Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. július 10., péntek]

Készül az ügyfélszolgálati iroda

Városi alkalmazottak munkájával, alacsony költséggel városházi helyiséget alakítanak ki polgárokat is fogadni tudó irodává a Polgármesteri Hivatalban. Ezt követően az újrainduló fizetős parkolás ügyintézését kulturált körülmények között, egy helyen tudják lebonyolítani az ügyfelek.

Mint arról nemrég hírt adtunk – vac.hu: Közélet, 2020. június 29. – a veszélyhelyzet alatti díjmentes időszakban az önkormányzat részben átszervezte a város parkolási rendszerét. Ez, a változatlan zónák és díjak mellett, azt is jelenti, hogy a Városfejlesztő Kft-től a felszíni parkolás üzemeltetését a Polgármesteri Hivatal veszi át. A jövőben tehát az eddigi ellenőrzési feladatok mellett a hivatal látja el az ügyfélszolgálattal összefüggő – pótdíj befizetés, engedélyek és kedvezmények kiadása, bérleteladás – teendőket is.

Az ügyfelek kényelmesebb kiszolgálása érdekében már folynak az ehhez szükséges átalakítási, felújítási munkák az épület földszintjén, amelyek elkészültéig az ügyek intézésére ide érkező polgárok türelmét kéri a városvezetés. A szervezeti módosítástól azt várja az önkormányzat, hogy ugyanazon szolgáltatások több millió forinttal kisebb költséggel is elláthatók lesznek.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. július 10., péntek]

Három szakbizottsági és egy rendkívüli testületi ülés

A veszélyhelyzet miatti több hónapos szünet után júliusban már ismét a korábban megszokott formában ülésezik Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Az előkészítő szakbizottsági tanácskozások e hét első három napján zajlottak le, valamint hétfőn sor került egy rendkívüli testületi ülésre is. Ezekről számolunk be az alábbiakban időrendi sorrendben.

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság (GVB)
Hétfőn több, mint egy tucat tárgykörben hozta meg döntéseit a GVB. Ezek egy részében javaslatot fogalmazott meg a képviselő-testület számára, míg jelentős számú ingatlanügyben átruházott hatáskörben önálló döntéseket hozott. Tudomásul vették a bizottsági tagok a Közterület-Felügyelet helyszíni bírságolással kapcsolatos, illetve a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. első félévi munkájára vonatkozó tájékoztatóját. A Közlekedési Munkacsoport mellett újabb szakcsoport alakul meg: a Környezetvédelmi Munkacsoport tagjai szintén díjazás nélkül segítik majd az önkormányzat döntéshozatalát. A bizottság közterületi parkolók építésével értett egyet: kettő a Luxemburg utcában, három pedig a Szent Miklós téren fog épülni. Döntésük értelmében Kisvácon, a Foktövi utcában 3,5 tonnás korlátozó tábla kerül majd ki. Az ingatlan ügyekben pályázatot írtak ki az Eszterházy utcai, városháza alatt található volt étterem helyiségének bérletére.

Rendkívüli testületi ülés
Ugyancsak hétfőn egy munkaterven kívüli testületi ülésre is sor került. A két napirendi téma sürgősségét határidők szabták meg. Elsőként a másnapi Centroszet Kft. taggyűlésével kapcsolatban fogadott el állásfoglalást a testület – Inotay Gergely alpolgármestert delegálva a társaság taggyűlésére –, majd úgy döntött, hogy a város indul egy, a belterületi utak felújítását célzó pályázaton. A megjelölt célok: a Budapesti főút, a Jávorszky sétány és a Zöldfa utca egy-egy szakaszának rendbetétele.

Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság (PÜB)
A kedden megtartott tanácskozásán a PÜB elfogadta a Váci Városfejlesztő Kft. májusban elvégzett munkáiról szóló beszámolót, majd megvitatta az aktuális likviditási jelentést és a költségvetés újabb módosításáról szóló előterjesztést. Döntés született arról, hogy a váci sportcsarnokot testnevelési órákra is használó két középiskola (a Madách és a Bernáth) kedvezményes áron veheti igénybe a létesítmény küzdőterét a tanórák idejére. Végül javasolta a képviselő-testületnek, hogy egy védőnői körzettel bővítsék a gyermekvédelmi hálózatot.

