Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. december 15., kedd]

Mintegy nyolcvan ügyben döntött a polgármester

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének, illetve szakbizottságainak feladat- és hatáskörében eljárva december 15-én egy sor fontos és halaszthatatlan ügyben hozta meg döntését a jegyző és az alpolgármesterek jelenlétében.

Matkovich Ilona ezen határozatait megelőzően most is kikérte a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak javaslatait, véleményét is, azonban írásos javaslatokat csak az Összefogás Vácért képviselőitől és külső bizottsági tagtól kapott.

A polgármester szakbizottságokhoz kötődő főbb döntései
- elfogadta a Városfejlesztő Kft. és a kft-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok október havi tevékenységének beszámolóját, melyben egy sor jelentős felújítás és javítás szerepelt;
- a Váci Férfi Kézilabdázásért Alapítvány a sportcsarnokra kedvezményes bérleti díjat kapott;
- feladatellátási módosítás miatt változott a könyvtár, a művelődési központ és a Gazdasági Hivatal szervezeti és működési szabályzata;
- kérelmükre döntő részben hozzájárulást kaptak a huzamosabb ideje az önkormányzati lakásukat bérlők az ingatlan megvásárlására;
- összesen több mint húsz esetben született döntés önkormányzati lakások cseréjére, bérletének meghosszabbítására, bérlő kijelölésére és bérleti jogállás elismerésére;
- nyílt pályázat lesz kiírva önkormányzati lakások bérbeadására;
- a lakóövezetbe sorolt deákvári építési telkek értékesítésére az értékbecslések elkészülte után szintén nyílt pályázat lesz meghirdetve;
- nyílt pályáztatást követően bérlőre talált a volt alsóvárosi patika és a főtéri Kék ház (az utóbbit az OTP veszi ki a Széchenyi utcai fiókjának felújítási idejére), és a sportcsarnok melletti gépjárműtároló telekrész.

Rendeletmódosítások
Rendeletmódosítás történt a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról: a szociális étkeztetésnél a jövedelmek súlyozottabb figyelembevétele érdekében közel duplájára emelkedett a sávhatárok száma. Az éves városi költségvetés aktualizálásában nagy részben az elvégzett felújítási munkák kiadásai szerepelnek. Ezek közül a legjelentősebb tétel a Zöldfa utca és a Szent Mihály dűlő útfelújítása közel 25 millió forintértékben.

Önkormányzati intézményeket érintő határozatok
- a Vác és Környéke TDM Kft. taggyűlésén a 48%-os tulajdoni hányaddal rendelkező önkormányzat a cég élén álló dr. Varga Katalin vezetői megbízásának meghosszabbítását javasolja;
- a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatói feladatkörét 2025 végéig Járja Andrea töltheti be;
- az intézményigazgató előterjesztése alapján a könyvtár beiratkozási díja a 16 éven aluliaknak és a 70 éven felülieknek ingyenes – a többiek évi 2.500 Ft-ot fizetnek, a diákok és nyugdíjasok ennek a felét;
- a Deákvári Óvoda engedélyt kapott a december 19. és január 3. közötti zárva tartásra, továbbá megtörtént a közművelődési intézmények évvégi zárva tartásának meghatározása is.

Ingatlanügyek
Telekcsere engedélyezéssel igyekszik az önkormányzat elősegíteni a kórházfejlesztés megvalósulását. A női kézilabda klub engedélyt kapott, hogy – ideiglenesen – a nemzetközi kupamérkőzésekre alkalmas pályaborítást helyezzen el a városi sportcsarnokban.

