Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2010. március 28., vasárnap]

Díjtétel változások a helyi autóbusz közlekedésben

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozata értelmében április elsejétől a következők szerint változnak a helyi autóbusz közlekedés tarifái:
autóbuszon váltott jegy – 260 Ft
elővételben (10-es tömbben!) váltott jegy – 210 Ft
dolgozó egyvonalas havi bérlet – 2800 Ft
dolgozó összvonalas havi bérlet – 4500 Ft
dolgozó összvonalas félhavi bérlet – 2250 Ft
dolgozó éves bérlet – 50000 Ft
tanuló- nyugdíjas bérlet – 1500 Ft
A Volánbusz számítása szerint a városnak a helyi közlekedés lebonyolításának 2009-es veszteségei miatt további tízmillió forintot kell kifizetnie a cég számára. A váci képviselő-testület tavaly decemberi határozata értelmében a Volánbusz és Vác közszolgáltatási szerződése közös megegyezéssel megszüntetendő. A további szolgáltatásra közbeszerzési pályázat lesz kiírva, amelynek eredményes lezárásáig - külön szerződéssel - a Volánbusz tovább végzi váci szolgáltatását.

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Közélet [2010. március 27., szombat]

Nyári időszámítás a Föld Órája után

A korábbi évekhez hasonlóan, idén is március utolsó vasárnapja éjjelén történik meg kontinensszerte a nyári időszámítás bevezetése.

A szabályozás szerint március 28-án éjjel kettőkor egy órával előre kell állítani a mutatókat. Ennek következtében hatvan perccel kevesebb jut az alvásra, illetve a következő napokban reggel később világosodik, este pedig tovább lesz fenn a Nap. A nyári időszámítás október záró hétvégéjéig tart.
Ugyancsak az év harmadik hónapjához kötötten – március utolsó szombatján – kerül sor a Föld Órája elnevezésű klímavédelmi akcióra. A csatlakozó szervezetek, települések ekkor este fél kilenctől egy órán keresztül a világítás kikapcsolásával fejezik ki az energiafelhasználás racionalizálásának fontosságát. Vác idén is részt vesz az akcióban, melynek keretében a város több pontján lekapcsolásra kerül a díszkivilágítás. A szervezők kérik a cégeket, intézményeket és a polgárokat, ha tehetik csatlakozzanak a kezdeményezéshez.

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Közélet [2010. március 26., péntek]

Egyhangú intézményvezető választás

Csütörtökön tartotta munkarend szerinti soros ülését Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Bár az elmúlt héten két alkalommal is rendkívüli tanácskozásra került sor, ez az ülésnap is közel tízórás vitát hozott.

