Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2021. január 26., kedd]

Az útkezelő lezárt egy közúti csatlakozást

A Magyar Közút Zrt. arról tájékoztatta a polgármesteri hivatal illetékes osztályát, hogy balesetveszély miatt fizikai akadályokkal visszavonásig lezárta a 71. számú vasútvonal M2-es főúthoz közeli vasúti átjárójához csatlakozó országos közúti csatlakozást (alsó képünkön).

Az erről szóló részletesebb, Magyar Közút Zrt. által küldött tájékoztatás felső képünkre kattintva olvasható.

Feladó: Városháza

Közélet [2021. január 25., hétfő]

A váci idősotthonokban még egyetlen embert sem oltottak be

Az Operatív Törzs napi tájékoztatása során igen gyakran elhangzik, hogy a kormány oltási terve szerint az egészségügyi dolgozók mellett a legveszélyeztetettebb csoportok kapják meg elsőként a vakcinát. Január első hetében bejelentették az idősotthonokban lakók oltásának indulását és rá egy hétre a Koronavírus Sajtóközpont tájékoztatása szerint a száz főnél több gondozottat ellátó intézményekben is megkezdődik ez a fajta védekezés a koronavírus ellen.

Az előzetes jelentkezés során a váci Idősek Otthona és Klubjában a gondozottak 95%-a kérte a védőoltást. A jelentkezéseket az intézmény vezetése el is juttatta az illetékesekhez. Városunk önkormányzati idősotthonaiban mindezidáig azonban sajnos nem került sor egyetlen dolgozó, és egyetlen gondozott beoltására sem.

A központi tájékoztatás szerint az intézményeket mobil oltócsoportok keresik fel és a helyszínen történik meg a vakcina beadása. Ennek az oltócsoportnak a Vácra érkezésének időpontjáról egyelőre nincs információ, csupán arról érdeklődtek a váciaktól, hogy a vakcina beadását meg tudják-e oldani helyi szakemberrel.

Feladó: Városháza

Közélet [2021. január 25., hétfő]

Saját eszközzel, gyorsabban, olcsóbban

A város rendezettsége, tisztasága, a közterületek élhetőbbé tétele szempontjából igen hasznos géppark fejlesztésről számoltak be hétfőn délelőtt a Főtéren Vác vezetői és a városüzemeltetésért felelős cég munkatársa.

Az átláthatóság jegyében ismét egy nyílt pályáztatás hozta meg eredményét. Mint azt a bemutató sajtótájékoztatón Matkovich Ilona elmondta: a már korábban munkába állt lombszívó és ágdaráló mellé immár egy emelőkosaras járművel is gazdagodott a Váci Városfejlesztő Kft. gépparkja, melyek együttesen mintegy 20 millió forintos fejlesztést jelentenek. A polgármester ismertette, hogy eddig szükség esetén komoly pénzeket felemésztő áron kellett bérelni ilyen daruskocsit. Mostantól viszont már azonnal bevethető a munkagép, így gyorsan megoldhatók a felmerülő problémák.

Hogy mire is fogja a cég használni a darus kocsit, azt Dedinszky Gyula részlegvezető mondta el a jelenlévőknek. Eszerint feladata elsődlegesen a városban megtalálható és esetenként veszélyessé vált fakoronák metszése, gallyazása, komplett fakivágás lesz, emellett lehetőséget ad intézmények homlokzat vizsgálatára, tisztítási, kémények ellenőrzési feladataira is. További feladatai közé tartozik majd a közvilágítás javítása, magasban lévő elektromos munkák elvégzése, zászlózás, illetve ünnepi dekorációk felhelyezése.

Kiss Zsolt alpolgármester elmondta, hogy a tízmilliós gép ár-érték arányban igen hasznos a városnak. A hosszított gémmel rendelkező emelő a magas épületek tetején szükséges feladatokra is használható, továbbá segítségével a városban lévő több tízezer fa kezelése, metszése és gallyazása is gyorsabb, hatékonyabb lesz.

***

A Nissan Cabstar gyártmányú kisteherautón egy Multitel ALU 222 típusú felépítmény helyezkedik el, amelynek legnagyobb munkamagassága 22m, maximális oldalkinyúlása 9 m és 12 m között változik, terheléstől függően (80-200kg). Az 1m² alapterületű kosár lehetőséget ad az 1 személy és az általa használt munkaeszközök biztonságos elhelyezésére 200 kg-ig. A szerelőkosár a gépjárműről és a kosárból is vezérelhető, fordulási sugara mindkét irányban 60°, ezáltal a gépjármű mozgatása nélkül is könnyen elérhető a munkaterület, a teljes gém 2x180°-ban forgatható. A felépítmény további előnye, hogy az utakon való munkavégzés során a munkavégzéssel ellentétes sávba sem a gém, sem a talpaló nem nyúlik ki, ezáltal nem akadályozza a közlekedést. Megfelelő talpalással egyenletlen és érzékeny talajon is optimálisan és könnyen lehet dolgozni a járművel.