Egyéb döntések
A polgármester elfogadta a jövő évi ellenőrzési tervet, a 2020-as külügyi beszámolót és a 2021-es külügyi tervet, továbbá tudomásul vette a Főépítészi Osztály idei munkájáról összeállított tájékoztatót. A Vác Piac Kft. helyett a Gazdasági Hivatal látja majd el az országos állat- és kirakodóvásár, az állatvásár és a búcsúvásárral kapcsolatos feladatokat, így a kft eddigi ügyvezetője, Kazár Hajnalka megbízási szerződéssel folytatja munkáját a cég élén. Több folyó építési szabályzat (HÉSZ) véleményezési szakaszának lezárásáról is határozat született. Elindul a településrendezési eszközök Törökhegyre vonatkozó módosítása, melynek fő célja a lakásszám csökkentése ezen a területen, valamint a város más területeire is kiható gépjármű elhelyezési szabályok szigorítása. A következő évi munkaterv a beérkező javaslatok alapján került összeállításra. A testületi ülések 2021-ben is havi egy alkalommal, szerda reggel kezdődnek – először január 20-án. A közmeghallgatásra a tervek szerint július 14-én kerül sor. A szakbizottságok tanácskozása továbbra is a plenáris üléseket megelőző hét első három napján lesznek megtartva. Változás, hogy ezentúl az Emberi Kapcsolatok Bizottsága ülésezik hétfőn, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság pedig szerdán.

Kitüntetések díjazottjai
Ebben az évben a „Vác Város Művelődéséért” kitüntetést Laczi Sarolta, a művelődési központ igazgatója érdemelte ki. „Vác Város Művészeti díját” a Katáng zenekar veheti át. „Vác Város Közművelődését segítő munkáért” elismerésben részesül Kövesdi Krisztina a művelődési központ munkatársa.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. december 15., kedd]

Újabb váci közterületeken kötelező a maszkviselés

December 16-tól visszavonásig újabb városi közterületekre terjesztette ki rendeletében a kötelező védőmaszk viselést Matkovich Ilona.

A polgármester kedden délelőtt sajtótájékoztatón ismertette döntését. Bevezetőjében felidézte, hogy a kormányrendelet a települések közterületeire vonatkozóan adta önkormányzati hatáskörbe a védőmaszk viselésének szabályozását.

A felsőbb szintű jogszabály hatályba lépésekor Vácon első körben a központi piac szabad légterű területein írták elő a kötelező védőmaszk hordást. Ugyanakkor Matkovich Ilona ajánlást tett a polgároknak, hogy a forgalmas közterületeken, közintézmények, oktatási intézmények bejáratánál, a vasútállomás és a buszpályaudvar környékén is viseljenek maszkot. Később – tapasztalva a feldíszített főtér nagy forgalmát, a kormányrendelet szerinti kivételt jelentőket leszámítva – minden 6 éven felüli számára a Március 15. téren is kötelező lett a védekezés e formája.

Mint azt a polgármester indoklásában most elmondta, az év végi bevásárlási roham következménye, hogy nem csak a városunkban élők, hanem a környékbeli polgárok is nagyobb számban keresik fel a váci üzleteket. Így a Belvárosban a nap teljes hosszában a korábbinál intenzívebb a gyalogosforgalom. Polgártársaink egészségének védelmében ezért holnaptól – azaz, december 16-tól – visszavonásig további belvárosi közterületeken lesz kötelező maszkot viselni.

Ezek:
- a Széchenyi utca teljes közterülete
- a Köztársaság út Konstantin tér és Március 15. tér közötti szakasza
- a Görgey utca postától a Széchenyi utcáig húzódó szakasza és
- a Szent István tér.

Matkovich Ilona szólt arról is, hogy az üzletekben, illetve a tömegközlekedést kiszolgáló épületekben, járműveken, de akár a bevásárlóközpontokban és azok saját tulajdonú parkolóiban érvényes vírus elleni védekezés szabályait kormányrendelet írja elő. Ennek ellenőrzése, szankcionálása nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe.

„Továbbra is ajánlom és egyben kérek is mindenkit, hogy a forgalmas váci közterületeken viseljen maszkot és tartsa be a másfél méteres távolságot. Az évet záró bevásárlási lázban is legyünk fegyelmezettek, vigyázzunk magunkra és embertársainkra. Kívánom mindenkinek, hogy a körülményekhez képest kellemesen teljenek az ünnepek és jó egészségben lépjünk át az új esztendőbe. Kellemes karácsonyt és vírusmentes, örömökkel teli új évet kívánok.” – zárta tájékoztatóját Vác polgármestere.

