Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2013. augusztus 23., péntek]

Támogatás és névszponzoráció

Új névvel szerepel a jövőben az élvonalbeli váci női kézilabda egyesület és kétszer egymillió forintos összeg jut egy helyi óvoda részére, illetve egy általános iskolások számára kiírt pályázatra.
Ezeket a támogatásokat csütörtökön délelőtt a Pannónia házban a városvezetéssel közösen megtartott sajtótájékoztatón jelentette be a finanszírozó Ipress Center Hungary Kft. ügyvezetője. Lakatos Viktor cégvezető elöljáróban ismertette az öt tagvállalatot magába foglaló cégcsoport társadalmi felelősségvállalásainak legfontosabb jellemzőit, majd ehhez kapcsolódva elmondta: közvetlen szponzorációval – amely hosszútávú együttműködést irányoz elő és nagysága függ a csapat szereplésétől - segítik a jövőben a klub munkáját. Így az élvonalbeli női kézilabda egyesület csapatai ezentúl mind a hazai, mind a nemzetközi porondon Ipress Center-Vác néven szerepelnek.
Ezt követően előbb Fördős Attila polgármester mondott köszönetet a támogatásért, hangsúlyozva a helyi vállalkozások által nyújtott segítségnyújtás jelentőségét, majd Pető Tibor alpolgármester nevezte példaértékűnek a szponzorációt. A klub nevében Kirsner Erika elnök emelte ki a támogatás fontosságát és jelentőségét a felnőtt csapat biztos anyagi hátterének, továbbá az utánpótlás nevelés színvonalának biztosításában. Miután Konkoly Csaba vezetőedző ismertette a csapat felkészülésének aktualitásait, következett egy újabb örvendetes bejelentés a cég részéről.
Lakatos Viktor ügyvezető ugyanis ismertette, hogy a kézilabda támogatásán túl egymillió forintot fordítanak egy közeljövőben kiírandó pályázatra, amely szabadon felhasználható keretet biztosít annak az általános iskolának, amely a legjobb helyi közösségépítő programot találja ki és valósítja meg. A cég további egymillió forintos összegben szintén szabadon felhasználható keretet adományozott egy váci óvoda számára. Ezt – a városvezetéssel való konzultáció eredményeként – a deákvári Újhegyi úti intézmény vezetője vehette át.
Ezeket a támogatásokat Mokánszky Zoltán alpolgármester köszönte meg, felelevenítve a városvezetés és a cég közötti kapcsolatfelvétel történetét.

(A kézilabda együttesről aktuális információk a Sporthírek rovatban olvashatók.)

Feladó: Hírszerkesztő

Email: estv@estv.hu

Közélet [2013. augusztus 22., csütörtök]

Dr. Kardos Zoltánné szépkorú honfitársunk köszöntése

Dr. Kardos Zoltánné , Viola néni 2013. augusztus 17-én ünnepelte 90. születésnapját. Szépkorú honfitársunkat, Fördős Attila Vác város polgármestere és Mohácsiné Dim Rita az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály osztályvezetője köszöntötte, Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke által aláírt oklevéllel és virágcsokorral .

Feladó: Városháza

VÁC Város 02. számú egyéni választókerületében 2013. 09. 08-án tartandó időközi helyi képviselő-választással kapcsolatban az alábbi

T Á J É K O Z T A T Ó T
adom ki.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) VI. fejezete rendelkezik a választási kampányról. A kampány időszaka a választás kitűzésétől a szavazás napjának kezdetéig tart, vagyis kampány tevékenységet folytatni a szavazás napján 0 órától 19 óráig nem lehet.
A kampánycsend megsértésének számít a választópolgárok választói akaratának befolyásolása.

Plakát
A választási kampány során a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot. A Ve. rendelkezései alapján plakátnak számít a választási falragasz, a hirdetés, a felirat, a szórólap, a vetített kép, a zászló, az embléma a hordozóanyagtól függetlenül.
Plakát korlátozás nélkül elhelyezhető az alábbi kivételekkel:
-Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg - állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén - a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
-Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
-A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
-A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani.

Gyűlés
A választási gyűlések nyilvánosak. A rend fenntartásáról a gyűlés szervezője köteles gondoskodni.
A választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb szükséges berendezést. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási kampányt folytatni, választási gyűlést tartani tilos.

