Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. november 22., vasárnap]

Ellehetetlenül Vác működése, ha a kormány támogatja a javaslatot

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az iparűzési adófizetés egy részének felfüggesztését kérte Orbán Viktor miniszterelnöktől. Amennyiben ez megvalósul, a városi közszolgáltatások üzemeltetése ellehetetlenülhet, munkahelyek kerülnek veszélybe.

Évente közel 900 millió forint bevételkiesést eredményezne Vácnak, ha a kormány a kis- és középvállalkozások (KKV-szektor) számára felfüggesztené az iparűzési adó megfizetését. Ez az összeg jelenleg Vác bevételeit gyarapítja és közel 300 dolgozó teljes évi bérére nyújt fedezetet. Az önkormányzat az iparűzési adóbefizetésekből finanszírozza többek között a bölcsődei ellátást, a helyi tömegközlekedést, a közétkeztetés egy részét, a közutak és a közterületek karbantartását, a fejlesztéseket és a sportlétesítmények – például az uszoda – üzemeltetését is.

A javaslat súlyosan veszélyezteti az önkormányzati feladatellátást.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. november 21., szombat]

Az idei utolsó zöldhulladék begyűjtés következik

A szelektív hulladékok elszállítását követő héten (november 23-tól 27-ig) ezúttal a zöldhulladékot viszik el házhoz menő rendszerben a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai. Felhívjuk a figyelmet, hogy a terv szerinti programozás szerint idén ez lesz az utolsó begyűjtés!

A levágott növények az erre rendszeresített zöld zsákban helyezhetők ki. A faágas, fásszerű növényi hulladék kötegelve is elszállításra kerül, de ezen esetben be kell tartani az előírásokat: maximum 1 köbméter térfogatú, 1,5 méter hosszú és legfeljebb 6 cm átmérőjű gallyak tehetők ki, amelyeket legalább egy helyen össze kell kötni.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a mellékelt listából ismerhető meg.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
utcalissttzoldd.pdf

Közélet [2020. november 21., szombat]

Aszfaltozás miatt ideiglenes menetrend a 360-as busznál

Tájékoztatjuk a tisztelt utasokat, hogy a Zöldfa utcában november 23. és 27. között végzett útfelújítási munkák miatt változik a Kisvácról érkező 360. számú buszjárat útvonala.

Az említett napokon a Kisvác felől érkező 360-as járatok nem érintik a Zöldfa utcai, volt patika előtti megállót. Az autóbuszok a Diadal tér után balra fordulva a helyközi autóbuszok megállójában állnak meg. Onnan kerülő (Csányi L. krt. – Damjanich tér – Rádi út – Vásár u. – Kölcsey u.) útvonalon érik el a jelenlegi patika előtti buszmegállót, majd folytatják útjukat a Vám utcán keresztül a Nagymező utcai megállóig. Onnan a járatok útvonala változatlan.

Nincs változás a 360. számú járat Kisvác felé közlekedő járatainál.
Az említett változások miatti esetleges kellemetlenségért előre is elnézést kérünk.

Vác Város Önkormányzata

Feladó: Városháza

Közélet [2020. november 20., péntek]

Hétfőtől útfelújítás a Zöldfa utcában

Régi és gyakori panaszra okot adó problémát sikerül megoldani a jövő héten: városi önerőből, a váciak adóforintjaiból 18 milliós forintos költséggel új aszfaltréteget kap az alsóvárosi Zöldfa utca Kölcsey utcától a volt patikáig húzódó szakasza.

Mint azt az érintett terület képviselője, Fehér Zsolt (Összefogás Vácért) elmondta: az év elején elfogadott városi költségvetés tartalmazta a felújításhoz szükséges pénzt, ám a kivitelezés a várostól elvont gépjárműadó miatt kérdésessé vált. Nemrég azonban kezdeményezésére sikerült átcsoportosítással biztosítani a megújításhoz a forrást.