A teljes sajtótájékoztató megtekinthető a következő linken: Matkovich Ilona sajtótájékoztató 12.15

Feladó: Városháza

Közélet [2020. december 15., kedd]

Érkezik az idős váciak karácsonyi támogatása

Négyezer forintos támogatással segíti a 70 év feletti váci nyugdíjasokat az önkormányzat. A több mint négyezer szépkorúnak a héten kezdték meg az összeg folyósítását, illetve kikézbesítését. A városunkban évtizedes hagyománynak számító támogatás a tervek szerint karácsonyig mindenkihez megérkezik.

Többen már elektronikus levélben és telefonon is megköszönték, hogy az önkormányzat így is gondol az idősebb polgárokra.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. december 13., vasárnap]

A szelektív hulladék begyűjtése következik

A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai az előttünk álló héten – december 14. hétfőtől – az összegyűjtött szelektív hulladékot viszik el az ingatlanok elől.

A háztartásokban a kommunális szeméttől külön gyűjtött, újrahasznosítható szelektív hulladék (műanyag, papír, fém) nem csak szelektív zacskóba, hanem színes (sárga, kék) kukákba is kirakható. A szolgáltató így is elviszi (ezeket is üríti) a szelektíves napon. A kukákat az ingatlantulajdonos vásárolhatja meg, például a volt hajógyár területén működő kereskedésben.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a hírhez mellékelt listából ismerhető meg.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
szelekutcaast.pdf

Közélet [2020. december 11., péntek]

Elkészült az év végi Váci Hírnök

Újra 24 oldalas, színes, olvasmányos tartalommal köszön be a postaládákba a váci önkormányzat ingyenes havilapja, a Váci Hírnök.


A Váci Hírnök legújabb számában kétoldalas interjú mutatja be Marton Zsolt megyéspüspököt, de Vicsek Ferenc portréja megismerteti az olvasóval a várost üzemeltető cég ügyvezetőjét, dr. Varga Borbálát és Adorján Attila festőművészt is. Az ezúttal a veszélyhelyzet miatt polgármesteri hatáskörben meghozott fontos döntések, rendeletek mellett megtalálhatók az aktuális ingatlan- és álláspályázatok és a különböző városi kitüntetettek névsora is.

A járvány miatt meghozott korlátozó intézkedések számbavétele mellett megtalálható az az elszámolás is, amely a vírusszámlára érkezett adományok elköltését mutatja be. Megtudhatjuk azt is, hogy már napokkal a kormányrendelet meghozatala előtt megszületett a döntés arról, hogy 2021-ben nem lesz adóemelés Vácon.

Szerencsére most is bőven van miről beszámolnia a lap szerkesztőinek mindazon felújításokról és fejlesztésekről, melyek a legutóbbi lapszám óta történtek. Ilyen többek között a Zöldfa utcai, a Szent Mihály dűlői, a Bán Márton utcai és a Gombási úti burkolatfelújítás, a Hársfa utcai óvoda energetikai fejlesztése. De megtudhatjuk, milyen lépések történtek a valós fényviszonyokhoz alkalmazkodó közvilágítás megvalósítása érdekében és milyen újabb utasbarát módosítások léptek életbe a helyi buszközlekedésben.

Az év adott választókerületi történéseiről tartott képviselői beszámolók összesített ismertetője is olvasható a lapban, amelyben természetesen az Anyakönyvi hírek és a sportösszefoglalón kívül a gyógyszertári és orvosi ügyeletek elérhetősége is helyet kapott.

A Váci Hírnök új száma letölthető weboldalunkról, a nyomtatott változat pedig a napokban érkezik meg a váci lakosokhoz. Amennyiben mégsem találja meg postaládájában, kérjük ezt jelezze a felelős kiadónak: Váci Városimázs Kft., 30 583-6767, vagy estv@estv.hu

Feladó: Városháza

Közélet [2020. december 9., szerda]

Három és félmillió forinttal segítették a védekezést a váciak

Sikeresen védekezik Vác a koronavírus-járvány második hullámában is. Ehhez az eredményhez a lakosság fegyelmezettsége mellett nagyban hozzájárultak a váciak a STOP koronavírus számlára befizetett adományokkal, amelyből a város védekezéshez szükséges eszközöket vásárolt.