A jelenlévők egyperces néma felállással emlékeztek a nemrég 61 éves korában elhunyt dr. Inczédy Jánosra, aki tagja volt a rendszerváltás utáni első váci önkormányzatnak és a megyei közgyűlés elnöki feladatait is ellátta.
A kétórás napirend előtti felszólalás sorozatot követően dr. Bóth János ebédszünetet rendelt el. A folytatásban jónéhány napirendi pont tárgyalását dr. Molnár Lajos alpolgármester vezette, mivel a polgármester hivatalos ügyben eltávozott.
Elsőként a Váci Levéltár igazgatói pályázatát bírálták el és dr. Horváth Ferenc (képünkön) minden szavazó képviselő bizalmát élvezte. Így újabb öt esztendőre ő lett az intézmény vezetője. Ferjancsics László és Makrai Zsolt előterjesztésében oktató-nevelő feladatot ellátó intézmények környezetében enyhítettek a parkolási előírásokon. Ványi Lászlóné és Tomori Pál módosítását elfogadva végül az Eötvös, Zichy és Tornyos utcák mellett a Konstantin téren, valamint a Galcsek utcában is csak reggel nyolc órától kell a parkolásért fizetni szeptember 1. és június 15. között munkanapokon. A helyi autóbusz közlekedés működtetésének kérdése után - amelyben jegy- és bérletár emelésről határoztak, illetve későbbre halasztották a veszteséges üzemeltetés kezelésének problémáját - Szakszik Ákos parancsnok beszámolója következett a Tűzoltóparancsnokság munkájáról.
A Váci Városfejlesztő Kft. több anyaga is megtárgyalásra került. A képviselők nem támogatták a társaság nonprofit szervezetté való átalakítását. A mélygarázs és a Főtér-Főutca projekt vonatkozásában felolvasásra került a területen működő vállalkozók levele, melynek kapcsán két héten belül egyeztetést és újabb lakossági fórum megtartását tartották fontosnak. A következő napirend szerint a város lemondott volna a Naszály-Galga TISZK tulajdonlási viszonyain belüli elővásárlási jogáról, ám mint kiderült, a szóban forgó tulajdoni rész már korábban eladásra került. Így csupán ennek tényét tudták tudomásul venni a városanyák és – atyák.
Az Egyebek napirend keretében a választókörzeti keretek felosztásáról folyt vita, elfogadták az idei Közbeszerzési tervet, illetve támogattak néhány önálló képviselői indítványt. Anyagi forrást biztosítottak a Szent István tér burkolatának felújításra, és pártoló tagként csatlakozott a város a Klímabarát Települések Szövetségéhez.
A nyílt ülés végén közel két órán keresztül folyt a vita a hivatal Ellenőrzési Osztályának vizsgálati jelentéséről, amely a Jávorszky Ödön Kórházban, a Jakab Kft. és a SZIZOMA Kft. vállalkozási szerződése kapcsán vezetett létszámkimutatási ívek célellenőrzéséről szólt. Az elfogadott határozat szerint a testület felkéri az önkormányzati jogászt, hogy április elsejéig vizsgálja meg: történt-e jogszabálysértés, illetve bűncselekmény gyanújára okot adó szabálytalanság. A képviselők végül zárt ülésen döntöttek elismerések odaítéléséről.
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a munkarend szerinti soros ülését április 22-én tartja.

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Közélet [2010. március 25., csütörtök]

Öt egyéni induló a választókerületben

Lezárult az ajánlószelvények gyűjtésének szakasza, a 2010-es országgyűlési választásokon indulni szándékozó egyéni jelölteknek március 19-én 16 óráig volt lehetősége leadni legalább 750 darab hiteles kopogtatócédulát.

Pest megye 2. számú egyéni választókerületében (Vác, Sződliget, Göd) ezt öt induló tette meg. Az április 11-én esedékes első választási fordulóban tehát a szavazók a következő egyéni jelöltek közül voksolhatnak egyre: Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz-KDNP), Bethlen Farkas (független), Elekes Balázs (LMP), Fehér Zsolt (Jobbik), dr. Jakab Zoltán Attila (MSZP).
A másik szavazólapon területi listákból választhatunk. Ezen listák összeállítása március 22-én 16 óráig történhetett meg. A hat elfogadott lista: Civil Mozgalom, Fidesz-KDNP, Jobbik, LMP, MDF és MSZP.
(Részletes adatok és tudnivalók a www.valasztas.hu weboldalon.)

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Negyven esztendővel ezelőtt, 1970. március 25-én kezdte meg működését Vác és környéke legfontosabb egészségügyi intézménye, az átadáskor Szőnyi Tibor nevét viselő városi kórház.

Az induláskor közel ötszáz ágyas létesítmény 1990-től viseli a Jávorszky Ödön Városi Kórház nevet. A négy évtizedes jubileum alkalmából Dr. Bénik Gyuláné ápolási igazgató és Dr. Szentgyörgyi Ervin tudományos igazgató az intézményben működő szakszervezettel közösen összeállította az eltelt időszak vázlatos történetét.
(A dokumentum mellékletünkben olvasható.)

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Csatolt dokumentumok:
korhaznegyven.doc

Az önkormányzattal történt megállapodás alapján a REMONDIS Duna Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. a rendszeres háziszemét-szállítás mellett évi két térítésmentes lomtalanítást végez Vác város területén.

Idén a tavaszi akció a következő rendszer szerint történik majd:
- I. körzet: (a Duna és a 2. sz. főút közötti terület) április 8-9-10.
- II. körzet: (2. sz. főút és a vasútvonal által határolt terület) április 15-16-17.
- III. körzet: A vasútvonaltól északra eső terület (Deákvár - Václiget) április 22-23-24.