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2021. január 25., hétfő]

Vácott született váci lakosok

Czapák Elek és Csonka Zsanett gyermeke: Bálint
Demeter Tibor és Bagonyi Edina gyermeke: Boróka
Forberger Dávid és Hanol Kitti gyermeke: Zora

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2021. január 25., hétfő]

Házasságot kötött váciak

Nagy Viktor Lajos és Barka Nikoletta
Bagdi Márk és Dobkowski Patrícia
Csukárdi Zoltán és Mester Dominika

Feladó: Városháza

Lengyel Katalin Alice sz: Kurbel Katalin Alice /1932/
Mészáros Kálmán /1962/
Duló Andrásné sz: Heffenträger Magdolna Erzsébet /1934/
Bubenka Lászlóné sz: Nagy Márta /1934/
Dezső György /1924/
Szabics Ferenc /1943/
Halmai Gábor /1987/
Zeller István /1941/
Boda Károlyné sz: Parádi Erzsébet /1941/
Orosz Mátyás Attila /1954/
Gasparovics Sándor /1948/

Feladó: Városháza

Közélet [2021. január 25., hétfő]

Aktuális önkormányzati állásajánlatok

A városvezetés folytatja az átláthatóságra, takarékosságra törekvő vállalkozásbarát gyakorlatát. Mivel az önkormányzat intézményei különböző szakterületekre keresnek munkatársat, a korábban megszokottakkal ellentétben több feladatra és munkakörre is nyílt pályázati kiírást tettek közzé.

A Váci Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézőt keres február 12-i jelentkezési határidővel. Ugyanezen hónap 20-ig napjáig adhatják be pályázatukat az érdeklődők a hivatal belső ellenőri posztjára. Február 22-ig lehet pályázni főépítészeti munkatársi, műszaki referensi (mérnök), műszaki ügyintézői (mérnök) és műszaki ügyintézői feladat ellátására.

Április 30-ig lehet benyújtani pályázatot a Szociális Szolgáltatások Háza igazgató feladatkörére jelentkezőknek.

A Váci Városfejlesztő Kft. főkönyvelői munkakörbe hirdetett meg nyílt pályázatot, amelyre január 31-ig lehet benyújtani a jelentkezést. A cég vagyonhasznosítási ügyintézőt is keres, erre február végéig lehet jelentkezni.

A Szociális Szolgáltatások Háza iskolaorvosi pályázatot hirdet a Király Endre Szakgimn. és Szakközépiskola, a Bernáth Kálmán Református Gimnázium, az I. Géza Király Közgazdasági Szakgimnázium, a Bartók-Pikéthy Zeneművészeti, a Váci Madách I. Gimnázium, Boronkay Gy. Műszaki Szakgimn, valamint a Hársfa, Diófa és Újhegyi úti, a dr. Csányi L. krt-i Evangélikus, Eötvös utcai, Nyár utcai és Csillagfürt óvodákba. Jelentkezési határidő: február 19.

A Váci Alsóvárosi Óvoda dajkát keres, mely feladatra január 28-ig várják a jelentkezőket. A város óvodái gyógypedagógus (mozgásfejlesztő) és óvodapedagógus feladatkör betöltésére is várnak jelentkezőket.

A pályázati kiírások részletezése megtalálható weboldalunk Pályázatok rovatában.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2021. január 25., hétfő]

Pályázat Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre 2021. július 1 - 2026. június 30-ig szól.

A munkakör betöltésének időpontja: a pályázat elbírálását követően 2021. július 1.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátása, az intézmény felelős vezetése, irányítása, szakszerű és törvényes működtetése. Az alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása. Gondoskodik és biztosítja a szolgáltatásokban történő felvételek jogszerűségét, elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról. Beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé. Gondoskodik az ellátottak érdekvédelméről. Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói tekintetében.
Az intézmény közfeladatai: hajléktalan ellátás, szociális étkeztetés, védőnői szolgálat, iskola egészségügyi szolgálat feladatai.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) rendelkezései, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I. alapellátások 1. pontja szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű iskolai végzettség.
- Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
- Szociális szakvizsga, vagy a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítése, illetve ezzel nem rendelkező pályázó esetén – amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól – a megbízást követő 1 éven belüli megszerzése.
- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
- Cselekvőképesség.
- Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A pályázó részletes szakmai önéletrajza;
- végzettséget és szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata;
- az előírt szakmai gyakorlat meglétét hitelt érdemlően tanúsító munkáltatói igazolás;
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program;
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
- a pályázó nyilatkozata arról, a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét vállalja;
- ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való tárgyalását kéri, az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata;
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázatát és az abban foglalt személyes adatokat Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, valamint a testületi döntéshozatali eljárásban közreműködő személyek, a pályázók meghallgatását végző bizottság tagjai megismerhetik, kezelhetik és nyilvánosságra hozhatják;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben vezetőképzésben nem vett részt, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 1 éven belüli letételét;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kiss Dóra jogi referens nyújt, a 06-27/513-509 -es telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/24-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: „igazgató”,
vagy
- Elektronikus úton Dr. Zsidel Szilvia Vác Város Jegyzője részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül,
vagy
- Személyesen: Dr. Zsidel Szilvia jegyző, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt., valamint a Vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság véleményezi. A kinevezésről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Emberi Kapcsolatok Bizottságának véleményezése és a pályázók személyes meghallgatása után Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Ennek eredményéről valamennyi pályázó írásbeli értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- www.kozigallas.hu – 2021.01.25.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2021. január 25., hétfő]