Több mint három és fél millió (pontosan 3 557 817) forintot költöttek az adományokból, legnagyobb tételt ebből a városi intézmények számára beszerzett fertőtlenítő berendezések tették ki. A több részletben júniusban, szeptemberben és októberben megvásárolt 11 ózongenerátor közel kétmillió forintba került. A számláról májusban félmillió forintot utaltak a váci mentőállomás részére.

Az összegből 257 ezer forint értékben szereztek be gyorsteszteket, arcvédő plexi pajzsokat, maszkokat. Vinyl kesztyűket pedig 200 ezer forintért vásároltak. Az intézményekben történő hőmérséklet-ellenőrzéshez összesen 70 érintésmentes hőmérőt vettek 600 ezer forint értékben.

A városvezetés által kezdeményezett STOP koronavírus számlára december elejéig 3 830 000 forint érkezett. A fennmaradó összeg a védekezés későbbi szakaszában kerül felhasználásra.

A kezdeményezést a váci polgárok mellett jelentős összeggel támogatták az Összefogás Vácért frakció tagjai és a külsős bizottsági tagok.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. december 9., szerda]

Két szombaton is OMSZ szűrés Vácon

December 12-én és 19-én (tehát mindkét hétvégén szombaton) ismét COVID szűrést végez Vácon az Országos Mentőszolgálat – tájékoztatott dr. Bánhidi Péter, a Helyi Operatív Törzs által felkért szakértő, háziorvos.

A két jelzett napon 9-16 óra között a József Attila sétánynál várja a mobil szűrőállomás kizárólag azokat, akiknél a háziorvos rendelte el a COVID-szűrést. A mintavételen gyalog és személyautóval is meg lehet jelenni. Az autóból kiszállás nélkül is elvégzik a mintavételt. Ha az első, antigén vizsgálat negatív – tehát a szervezetben nem találnak antigéneket -, azonnal leveszik a PCR vizsgálathoz szükséges mintát. Ennek eredményét később a háziorvostól vagy a magyarorszag.hu honlapon ismerhetik meg az érintettek.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. december 7., hétfő]

Pozitív váci buszmenetrend változások jövő hétfőtől

Az egy hét múlva életbe lépő országos menetrend módosításokkal egyidőben a váci buszközlekedésben is további, az utasok által kért módosítások történnek a helyi járatok vonatkozásában.

Ezt megelőzően – egy szeptemberi változás eredményeként – a Sejcében lakók hónapok óta már nem csupán a városközpontot, hanem az Iskolavárost is közvetlenül elérhetik. Most további könnyítést jelent, hogy munkanapokon egy reggeli és egy délutáni 363-as járat – gyakorlatilag a volt 362-es útvonalán – nem csak a buszállomásig, hanem a 2-es főúton továbbhaladva, egészen a DDC-ig közlekedik. Ezen 363-as viszonylatban három járat a DDC-től indul vissza – a buszpályaudvart érintve – Deákváron át Sejcébe. Az érintett buszokkal a Buki és az Iskolaváros kapcsolata erősödik Deákvárral és Sejcével munkanapokon.

Tanítási napokon bővül az iskolavárosi, illetve a Konstantin téri tanintézményekbe járó diákok és az ott dolgozók deákvárra utazási lehetősége is. Ugyanis nem csupán a 364-es járatok útvonalában szerepelnek majd a deákvári megállók, hanem ezek között az Iskolavárosból 13.35-kor és 14.35-kor induló 360-as járatok is egészen a Híradó térig közlekednek az eddigi kórházi végállomás helyett. Ezzel a tanítás délutáni befejezésekor lényegében megvalósul a fél órás követési idő.

Juhász Béla sződligeti polgármester és Ferjancsics László (Összefogás Vácért) váci alpolgármester kezdeményezésére jelenleg további egyeztetések folynak annak érdekében, hogy a középiskolai oktatás visszaállítását követően a tanítási napokon a Rád-Penc útvonalon közlekedő, illetve a fővárosi összeköttetést biztosító egy-egy járatnak már ne a buszpályaudvar legyen a végállomása, hanem reggel és délután továbbhaladjanak az Iskolavárosba. Ezzel több környező település sok diákja átszállás nélkül juthat el az Iskolavárosba, de Vác déli és keleti részén élő tanulók is újabb direkt buszjáratokkal utazhatnak.

