Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

A Pest Megyei Területi Választási Bizottság 2013. 08. 29-i ülésének jegyzőkönyvéből.

Szavazatszámláló Bizottsági tagok megbízása - Vác

A teljes kivonat anyaga a csatolt fájlban található.

Deákné dr. Szarka Anita
Vác város jegyzője

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
kiv_2013_08_29.pdf

A Pest Megyei Területi Választási Bizottság 2013. 08. 29-i ülésének jegyzőkönyvéből.

Dr. Bóth János által benyújtott fellebezés Vác Város Helyi Bizottsága 9/2013. (VIII. 26.) sz. határozata ellen.

A teljes kivonat anyaga a csatolt fájlban található.

Deákné dr. Szarka Anita
Vác város jegyzője

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
kiv_2013_08_29_2.pdf

Budapesten, a Nemzeti Színházban került átadásra a kiemelkedő tehetséggondozó pedagógusi munkát elismerő „Bonis bona - A nemzet tehetségeiért” kitüntetés. A több mint négyszáz díjazott között két kategóriában négy Vácott dolgozó pedagógus vehette át az elismerést.
A díjra a nyár elején meghirdetett nyilvános felhívás nyomán a három kategóriában összesen közel 800 jelölés érkezett. A pályázat különlegessége, hogy a 18. életévüket betöltött sikereket elérő tehetségek ajánlásaikon keresztül fejezhették ki megbecsülésüket egykori tanáraiknak. De lehetőséget kaptak erre a szülők is.
Egy korábbi hasonló elismerés díjátadóján - ez év májusában - e díjban részesült Vácról a 2012-2013-as tanévben végzett kiváló versenyfelkészítő munkájáért Bejczi Lujza, a Váci Madách Imre Gimnázium olasz nyelv tanára.
A szerdai ünnepségen a váciak közül kiváló versenyfelkészítő munkájáért kitüntetést kapott Zsidek Béláné magyar nyelv és irodalom tanár a Váci Földváry Károly Általános Iskolából és dr. Minda Mihály matematika tanár, a Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium pedagógusa.
Kiváló tehetséggondozó tevékenységéért részesült elismerésben Nagy László Sándorné, aki a Váci Földváry Károly Általános Iskola természetismeret tanára és dr. Mindáné Kolostori Nóra matematika, magyar, német szakos pedagógus a Boronkay György Műszaki Középiskola , Gimnázium és Kollégiumból

Feladó: Hírszerkesztő

Email: estv@estv.hu

Közélet [2013. augusztus 28., szerda]

Feloldották a tűzgyújtási tilalmat

A vidékfejlesztési miniszter 2013. augusztus 28-án azonnali hatállyal feloldotta az országos tűzgyújtási tilalmat.
A vidékfejlesztési miniszter azonnali hatállyal feloldotta a július 22-től, az erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások melletti területekre elrendelt országos tűzgyújtási tilalmat. A megyei kormányhivatalok erdészeti igazgatóságai által elrendelt és jelenleg hatályban lévő tűzgyújtási tilalmak azonban továbbra is érvényesek.
Ez utóbbi hat megyére érvényes jelenleg, ezek között nincs Pest megye, így Vácott és környékére is hatályos a korábban elrendelt tilalom feloldása.

Feladó: Hírszerkesztő

Email: estv@estv.hu

Közélet [2013. augusztus 28., szerda]

Általános iskolai tanévnyitók

A héten befejeződik az általános iskolások nyári vakációja és a tanévnyitókkal megkezdődik a 2013/2014-es tanév.
A Vácott található általános iskolák időrendben a következő menetrend szerint tartják meg az évnyitójukat:
Váci Radnóti Miklós Általános Iskola – 2013. 08. 30. péntek 17.00
Karolina Katolikus Általános Iskola – 2013. 09. 01. vasárnap 16.00
Váci Földváry Károly Általános Iskola – 2013. 09. 01. vasárnap 18.00
Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola – 2013. 09. 02. hétfő 8.00
Váci Juhász Gyula Általános Iskola – 2013. 09. 02. hétfő 8.00
Váci Petőfi Sándor Általános Iskola – 2013. 09. 02. hétfő 8.00
A tanévnyitók helyszíne az iskola, a Karolina esetében a Székesegyház.

A 2013/2014-es tanév legfontosabb általános iskolai dátumai:
- első tanítási nap: 2013. szeptember 2.
- őszi szünet: 2013. október 28-tól október 31-ig
- téli szünet: 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig
- első félév vége: 2014. január 17.
- tavaszi szünet: 2014. április 17-től április 22-ig
- utolsó tanítási nap: 2014. június 13.

Feladó: Hírszerkesztő

Email: estv@estv.hu

Közélet [2013. augusztus 27., kedd]

Megszámlálják az ovisokat

Mint ismeretes, 2014. szeptemberétől a Nemzeti köznevelési törvény értelmében azon gyermekek számára, akik 2011-ben születtek és 2014. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, kötelező lesz az óvodába járás.
Ez alól felmentést a szülő kezdeményezheti és a jegyző adhatja meg az óvodavezető és a védőnő egyetértésével. A férőhelyek feltérképezése érdekében a Belügyminisztérium és az önkormányzatok fogják összeszámolni az óvodásokat. Felmérések szerint az országban összességében nincs helyhiány az óvodai szinten, ám ez területi elosztásban egyenetlen, így van, ahol problémát jelent elhelyezésük. A férőhely gondok enyhítésére módosították a köznevelési törvényt, így a maximális csoportlétszám 25-ről 30-ra emelkedik.
Egy korábbi szakbizottsági előterjesztés szerint Vácott megfelelő nevelési feltételekkel, maximális kihasználtsággal működnek az óvodák, három intézményben összesen 11 önkormányzati tagóvoda látja el a feladatot.

Feladó: Hírszerkesztő

Email: estv@estv.hu

Közélet [2013. augusztus 26., hétfő]

Helyi Választási Bizottság határozata 8/2013.(VIII.26.) sz.

Vác Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB, vagy Választási Bizottság) - a 2013. augusztus hó 26. napján tartott ülésén szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában meghozta a következő határozatot:
8/2013.(VIII.26.) sz. Helyi Választási
Bizottság határozata
Vác Város Helyi Választási Bizottsága a 2013. szeptember 08. napján a váci 2. számú egyéni választókerületben tartandó időközi választás szavazólap adattartalmát a határozat melléklete szerint jóváhagyja és "NYOMTATHATÓ" jelzéssel látja el.


A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Vác Város Helyi Választási Bizottságánál (2600 Vác, Március 15. tér. 11.; jegyzo@varoshaza.vac.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az a megtámadott határozat meghozatalát követő napon - legkésőbb 2013. augusztus hó 27. napján 16 óráig - megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Indokolás:

A választási eljárásról szóló 1997. évi c. törvény (továbbiakban: Ve.) 105/A § (2) bekezdés c) pontja alapján a helyi választási bizottság hagyja jóvá a település szavazólapjainak adattartalmát. A Ve. 110. § (2) bekezdése szerint a települési egyéni listás, az egyéni választókerületi és a polgármester-választás szavazólapja ábécé sorrendben tartalmazza a jelöltek hivatalosan használt családi és utónevét, a 52. § (3) bekezdése szerinti megkülönböztető jelzést, valamint a jelölő szervezetek nevét – a jelölő szervezet kérésére annak rövidítését is -, illetőleg a független jelölés tényét.

A bizottság megállapította, hogy a szavazólap minta a Ve. rendelkezéseinek megfelelő tartalommal készült és azoknak a jelölteknek, illetve jelölő szervezeteknek a nevét tartalmazza, akiket a választási bizottság korábban nyilvántartásba vett, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Ve. 80. § (3) bekezdése alapján a választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos döntése elleni fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a választási bizottság döntését követő napon megérkezzen.

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 105/A. § (2) bekezdés c) pontja alapozta meg.

A határozat a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseken túl a Ve. 29/B §, a 29/C §, a 79. § (1)-(2), a 80. § (1), (4) és (5) bekezdésén, valamint a 4. § (3) bekezdésén alapul.

Vác, 2013. augusztus 26. napján

Dr. Oroszi Sándor
a HVB elnöke


a határozat eredeti példánya a csatolt fájlban található

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
HVB hatarozat szavazolap SCAN 2013 08 26.pdf

Közélet [2013. augusztus 26., hétfő]

Helyi Választási Bizottság határozata 9/2013.(VIII.26.) sz.

