését Alsóvárosból, és bekapcsolják a Burgundia városrészt is. Hétfőtől a körjáratok egyike a Budapesti főúton halad végig, mindig megáll a Földváry téren, majd a főúton tovább halad a Honvéd utca, a kórház és Deákvár irányába. A párja ugyanezt az útvonalat járja ellentétes irányban.

A módosítással azt is elérik, hogy a Báthori utcában nem lesz menetrend szerinti buszközlekedés, ennek nagy előnye, hogy az ottani lámpás csomópont terhelése csökken.
A Deákvárról érkező körjárathoz mostantól igazodik a Kisvácra közlekedő 360-as járat indulási ideje, amelyre a kórháznál át lehet szállni. Ezzel megvalósul az eddigiekhez képest sokkal gyorsabb Deákvár-Kisvác kapcsolat.

A hétvégi és ünnepnapokon eddig nem volt délutáni járat Kisvác és Alsóváros, illetve a kórház között. Jövő héttől a Kisvác-Alsóváros-kórház kapcsolatot biztosító 360-as busznak szombat és vasárnap délután is lesz 1-1 járata, mely a sportcsarnok megközelítését is lehetővé teszi, és biztosítja a kórházi látogatást is.

"Természetesen ezzel az új kapcsolatokat hozó járatrendszerrel sem tudunk minden egyéni kívánalmat teljesíteni. A nyár közepéig várjuk a jelentősebb utazóközönséget értintő gondokat és megvizsgáljuk azok megoldhatóságát a szeptemberi iskolakezdésig.” – mondta tájékoztatója végén Ferjancsics László alpolgármester. Aki zárásként kérte, hogy ameddig fennáll a járványveszély, a váci polgárok tartsák be utazás közben is a szükséges óvintézkedéseket.

A módosított helyi autóbusz menetrend június 15-től lép életbe, a részletes táblázatokat a hétvégén már megtalálják a hivatalos önkormányzati weboldalon.

Feladó: Városháza

<<   1 2 3 4 5 ...  614   >>