Rádió- televízióközvetítés
A kampányidőszakban a médiaszolgáltatók a jelölő szervezetek, illetőleg a jelöltek számára azonos feltételekkel tehetnek közzé politikai hirdetést. A politikai hirdetéshez véleményt, értékelő magyarázatot fűzni tilos.
A médiaszolgáltatók választási kampányban való részvételére egyebekben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
A sajtó választási kampányban történő részvételével (így különösen a választási eljárás alapelveinek megsértésével, a politikai hirdetések közzétételével) kapcsolatos kifogást
-nem országos terjesztésű időszaki lap, illetőleg helyi médiaszolgáltatás esetében a kiadó, illetőleg a médiaszolgáltató székhelye vagy lakcíme szerint illetékes helyi választási bizottság,
-körzeti médiaszolgáltatás esetében a médiaszolgáltató székhelye vagy lakcíme szerint illetékes területi választási bizottság,
-országos terjesztésű időszaki lap, hírügynökség, illetőleg országos médiaszolgáltatás esetében az Országos Választási Bizottság bírálja el.

Fentiek alapján az önálló hirdető-berendezés, valamint a plakátok közterületen való elhelyezéséhez közterület-használati engedélyt szükséges kérelmezni.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a Ve. rendelkezései alapján plakátnak számít a választási falragasz, a hirdetés, a felirat, a szórólap, a vetített kép, a zászló, az embléma a hordozóanyagtól függetlenül.


Vác, 2013. augusztus 22.

Deákné dr. Szarka Anita s. k.
jegyző, HVI vezetője

eredeti tájékoztató anyag a csatolt fájlban

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
tajlkoztato2013_08_22.pdf

Közélet [2013. augusztus 22., csütörtök]

Vác város idei kitüntetettjei

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének júliusi döntése értelmében az augusztus 20-i Szent István-napi ünnepségen egy személy vehette át a díszpolgári címet, hárman kaptak egyéni Pro Urbe elismerést, egy szervezet pedig közösségi Pro Urbe-díjban részesült.
Fördős Attila polgármester a díszpolgári címet zenepedagógiai munkájáért, karvezetői és kulturális szervező tevékenységéért, a város jó hírnevének öregbítéséért Varga László zeneigazgatónak, a váci székesegyház karnagyának nyújtotta át.
Egyéni Pro Urbe Díjban részesült:
- a hivatásgyakorláson túlmutató önzetlen segítő munkáért, a betegek számára lelki támaszt nyújtó klub két évtizedes működtetéséért dr. Csécs Ilona belgyógyász;
- a rászorulók gyámolítása érdekében végzett karitatív tevékenysége, közéleti aktivitása és kulturális szervező munkája köszönetéül Meláth Attila baptista lelkész és
- a város több közösségének életben nélkülözhetetlen szervező és önkéntes munkájáért, a parasport bázisának kialakításában végzett tevékenységéért Mikulai Dániel, a Váci Reménység Egyesület titkára.
A város vállalkozóinak összefogásáért, civil együttműködések kezdeményezéséért, a gasztronómiai és idegenforgalmi kínálat fejlesztéséért Pro Urbe közösségi kitüntetésben részesült a Vendégvárók Váci Egyesülete, melynek elnöke, Fónagy István vette át az elismerést.

Feladó: Hírszerkesztő

Email: estv@estv.hu

Vác Város Helyi
Választási Bizottság Elnökétől

M E G H Í V Ó

A Vác Város Helyi Választási Bizottság 2013. augusztus 26-án (hétfőn) 14:00 órakor tartandó ülésére ezúton tisztelettel meghívom.


Az ülés helye: Vác Város Polgármesteri Hivatal
2600 Vác, Március 15. tér 11.
128. sz. szoba


N A P I R E N D

1. Szavazólap adattartalmának jóváhagyása,
2. Egyebek


Kérem a Tisztelt Tagot, hogy a napirend fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjék.

Vác, 2013.08.21.

