Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2009. március 3., kedd]

Folytatódhat a Főtér-főutca projekt

Hétszáz millió forintos támogatásban részesül a Főtér-főutca projekt második üteme, a főtérhez kapcsolódó belvárosi terület rehabilitációja. Dr. Bóth János polgármester elmondta, a mellett, hogy a város uniós pályázata sikerrel járt, azzal is számolnunk kell, hogy az eredetileg másfél milliárdos projekt teljes egészében így nem valósulhat meg. Feltehetően a tervezett műalkotásokat, szépészeti elemeket egyelőre el kell hagyni, de visszalépni nem szabad. Arról, hogy pontosan mi valósul meg, további konzultációk után lehet dönteni. A közel hároméves munka eredményeként kialakult terv a már újjáélesztett főtérhez kapcsolódó revitalizációs elképzeléseket tartalmazza, a Széchenyi utca és környéke, valamint a főtértől a Szentháromság térig húzódó, összesen csaknem kéthektáros terület megújítására. Az uniós pályázat révén a közművek felújítására is sor kerül, ami nagyon fontos a város számára. A tervekbe beépültek a műemléki tervtanács észrevételei, véleményt nyilvánított az önkormányzati tervtanács, a Pest Megyei Építész Kamara váci csoportja, lakossági fórumon mondtak véleményt a polgárok, két kérdőíves felmérés is történt, rajzpályázat keretében pedig a gyerekek is bemutathatták elképzeléseiket. Mint ismert, a a program eredetileg is két részre volt bontható, a keleti és a nyugati területre. Az elnyert támogatási összeg, az önrésszel együtt, a keleti elem, a Széchenyi utca revitalizációjára mindenképpen elegendő lenne. Mivel pedig a tervek teljesen készen állnak, a másik terület rehabilitációjára újabb pályázatot lehet benyújtani.

Feladó: Váci Hírnök

Email: borgoj@vnet.hu

Közélet [2009. március 2., hétfő]

Vezetőváltás a Tourinformnál

Új vezetőt választott a képviselő-testület a Tourinform iroda élére. A kiírt pályázat feltételeinek ketten feleltek meg, az irodát eddig vezető Lukács Ilona és Papp Ildikó. A képviselők többsége ez utóbbira adta voksát, így március elsejétől Papp Ildikó vezeti a Tourinform irodát. Miután a képviselő-testület úgy írta ki a pályázatot, hogy a nyertes csak a szokásosnál rövidebb ideig töltheti be funkcióját, Papp Ildikó megbízatása tizenkilenc hónapra, 2010. szeptember végéig szól.

Feladó: Váci Hírnök

Email: borgoj@vnet.hu

Közélet [2009. február 27., péntek]

Elfogadták a költségvetést

Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetését, 12 milliárd 392 millió 134 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel. Ez az összeg jóval alacsonyabb nemcsak a 2008. évben megvalósult, hanem az elmúlt évre tervezett költségvetésnél is. Ennek oka, többek között, hogy a tavalyi évre még tervezték a vizitdíjat, ami időközben megszűnt, tervezték a 13. havi juttatást, amit most havonta utalnak. A kedvezőtlen gazdasági helyzet miatt, kevesebb iparűzési adó tervezhető, és például, számolni kell azzal is, hogy a csörögi hulladék-lerakó bezárásával megszűnik egy bevételi forrás. Az önkormányzatnak azonban nem kell hitelt törlesztenie, sőt, jelentős értékű kötvénnyel rendelkezik, tehát ha átmeneti nehézségek keletkeznek, ez értékesíthető. A költségvetésben az idei négy nagyobb fejlesztéshez az önerő rendelkezésre áll, ugyanígy a további pályázatokon való részvételhez is van forrás. A felújítási-fejlesztési igények rangsorolására és az ezekről szóló döntésekre a zárszámadás után, a pénzmaradvány ismeretében kerül sor. A képviselő-testület úgy döntött, hogy létrehoz egy költségvetési munkacsoportot, amely figyelemmel kíséri a bevételek és kiadások alakulását, és szükség esetén módosításokat, illetve költségvetés-átalakítást kezdeményez.

Feladó: Váci Hírnök

Email: borgoj@vnet.hu

Közélet [2009. február 27., péntek]

Felhívás a Virágos Vácért városszépítő versenyre

A Virágos Vácért Városszépítő Versenyre a felhívás és a jelentkezési lap a csatolt dokumentum megnyitásával letölthető, illetve személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal portáján.

