Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

A Pest megyei Rendőr-főkapitányság Vác Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztályának KMB Alosztálya a Váci Polgármesteri Hivatal részére 1 darab First community credit union VISA típusú bankkártyát adott át, amelyet 2020. október 20. napján a váci TESCO Áruház parkolójában találtak.

A talált tárggyal kapcsolatban érdeklődni a Vác Város Önkormányzatának honlapján szereplő telefonszámokon, vagy személyesen a Váci Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet osztályán, illetve a Polgármesteri Kabinet Szervezési és Tájékoztatási Irodáján lehet.


Vác, 2020. november 05.

Dr. Zsidel Szilvia s.k.
jegyző

Feladó: Városháza

Közlemények [2020. november 5., csütörtök]

HIRDETMÉNY hatósági eljárás megindításáról

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35100/15668/2020.ált. ügyszámú Egységes vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló hatósági eljárás megindításáról szóló hirdetményét (Vác településen üzemelő ivóvízhálózat egységes szerkezetbe foglalt vízjogi üzemeltetési engedélyezése) a mai napon a hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztem.

A dokumentáció ügyfélfogadási időben a Váci Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi irodájában, megtekinthető.

Vác, 2020. 11. 04.

Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Feladó: Városháza

Közlemények [2020. november 2., hétfő]

A jövő hétvégén módosított vasúti menetrend

A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2020. november 14-én és 2020. november 21-én Nagymaros - Szob állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 75 sz. Vác – Balassagyarmat vasútvonalon a csatlakozás biztosítása miatt a mellékletben szereplő 32258. sz. vonat módosított menetrend szerint, később közlekedik.

Továbbá, 2020. november 14-én, 15-én és 21-én, 22-én Nagymaros – Szob állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 70. sz. Budapest – Szob vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
nagymarosszob.pdf
vacbgyarmat.pdf

Közlemények [2020. október 30., péntek]

A Jávorszky kórház is fogad covidos betegeket

Egy október 23-i miniszteri rendelet immár a váci Jávorszky Ödön Kórház is másodlagos koronavírus fertőzést ellátó intézménnyé jelölte ki. Az alábbiakban a kórház ezzel kapcsolatos tájékoztatását közöljük.

A rendelet értelmében, amennyiben az elsődlegesen kijelölt szolgáltatók COVID - 19 ellátási kapacitásai telítődnek, úgy a Jávorszky Ödön Kórház is azonnal bekapcsolódik az igazolt és a gyanús koronavírusos betegek ellátásába. A váci kórház csak abban az esetben fogad enyhe és középsúlyos, igazolt koronavírusos betegeket, ha a sorrendben előttük lévő kórházak kapacitása megtelik. A járványügyi helyzet alakulása szükségessé tette, hogy már kedd estétől a váci kórháznak is fogadnia kell igazolt koronavírus fertőzött betegeket, melyek felvétele az Országos Mentőszolgálat COVID koordinációs csoportjának irányításával történik.
Az EMMI minisztere által kiadott rendelet felkészülési időt biztosított a koronavírusos betegek fogadására és gyógyítására. Az utasítás szerint az újonnan kijelölt kórházaknak az összes finanszírozott ágyszámuk 20%-át kell az igazolt és gyanús COVID - 19 betegek ellátására felkészíteni. Ez a váci kórház esetében, mindösszesen 104 ágyat jelent. A kórház Koronavírus Operatív Testülete belső eljárásrendet és intézkedési tervet készített a kórházban a gyanús és igazolt COVID-19 betegek ellátására, kialakításra kerültek az izolációs (elkülönítő) részlegek. A biztonságos betegellátás érdekében kórházon belül átszervezések történtek, mátrix jelleggel működő szervezeti egységek kerültek kialakításra.

