Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. június 4., csütörtök]

Kézilabda: megállapodtak a felek

Szerdán eredményes egyeztetést tartott városunk polgármestere a váci női kézilabda egyesület elnökével. Matkovich Ilona és Kirsner Erika megbeszélésén jelen volt a Váci Sport Kft ügyvezetője, Zábó Edina is.

A tárgyalásokon megállapodás született a sportcsarnokra vonatkozó és mindkét fél számára elfogadható bérleti díjról. Ennek eredményeként az egyesület csapatai zavartalanul folytathatják a bajnoki rajtra történő felkészülésüket a létesítményben.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. június 3., szerda]

Trianoni megemlékezés városunkban

A koronavírus-járvány miatt alternatív módon zajlik az idei Nemzeti Összetartozás napja Vácon. A 100. évforduló kapcsán, eredetileg többnaposra tervezett megemlékezés helyett június 4-én, az önkormányzat Facebook oldalán online műsorokkal és családi kvízjátékkal emlékezünk meg a trianoni békediktátum következményeiről.

Ezt megelőzően a város Önkormányzata és minden váci polgár nevében Polgármester Asszony helyez el koszorút az Ereklyés Országzászlónál 16.30 órakor, mely tiszteletadáshoz a politikai pártok és a civilszervezetek csatlakozását várják.

A koszorúzást követően a megemlékezéssorozat 18.00. órától, az online térben folytatódik. Az műsorban Matkovich Ilona polgármester mondja el gondolatait, majd ezt követően a "Vác, Trianon 100” online riportsorozat lesz megtekinthető. A székelyudvarhelyi Nagy Pállal, az Erdélyi Magyar Tanács Udvarhelyi Széki Szervezet elnökével, az ipolysági Kapusnik Csaba tanár-újságíróval, a ruszin Dupka György író-történésszel beszélgetünk a határon kívül rekedt nemzetiségek helyzetéről, de a trianoni békediktátum kapcsán dr. Beer Miklós nyugalmazott váci megyéspüspök, Zsigmond Emőke színművész és Ősi János regényíró is megszólal majd.

Este pedig online történelmi kvízjátékra invitálunk mindenkit. A kvízjáték csütörtök 20 órától szombat 20 óráig, online tölthető ki a Madách Imre Művelődési Központ közreműködésével.
A megemlékezéshez kapcsolódóan a főtéri elefántos kék házban Trianon 100 emlékhelyet is kialakított a Tragor Ignác Múzeum. A kiállított dokumentumok a pénteki, szombati és vasárnapi napon 10-18 óráig tekinthetők meg.

Az ünnepi megemlékezés az ES Térségi televízión is látható lesz, június 4-én, 20.15. perctől.

Feladó: Városháza

A Képviselő-testület februári ülésén a Településképi Rendelet módosításának partnerségi egyeztetését lezárta, ezt követően a tervezetet az illetékes államigazgatási szervek véleményezték, így a májusi polgármesteri döntés értelmében az hatályba lépett.

A módosított Településképi Rendelet (TKR) pontosabban határozza meg a követendő településképi előírásokat, egyes, településkép szempontjából meghatározó (TMT) területeken a túl szigorú, anyaghasználatra, tömegformálásra vonatkozó előírásokat enyhíti, máshol a túlságosan engedékeny előírásokat szigorítja, egyértelműsíti, reagál az építéstechnológia fejlődése során az építészetben megjelenő új anyagokra, szerkezetekre.

A lakóterületeken telekmérettől függően szabályozott az épületegységek száma, és az előírt tervi konzultációs kötelezettségek a lakóterületek építészeti egységességét, a már beépített területek struktúrájához történő jobb illeszkedést, a lakóterületek élhetőségét fogja majd szolgálni.

Változnak az egyszerűsített bejelentési eljárással épülő lakóépületek kötelező szakmai konzultációjának szabályai, és a településképi bejelentési eljárások köre, továbbá a településképi kötelezési eljárásra és a helyi egyedi védelemre vonatkozó tulajdonosi kötelezettségek. Jelen módosítás során a rendelet mellékletei nem változtak.