Ez az útszakasz az elmúlt időszakban jelentős forgalomnövekedésen ment át. Az arra közlekedők állandó panasza volt a gödröktől, kátyúktól szabdalt, a normális közlekedést gátló útszakasz állapota. November 23-tól 27-ig az új aszfaltréteg terítése érdekében a Kölcsey utcától a Földváry téri lámpás csomópontig teljes útzár lép életbe, ezen idő alatt az Istenmalmi utcából nem lehet kihajtani, illetve oda behajtani. A Kisvácról érkező 360 sz. buszjárat pedig nem érinti a volt patika előtti megállót.

A hétfő reggel 8 órakor történő zárást követően a Zöldfa utcában parkoló autókat elszállítják. Információ a Közterület Felügyeleten: tel.: +36 27/513-428, e-mail: kozterfelugy@varoshaza.vac.hu.
„Tudom, hogy ez az 5 nap kellemetlenségekkel jár, de ha az időjárás nem szól közbe, a jövő hét végén már sima felületen járhatnak itt a járművek. Ez nem csak az autósoknak kedvez majd, hanem az itt élők nyugalmára, a zajhatásra is kedvező hatással lesz. Addig is türelmet, és a munkálatok környékén fokozott óvatosságot kérek mindenkitől.” – fogalmazott Fehér Zsolt.

***

Az új városvezetés kiemelten figyel az út- és járdafelújításokra. Fenntartói, lakossági és önkormányzati finanszírozásban megújult többek között a vasútállomás közelében lévő, parkolásra alkalmas terület, a Gödöllői úton található vasúti átjáró útszakasza, a Zichy és a Zöldfa utcai, valamint a Budapesti főúti járda egy-egy része, és a Duna-parti kerékpárút jelentős szakasza. Aszfaltréteget készíttettek az Akó utca elhanyagolt részén, a Beniczky utca egy szakaszán, a Nemzetőr úton és a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Kijavították a veszélyes úthibát a Csányi körút Honvéd utcai kereszteződésében, illetve akadálymentessé tettek több járdavéget is. Útfelújításnak köszönhetően lett biztonságosabb a Szent Mihály dűlőben, a Bán Márton utcában és a Gombási út egy részén a közlekedés és megújult a Tímár utca burkolata is.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. november 19., csütörtök]

Jelentős városi ügyekben születtek döntések

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének, illetve szakbizottságainak feladat- és hatáskörében eljárva november 19-én egy sor fontos és halaszthatatlan ügyben hozta meg döntését.

Matkovich Ilona ezen határozatait megelőzően kikérte a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak javaslatait, véleményét is, írásos javaslatokat csak az Összefogás Vácért képviselőitől kapott.

Szakbizottságokhoz kötődő döntések között:
- elfogadásra került a Városfejlesztő Kft. és a kft-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2020. év szeptember havi tevékenységének beszámolója, melyből kiderült, hogy jelentős felújításokat és javításokat végzett a város cége;
- pozitív elbírálást kapott egy pályázattal kapcsolatos kérelem, így jövő nyáron megszervezésre kerülhet az Egészségtábor;
- önkormányzati lakások bérlői kérelmezték az általuk akár több évtizede bérelt lakások megvásárlását, mely kérések nagyobb része pozitív elbírálást kapott.

Rendeletalkotások és –módosítások
Rendelet született az élelmezési nyersanyagköltségről és a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról.
A már korábban megalkotott rendeletek közül:
- az Önkormányzat tulajdonában álló lakások esetében gyorsabb, egyszerűbb lesz a szerződések ügymenete és a piaci alapon bérbeadott lakások esetében is mód lesz a bérlő általi felújítás lakbér beszámítására az új, pályáztatást követően odaítélt lakások esetén;
- inflációkövető módosítás lép életbe a közterületek használatáról és rendjéről szóló szabályozás költségmeghatározásánál, továbbá
- a korlátozott forgalmú övezetek behajtási feltételeiről szóló esetében a vállalkozásoknak mostantól már egy napra is lehet igényelni az engedélyt, valamint a motorkerékpárok is kaphatnak behajtási engedélyt, de azokat ingatlanon belül kell tárolni.