A kórház megfelelő mennyiségű védőfelszereléssel és gyógyszerrel rendelkezik mind a fertőzött, mind pedig a nem fertőzött betegek ellátásához. A védőfelszerelések folyamatos biztosításában és a kórház teljes területén a járványügyi szabályok betartatásában a kórházparancsok is segítséget nyújt.
A kórház vezetése folyamatosan szolgáltat adatokat a kórház aktuális kapacitásáról, melynek figyelembevételével történik szükség esetén a többletfeladatok fenntartó általi delegálása.

A kórházban a járvány első hullámában meghozott rendelkezések - kötelező maszkviselés, kézfertőtlenítés, távolságtartás - továbbra is érvényben vannak, ezek ellenőrzése folyamatos. Ezeken felül, az intézménybe belépni kívánó minden személy testhőmérsékletét megmérik.
A kórház vezetése és dolgozói ezúton is köszönik a lakosság türelmét, a védekezéshez nyújtott együttműködését.

Feladó: Városháza

Közlemények [2020. október 27., kedd]

Tájékoztatás vezető választásról

Vác Város Önkormányzat képviseletében az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI.15.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. október 21. napján tartott ülésén az alábbi határozatában dr. Varga Katalint nevezte ki a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának:

119/2020. (X.21.) sz. Képviselő-testületi határozat


Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. vezetői álláshelyére benyújtott pályázatot, meghallgatta a pályázót, és úgy dönt, hogy dr. Varga Katalint nevezi ki a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. vezetői álláshelyére 5 év időtartamra, 2020. november 1. napjától 2025. október 31. napjáig.

Díjazását havi 490.000,- Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Indokolás (155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés alapján)

A színház működtetésére és vezetőjének kiválasztására és megbízására vonatkozóan az előadó-művészeti szervezetek vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI.15.) kormányrendelet (továbbiakban Rendelet) és az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban Emtv.) fogalmaz meg előírásokat.

A Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői munkaköre tekintetében a jogszabályoknak megfelelő kiírásra egy pályázat érkezett, amely a kiírás szerint előírtakat tartalmazta és a pályázó - képesítését és végzettségét tekintve is - a kiírásnak megfelelt.

A Rendelet 6.§ (4) bekezdése szerint „a kinevezési jogkör gyakorlója a szakmai bizottság által nem támogatott pályázó kinevezésére vonatkozó döntését köteles megindokolni, az indokolást a döntéssel egyidejűleg nyilvánosságra kell hozni.”

A vezetői pályázat véleményezésére a Rendeletben foglaltak szerint felkért véleményező bizottság 5:3 arányban nem támogatta a pályázót (Emberi Erőforrások Minisztériumának Színházművészeti Bizottsága által delegált Kis Domonkos Márk, Nemes Dávid, Pataki András, Seregi Zoltán és a Színházi Dolgozók Szakszervezete által delegált Peller Károly dr. Varga Katalin pályázatát nem támogatottnak minősítette, míg a Váci Dunakanyar Színház által delegált Koren Gábor, az Emberi Kapcsolatok Bizottságának elnöke Fehér Zsolt és Inotay Gergely alpolgármester dr. Varga Katalin pályázatát támogatta).
Az összegző vélemény az alábbi:

„A szakmai bizottság hiányolta a pályázat művészeti és gazdasági koncepcióját. Az elkövetkezendő öt évre vonatkozóan a bizottság véleménye szerint jövőkép nem került meghatározásra és a bizottság véleménye szerint nem fenntartható a színház kiemelt státusza sem művészeti, sem gazdasági szempontból.
A helyben kiosztott üzleti tervvel kapcsolatban is aggályok merültek fel, az szakmailag vázlatos és gazdaságilag nem megalapozott. A bizottság részéről fontos kérdés a színház kiemelt státuszban történő további működtetése.”