Telepuléskép védelméről szóló rendelet-31-2017

Feladó: Városháza

Közélet [2020. május 31., vasárnap]

Június első hetében a szelektív hulladékot viszik el

A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai az előttünk álló héten – június 1. hétfőtől június 5. péntekig – az összegyűjtött szelektív hulladékot viszik el az ingatlanok elől.

A háztartásokban a kommunális szeméttől külön gyűjtött, újrahasznosítható szelektív hulladék (műanyag, papír, fém) nem csak szelektív zacskóba, hanem színes (sárga, kék) kukákba is kirakható. A szolgáltató így is elviszi (ezeket is üríti) a szelektíves napon. A kukákat az ingatlantulajdonos vásárolhatja meg, például a volt hajógyár területén működő kereskedésben.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a mellékelt listából ismerhető meg.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
szelekutcaast.pdf

Közélet [2020. május 30., szombat]

Végre rendeződik a kórháztömb tervezése

Az új váci önkormányzat pár hónap alatt elvégezte azon feladatokat, melyek a városra hárultak a kórház új rendelőintézetét és kapcsolódó épületeit érintő tervezés előkészítéséhez. Mindezt azért is hangsúlyozzuk, mert egy váci lejárató oldal ezzel ellentétes álhírek terjesztésébe kezdett.

Mint ismeretes, az előző városvezetés még 2017 nyarán nyilvánította ki szándékát a kórházra vonatkozó beruházás kapcsán a telekcserére. Majd több mint 2 éven keresztül szinte semmi nem történt. Csak közvetlenül a tavaly őszi választások előtt hozott végre a régi képviselő-testület a tervezők kiválasztásához döntést.

Módosítások a betegek érdekében
Az új önkormányzat aztán megkötötte a szükséges tervezői szerződést, sürgette a dokumentáció elkészültét. Az elkészült terveket a városvédők képviselőjével és a kórház egyik köztiszteletben álló volt főigazgatóval együtt véleményezte. Ők, és Ferjancsics László alpolgármester ekkor javasolták: a tervezett nővérszálló kerüljön jobb körülmények közé, a mentőbejáró fedett legyen, a gépjárműves kiszállási lehetőség pár méterre legyen az épülettől, a buszforduló ne kerüljön távolabb a főbejárattól. Azt is határozottan kérték, hogy már az első ütemben valósuljon meg a nagyobb parkolófelület.

Ezek után az önkormányzat rögtön megszervezte idén januárra a lakossági fórumot.
Közben a városvezetés egyértelműen jelezte az állam felé, hogy nem tartja szükségesnek az előző vezetés által erőltetett az állam és az önkormányzat közötti telekcseréket, így a beruházás megvalósításában jelentős idő takarítható meg. Ennek kapcsán fontos szempont továbbá, hogy az önkormányzat tulajdonában marad az Alsótörökhegyi út közelében lévő, igen értékes többezer négyzetméteres telek. A kórházi beruházás iránti elkötelezettségét azzal is kimutatta az új városvezetés, hogy egy, a jövendő építkezéshez nélkülözhetetlen telekcsíkot ingyen ad át az államnak.

Felgyorsították a folyamatot
Mindezen előkészületek után a város nevében eljáró polgármester elé áprilisban kerülhetett be a településrendezési anyag. Matkovich Ilona határozatban fogadta el a szükséges döntéseket, majd pár napos terv átdolgozás után – május elején – az állami főépítészhez került az anyag, akivel erről személyesen is egyeztetett a múlt héten városunk főépítésze.

A város jelenleg arra vár, hogy az elkészült terveket az állam által megbízott szervek véleményezzék. Ezek megtörténte után akár már a nyáron elfogadható az építési szabályzat.