Pénzügyi, gazdasági határozatok:
- a jövő évi folyószámlakeret összege változatlan lesz. Meghatározásra került a 2021-es költségvetési koncepció. Ennek alaptézise az intézményhálózat és a városüzemeltetés működőképességének biztosítása, még úgy is, hogy a város inkább további elvonásokra számíthat, semmint kormányzati támogatásban bízhat.
- az első háromnegyedéves gazdálkodásról szóló jelentésből látszik, hogy a vírusjárvány miatti bevételkiesések, illetve kormányzati elvonások dacára a város megőrizte működőképességét és az átgondolt gazdálkodás eredményeként egy sor tervezett felújításra, fejlesztésre is sor került.
- a tavalyi év helyi buszos személyszállítási beszámolójából kiderült, a városnak több, mint 110 millió forintjába került a szolgáltatás fenntartása.

Építési szabályzatok döntései
A képviselő-testület munkatervében szereplők mellett több olyan, a Helyi Építési Szabályzatot érintő eseti ügyben kellett döntést hozni, melyek halasztása a város érdekei ellen hatottak volna. Ilyen a Diadal tér fejlesztését lehetővé tevő változtatás és a kórház területére vonatkozó, a fejlesztési lehetőséget szolgáló döntés. Egy másik döntéssel elhárultak az akadályok a Karolina iskola épületfejlesztési elképzelései elől. Az önkormányzat által aláírásra került az a megállapodás, mely lehetővé teszi a deákvári SPAR parkoló lakosság általi korlátozott használatát.

További döntések
Az átgondoltabb, ügyfélbarát munkaszervezés céljából változott Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, továbbá a Gazdasági Hivatal alapító okirata. Utóbbi intézmény vezetői feladatkörét pályáztatás után öt évre Belencsák Ágnes látja el.
Kismértékben módosul a helyi buszmenetrend, több busszal lesz elérhető Deákvárról az Iskolaváros. A nagyfogyasztók mellett a jövőben a kisebb mennyiségben földgázt használók esetében is csoportos önkormányzati beszerzés teszi lehetővé a város ez irányú további spórolását, mely több millió forint is lehet. A Bagolybükk Egyesület megkapta a tulajdonosi engedélyt, így az Árpád iskolában környezetvédelmet elősegítő eszközöket telepíthet.
„Vác Város Sportjáért” kitüntetésben idén Németh András kézilabda mesteredző, id. Veres Ferenc atlétika edző, továbbá a Nógrádi Tivadar-Noé Gábor evezős páros részesül.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. november 19., csütörtök]

Az iskolán, óvodán kívüli diákoknak is biztosítja az önkormányzat a meleg ételt

Mint ismeretes, a középfokú oktatásban résztvevők számára otthoni, internetes tanulási forma jelenleg az előírás. Annak ellenére, hogy így megszűnt a városi középiskolákban a helyszíni diákétkezés, a váci önkormányzat a Gazdasági Hivatallal együttműködve a közétkeztetést igénybe venni szándékozó diákok számára továbbra is biztosítja az ebédellátást.

Ez a lehetőség a bezárt óvodai és iskolai csoportokba és osztályokba járók számára is elérhető – tájékoztatott Inotay Gergely (Összefogás Vácért) alpolgármester.

Kortól függően közvetlenül a diákok, vagy szüleik is igényelhetik az étkezést a gyermekek részére, amelyet a lakóhelyhez legközelebb eső váci főzőkonyhán, vagy a gyermek tanintézményének saját főzőkonyháján vehetnek át műanyag dobozokba előre csomagolva. A város a környék településein élőnek is biztosítja a szolgáltatást, ha eddig is a város biztosította számunkra a közétkeztetést. Az ebéd ára változatlan, az önkormányzat nem kér plusz térítést a dobozokért. Az igényleadás az eddig megszokott elérhetőségeken lehetséges.