A megjelölt napokon a keletkezett hulladékot az ingatlan előtt reggel 7 óráig kell elhelyezni. A kihelyezett hulladék súlya darabonként nem haladhatja meg az 50 kg-ot, nem tartalmazhat veszélyes hulladékot.
Bővebb felvilágosítás telefonon: (27)316-731, (27)316-200 111 mellék, 36-20/9565-658, 36-20/9618-878.

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Közélet [2010. március 23., kedd]

Képviselő-testületi ülés csütörtökön

Március 25-én 9 órától tartja munkarend szerinti havi soros ülését Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Mint arról beszámoltunk, a grémium az elmúlt hét folyamán két alkalommal is rendkívüli ülést tartott, ennek ellenére a csütörtöki tanácskozás is bővelkedik napirendi pontokban.

Az előzetes tervek szerint többek között elbírálják a Váci Levéltár igazgatói pályázatát, módosítják a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendeletet, tárgyalnak a helyi autóbusz közlekedés helyzetéről és meghallgatják a Váci Tűzoltóparancsnokság éves beszámolóját.
Az elképzelések szerint nonprofit társasággá alakul a Váci Városfejlesztő Kft. Több egyéni képviselői indítvány megtárgyalása mellett áttekintik a 2010-es közbeszerzési tervet. Napirendre kerülhet két olyan téma is, amelynek megvitatása zárt ülésen történhet.
A testületi ülés nagy része nyilvános, azt az érdeklődők a helyszínen is megtekinthetik.

(A testületi ülésre készült beterjesztések weboldalunk ÖNKORMÁNYZAT menüpontjában elérhetők.)

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Közélet [2010. március 22., hétfő]

Tájékoztató az avarégetésről

Vác Város Önkormányzata 30/2006. (VI.26.) számú rendelete értelmében az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése a tavaszi időszakban csak március 15. és április 30. között történhet, vasárnap kivételével naponta 9-16 óra közötti időpontban.

Az illetékesek kérik az időpontok és az égetéssel kapcsolatos szabályok szigorú betartását.

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Közélet [2010. március 21., vasárnap]

Finn kulturális estet szerveztek

A 2007-ben újjáalakult váci Finn-Magyar Baráti Társaság az ingyenes finn nyelvtanfolyam rendszeres megszervezése mellett az elmúlt héten az északi ország kultúrájából összeállított esttel várta az érdeklődőket.

A Madách Imre Művelődési Központban megtartott rendezvényen skandináv zenei darabokból és versekből összeállított műsor mellett előadásokat hallhattak az érdeklődők a Kalevaláról és a finnek életéről. Iványi Károly elnök az Elektro Szignál Televízió Híradójának elmondta: céljuk, hogy összefogják azokat, akik érdeklődnek a skandináv kultúra, gasztronómia és sportok iránt, emellett a diákcsere programok szervezésében és lebonyolításban nyújtanak rendszeresen segítséget.

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Közélet [2010. március 20., szombat]

Javaslatok a parkolásra és a beszerzési szabályzatra

A jövő héten esedékes testületi ülésre beadott – szabályzat, illetve rendelet módosítást tartalmazó – egyéni képviselői indítványáról tájékoztatta a sajtót Ferjancsics László és Makrai Zsolt. A két városatya a beszerzési szabályzat kritériumait pontosítaná és könnyítené a parkolást azoknál az oktatási-nevelési intézményeknél, ahol díjfizetés van előírva.
Ferjancsics László elmondta: szükségesnek gondolják, hogy a város által kötött szerződések esetében a korábbinál szigorúbb előírások vonatkozzanak a pályáztatás után győztesnek kihirdetett cégekre. Ezekkel csak abban az esetben lehessen szerződést kötni, ha nem állnak felszámolási- vagy csődeljárás, illetve csődvédelem alatt, és nem érintettek az APEH-nál végrehajtási eljárásban.
Makrai Zsolt a hozzájuk eljuttatott lakossági jelzések alapján indokoltnak látja, hogy az óvodába, iskolába gyermeküket szállító szülőknek a reggeli órákban az 5-10 percnyi parkolásra ne kelljen a pénzüket költeni. Ezért képviselőtársával egyetértésben javasolja, hogy a tanítási napokon az Eötvös, a Tornyos és a Zichy utcában ne 7, hanem csak 8 órakor kezdődjön a díjfizetési kötelezettség.

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu