Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Sport [2020. november 29., vasárnap]

Labdarúgás – Győzelemmel kezdte a második kört csapatunk

A „tavaszi” első fordulóval folytatódott vasárnap a harmadosztályú pontvadászat. A mieink sikeresen vágtak vissza az őszi bajnoki nyitányon a zuglói pályán is győztes fővárosiaknak: Rákosmente KSK – Vác FC 1-3 (1-0).

November utolsó vasárnapján napsütéses, de csípős időben indult az NB III-as bajnokság második köre. A nézők csupán azért nem didereghettek a főváros keleti szegletében megrendezett összecsapáson, mert ez a mérkőzés is zártkapus volt.

A megelőző három meccsét szerzett pont és gól nélkül záró és kieső helyen található hazaiak ellenében a szintén veszélyes zónában álló váciaktól sérülés és eltiltás miatt néhányan hiányoztak, míg a hazaiak keretében nemrég több súlyos sérülés is történt.

A mérkőzés elején ezúttal is hamar megszerezhette volna a vezetést a Vác, ám az 5. percben megítélt büntetőnkből nem született gól. Ezt követően felváltva forogtak veszélybe a kapuk, míg aztán a játékidő harmadánál egy fejesgóllal a vendéglátó szerzett vezetést. Ezt aztán az irányítást átvevő váciak sorozatos támadásai ellenére a szünetig meg is tartották.

A nagy változás a második játékrészben állt be. Az előnyét megtartani szándékozó rákosmentiek védekezésre rendezkedtek volna be, ám a félidő első tíz percében így is előbb egy öngóllal egyenlíteni, majd Sorecz Szabolcs találatával fordítani tudott csapatunk. Sőt, a folytatásban az immár a pontmentésért kitámadó hazaiakkal szemben néhány perc elteltével Magos Mátyás (képünkön) is betalált, biztossá téve ezzel a három pont bezsebelését.

Az idei naptári évben még egy bajnoki vár a Vácra: december 6-án 13 órától azt az Iváncsát fogadják a Szőnyi úton zárt kapuk mellett, amely augusztusban egy féltucattal verte Burzi Attila vezetőedző gárdáját.

Fotó: vacfc.com

Feladó: Városháza

Közélet [2020. november 29., vasárnap]

A szelektív hulladék begyűjtése következik

A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai az előttünk álló héten – november 30. hétfőtől – az összegyűjtött szelektív hulladékot viszik el az ingatlanok elől.

A háztartásokban a kommunális szeméttől külön gyűjtött, újrahasznosítható szelektív hulladék (műanyag, papír, fém) nem csak szelektív zacskóba, hanem színes (sárga, kék) kukákba is kirakható. A szolgáltató így is elviszi (ezeket is üríti) a szelektíves napon. A kukákat az ingatlantulajdonos vásárolhatja meg, például a volt hajógyár területén működő kereskedésben.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a hírhez mellékelt listából ismerhető meg.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
szelekutcaast.pdf

Pályázatok [2020. november 29., vasárnap]

Pályázat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye
igazgató (magasabb vezető)


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre 2021. április 01. napjától 2026. március 31. napjáig tart.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Kölcsey Ferenc utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését. Ellátja az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítását, különös tekintettel a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.07.) SzCsM rendeletben foglaltakra. Gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat. Képviseli az intézményt a fenntartó Önkormányzat, valamint az egyéb szakmai irányító szervezetek előtt. Az intézmény felelős vezetőjeként az intézmény szakmai és gazdasági feladatainak irányítása. Az alapító okiratban és az SZMSZ-ben foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- felsőfokú szakképesítés, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I. alapellátások 2. A) pontjában magasabb vezetőre előírt szakképesítés, vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.07.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet intézményvezetőre meghatározott szakképesítés,
- a magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett hitelt érdemlően igazolt szakmai gyakorlat,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- felhasználó szintű számítógépes ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
- végzettséget, képzettséget hitelt érdemlően igazoló okiratok másolata,
- hatósági bizonyítvány, mely igazolja azt a tényt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 10/A.§ (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
- a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban szereplő személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
- a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott véleményezők részére engedélyezi a pályázat tartalmának megismerését,
- a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 10/A.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró ok nem áll fenn,
- a pályázó aláírt nyilatkozata a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség elfogadásáról (Kjt. 41. §),
- a pályázó aláírt nyilatkozata, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos döntésnek nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalását kéri,
- a pályázó aláírt nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. április 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Zsidel Szilvia jegyző nyújt, a 06-27/513-472 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér. 11.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, továbbá „Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye igazgatói pályázat,” vagy
- Elektronikus úton dr. Zsidel Szilvia Vác Város Jegyzője részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül.
- Személyesen: dr. Zsidel Szilvia Vác Város Jegyzője, 2600 Vác, Március 15. tér. 11. 131-es szoba.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatokat egy e célra létrehozott a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott személyekből álló 3 tagú bizottság, majd Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága véleményezi. A bizottsági véleményezések után Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Ennek eredményéről valamennyi pályázó írásbeli értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, illetve bármikor visszavonja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Kozigallas.hu - 2020.11.29.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. november 28., szombat]