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete elkötelezett a Váci Dunakanyar Színház folyamatos működtetése mellett. Az önkormányzat a színházat működtető gazdasági társaság ügyvezetői álláshelyére írt ki pályázatot, amely pályázat véleményezési folyamata és a teátrum 2021-ig megadott kiemelt státusza értékelésének bizottsági küldöttek általi összemosásával nem ért egyet.
A fenntartó (a bizottságba delegált tagok, az Emberi Kapcsolatok Bizottsága előtti meghallgatás és a képviselő-testületi tárgyalás utáni) véleménye szerint a benyújtott pályázat tartalmaz jövőképet, a gazdálkodást érintően pedig a közpénzekkel való takarékos és átlátható működtetésre ad garanciát. A pályázat a jövőbeli működési alapirányokat megfogalmazva egy lépésről-lépésre történtő építkezésre, emellett a színvonalas programkínálatra és későbbi művészeti fejlesztési irányra is javaslatot tesz.
Vác Város Önkormányzat képviselő-testületének álláspontja szerint – ha erre ilyen irányú kultúrpolitikai-szakmai igény van - a Váci Dunakanyar Színház 2021-ig megadott kiemelt besorolásának felülvizsgálata a jogszabályoknak megfelelő keretben és fórumon kell, hogy történjen. Tekintettel arra, hogy az intézmény kizárólag városi forrásból és a gazdasági társaság bevételeiből működik, így az állami szerepvállalás a működtetésben nincs jelen. A színház pedig, mint bejegyzett előadó-művészeti szervezet, a központi pályázati forrásokra – minősítéstől függetlenül – pályázhat.
Fenti indokok mentén Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatot megismerve a pályázót támogatja.


A képviselő-testület döntését megelőzően a benyújtott vezetői pályázat véleményezésére a 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet 4. § alapján összehívott szakmai bizottság 2020. szeptember 28. napján tartott ülésén került sor, majd ezt követően Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága a 2020. október 14. napján tartott ülésén véleményezte a pályázatot.

A 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet 4. § alapján összehívott szakmai bizottság tagjai voltak:

Kis Domonkos Márk (Színházművészeti Bizottság)
Nemes Dávid (Színházművészeti Bizottság)
Pataki András (Színházművészeti Bizottság)
Seregi Zoltán (Színházművészeti Bizottság)
Peller Károly (SziDoSz)
Koren Gábor (Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.)
Inotay Gergely (Alpolgármester)
Fehér Zsolt (Emberi Kapcsolatok Biz. elnöke)

A szakmai bizottság összegző véleményét, valamint a szavazati arányt a fenti határozat indokolása tartalmazza.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága a Z-93/2020. (X.14.) sz. határozatában dr. Varga Katalin pályázó meghallgatását egyhangúan javasolta a Képviselő-testületnek.

Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Közlemények [2020. október 22., csütörtök]

Helyi autóbusz forgalmirend-változás az ünnepen

Tájékoztatjuk az utasokat, hogy a 2020. október 23-i városi megemlékezések miatt délelőtt 10 és 12, valamint 17.30 és 19 óra között a 360-as, a 364-es és a 365-ös helyi buszjáratok részben terelőúton közlekednek.

A terelés útvonala mellékletünkben.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
utatajek.pdf

Közlemények [2020. október 19., hétfő]

Vasúti menetrend változások karbantartási munkák miatt

A MÁV_START Zrt. a következő – pályakarbantartási munkálatok miatti – ideiglenes menetrend változásokról értesíti az utasokat.

I/1. 2020. november 06-án Rákospalota-Újpest - Dunakeszi állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 75 sz. Vác – Balassagyarmat vasútvonalon a váci csatlakozások miatt a mellékletben szereplő 32258. sz. vonat módosított menetrend szerint, később közlekedik.
I/2. A 32258 sz. vonat november 7-8-án is később, 22:45 órakor indul Vácról, azonban azokon a napokon a Drégelypalánktól vonatpótló autóbuszhoz csatlakozó vonatok menetrendjét további kiadványuk a V1_18042-1/2020/START 75 vonali Vác – Balassagyarmat hirdetmény tartalmazza.
I/3. 2020. november 7-én 1 órától 2020. november 9-én 3 óráig Drégelypalánk – Balassagyarmat állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 75 Vác – Balassagyarmat vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Drégelypalánk – Balassagyarmat, valamint Drégelypalánk – Ipolyvece állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A balassagyarmati vonatpótló autóbuszok Ipolyvecét nem érintik, az Ipolyvece – Dejtár közti útzár miatt kerülő útirányon, Patak községen át közlekednek, ezért Drégelypalánk – Ipolyvece között csatlakozó pótlójáratokkal biztosított az eljutási lehetőség. A Vác – Drégelypalánk szakaszon további vágányzár miatt később közlekedő 32258 sz. vonat kivételével a Vác – Drégelypalánk vonalszakasz menetrendje nem változik.