A változások után érvényes menetrendek elérhetők a volanbusz.hu weboldalon.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. december 5., szombat]

A polgármester elrendelte a főtéri kötelező maszkviselést

Matkovich Ilona a kormányrendeletben kihirdetett jogkörében eljárva a veszélyhelyzetre tekintettel a váci polgárok egészsége érdekében december 6-tól visszavonásig rendeletben tette kötelezővé a Március 15. tér teljes közterületére vonatkozó maszkviselést.

Az alább jelzett linken elérhető rendelet szerint – a szintén kormányrendeletben szabályozott kivételektől eltekintve – minden, 6. életévét betöltött polgár köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

A polgármester a közterületi maszkviseléssel kapcsolatosan korábban már ajánlásokat fogalmazott meg, miszerint mindenkit arra kér, hogy a forgalmas közterületeken, közintézmények, oktatási intézmények bejáratánál, a vasútállomás és a buszpályaudvar környékén is viseljen maszkot.

A rendelet elérhető:

http://www.vac.hu/docs/56_2020_(XI.13.)_onkormanyzati_rendelet.eszerk.1205.pdf

Feladó: Városháza

Közélet [2020. december 4., péntek]

Ünnepi köntösben Vác főtere

A hazánk turisztikai érdekességeivel, látványosságaival foglalkozó szakirányú weboldal (turizmus.com) bemutató hírben foglalkozik a váci főtér ünnepi díszítésével, illetve az adventi programokkal. Az alábbiakban ezt az ismertetőt közöljük.

„Vác ebben a nehéz időszakban is ünnepi köntösbe öltözteti a város főterét az adventi időszakra, a tervezett események közül pedig néhányat online térben rendez meg.

A közös várakozás, a közös ünneplés idén sem marad el, csak kisebb közösségekben, a meghitt családi körben erősödik fel az ünnep jelentősége – számol be róla a város vezetése szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

Mint írják, a főtérre tervezett adventi vásár és az ünnepi szabadtéri programok a korlátozások miatt ugyan elmaradnak, de az adventi időszak legmeghittebb eseményét, a főtéri gyertyagyújtást a váciak élőben figyelemmel kísérhetik a város online csatornáin. Az eseményeken a váci egyházi méltóságok ünnephez kötődő gondolatait is meghallgathatják az érdeklődők, melyek segítik a lelki felkészülést, a várakozást.
A főtéren az arra sétáló családok fotókat készíthetnek a karácsonyi díszítésű hintón, valamint megcsodálhatják Vác városa hatalmas díszített karácsonyfáját is. A betlehemi istálló is sok érdeklődőt vonz idén is.

A Váci Vendégvárók Egyesületének felhívására a gyermekek, családok saját karácsonyi díszükkel is hozzájárulhatnak a főtér karácsonyi varázsához.

A Madách Imre Művelődési Központ lehetőségeihez mérten online térben kínál programokat az érdeklődőknek az ünnepi időszakban.

Az archív koncertfelvételek mellett élőben láthatják majd a váciak Pál Feri atya előadását december 14-én, hétfőn 19:00-kor, ahol tartalmas gondolatokkal gazdagodhatnak majd a nézők, valamint a szilveszterre tervezett New Level Empire zenekar koncertjét is megtekinthetik az intézmény online közvetítéseként, december 11-én, pénteken 20:00 órakor.

A művelődési központban működő művészeti közösségek ünnepi posztjai is elérhetőek lesznek a világhálón az intézmény tolmácsolásában.
Bővebb információ az előadásokról a Művelődési Központ honlapján: www.mimk.hu”


A fotókkal illusztrált cikk elérhető: https://turizmus.com/desztinaciok/unnepi-kontosben-vac-fotere-1172680

Feladó: Városháza

<<   1 ...  5 6 7 8 9 ...  642   >>