Emberi Kapcsolatok Bizottsága (EKB)
A sort szerdán délután az EKB ülése zárta. Ennek első részében a város művelődési intézményeiről szóló előterjesztéseket tárgyalta a tagság. Megismerték az Alsóvárosi Óvoda intézményvezetői pályázatára jelentkező jelölt elképzeléseit, kialakították a színház igazgatói pályázatának javasolt tartalmát és véleményt mondtak a levéltár alapító okiratának módosítási tervéről. Szóba került a következő nevelési évre érvényes óvodai csoportlétszámok ügye, valamint megtárgyaltak egy fogorvosi szerződés kapcsán tett szándéknyilatkozat. Ez a bizottság több napirendi pontban is – személyiségi jogi előírások miatt – zárt ülést is tartott, melyben a lakásügyeken túl a városi kitüntetésekre érkezett javaslatokat is véleményezték.

Mind a rendkívüli testületi ülésen, mind a szakbizottsági tanácskozásokat az adott grémium tagsága teljes létszámban vett részt.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. július 9., csütörtök]

Vác és Szentendre: szorosabb együttműködés

Szorosabb együttműködésről és közös érdekérvényesítésről tárgyalt a műemlékvédelemre vonatkozóan is Vác és Szentendre vezetése szerdán. A Duna túlpartján fekvő, városunknál alig kisebb település azután kezdeményezett találkozót, hogy kiderült: a korábban megítélt milliárdos kormányzati támogatás hozzáférhetetlensége miatt nemcsak náluk került veszélybe néhány egyedülálló építészeti örökség. Mint ismert, a városunk részére 2017-ben megítélt négymilliárd forintos támogatásból lehetne megújítani többek között Vác két emblematikus műemléképületét: a Március 15. tér 10. számú (zöld) házat és a szintén a főtéren álló régi Würth házat (a rózsaszín épületet). Mindkét műemlék épület olyan elhanyagolt állapotban van, hogy bármikor komoly gond lehet vele, amivel Vác és egyben Magyarország is építészeti kincseket veszítene el. Ám városunk – Szentendréhez hasonlóan – a mai napig nem tudott hozzájutni a helyzet rendezéséhez szükséges megítélt milliárdokhoz.

A váci városházán folytatott megbeszélésen a műemlékvédelmi kérdéseken és az egyelőre elérhetetlen állami támogatásokon kívül számos témakörben zajlott szakmai tapasztalatcsere. Vác és Szentendre vezetése egyeztetett az önkormányzati lakáshelyzetről, valamint a kormányzati elvonásokról és azok városainkra gyakorolt jelentős negatív hatásairól.

A városházi egyeztetés után a résztvevők megtekintették a városházával szemben található zöld házat, továbbá a tetőszerkezet állapota miatt két éve zárva álló görög templomot, valamint az önkormányzathoz nemrég visszakerült „elefántos házat”.

A városokat a polgármesterek (Szentendrét Fülöp Zsolt, Vácot Matkovich Ilona), a jegyzők, az alpolgármesterek és a polgármesteri hivatalok több osztályvezetője képviselte.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. július 9., csütörtök]

Kiállítással indul a Váci Nyár 2020

Az egy hét múlva sorra kerülő és igen gazdag kínálatot tartalmazó Váci Nyár 2020 programsorozatot Adorján Attila festőművész és Varga Mátyás szobrászművész közös tárlata indítja.

A kiállítás a főtéri „elefántos házban” tekinthető majd meg. A megnyitóra 2020. július 16-án csütörtökön 18 órakor kerül sor Vác Város Önkormányzata és a Madách Imre Művelődési Központ szervezésében. Közreműködik az Arday-Farkas-Hencz trió.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. július 9., csütörtök]

Tájékoztatás földi szúnyoggyérítésről

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának tájékoztatója alapján értesítjük Vác lakosságát, hogy városunkban földi úton történő szúnyoggyérítésre kerül sor 2020. július 14-én és július 15-én, a napnyugtát követő órákban.

Rossz idő esetén a szúnyoggyérítés 2020. július 15-16-án ugyanebben az időszakban kerül elvégzésre.

A felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése: Deltasect 1,2 ULV
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére a szúnyoggyérítést végző cég által javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. július 8., szerda]

Átadták a Gödöllői út felújított vasúti csomópontját

Az előzetes terveknek megfelelően szerda reggel átadták a közúti forgalomnak a Gödöllői út máriaudvari vasútállomás mellett lévő, közút és vasút találkozásánál lévő csomópontjának új aszfaltréteggel felújított szakaszát. A két sorompó közötti részen így már biztonságosabb és jó állapotú úttesten haladhatnak a gépjárművek és a kerékpárosok.