Tisztelettel:

Dr. Oroszi Sándor sk.
Választási Biz. Elnöke

Feladó: Városháza

Közélet [2013. augusztus 21., szerda]

Szent István-napi ünnepség városunkban

A hagyományoknak megfelelően idén is a Konstantin téri Szent István szobornál emlékezett a város államalapító királyunkra.
Az eseményen a Himnusz eléneklése után dr. Beer Miklós megyéspüspök, Vác díszpolgára ünnepi beszédében Szent István alakjának és történelmi tetteinek felidézése mellett napjainkra is vonatkoztatva követendőként említette a magyarság összetartását szorgalmazó tevékenységét.
Az új kenyér megáldása és megszentelése után Fördős Attila polgármester átadta Varga László zeneigazgatónak, a váci székesegyház karnagyának a Vác Város Díszpolgára kitüntetést. Ezt követően Vác egyéni Pro Urbe Díját vehette át dr. Csécs Ilona belgyógyász, Meláth Attila baptista lelkész és Mikulai Dániel, a Váci Reménység titkára. Közösségi Pro Urbe-díjban részesült a Vendégvárók Váci Egyesülete. A díjazottak nevében Varga László fejezte ki köszönetét. A rendezvény végén a résztvevők megkoszorúzták Szent István szobrát, majd közösen elénekelték a Szózatot.
Az ünnepségen közreműködött Farkas Pál karnagy vezetésével a Váci Szimfonikus Zenekar, Csák József, a Magyar Állami Operaház magánénekese, Karánsebessy Balázs néptáncos és a Váczi Néptáncegyüttes, illetve a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium.


Gazdag kínálattal várta az augusztusi ünnepen az érdeklődőket városunk. A Vác Város Önkormányzata és a Madách Imre Művelődési központ által szervezett eseménysorozat kétnapos volt.
Augusztus 19-én este a Fehérek templomában a „VÁC” Antonio Vivaldi Kamarazenekar, a Székesegyházban Csanádi László orgonaművész adott hangversenyt. Hétfőn a Március 15. téren is gazdag volt a kínálat, hiszen a felállított színpadon a szobi Danubius Táncegyüttes műsora után a Holdviola koncertje következett, végül a Crockodeal együttes szórakoztatta a publikumot.
Állami Ünnepünk napján a Váci Városi Fúvószenekar főtéri előadása után a Konstantin téren került sor a központi városi ünnepségre, végül a Váci Szimfonikus Zenekar népszerű musical-filmzene-örökzöld slágereket adott elő nagysikerű koncertjén.

Feladó: Hírszerkesztő

Email: estv@estv.hu

Közélet [2013. augusztus 16., péntek]

Szent István ünnepség Vácott

Városunk a hagyományos keretek között ünnepel idén augusztus 20-án is. A központi ünnepségre kedden 18 órától a Szent István szobor környezetében kerül sor.
Az Államalapítás ünnepén délután öt órától a Főtéren térzene várja az érdeklődőket, majd 18 órakor a Konstantin téren, a Püspöki palota előtti területen dr. Beer Miklós megyéspüspök, Vác díszpolgára mond ünnepi beszédet. Ezt követően Vác polgármestere átadja az idei díszpolgári címet és Pro Urbe kitüntetéseket. Az ünnepségen – amelyen megtörténik az új kenyér megáldása és szentelése is - közreműködik a Váci Szimfonikus Zenekar, Farkas Pál vezetésével, Csák József, a Magyar Állami Operaház magánénekese és a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium.
(A városi ünnepség helyszíne rossz idő esetén a Madách Imre Művelődési Központ.)
A program 20 órától a Március 15. téren folytatódik, ahol a Váci Szimfonikus Zenekar népszerű film- és musicalrészleteket ad elő.
(A részletes műsor képünkre kattintva tekinthető meg.

---------

A Volánbusz értesíti a tisztelt utasokat, hogy 2013. augusztus 20-án (kedden) ünnepi rendezvény miatt, a Március 15. teret 16:00 órától üzemzárásig, és a Konstantin teret 17:00 – 19:00 óráig lezárják. A fenti időszakokban a 364-es és 365-ös jelzésű autóbuszok terelőútvonalon közlekednek. 16:00 órától üzemzárásig az érintett járatok egyik irányban sem érintik a Március 15. tér megállóhelyet.
17:00-19:00 óra között a járatok egyik irányban sem érintik a Március 15. tér és a Konstantin tér megállóhelyeket. A Nagymező utca érintésével közlekedő autóbuszok a Budapesti főút megállóhelyet sem érintik, azonban a járatok, ideiglenesen megállnak a Honvéd u. elnevezésű megállónál. (a dr. Csányi László körúton)

Feladó: Hírszerkesztő

Email: estv@estv.hu

A nemzetgazdasági miniszter 28/2012.(IX.04.) NGM rendelete alapján
2013. augusztus 24. szombat munkanap, augusztus 19. hétfő pihenőnap

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal
az augusztus 24.-i szombati napot augusztus 02.-án (pénteken) és
augusztus 09-én (pénteken)
7.30-16.30 óráig tartó munkarenddel dolgozza le.

