Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2009. április 24., péntek]

Buszvárók, a város logójával

Két új fedett autóbusz-megállót adott át rendeltetésének dr. Bóth János polgármester a Külső Rádi úton. Mint mondta, ezzel a környék lakóinak és Zollner Elektronik Kft. dolgozóinak kérését is teljesítették. A Valcol Kft. által gyártott korszerű buszvárókat üvegszálas poliészter tető fedi, oldalai edzett biztonsági üvegekből készültek, Vác logójával díszítve. A darabonként több mint egymillió forintba kerülő buszvárók létesítését a Servitum Reklám Kft-vel kötött szerződés tette lehetővé. Csatári Endre elmondta, hogy a kft. a két új buszváró létesítésén felül vállalta, hogy legalább egy buszmegállót még az idén felújít. A hosszabb távú program keretében azokat a várókat, amelyek korszerűsíthetők, át fogják alakítani, amelyek nagyon rossz állapotban vannak, lebontják és újat építenek helyettük. Igyekeznek egységessé tenni a megállóhelyeket, vállalva azok karbantartását is. A szerződés szerint, ennek fejében a város a közterületein lévő reklámhelyekkel való gazdálkodást adja át a Servitum Reklám Kft. részére. Az átadáson a Zollner Elektronik Kft. vezetői és dolgozói is képviseltették magukat.

Feladó: Váci Hírnök

Email: borgoj@vnet.hu

Közélet [2009. április 23., csütörtök]

Megválasztották az új diák-polgármestert

Lám Bencét, a Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium végzős hallgatóját választották meg a következő egy évre a város diák-polgármesterének. A sorrendben kilencedik diák-polgármesternek elődje adta át a csokoládéból készült láncot, a város jelképes kulcsát pedig dr. Bóth János polgármestertől vette át a főtéren felállított színpadon. A Föld napján megtartott hagyományos környezetvédelmi kommunikációs versenyen hét középiskola vett részt, az első helyen a Boronkay csapata végzett, a második helyet a Madách Gimnázium csapata szerezte meg, harmadik az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola csapata lett. A nap, hagyományosan, a jelöltek kampányával kezdődött, majd következett a kommunikációs verseny, amelyen a hétfős csapatok a várossal kapcsolatos témakörökben vetélkedtek. Az ünnepélyes eredményhirdetés előtt és után is együttesek szórakoztatták a diákságot.

Feladó: Váci Hírnök

Email: borgoj@vnet.hu

Vissza a társadalomba címmel rendezte meg az Egészséges Ifjúságért Alapítvány a hét végén a hetedik magyar-szlovák kortárssegítő konferenciáját, amelynek fővédnöke ismét Juraj Migaą, a Szlovák Köztársaság nagykövete volt. A nagykövet megnyitója előtt elmondta, hogy fontosnak tartja a két ország fiataljainak együttműködését a drogellenes kampányban, a drogok elleni küzdelemben, és e téren a két ország rendőrsége is nagyon jó együttműködést alakított ki. A konferencia záró eseménye volt annak a programnak, amely az elítéltek társadalomba való visszailleszkedését segítette. A megvalósításához a város önkormányzata mellett, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázata nyújtott anyagi segítséget. A konferencián előadások hangzottak el a rendőrség szerepéről a kábítószer-problémák kezelésében, a kábítószer-bűnözésből való kilépés lehetőségéről, és arról, hogy sikerül-e kizárni a drogokat a börtönből. A konferencián, többek között, részt vett Portörő Péter, az SZMM Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs osztályának igazgatója, aki a visszailleszkedéshez szükséges támogató rendszer fontosságát emelte ki. A konferenciát a kortárssegítők tréningje követte, és az érdeklődők rendőrség-történeti kiállítást nézhettek meg a művelődési központban, valamint két különböző kiállítást a fegyház épületében.

Feladó: Váci Hírnök

Email: borgoj@vnet.hu

TISZTELT VÁCI POLGÁROK!
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9. § (3) bekezdése értelmében tájékoztatom, hogy Vác Város Önkormányzata megbízásából az URBANÍTÁS Tervező és Tanácsadó Kft. megkezdte Vác Város Településszerkezeti Tervének 7. sz. módosítását, valamint a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 6. sz. módosítását. A terv készítésének célja az alábbiakban olvasható. Kérem, hogy egyéb irányú tervmódosító javaslataikat, észrevételeiket 2009. május 20-ig a Főépítészi Irodára megküldeni szíveskedjenek.