Pályázat belső ellenőr munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Váci Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzési Osztály

Belső ellenőr


munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 1. pont Belső ellenőrzési feladatkör

Ellátandó feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. §-ban foglalt feladatok ellátása, a belső ellenőrzési kézikönyv előírásai alapján belső ellenőrzések végrehajtása a polgármesteri hivatalnál, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál, az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél, valamint a településen működő nemzetiségi önkormányzatoknál. A kijelölt szerv/szervezeti egység ellenőrzésére vonatkozó ellenőrzési program elkészítése, a helyszíni vizsgálat elvégzése, a vizsgálat megállapításairól jelentés készítése. Közreműködés az éves ellenőrzési terv és az összefoglaló éves ellenőrzési terv, valamint az éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés összeállításában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a belső ellenőrzési kézikönyv előírásai alapján belső ellenőri feladatok ellátása Vác Város Önkormányzat intézményeinél.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Főiskolai vagy egyetemi végzettség,
- A költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 2. §-ában előírt képzettségi és szakmai gyakorlati előírásoknak történő megfelelés,
- A pályázó szerepel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (5) bekezdésében meghatározott nyilvántartásban,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- közigazgatási alap- és szakvizsga megléte,
- ÁBPE-továbbképzés I.-II. tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány megléte,
- önkormányzati területen szerzett szakmai tapasztalat,
- rendszerszemléletű látásmód, kiváló szintű önálló, pontos munkavégzés,
- kiváló szintű kommunikációs, együttműködési és problémamegoldó képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal és a bérigény megjelölésével,
- az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló okiratok másolata,
- a belső ellenőrzési tevékenység folytatására jogosító, a regisztrációs számot tartalmazó határozat másolata,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
- hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez, a benyújtott önéletrajz és annak mellékleteinek sokszorosításához az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 2011. évi CXII tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Zsidel Szilvia jegyző nyújt, a 06-27-513-472 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:11/25-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr,
vagy
Elektronikus úton: dr. Zsidel Szilvia jegyző részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül,
vagy
Személyesen: Váci Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárság (2600 Vác, Március 15. tér 11.).


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.


A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony időtartama határozatlan időre szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. A megfelelő jelentkező kiválasztása a jelentkezési feltételeknek megfelelt jelentkezők személyes meghallgatása alapján történik. A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (szerepelnie kell benne: „A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.”), valamint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.hu – 2021. január 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

Közélet [2021. január 24., vasárnap]

A szelektív hulladék begyűjtése következik

A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai az előttünk álló héten – január 25. hétfőtől január 29. péntekig – az összegyűjtött szelektív hulladékot viszik el az ingatlanok elől.

A háztartásokban a kommunális szeméttől külön gyűjtött, újrahasznosítható szelektív hulladék (műanyag, papír, fém) nem csak szelektív zacskóba, hanem színes (sárga, kék) kukákba is kirakható. A szolgáltató így is elviszi (ezeket is üríti) a szelektíves napon. A kukákat az ingatlantulajdonos vásárolhatja meg, például a volt hajógyár területén működő kereskedésben.

Figyelem! Mivel az előző hét utolsó és az idei év első hete is páratlan számú volt, 2021-ben a szelektív hulladék elszállítása a páros heteken történik majd.


Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a hírhez mellékelt listából ismerhető meg.

***

A város vezetői kiemelt figyelmet fordítanak környezetünk tisztaságára. A kötelezőhöz képest tavaly plusz konténermosást rendeltek meg és két alkalommal is megszervezésre került az elektronikus hulladékok begyűjtése. Több illegális szemétlerakót is felszámoltak, képrögzítőket szereltek fel a megelőzés érdekében. A szelektív hulladékgyűjtők nagy részének cseréje mellett új kézi hulladék-, illetve kutyapiszokgyűjtőket helyeztek el.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
szelekutcaast.pdf

<<   1 ...  3 4 5 6 7 ...  1704   >>