Vác Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB, vagy Választási Bizottság) - a 2013. augusztus hó 26. napján tartott ülésén kifogás tárgyában meghozta a következő határozatot:

9/2013.(VIII.26.) sz. Helyi Választási
Bizottság határozata

Vác Város Helyi Választási Bizottsága az MSZP-DK jelölő szervezeteknek a 2013.08.25-én Vác, Március 15. téren, a bolhapiacon folytatott kampány tevékenységével kapcsolatban Vác Város Jegyzője által 2013.08.26-án benyújtott kifogásnak helyt ad, és az MSZP-DK jelölő szervezeteket valamint Terényi Attila jelöltet a további jogsértő magatartástól eltiltja, valamint felszólítja, hogy a jövőben Ve. 42. § (5) bekezdésében, valamint a közterületek használatáról szóló Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/1994. (VI.13.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdésének 4), 12) és 19) pontjaiban foglaltakat tartsa be.


A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Vác Város Helyi Választási Bizottságánál (2600 Vác, Március 15. tér. 11.; jegyzo@varoshaza.vac.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az a megtámadott határozat meghozatalát követő 2 napon belül- legkésőbb 2013. augusztus hó 28. napján 16 óráig - megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Indokolás:

A választási eljárásról szóló 1997. évi c. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek (3. §) megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással bárki benyújthat. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 2 napon belül megérkezzen. A választási bizottság a benyújtott kifogásról a beérkezésétől - áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől - számított 2 napon belül dönt.

Deákné dr. Szarka Anita Vác Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjeként (székhely és értesítési cím: 2600 Vác, Március 15. tér.11.) a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § alapján 2013.08.26-án kifogást terjesztett elő az alábbiak szerint.

Előadta, hogy 2013.08.25. napján a Váci Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Közterület Felügyelete Vác, Március 15. téren megrendezett Bolhapiacon ellenőrzést tartott, mely során megállapította, hogy a bolhapiacon a közterületre kiadott engedélyben foglaltaktól eltérő tevékenység, politikai kampány is zajlik. A Közterület-Felügyelet egyéb intézkedései mellett felszólította a kampány-tevékenység folytatóit az MSZK-DK aktivistáit, hogy igazolják személyazonosságukat, valamint, hogy mutassák be közterület-használati engedélyüket.

A MSZP-DK standjánál tevékenykedő aktivisták az együttműködést megtagadták, személyazonosságukat nem igazolták, közterület használati engedélyt be nem mutattak.

A Közterület-Felügyelet, hivatalos jegyzőkönyvben rögzítette eljárását, valamint fényképeken rögzítette a politikai tevékenység bizonyítékait.

A jogszabálysértés alapjaként a Ve. 42. § (5) bekezdését, valamint a közterületek használatáról szóló Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/1994. (VI.13.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdésének 4), 12) és 19) pontjait jelölte meg.

Vác Város Jegyzője, 2013.08.15-én a jelöltekhez és a jelölő szervezetekhez eljuttatott tájékoztatójában ismertette a Ve. kampányra vonatkozó rendelkezéseit, melyet a város honlapján is közzétett.

Tájékoztatta a Bizottságot, hogy az MSZP-DK nem kért engedélyt a Váci Polgármesteri Hivatalnál, holott a közterületek használatáról szóló Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/1994. (VI.13.) sz. rendelete alapján erre köteles lett volna.

A kifogáshoz mellékelte a Közterület-Felügyelet jegyzőkönyvét fényképekkel, a kampányról a jelölteknek megküldött tájékoztató levelét.

A Bizottság a beadványt és annak mellékleteit áttanulmányozta és az alábbiakat állapította meg:

A Ve. 42. § (5) bekezdése alapján a választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés elhelyezésére a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

A Közterület-Felügyelet jegyzőkönyvének mellékletét képező fényképeket áttekintve megállapítható, hogy Vác, Március 15. téren felállításra került két pult az egyik MSZP Csatlakozz hozzánk! a másik Vissza Európába! Demokratikus Koalíció feliratokkal. Mindkét pulton több szórólapos kiadvány mellett a fényképeken jól kivehetően látszik Terényi Attila az MSZP-DK jelölő szervezetek jelöltjének szórólapja, melyet a szervezetek a Vácon 2013.09.08-án a váci 02. számú egyéni választókerületben megrendezésre kerülő időközi választására készítettek.

A közterületek használatáról szóló Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/1994. (VI.13.) sz. rendelete 5. § az alábbiak szerint rendelkezik:

(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) engedély szükséges.
4)önálló hirdetőberendezés elhelyezésére (Reklám, hírdetőtábla, egyéb hírdetőberendezés, kirakatszekrény elhelyezése és reklámszalag kifüggesztése céljából);

A választási bizottság megállapította, hogy a jelölő szervezetek által felállított pult hirdetőberendezésnek minősül, melynek elhelyezésére a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni, így az MSZP-DK jogszabálysértést valósított meg azzal, hogy közterület foglalási engedély hiányában folytatta a megjelölt időpontban tevékenységét,

A Ve. 78. § (1) bekezdés a) és b) pontjai alapján, ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad, megállapítja a jogszabálysértés tényét, a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől.

Vác Város Helyi Választási Bizottsága az elé terjesztett bizonyítékokat egyenként és összességükben értékelte és a kifogásnak helyt adva a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Ve. 80. § (2) bekezdése alapján a választási bizottságnak a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 2 napon belül megérkezzen a határozatot hozó választási bizottsághoz.

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 105/A. § (2) bekezdés d) pontja alapozta meg.

A határozat a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseken túl a Ve. 28/A § 29/B §, a 29/C §, a 79. § (1)-(2), a 80. § (1)-(2), (4) és (5) bekezdésén, valamint a 4. § (3) bekezdésén alapul.

Vác, 2013. augusztus 26. napján

Dr. Oroszi Sándor
a HVB elnöke


a határozat eredeti példánya a csatolt fájlban

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
HVB hatarozat MSZP_DK stand SCAN 2013 08 26 _2_.pdf

Tájékoztatjuk Vác város polgárait, hogy 2013. augusztus 26 - szeptember 6 (időjárás függvényében) között a város közterületein a vadgesztenye fák permetezését végezzük.

Alkalmazási terület: Vác város közterületei
Alkalmazott szer: Topas 100 EC
Silwet, Csöpp Mix
Rimon 10 EC
Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 14 nap
Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap
A szerek méhekre veszélyességi kategóriája: nem veszélyes
A szerek vizekre veszélyességi kategóriája: kifejezetten veszélyes

Feladó: Városháza

Közélet [2013. augusztus 26., hétfő]

Uszodahasználat és rallyverseny

Augusztus 23-án reggel két sürgős döntés meghozatalára ült össze Vác Város Önkormányzat Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottsága. A döntések egyhangú szavazásokkal meg is születtek.
Előbb úgy határoztak, hogy az illetékes tankerülettel szóban történő megállapodás írásbeli megküldéséig nem vonják vissza a város által működtetett iskolákra vonatkozó korábbi határozatot, melyben nem támogatták az úszásoktatáshoz szükséges uszodahasználat ingyenessé tételét. Ugyanakkor az általános iskola 3. osztályos tanulói számára az önkormányzat Gazdasági Hivatala biztosítja az úszásoktatás helyszínére való térítésmentes utaztatást. (A bizottsági ülés után megérkezett az írásbeli megerősítés, mely szerint az intézményfenntartó több mint ötmillió forint összegben hozzájárul az öt váci iskola uszodahasználatához.)
A folytatásban megvitatta a szakbizottság a IV. Váci Rally szervezőinek kérését, amellyel szemben állt a verseny környezetében élők több mint száz aláírással a polgármesterhez eljuttatott kérvénye. A bizottság tagjai úgy foglaltak állást, hogy 2013. szeptember 21-én a Híradó téri volt laktanya területén, illetve másnap a Gombás-Sejce városrészben is megtarthatják a tervezett versenyt és ehhez az önkormányzat nem kér területhasználati díjat. Egyúttal felkérték a szervezőket, hogy minden érintett lakót keressenek meg egy ismertető levéllel, továbbá az esemény előtt legalább egy héttel szervezzenek lakossági fórumot.

Feladó: Hírszerkesztő

Email: estv@estv.hu

<<   1 ...  2 3 4 5 6 ...  384   >>