Dr. Bóth János
Vác város polgármestere


177/2008. (XI.20.) sz. Képviselőtestületi
határozat


A Vác Város Képviselőtestülete a volt orosz laktanya területére készített területfelhasználási és beépítési tanulmánytervvel kapcsolatban az előterjesztés "javasolt" paramétereit elviekben támogatja, az üzemanyagtöltő állomás létesítésével elviekben egyetért - egyik elvi támogatás sem értelmezhető biztatásként. A TSZT-7m, HÉSZ-SZT-6m a településrendezési szerződés megkötése után indítható.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: főépítész

A településrendezési eszközök 2009. évi módosítását az alábbiak indokolják:
Az Étv. vonatkozó előírása szerint a tulajdonos elkészítette a volt orosz laktanya területfelhasználási és beépítési tanulmánytervét abból a célból, hogy kezdeményezi a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását. A terület jelenlegi övezeti besorolás alapvetően nem változik, hiszen az most is gazdasági övezet, azon belül pedig kereskedelmi és szolgáltató jellegű terület (Gksz-2). A terv a jelenlegi szabályozásnál "erőteljesebb" beépítést javasol, továbbá egy üzemanyagtöltő állomás létesítését (Gksz-7, Ktö).

V á c, 2009. április 20.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
TSZT7_HSZ 6 hirdetmeny_terkep.pdf

Közélet [2009. április 22., szerda]

Képviselő-testületi ülés

Április 23-i, holnapi, reggel kilenc órakor kezdődő képviselő-testületi ülés tervezett napirendjén szerepel a 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása, és ezzel együtt az idei költségvetés módosítása. A tervezett napirend szerint, beszámoló hangzik el a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok tavalyi teljesítéséről, tájékoztató a Dunakanyar Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról. Várhatóan dönt a testület a kórház pályázati önrészének biztosításáról és várható több önálló képviselői indítvány is. Taggyűlési hatáskörében hallgatja meg a testület az Elektro Szignál Kft. és a Településszolgáltatási Nonprofit Kft. 2008. évről szóló beszámolóját.

Feladó: Váci Hírnök

Email: borgoj@vnet.hu

Vác városa adott otthont a II. Dunakanyar Autóvadász Kupának, melyet Göd és Vác város Zsaru-Car csapata közösen rendezett meg, a Váci és a Dunakeszi Rendőrkapitányságok illetékességi területén. A rendezvényen 14 csapat, 40 autóvadász és 55 rendőr vett részt, kamerával és speciális szoftverrel ellátott kocsikkal. A csapatok összesen 33 ezer 200 autót ellenőriztek, 65 forgalmi engedélyt vettek el forgalomból történő kivonás, illetve lejárt műszaki érvényesség miatt. Az intézkedő rendőrök három, bűncselekmény miatt körözött személyt, továbbá három lízingcsalás miatt körözött autót, illetve két egyedi azonosító jelet meghamisító autóvezetőt fogtak el. A 14 csapat közül a legeredményesebb a váci Zsaru-Car csapata lett, immáron 24. alkalommal állhatott a dobogó legfelső fokára. A csapat 22 forgalomból kivont és lejárt műszaki érvényességű autó forgalmi engedélyét vette el, egy bűncselekmény miatt körözött személyt fogott el, illetve egy lízingcsalás miatt körözött autót szűrt ki.

Feladó: Váci Hírnök

Email: borgoj@vnet.hu

Közélet [2009. április 20., hétfő]

Hely a lakótelepi autóknak

Közel ötven autó elhelyezésére szolgáló új parkolót adott át a Zöldfa utcában dr. Bóth János polgármester. A Földváry lakótelep parkolási gondjainak megoldását szolgáló létesítmény több mint tízmillió forint költséggel készült el. Mint a polgármester mondta, a négy alsóvárosi képviselő kezdeményezésére megvalósult beruházás minimális mértékben csökkenti a zöldterületet, miközben egy több éve meglévő gondot orvosol. A negyvenöt parkolóhely mellett négy kizárólag a mozgássérültek számára készült. Kiss János képviselő szorgalmazta, hogy a parkoló mögött egy szabadidő-park épüljön ki. A körzet képviselője, dr. Váradi Iván Attila örömét fejezte ki, hogy a Földváry-emlékév alkalmából a mintegy tízezer embernek otthont adó lakótelep is tovább szépül, egy új járdaszakasz után, egy új parkolóval. Az avató ünnepségen a Földváry Károly Általános Iskola tanulói adtak műsort.