II. 2020. november 06-án, 2020. november 07-től 2020. november 08-ig, 2020. november 09-én Rákospalota-Újpest - Dunakeszi állomások között végzett karbantartási munkák miatt a 71. sz. Budapest – Vácrátót – Vác vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

III/1. 2020. november 06-án Rákospalota-Újpest – Dunakeszi állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 70. sz. Budapest – Szob vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

III/2. 2020. november 07-től 2020. november 08-ig Rákospalota-Újpest – Dunakeszi állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 70. sz. Budapest – Szob vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
III/3. 2020. november 07-én a 2419, 2449, 2447 sz. vonatok 2020. november 07-én november 08-án a 2452, 2414, 2454, 2416, 2456, 2418, 2438, 2458, 2477, 2435, 2475, 2433, 2473, 2431 sz. vonatok. nem közlekednek.
III/4. 2020. november 09-én Rákospalota-Újpest – Dunakeszi állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 70. sz. Budapest – Szob vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A módosításokkal életbe lépő ideiglenes menetrendek képeinken, illetve mellékleteinkben találhatók.

Közlemények [2020. október 5., hétfő]

Ideiglenesen módosul a vasúti menetrend

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja az utasokat, hogy 2020. október 16/17 – október 31/november 01-ig Nagymaros – Szob állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 75. sz. Vác – Balassagyarmat vasútvonalon a mellékletben szereplő 32258. sz. vonat módosított menetrend szerint közlekedik.

***

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja az utasokat, hogy 2020. október 16 - 31-ig Nagymaros – Szob állomások között végzett pályahelyreállítási munkák miatt a 70 Budapest – Szob vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Október 25-ig a 2342, 2362, 2382 és 2324 sz. vonatok rövidített útvonalon csak Nagymarosig, a 2313, 2333, 2353 és 2321 sz. vonatok csak Nagymarostól közlekednek.

Munkanapon a 2322, 2326, 2366, 2386, 2328 és 2408 sz. vonatok helyett Nagymaros – Szob között, a 2337 sz. vonat helyett Szob – Nagymaros viszonylaton vonatpótló autóbuszok közlekednek.

A vonatok Dömösi átkelés megállóhelyen nem állnak meg.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
vasutbgyarmat.pdf
vasutnagymarosszob.pdf

Közlemények [2020. október 1., csütörtök]

Tájékoztató lakossági adatfelvételről

A Központi Statisztikai Hivatal Vácon 2020. szeptember 15. és december 31. között hajtja végre a háztartások életkörülményeinek feltárására irányuló „Miből élünk?” című adatfelvétel harmadik hullámát. Az alábbiakban az erről szóló tájékoztatásukat adjuk közre.

A felmérést az Európai Központi Bank koordinálja, és az Európai Unió tagországai vesznek részt benne. Az országok összehasonlítható adatai hozzájárulnak a hatékonyabb pénzügyi döntések meghozatalához. A Magyarországon felkeresendő több, mint 15 ezer háztartás kijelölését véletlenszerű kiválasztással hajtottuk végre. A felvétel 2020. szeptember 15-től december 31-ig tart.

2020. szeptember 15. - november 30. között van lehetőség a kérdőív interneten való kitöltésére, az október 2-tól induló terepmunka során fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók keresik fel a kijelölt címeket, akik közreműködésével november 30-ig interneten vagy december 31-ig személyes válaszadásra van mód. A válaszadás önkéntes.