A városháza felhívja a figyelmet arra, hogy a több, mint két évnyi, időt pocsékoló semmittevés után úgy sikerült pár hónap alatt az akadályokat elhárítani az új rendelőintézet megvalósítása elől, hogy a város anyagilag sem jár rosszabbul, és a telepítési tanulmányterv készítésénél a betegek és látogatók érdeke, valamint a hosszútávú városfejlesztési szempontok is messzemenőkig érvényesülnek. A kórház fejlesztési megvalósulása jelenleg teljesen az államon múlik. A város várja a szükséges dokumentumokat.


A városháza köszönetet mond a megfeszített munkáért a résztvevő összes mérnöknek, külön is a vezetőtervezőnek: a BME Urbanisztikai Tanszék tanszékvezetőjének.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. május 29., péntek]

Továbbra is fontosnak tartjuk a váci női kézilabda csapat támogatását

Vác a Nemzet Sportvárosa, ennek megfelelően folyamatosan együttműködik az egyesületekkel és a mindenkori pénzügyi lehetőségeihez mérten támogatja elsősorban az utánpótlás nevelést, másodsorban a profi sportot.

A sportcsarnok 2013-ban megállapított bérleti díja 15.000 Ft/óra volt, melyet múlt héten 12.000 forintra csökkentett az önkormányzat. Ez az összeg jelentősen elmarad az önköltségi ártól és megegyezik, vagy alatta marad más települési sportcsarnokok bérleti díjához képest.
A VNKSE kérése alapján jelenleg 50 %-os kedvezménnyel használják az egyesület csapatai a létesítményt.

Vác Város Önkormányzata az elmúlt években is mindent megtett a női kézilabda klub sikeres szerepléséért. Több csarnokberuházás esetében biztosította a TAO-pályázat önrészét, amikor azt a klub igényelte. Egy, a korábbi városvezetés által nem támogatott kérelem után már a mostani városvezetés a női kézilabda klub közel 9 millió forintos díjhátralékát is elengedte, a klub pedig az önkormányzati tulajdonú létesítmény számára „TAO-s” felújítási forrásokat tudott biztosítani. A város kézilabdasport iránti elkötelezettségét jellemzi, hogy a Dunakanyar Kézilabda Akadémia úgy jöhetett létre, hogy a szükséges területet 99 évre ingyenesen bocsátotta rendelkezésre a város. A folyó beruházáshoz intézett kérést az önkormányzat soron kívül kezelte.

Az egyesületek az utánpótlás csapatok bérleti díját el tudják számolni a TAO támogatási rendszerben, így a TAO-n kívüli szponzorok esetleges elmaradása nem érinti ezen bérleti díj kifizetéseket, ezért is érthetetlen számunkra a kiadott, éles hangú közlemény.

Vác Város Önkormányzatának fontos, hogy a női kézilabda csapata eredményes munkáját támogassa, ezért kezdeményezett jövő hétre tárgyalást a klub elnökével, amelyen egyeztetik a csapat további támogatási igényeit. Bízunk benne, hogy az immár több, mint két évtizede az élvonalban remeklő női kézilabda egyesület továbbra is a sportszerető váci közönség örömére folytatja munkáját.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. május 29., péntek]

Hétfőtől ismét lehet jelezni a lomtalanítási igényeket

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak lehetősége van évente egy alkalommal 2 m3 lomhulladék térítésmentes elszállíttatására. A lomtalanítást igényelni kell és előre egyeztetett napokon történik. A koronavírus-járvány miatt a szolgáltató által korábban felfüggesztett igénybejelentési lehetőség 2020. június 1-től ismét elérhető.

A lomtalanítást végző Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint 2020. június 1-től a váci polgárok számára ismét beadható a lomtalanítás iránti kérelem. Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be. Ezt megtehetik elektronikus úton, vagy a cég ügyfélszolgálatán keresztül.

Az igénybejelentések beérkezését követően a szolgáltató időpontot egyeztet az igénylővel a lomtalanítás várható időpontjáról. Vác esetében az igénylés 2020. június 1. és június 30. között adható be, a kért lomtalanítás teljesítése június 15-től augusztus végéig történik majd meg.