Feladó: Váci Hírnök

Email: borgoj@vnet.hu

Közélet [2009. április 20., hétfő]

FELHÍVÁS: Japán csereprogram

A japán Yurihonjo városa és Vác között működő csereprogram keretében 2009. július utolsó hetében (a pontos dátumokat a későbbiekben küldi a japán fél) városunk vendége lesz egy ifjúsági küldöttség.

A két város ifjúsági csoportjai 1998 óta évenkénti váltásban látogatják egymást. Az első évben a váci diákok fogadják japán társaikat, a második évben pedig ők utaznak Yurihonjoba. A program a 13 - 17 éves korosztály számára nemcsak arra nyújt lehetőséget, hogy fiataljaink megismerkedjenek Japánnal, hanem azáltal, hogy családoknál kerülnek elszállásolásra, a japán élet különböző területeivel közvetlenül is megismerkedhetnek, és gyakorolhatják az angol (esetleg japán) nyelvtudásukat.

A japán diákokat olyan családoknál szállásoljuk el, ahol hasonló korú, angol vagy japán nyelvet beszélő gyermek él.

Várjuk tehát mindazon családok jelentkezését, akik szeretnének részt venni ebben a programban és vállalják a japán gyermek befogadását (szállás - lehetőség szerint külön szobában -, napi háromszori étkezés, szállítás, programok), valamint a csereprogram második évében az útiköltség kifizetését (ez 2008-ban 320 000 forint volt. Yurihonjoban a teljes ellátás fedezve lesz).

Együttműködésüket előre is köszönjük és várjuk leveleiket a mellékletben található elérhetőségeken.

Magyar - Japán Baráti Kör

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
japan csereprogram_felhivas.doc.doc

Közélet [2009. április 17., péntek]

Önkormányzatok a fogyatékkal élőkért

Történelmi az együttműködés a város és a fogyatékkal élőket felkaroló, képviselő szervezetekkel, hangsúlyozta dr. Bóth János polgármester azon a konferencián, amelyet a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete rendezett a városházán. A konferencia a fogyatékkal élő emberek szervezetei és a települési önkormányzatok együttműködésének eredményeit és lehetőségeit vitatta meg. A város polgármestere emlékeztetett arra, hogy Vác már több mint két évszázada helyet adott a siketek intézetének, épületet adott át a mozgáskorlátozottaknak, ahol lakóotthont, foglalkoztatót alakíthattak ki, hét éve fogyatékosügyi tanácsot hozott létre, és az önkormányzat fokozatosan megoldotta a legfontosabb közintézmények és közlekedési csomópontok akadálymentesítését. Az egyesület elnöke, dr. Chikán Csaba szerint már vannak jó jogszabályok, a jogalkalmazásra azonban nagyobb figyelmet kellene fordítani. A helyi hivataloknak nagy szerepe lenne abban, hogy a mozgássérültek beilleszkedhessenek a helyi társadalomba, ne legyenek kirekesztettek, magányosak. Megengedhetetlen, hogy a fogyatékkal élők problémája csak szociális kérdés legyen, ez emberi probléma is. A konferencián részt vett dr. Szűcs Lajos, a megyei önkormányzat elnöke, és előadást tartott dr. Hegedűs Lajos, a MEOSZ elnöke is.

Feladó: Váci Hírnök

Email: borgoj@vnet.hu

Lakossági takarítónapot szervez április 18-ára, szombatra az Alsóvárosi Lokálpatrióta Egyesület és a Földváry Károly Polgárőr Egyesület, Miénk itt a tér! mottóval. A cél a lakótelep és környéke rendbe tétele. A gyülekező a Zöldfa utcai játszótérnél és az alsóvárosi vasútállomásnál lesz, a takarítás 9 órától 12 óráig tart, a munkát pedig közös ebéd követi. A szervezők azt kérik, hogy lehetőleg mindenki hozzon szerszámot magával.

Feladó: Váci Hírnök

Email: borgoj@vnet.hu