Az interjús kikérdezésben résztvevők 2000Ft értékű vásárlási utalványt kapnak, az interneten válaszolók nyereményjátékon vehetnek részt, ahol 10 db, egyenként 50 000 forintos vásárlási utalvány kerül kisorolásra.
A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás nélkül bocsátjuk az Európai Központi Bank rendelkezésére, pontosan követve a fenti törvényi előírásokat.

A lakosság és az önkormányzat részére hétfőtől csütörtökig 8 és 16.30 óra, pénteken 8 és 14 óra között a +36 80 200 766-es (3-as mellék) ingyenes zöld számon adunk további felvilágosítást, valamint fordulhatnak hozzánk a lakinfo@ksh.hu e-mail címen is. Az adatfelvétellel kapcsolatosan a mibolelunk.ksh.hu internetes oldal nyújt bővebb tájékoztatást.

Feladó: Városháza

Közlemények [2020. szeptember 23., szerda]

Szeptember 19. és november 22. között összeírók keresik fel a gazdákat

Szeptember 19. és november 22. között összeírók keresik fel a gazdákat
Folytatódik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mezőgazdasági összeírása, az Agrárcenzus 2020, amely során személyesen keresik fel a gazdákat az összeírók.

A hazai mezőgazdasági termelés aktuális helyzetét felmérő, teljes körű, országos felvételből nyert adatok a következő évek döntéseit, forrásfelhasználását alapjaiban befolyásolják, ezért a pontos válaszadás a mezőgazdaságban dolgozók kiemelt érdeke. A felmérés első szakasza – amelyben online lehetett kitölteni a kérdőívet – június 5. és 30. között volt.

Agrárcenzust tízévente hajtanak végre a világ minden táján, az Európai Unió tagállamaiban erre 2019 ősze és 2021 tavasza között kerül sor. A KSH az idei összeírás során megkeres minden olyan egyéni gazdaságot, amelyek a korábbi felmérések, illetve az adminisztratív nyilvántartások alapján értékesítési céllal végezhetnek termelést, továbbá valamennyi mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezetet. A népszámlálások után a második legtöbb embert érintő felmérés hazánkban, összesen mintegy 750 ezer címen valósul meg.

A felmérésben a KSH adatokat kér többek között a növénytermesztési jellemzőkről, állatállományról, a mezőgazdaságban dolgozókról, illetve a gazdaságok egy részétől az épületekről, trágyázási módszerekről, továbbá a hazai információigényeket figyelembe véve az agrárdigitalizációról is. Így az összegyűjtött adatok széleskörű elemzési lehetőséget biztosítanak majd.

„A következő évek hazai és EU-s támogatási és egyéb agrárszakmai döntéseihez szükségesek a pontos információk, így minden gazdálkodónak érdeke fűződik a kitöltéshez. Az adatok összesített formában, nyilvánosan is elérhetők lesznek, amelyek a gazdák döntéseit is segíthetik” – mondta Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke.
Az összeírás két hullámban valósul meg: június 5–30-a között az érintettek egy része online felületen tölthette ki a kérdőívet, szeptember 19. és november 22. között pedig az agrárcenzus kérdéseire összeírók segítségével válaszolhatnak azok, akik nem vettek részt a felvétel nyári szakaszában. A maszkot viselő összeírók szigorúan ügyelnek a közösségi távolságtartás szabályainak betartására, a rendszeres kézfertőtlenítő használatára és az érintésmentes kommunikációra.

Az adatszolgáltatást kormányrendelet írja elő, így az érintettek számára a válaszadás kötelező. Az adatokat a KSH statisztikai célra gyűjti, azokat csak összesítve, név nélkül publikálja.
Az elektronikus adatgyűjtés és a pontos adatszolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az agrárcenzus előzetes adatait már 2021 tavaszán megjelentesse a KSH. A részletes, településszintű adatok 2021 végén válnak hozzáférhetővé.

További információ az Agrárcenzus 2020 mezőgazdasági összeírásról a következő linken érhető el: www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
agraregy.pdf
agrarket.pdf

<<   1 2 3 4 5 ...  64   >>