Részletes ismertető a www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/lomtalanitas oldalon olvasható, további információkért kérjük, ne a váci önkormányzatot, vagy a helyi hulladékgazdálkodási céget, hanem a szolgáltató Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatát keressék.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. május 29., péntek]

Újabb nyílt városi pályázatok jelentek meg

Az előző önkormányzati ciklusok gyakorlatával szakítva a takarékos városüzemeltetés és a vállalkozásbarát szemlélet került előtérbe városunkban, melynek jegyében ismét két fontos nyílt pályázat került kiírásra.

A Beszerzési Munkacsoport elnökének, Kiss Zsolt alpolgármester tájékoztatása szerint az elmúlt napokban megjelent – és a hivatalos önkormányzati weboldal (vac.hu) PÁLYÁZATOK rovatában már megtalálható – két olyan kiírás, melyektől az eddigiekben ezen tevékenységekre kifizetett közpénzek csökkenését várják.
Június 19-ig lehet beadni a pályázatokat a volt deákvári laktanya területén működő portaszolgálat folyamatos (minden nap 24 órás időtartam) ellátására. A feladatellátás vállalkozási keretszerződéssel történik és egy évre szól majd.

Ahogyan arról egy korábbi hírben (vac.hu – Közélet: 2020. május 27.) már tájékoztatást adtunk, változik a Március 15. téri behajtás ellenőrző rendszere. Megszűnik a piacnál és a Bécsi kapunál sok problémát jelentő süllyedő oszlopos megoldás és rendszám felismerő kamerarendszer ellenőrzi majd a szabályok betartását. Ennek kiépítésére is megjelent a pályázati felhívás: 2020. június 10-én 10 óráig várják a pályázatokat.

„A korábbi városvezetés a meghívásos pályáztatást preferálta. A nyílt pályáztatási formának több előnye is van. A kiírás lényegesen több piaci szereplőhöz jut el. Ezáltal tiszta verseny alakulhat ki, mely hatására csökkenhetnek az árak. A városüzemeltetést biztosító beszerzéseknél egy széleskörű pályázati mód a jövőben is rendszeres lehetőséget biztosít majd az ezen területeken működő helyi érdeklődőknek. Ez pedig a koronavírus-járvány után segítheti a váci vállalkozásokat, egy időben azzal, hogy az önkormányzat költséget takarít meg.” – mondta érdeklődésünkre Kiss Zsolt alpolgármester.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. május 28., csütörtök]

Tájékoztatás koszorúzási eseményről

Ezúton is tájékoztatjuk városunk lakosságát, a pártok, civil szervezetek képviselőit, hogy Vác Város Önkormányzata a helyi trianoni megemlékezés keretében június 4-én, csütörtökön 16.30-kor koszorút helyez el az Ereklyés Országzászlónál. Kérjük a koszorúzni kívánókat, hogy egyeztetés céljából ezen szándékukat jelezzék.

Részletek képünkre kattintva elérhetők.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. május 28., csütörtök]

Hárommilliós pályázati forrás könyvtárfejlesztésre

Háromszázmillió forintos összegben osztott fel könyvtárfejlesztési támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma, melyből a váci Katona Lajos Könyvtár mintegy 3 millió forintot nyert el a kiírt pályázaton.
Az önrész nélküli forrás 70%-a fordítható majd a könyvtári állomány gyarapítására, míg a maradék összegből eszközök vásárlására nyílik lehetőség.

Az utóbbi években a sikeres pályázatok eredményeként fokozatosan növekvő támogatásban részesül a minisztérium pályázatából a váci intézmény, hiszen míg 2018-ban valamivel több, mint 2,1 milliót, egy évre rá pedig közel 2,4 milliót kaptak ezen célokra, idén már az elnyert összeg meghaladja a 3 milliót.

Feladó: Városháza

<<   1 ...  2 3 4 5 6 ...  615   >>