Deákvárról érkezett a város karácsonyfája

A hagyományoknak megfelelően idén is a lakosság által felajánlott fenyők közül került ki az a tűlevelű, amelyet a Főtéren díszbe öltöztettek az ünnepek alkalmából a Városfejlesztő munkatársai.

A 2,1 tonnás, 30 éves ezüstfenyő a deákvári Hanusz utcából került a város szívébe. Az önkormányzati cég munkatársai az adventi időszak előtt, november végén állították fel a karácsonyfát, amelynek díszítése a tér többi részéhez hasonlóan folyamatos.

Vác több városrészén is állítottak karácsonyfát a hagyományoknak megfelelően. A Földváry téri fenyő a Jázmin térről érkezett: szintén 30 éves és 2,3 tonna. Ez a fa egy ház belső udvarán állt, a tulajdonos a házba való beköltözés évében a születésnapjára kapta.

A kisváci körforgalomban felállított fenyő egy Gombási úti ingatlanból származik, a mélygarázs fölötti nordmann fenyő pedig a Kosdi útról érkezett. Az utóbbi 43 éves és 700 kilogrammot nyom.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. november 28., szombat]

Polgármesteri interjú a váci tévében

Egyórás év végi interjút adott Matkovich Ilona polgármester az ESTV-nek arról, hogyan fejlesztett és hogyan küzdött meg Vác az elmúlt egy évben a politikai és gazdasági nehézségekkel. A városvezető a megszokottnál kötetlenebb hangvételű beszélgetésben elárulta azt is, milyen tervei vannak a városvezetésnek a jövő évben.

A teljes interjú elérhető: http://estv.hu/download.php?view.3065

Feladó: Városháza

Közlemények [2020. november 27., péntek]

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ADVENTI VESZÉLYEKRE

Az alábbiakban közöljük a Katasztrófavédelem figyelemfelhívó tájékoztatóját az adventi időszakban meglévő veszélyekről.

Ezen a vasárnapon kezdetét veszi az adventi időszak, elkezdődik a karácsonyra való készülődés, meggyullad az adventi koszorún az első gyertya, megérezni a fenyőkoszorú illatát, meghittebbé varázsolják a lakást fényfüzérekkel, mécsesekkel. Talán bele sem gondol, mindez mennyi veszélyt hordoz magával. Az adventi időszakban megkétszereződik a lakásban keletkező tűzesetek száma. Hogy mik a leggyakoribb kiváltó okok, és mit tehet a lakástüzek csökkentése érdekében?
Olvasson tovább, és megtudhatja, de előbb tekintse meg az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által készített videót, melyben láthatja, milyen gyorsan meg tud semmisülni egy élet munkája a tűz által, ha a lentebb leírtakra nem fordít megfelelő figyelmet (konténeres adventi videó).
A legtöbb tüzet a gyertyák, és mécsesek okozzák. Különösen figyeljen arra, hogy a kiszáradt adventi koszorú nagyon könnyen lángra kap, így tehát a gyertya alá mindig tegyen nem éghető alátétet, a koszorút ne a terítőre, hanem egy tűzálló tálcára helyezze, és soha ne hagyja felügyelet nélkül az égő gyertyákat.

Fontos, hogy csak megbízható helyről vásároljon fényfüzéreket. A rosszminőségű fényfüzér nem csak az áramütés, hanem a tűz kialakulásának lehetőségét is magában hordozza. Ha a korábbi években megvásároltat veszi elő, használat előtt mindig ellenőrizze sértetlenségét. Ha a vezeték, vagy a hosszabbító megtört, eldeformálódott, megolvadt, ne használja tovább. Éjszakára, vagy ha elmegy otthonról mindig húzza ki a fényfüzért a konnektorból.
A karácsonyfára soha ne tegyen gyertyát, vagy csillagszórót, mert a fenyő könnyen meggyulladhat, különösen, ha kiszáradt. A karácsonyfát érdemes úgy elhelyezni, hogy legalább másfél méterre legyen a fűtőtesttől, kandallótól.