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS mindkét napon: 8.00 órától 16.00 óráig tart.
(12.30 órától 13.00 óráig ebédszünet)

Deákné dr.Szarka Anita s.k.
jegyző

Feladó: Városháza

Közélet [2013. augusztus 15., csütörtök]

Járási hivatal augusztus 20-i munkarend

TÁJÉKOZTATÓ

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet 2. § b) pontjában foglaltak alapján a 2013. augusztus 20-ai nemzeti ünneppel kapcsolatos munkarend az alábbiak szerint alakul:

2013. augusztus 19. (hétfő) - pihenőnap
2013. augusztus 24. (szombat)- munkanap (hétfői ügyfélfogadás szerint)Dr. Maruszki Gábor
hivatalvezető

Feladó: Városháza

Közélet [2013. augusztus 14., szerda]

Megkezdődtek a vasútállomás korszerűsítési munkálatai

A kivitelező megkezdte a fakivágást, bozótirtást az érintett területeken, vasúti vágányok és váltók elbontását, a felsővezeték oszlopok állítását – ezzel megkezdődött a váci vasútállomás nagyszabású korszerűsítése. Ezzel kapcsolatban tartottak sajtótájékoztatót szerdán az állomás épülete előtt.
A tájékoztatón Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt (NIF) kommunikációs vezetője köszöntötte a sajtó munkatársait, majd Fördős Attila ismertette azt a polgármesteri sajtóközleményt, amellyel kiegészítette a mellékletünkben megtalálható, NIF által kiadott anyagot. Eszerint: „A váci vasútállomás korszerűsítési munkálatai előreláthatóan két évig fognak tartani. Az átépítés során a NIF és a kivitelező képviselőivel folyamatosan egyeztetni fogunk annak érdekében, hogy a beruházás ütemszerűen és gördülékenyen folyjon. A tárgyalások során mindvégig a lakosság maximális érdekeit kívánjuk képviselni. Ezúton is kérem Vác város polgárait, hogy legyenek megértéssel és türelemmel a mindnyájunk érdekében történő rekonstrukció ideje alatt.”
A folytatásban a városvezető elmondta: a szakbizottsági és tervtanácsi döntések értelmében a beruházás érekében elbontásra kerülnek egyes épületek, azonban ezek szerkezeti elemei megőrzésre kerülnek. A korszerűsítést végzőkkel együttműködve a város folyamatosan tájékoztatni kívánja a váciakat a munkák állásáról és a fontos tudnivalókról. Fördős Attila hangsúlyozta: a projekt nem a város beruházása, annak zavartalan lefolyásához egyeztetések, tárgyalások útján szeretnének hozzájárulni.
Loppert Dániel ezt követően a beruházás főbb paramétereit vázolta, ezek mellékletünkben megtalálhatók. Ebből többek között kiderül, hogy az idei évben a kivitelezés során forgalomkorlátozásra kell számítani a MÁV Telep utcánál augusztus végétől, várhatóan november közepéig, valamint az Ambró Ferenc utcában szeptembertől várhatóan év végéig. A vasúti pályafelújítás miatt várhatóan Kisvác és Vác-Alsóváros között 2013. szeptember elejétől december elejéig autóbuszos vonatpótlás lesz. A Kodály Zoltán úti útátjáró várhatóan 2013.12.02 – 2014.04.30 között lesz részlegesen, eseti jelleggel lezárva.
Az esetleges egyéb menetrendi változásról az NIF szakembere illetékesség hiányában nem tudott információt adni. Arra a kérdésre, mely szerint a Széchenyi utca bármely szakasza lezárásra kerül-e az építkezés folyamán, a polgármester kijelentette: egyelőre erről nincs szó.

Feladó: Hírszerkesztő

Email: estv@estv.hu

Csatolt dokumentumok:
sajtokozlemmav.doc

<<   1 ...  3 4 5 6 7 ...  384   >>