Az említett rész állapotára korábban nagyon sok panasz érkezett, mivel kerékpárral és motorkerékpárral szinte már járhatatlan volt a vasút és a közút kereszteződése. A választókerület önkormányzati képviselője, Kiss Zsolt alpolgármester kitartó levelezésének és egyeztetés sorozatának eredményeként végül a MÁV a közúttulajdonos Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel együttműködve az elmúlt napokban felújította a csomópontot.

Mint azt Kiss Zsolt elmondta, az új városvezetés utak felújítására vonatkozó tervét jelentősen hátráltatja, hogy a kormány teljes mértékben elvonta azt a mintegy 115 milliós éves bevételt jelentő gépjárműadót a várostól, mely összeget a helyi úthálózat javítására szánt a város. Ezért örvendetes, hogy más módon sikerült ezt a problémás területet rendbe tenni. Az alpolgármester ezúton is megköszöni a gépjárművezetők, a vasúti és buszközlekedést igénybe vevő utasok, illetve a környéken lakó polgárok türelmét, valamint a szakemberek munkáját.

Mivel a MÁV ezekben a napokban a veresegyházi vonal (71. számú) csörögi megállójánál is munkálatokat végez, az ideiglenesen vonatpótló buszokkal lebonyolított vasúti forgalmi rend várhatóan csak július 13-án, hétfőn szűnik meg és tér vissza a megszokott vasúti menetrend szerinti közlekedéshez.

Jelentősebb aszfaltozás a Beniczky utca nagy részén volt két héttel ezelőtt, jövő héten pedig a Duna-parti kerékpárút Boronkay iskola alatti hosszabb, jelenleg nagyon elhanyagolt szakasza kerül aszfaltozásra közel ezer négyzetméteren. Az önkormányzat a hasonló munkák finanszírozására hétfői rendkívüli képviselő-testületi ülésén úgy döntött, hogy a város indul egy, a belterületi utak felújítását célzó pályázaton. A megjelölt célok: a Budapesti főút, a Jávorszky sétány és a Zöldfa utca egy-egy szakaszának rendbetétele.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. július 8., szerda]

Kitüntetésre várnak javaslatokat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városban tartósan végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére „Vác Város Szociális Munkáért” kitüntető címet alapított.

A cím adományozható a város közigazgatási területén működő szociális intézmények, vállalkozások és civil szervezetek dolgozóinak, önkénteseinek.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek részletes indoklással a szociális intézmények, vállalkozások, civil szervezetek vezetői, közösségei és Vác város polgárai.

A kitüntetést évente három személy kaphatja meg.

A javaslatokat 2020. augusztus 15-ig lehet benyújtani Fehér Zsoltnak az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnökének címezve:

• Személyesen: a javaslatok az Igazgatási és Szociális Osztály vezetőjénél – Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta - adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 123-as irodába.
• E-mail-es formátumban pedig: jogasz4@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.


A kitüntető címet 2020. november 12-én a Szociális Munka napi ünnepségen a polgármester adja át.

Vác, 2020. július 07.
Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Közélet [2020. július 7., kedd]

Tájékoztató Vác nyári kultúrkínálatáról

Kedden délelőtt a Városháza udvarán megtartott országos sajtótájékoztatón ismertették városunk nyári időszakra vonatkozó kulturális műsorkínálatát, továbbá az intézmények ősztől érvényes terveit.

A megjelent sajtómunkatársakat és vendégeket dr. Varga Katalin üdvözölte, majd megnyitójában Matkovich Ilona polgármester többek között arra is kitért, hogy Vác idei eseménynaptárát ugyan jelentősen átírta a koronavírus-járvány, de ennek reménybeli lecsengését követően az önkormányzat és művelődési-kulturális intézményei igyekeznek gazdag programmal pótolni ezeket. A sort vasárnap a „Vác a tied” elnevezésű városházi rendezvény nyitja. a következő hétvégén pedig a „Váci nyár” sokszínű programja szórakoztatja a közönséget. Az augusztus 20-i városi ünnepség a tervek szerint a hagyományos módon kerül megrendezésre, majd az azt követő hétvégén Sörfesztiválra várja Vác a vendégeket.