Jelentkezési határidő: 2009. április 10.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
felhivas.doc
jelentklap.pdf

Közélet [2009. február 26., csütörtök]

Megszűnt a látogatási tilalom

Ma reggel nyolc órakor feloldották a látogatási tilalmat a Jávorszky Ödön Kórházban. Erre az országos tisztifőorvos és a régiós tisztifőorvos határozata alapján került sor. Mint ismert, február elején a kórház szülészeti és gyermekosztályán, valamint intenzív osztályán rendeltek el látogatási tilalmat, majd az ÁNTSZ regionális intézete február 13-án teljes tilalmat léptetett életbe az influenzajárvány miatt. Ezt oldotta fel ma reggel a tisztifőorvos.

Feladó: Váci Hírnök

Email: borgoj@vnet.hu

Közélet [2009. február 25., szerda]

Képviselő-testületi ülés

Holnap, február 26-án, 9 órai kezdettel ülést tart a képviselő-testület, napirendjére tűzve az önkormányzat 2009. évi költségvetését. A költségvetési rendelet elfogadása esetén, az ez évi bevételi és kiadási főösszeg 12 milliárd 392 ezer forintról indul. Több rendelet módosítása is szerepel a tervezett napirenden. Az értékvédelmi, a szociális ellátásokról szóló és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló rendelet kerül a képviselők elé. A főépítész előterjeszti a Levél utca és környéke városrendezési hatástanulmányát.

Feladó: Váci Hírnök

Email: borgoj@vnet.hu

Közélet [2009. február 25., szerda]

Óvodai és iskolai beiratkozások

Vác város óvodáiban és a tanköteles korú gyermekek általános iskolai felvételéhez beiratkozást tartanak az oktatási-nevelési intézmények április elején.
A csatolt dokumentumok részletesen tartalmazzák a beiratkozások helyét és idejét, a lakóhely szerint illetékes intézmény megnevezését, valamint a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
ovodabeiratkozas2009.doc
iskolaibeiratkozas2009.doc

Közélet [2009. február 24., kedd]

Biztonság a mindennapokban

Biztonság a mindennapokban címmel előadást tart a Váci Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője, Latorovszky Gábor százados ma 16 órakor a művelődési központban. Az előadás, amelyet az Esélyek Háza szervez, mindenekelőtt az idős embereket szólítja meg, de várnak minden érdeklődőt. Az összejövetel alkalmával a résztvevők megtudhatják, hogy mi a teendő a konkrét esetekben, ha az elővigyázatosság nem volt elegendő, és ismerőseik, szomszédjuk vagy ők maguk bűncselekmény áldozataivá váltak. Az Esélyek Házának munkatársai a célcsoportok számára rendszeresen igyekeznek különféle programokat szervezni, amelyek elsősorban az ismeretterjesztésre helyezik a hangsúlyt. Mint ismert, a Pest Megyei Esélyek Házát a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete működteti.

Feladó: Váci Hírnök

Email: borgoj@vnet.hu

Nagy érdeklődés mellett, jó hangulatban temették a telet a város főterén szombat délután, a tér újkori történetének első farsangján. A Lecsófesztivál, a forraltbor-verseny sikerén felbuzdulva, a Curia Borház, a Remete pince és a Tourinform iroda kocsonyafőző- és jelmezversenyt hirdetett meg, egy téltemető mulatság keretében. Mindkét versenyen volt elegendő dolga a zsűrinek, annyi volt az ötletes jelmez, hogy szinte valamennyit díjazni kellett. Ezt követően a szép számú közönség már a téltemetésre összpontosított, a menetre, amelynek élén a kiszét, a menyecskeruhába öltöztetett szalmabábut vitték, majd a téltemető koporsó hordozói következtek. A bábu ruhájára bárki rátűzhette szalagját, kívánságát a rossz, a szomorú dolgok elűzésére, mivel a bábuval együtt a bánat is elégett. Az égő máglya körül körtáncot jártak résztvevők, furulya és lant kíséretében, majd a tűz elhamvadása után, szintén élőzenére táncolhattak a jelenlévők.

Feladó: Váci Hírnök

Email: borgoj@vnet.hu

Levédette a Váci Világi Vigalom nevét és emblémáját az önkormányzat a Magyar Szabadalmi Hivatalnál. Ez elejét veszi annak, hogy a hagyományos kulturális eseményt, amely teljes egészében a város szellemi terméke, részben vagy egészében más is felhasználhassa. A védjegy-bejelentésről, amely a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben jelent meg, dr. Bóth János polgármester tájékoztatta a sajtó képviselőit.

Feladó: Váci Hírnök

Email: borgoj@vnet.hu

<<   1 ...  4 5 6 7 8 ...  215   >>