A karácsonyra jellemző még, hogy ilyenkor az emberek többet sürögnek-forognak a konyhában. Készül az ünnepi menü, közben csomagolják az ajándékokat, nagytakarítanak, hogy a lakás a legszebb pompájában tündökölhessen a vendégek előtt. Ebben a nagy kavalkádban elég egy kis figyelmetlenség, egy tűzhelyen felejtett olajjal teli serpenyő, és máris megtörténhet a baj. Fontos, ha a zsír, vagy olaj meggyullad, azt soha ne oltsa vízzel! Helyette például tegyen rá fedőt, és kapcsolja ki a tűzhelyet. Nézze meg videónkat, melyben szemléltetjük, hogyan kell helyesen eljárni ilyen esetben:
https://www.youtube.com/watch?v=h9NJnIRI1v8
vagy
https://www.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/video/videotar/3.mp4
Hogy időben észlelhesse a tűz keletkezését, érdemes beszerezni otthonába egy füstérzékelőt.
A füstérzékelővel a lakástűz hamarabb észlelhető!
https://www.youtube.com/watch?v=X4yTVfDjS0c
vagy
https://katasztrofavedelem.hu/application/uploads/video/videotar/4.mp4

Békés, boldog, biztonságos karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Feladó: Városháza

Közlemények [2020. november 27., péntek]

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

A Kúria Önkormányzati Tanácsának a Pest Megyei Kormányhivatal indítványára hozott Köf.5024/2020/4. számú határozata mellékletünkben olvasható.

Csatolt dokumentumok:
Kuria.pdf

A Pest megyei Rendőr-főkapitányság Vác Rendőrkapitányság Bűnügyi osztálya a Váci Polgármesteri Hivatal részére 1 darab TK Star típusú nyomkövető eszközt és 1db T-com SIM kártyát adott át, amelyet 2020. október 26. napján a 2. számú főúton a Nőtincsi elágazónál található buszmegállóban találtak.


A talált tárggyal kapcsolatban érdeklődni a Vác Város Önkormányzatának honlapján szereplő telefonszámokon lehet.


Vác, 2020. november 27.


Dr. Zsidel Szilvia s.k.
jegyző

Feladó: Városháza

Közélet [2020. november 27., péntek]

Koronavírus: újra OMSZ szűrés Vácon

A november 28-29-i és a december 5-6-i hétvégén is COVID szűrést végez Vácon az Országos Mentőszolgálat – tájékoztatott dr. Bánhidi Péter, a Helyi Operatív Törzs által felkért szakértő, háziorvos.

A kitelepülés a jelzett napokon 9-16 óra között a József Attila sétánynál várja kizárólag azokat, akiknél a háziorvos rendelte el a COVID-szűrést.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. november 27., péntek]

Pályázat főépítészi munkatárs munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal

a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Váci Polgármesteri Hivatal

főépítészi munkatárs

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:
A főépítészi feladatokban való részvétel, előkészítés: Hatályos településrendezési eszközökkel (településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, helyi építési szabályzat, szabályozási terv, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet) kapcsolatos egyeztetési és tervezési ügyek, adminisztrációs munkák. Részvétel a településrendezési eljárások bonyolításában. Névadományozással, közterületek elnevezésével kapcsolatos feladatok. Helyi védelem alatt álló épületek önkormányzati támogatással megvalósuló felújításához kapcsolódó feladatok ellátása. Tervtanácsi munkával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. Településképi bejelentési és kötelezési eljárással kapcsolatos feladatok. A polgármester jogkörébe tartozó hatósági bizonyítványok kiállítása, telekalakítási szakhatósági állásfoglalások készítése.

A Munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ellátandó feladatokat magában foglaló főépítészi munkatársi tevékenység.


Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.), valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Felsőoktatásban szerzett építész-, településmérnök- szakmacsoportokba tartozó szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és település-fejlesztési, vidékfejlesztési felsőfokú szakképesítés,
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség, megbízhatóság.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatási alap-, szakvizsga megléte,
- tervezői program ismerete,
- önkormányzati vagy polgármesteri hivatalban eltöltött - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- B kategóriás jogosítvány
- építész tervezői gyakorlat és/vagy településtervezői gyakorlat – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
- építész kamarai építész tervezői vagy településtervezői névjegyzéki tagság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- a 87/2019. (IV.23.) Korm.r. 1 sz. mellékletében meghatározott szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
- nyilatkozat, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a Kttv. 84-86. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti,
- nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik,
- motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 20.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:11/476-1/2020., valamint a munkakör megnevezését: főépítészi munkatárs.
vagy
Elektronikus úton dr. Zsidel Szilvia jegyző részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.kozigallas.hu - 2020.11.27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

<<   1 ...  4 5 6 7 8 ...  1690   >>