Mint azt az alpolgármester elmondta, nem csak azoknak ajánlják ezt a lehetőséget, akik térítési díjat fizettek az ebédért, hanem azoknak is biztosítják a meleg ételt, akik térítési díj nélkül kapták eddig is az ellátást. Inotay Gergely biztatja a szülőket, hogy éljenek a lehetőséggel, biztosítsák a meleg ebédet gyermekeiknek.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. november 18., szerda]

Évet értékeltek a belvárosi képviselők

Kászonyi Károly kisváci (1. választókerület), Jess Kinga belvárosi képviselő (2. vk.), valamint Inotay Gergely (3. vk.) alpolgármester közösen adott számot a megválasztása óta eltelt egy évben a körzetében végzett városrészi munkáról. Mint elhangzott, a főtéri parkolás problémájának megoldása, a választópolgárokkal történő kapcsolattartás erősítése és a zöldfelületek intenzívebb karbantartása, szépítése mellett régóta várt fejlesztések is megvalósultak Vác szívében.

Kászonyi Károly Kisvác önkormányzati képviselője hangsúlyozta, hogy a koronavírus okozta leállások miatt nem sikerült minden tervet megvalósítani, ennek ellenére évek óta nem kapott a körzet annyi figyelmet, mint most. Az évtizedek óta elhanyagolt, Sportcsarnok előtti Bán Márton utca leaszfaltozását, a kerékpárút legrosszabb állapotban levő szakaszának megújítását, továbbá a Huszár utca és a Szent Mihály dűlő kereszteződésének aszfaltozását említette nagyobb eredményként. Kilencéves lemaradást kell behozni – fogalmazott, de a változások már egy év elteltével is látszódnak. Példaként említette azt, hogy a Városfejlesztő Kft. a korábbinál hatékonyabban látja el a feladatait. Kászonyi Károly megemlítette, hogy az elvégzett munkához kormányzati segítséget nem kaptak, ugyanakkor arra utalt: bízik abban, hogy hamarosan az erre megválasztott illetékes is elkezd a város érdekében dolgozni.

Jess Kinga, a Belváros önkormányzati képviselője a főtéri kamerarendszer megvalósulásával kapcsolatban arról beszélt, hogy korábbi ígéreteiknek megfelelően rendbe tették az átláthatatlan főtéri parkolási rendszert. A bójás beengedőkapuk megszüntetésével a város milliókat spórolt, és a korszerűbb, automatizált technológia lehetővé teszi, hogy a közterület-felügyelet más feladatokra koncentrálhasson. Régóta gazos terület tisztult meg a vasútállomásnál, ahol 400 négyzetméternyi, kőszórt parkolási lehetőséget teremtettek. Több szemetest helyeztek ki a lakossági igényeknek megfelelően. Jól látszik a kertészeti munkák eredménye, a részben a civilekkel elvégzett közös munka teszi szebbé a városképet. A lehetőségekhez mérten szép számmal kerültek megrendezésre kulturális programok is Vác szívében.

Inotay Gergely, a Belváros-Burgundia önkormányzati képviselője hangsúlyozta, hogy több utca kátyúzása valósult meg egy év alatt: ilyen a Petőfi utca, valamint az Ady Endre sétány, ahol a járda szegélykövezése is megtörtént még az év elején. Részleges kátyúzások voltak a Budapesti főúton, a József Attila sétányon, a Káptalan, Tragor, Báthori utcákban, a Szent Miklós téren. A DMRV beruházásaként megújult a Tímár utca teljes útfelülete. Itt az önkormányzati előírás értelmében az útpályát teljes szélességében kellett újraburkolni a csőcserét végző vállalkozónak. A nem városi kivitelezés csúszásáért az alpolgármester elnézést kért mindazoktól, akiknek a munkálatok elhúzódása kellemetlenséget okozott. Új parkolóhelyek létesültek a belvárosban, több járdaszakasz pedig teljesen vagy részben megújult: így például az Ady Endre sétány is. Évek óta időszerű egyszerűbb gallyazást és több esetben komolyabb metszési munkálatokat végzett el a kertészet a Budapesti főúton, a Petőfi utcában, a Farkasfalvi utcában és az Ady Endre sétányon. Lakossági segítséggel a Tavasz utcában is területrendezés történt, amit az alpolgármester megköszönt az ott lakóknak.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. november 16., hétfő]

Tájékoztató a személyes ügyfélszolgálat szüneteléséről

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Korm. rend. 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján elrendelte a Váci Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetelését.