Az intézményi előadások sorolását Orlai Tibor producer indította. Mint elmondta: a Váci Dunakanyar Színház és az Orlai Produkció együttműködése reményei szerint az évad megkezdésétől színvonalas és az igényes váci közönséget a lehető legszélesebb körben kiszolgáló előadásokat jelent majd.

Egy érdekes kiállításról is kaptak ismertetőt a média munkatársai: Adorján Attila festőművész a főtéri „Kék Házban” nyíló tárlat váci előzményeiről szólt.

Laczi Sarolta, a Madách Imre Művelődési Központ (MIMK) igazgatója ezt követően részletesen ismertette a Váci Nyár programjait. (Ezeket a mellékletünkben található plakátokon ismerhetik meg olvasóink.) Az intézményvezető vázolta azokat a hosszabb távú elképzeléseket is, melyek a MIMK ősztől esedékes rendezvényeit, illetve a már megszokott szakköreit, csoportos foglalkozásait érintik.

Ezt követően a váci színház vezetői – dr. Varga Katalin ügyvezető és Molnár Bence művészeti vezető – ismertették az intézmény őszi nyitása utánra vonatkozó működési elképzeléseket. Mint hallhattuk, egyik legfőbb céljuk, a Vácon, illetve a Dunakanyarban élő közönség a korábbi évek alatt felépített bizalmának, szeretetének megőrzése és tovább ápolása mellett a fővárosi, a vidéki, valamint a határon túli városok színházaival való szoros együttműködés felépítése. (A színház és a művelődési központ terveit, működésének, rendezvényeinek részleteit a vacidunakanyarszinhaz.hu, illetve a mimk.hu weboldalon találják az érdeklődők.)

A tájékoztatók elhangzását követően Toldi Tamás énekelte el “Vác dalát”, majd a sajtó képviselőinek kérdéseire válaszoltak az érintettek.

Közélet [2020. július 5., vasárnap]

A zöldhulladék begyűjtése következik

A szelektív hulladékok elszállítását követő héten - július 6-tól 10-ig - ezúttal a zöldhulladékot viszik el házhoz menő rendszerben a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai.

A levágott növények az erre rendszeresített zöld zsákban helyezhetők ki. A faágas, fásszerű növényi hulladék kötegelve is elszállításra kerül, de ezen esetben be kell tartani az előírásokat: maximum 1 köbméter térfogatú, 1,5 méter hosszú és legfeljebb 6 cm átmérőjű gallyak tehetők ki, amelyeket legalább egy helyen össze kell kötni.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a mellékelt listából ismerhető meg.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
utcalissttzoldd.pdf

Közélet [2020. július 4., szombat]

A Helyi Operatív Törzs értékelő ülése

A koronavírus-járvány városunkat érintő feladataival kapcsolatos helyi döntések meghozatalára és a szükséges teendők elvégzésének koordinálására létrejött Helyi Operatív Törzs pénteken tartotta meg az elvégzett munkáját értékelő, továbbá a támogatók segítségét nyilvánosan megköszönő összejövetelét.

Bevezetőjében Inotay Gergely köszöntötte a csoport tagjait és a meghívott vendégeket. Ezt követően Matkovich Ilona foglalta össze és értékelte az elmúlt időszak vírushelyzettel kapcsolatos lépéseit. A polgármester összegzésként kijelentette: a város lakossága büszke lehet arra, hogy Vác sikeresen küzdött meg a világjárvánnyal. (Részletes járványügyi összefoglaló: vac.hu – Közélet 2020. június 18.)

A folytatásban a Matkovich Ilona átadta a munkát segítő közreműködőknek, támogatóknak a polgármesteri Köszönőlevelet. (A névsor mellékletünkben megtalálható.)

A Helyi Operatív Törzs orvosszakmai vezetője, dr. Bánhidi Péter a vírushelyzet és az egészségügyi ellátás aktualitásai mellett további segítséget kért ahhoz a felvilágosító, megelőző tevékenységhez, amely szükséges ahhoz, hogy városunkban a jövőben is az eddigiekhez hasonló fegyelmezettséggel, elővigyázatossággal óvjuk meg egymást a még mindig jelenlévő fertőzésveszélytől.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
koszono.pdf

<<   1 ...  2 3 4 5 6 ...  620   >>