A Hivatal köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői telefonon, illetve elektronikus úton fogadják az ügyfelek beadványait, halaszthatatlan ügyekben előzetes időpont egyeztetés alapján lehetséges személyes ügyintézés.

Polgármesteri Kabinet - 06-27-315-534

Polgármesteri Kabinet, Szervezési és Tájékoztatási Iroda - 06-27-513-430

Jegyzői Kabinet - 06-27-314-130

Igazgatási és Szociális Osztály - 06-27-513-492

Igazgatási és Szociális Osztály, Hatósági és Anyakönyvi Iroda - 06-27-513-492

Igazgatási és Szociális Osztály, Szociális Iroda - 06-27-513-426

Ellenőrzési Osztály - 06-27-513-474

Fejlesztési Osztály - 06-27-513-410

Főépítészi Osztály - 06-27-513-462

Közterület-Felügyelet - 06-27-513-428

Műszaki Osztály - 06-27-513-404

Műszaki Osztály, Főmérnöki Iroda - 06-27-513-452

Műszaki Osztály, Környezet- és Természetvédelmi Iroda - 06-27-513-425

Pénzügyi és Adó Osztály, Pénzügyi Iroda - 06-27-513-400/510

Pénzügyi és Adó Osztály, Adóiroda - 06-27-513-418

Gazdasági Hivatal - 06-27-314-814, 06-27-316-932


További információt Vác város www.vac.hu weboldalán találnak.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!


Tisztelettel:
Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Feladó: Városháza

Közélet [2020. november 15., vasárnap]

A szelektív hulladék begyűjtése következik

A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai az előttünk álló héten – november 16. – összegyűjtött szelektív hulladékot viszik el az ingatlanok elől.

A háztartásokban a kommunális szeméttől külön gyűjtött, újrahasznosítható szelektív hulladék (műanyag, papír, fém) nem csak szelektív zacskóba, hanem színes (sárga, kék) kukákba is kirakható. A szolgáltató így is elviszi (ezeket is üríti) a szelektíves napon. A kukákat az ingatlantulajdonos vásárolhatja meg, például a volt hajógyár területén működő kereskedésben.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a hírhez mellékelt listából ismerhető meg.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
szelekutcaast.pdf

Közélet [2020. november 14., szombat]

Vasárnapi gyorsszűrési lehetőség Vácon

Dr. Bánhidi Péter háziorvos, a váci Helyi Operatív Törzs orvosszakmai tanácsadójának ismertetője a vasárnap városunkba érkező szűrő-kamion nyújtotta tesztelési lehetőség részleteiről.

Kedves Váciak és Vác környékén lakók!

A COVID-veszély gyorsabb, jobb kezelése érdekében az OMSZ holnap (11.15-én vasárnap) szűrő-kamiont küld Vácra.

Holnap – vasárnap, nov.15-én - 10 és 16 óra között, Vácon a József Attila sétány végén, a tanpályán, a vár alatt található a
COVID PCR szűrő-kamion.

A szűrést csak azok vehetik igénybe TAJ számuk közlésével, akiknek háziorvosa már elrendelte a vizsgálatát és az még nem történt meg.
A vizsgálat során először antigén vizsgálat történik (orrból vett minta), eredmény 15 percen belül.

ha ez pozitív:- az eredmény végleges, a vizsgált mehet haza.
ha negativ:- PCR vizsgálat szükséges (ugyancsak orrból) , amit helyben elvégeznek.

Ennek eredményéről a háziorvosánál érdeklődjön vagy megnézheti a magyarorszag.hu felületen, ügyfélkapus bejelentkezéssel!

A szűrésre gyalog vagy saját autóval mehetnek.

Az autóból ki sem kell szállniuk a vizsgálathoz!

Vigyázzanak Magukra, Egymásra!

Bánhidi Péter dr.

Feladó: Városháza

<<   1 ...  4 5 6 7 8 ...  638   >>