Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2010. január 27., szerda]

Megegyezés és pereskedés

A művészek rendelkezése értelmében a jövőben a Gádor- és a Hincz-gyűjtemény is váci kezelésbe kerül, és a jövőben a Váci Értéktár-Közérdekű Muzeális Gyűjtemény őrzi és mutatja be.

Vác Város Önkormányzat és a Pest Megyei Múzeumok vezetése között létrejött megállapodás értelmében a közeljövőben érkezhet Vácra Hincz Gyula életműve, a nemrég megérkezett Gádor István-hagyaték mellé.
Vita és pereskedés zajlik viszont a két értékes gyűjtemény eddigi őrzési díja körül. A megyei intézmény mintegy negyvenmillió forintot kér ezért városunktól. Vác viszont vitatja ennek jogosságát és bírósági per van folyamatban az ügyben.

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Közélet [2010. január 26., kedd]

Száz esztendős váci hölgy köszöntése

Január első napjaiban töltötte be 100. életévét Muka Jánosné, a városunkban élő, ma is jó fizikai és szellemi formában lévő hölgy.

Lojzi néni immár több, mint négy évtizede özvegy, annak idején éppen cipész férje jóvoltából került Vácra és dolgozott a helyi Kötöttárugyárban. Leányával és vejével él egy háztartásban, de rendszeresen felkeresik unokái, valamint dédunokája is. A ma is szívesen olvasó és tévéző nénit a jubileum alkalmából dr. Bóth János polgármester és Bartha Gyula osztályvezető köszöntötte és adta át a kormányrendelet alapján járó juttatást is.
A megható ünnepség után az immár a 101 évébe lépő hölgy elárulta, hogy a hosszú élet titkát ő a munka szeretetében és a család szeretetében látja.

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Mintegy száz percet használtak fel a képviselők a januári testületi ülés előtti szólási lehetőség alkalmával. Most először rögtön a kapott válasz után reflektálhattak az érdekeltek az elhangzó válaszra.
Elsőként Csontos Csaba kapott szót, aki a kátyúzási és fametszési problémák mellett ismertette felajánlását a haiti katasztrófa áldozatainak megsegítése érdekében, egyben ellenkezését fejezte ki, hogy a terv szerint közpénzből és nem saját pénztárcából kívánnak egymillió forintot átutalni a város nevében.
Fördős Attila felszólalása kapcsán fényt derült arra, hogy Felsőtörökhegyen minden bizonnyal saját zsebre gyűjtenek pénzt a közvilágítás javításának ürügyén. Sürgette továbbá a hivatali közbeszerzési iroda biztosítását a nyugodt munkavégzés érdekében.
Ványi Lászlóné gratulált képviselőtársának, Laczi Istvánnak kislány unokája megszületése alkalmából. Kérdésére Szikora Miklós főmérnök elmondta, hogy a tervezett gördeszkapálya építése a tervezés utáni egyeztetés után kezdődhet majd el.
Makrai Zsolt a Földváry téri biofal sorsáról tudakozódott. Megtudhattuk, hogy a mostani visszavágás oka a teljes felújítás, amelynek eredménye egy-két év múlva lesz igazán látható.
Kiss János egy korábban bemutatott kátyúzási mód érdekében emelt szót, ám jobbító szándékáról kiderült, hogy igen költséges - bár tartósabb - típusa ez ennek a munkának.
Laczi István a körzetében nemrég átadott gyalogátkelőhely felfestésének minőségét kifogásolta és sürgette annak erősebbé tételét.
Mokánszky Zoltán aziránt érdeklődött, hogy az idei költségvetésben helyt kap-e az Ambró utca útfelújítása., majd felolvasta a rendőrkapitány levelét, amely tartalma az időseket érő csalások elleni óvatosságra hívja fel a figyelmet.
Dr. Váradi Iván Attila alsóvárosi körzetének közvilágítási problémáit ecsetelte és köszönetet mondott a tavalyi Földváry-emlékév rendezvényeinek szervezésében kapott segítségért.
Tomori Pál a Rózsakertben felállított hinta altalajának veszélyességére hívta fel a figyelmet, valamint a művelődési központ előtti parkolás jobbítására tett javaslatot.
Dr. Jakab Zoltán - korábbi bejelentésével ellentétben - nem hozta nyilvánosságra azon képviselőtársa nevét, aki a kórház alkalmazásában áll. Miskei Sándorné szakbizottsági elnöktől pedig azt kérdezte: volt-e a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságnak tudomása arról a kártérítési perről, amelyet első fokon pár napja elvesztett az intézmény?
Miskei Sándorné a Földváry téri szelektív hulladékgyűjtők elhelyezése érdekében szólt és homokot tartalmazó edényeket kért a téli balesetveszélyek könnyebb elhárítása érdekében.
Rózsa Ferenc egy karácsonyi tragikus balesetet említve a Csányi L. krt-Rádi út kereszteződésének biztonságosabbá tételét sürgette.
Kriksz István felszólalásában köszönetet mondott a Hársfa utcában elhelyezett fekvőrendőr kivitelezésének precizitása okán.
Gyombolai Péter nagyobb türelmet kért az oktatási intézmények közelében a parkolóőröktől és kiemelte, hogy a rossz tapasztalatok miatt különösen oda kell figyelni a Zrínyi utca felújítási pályázatának beadásánál.
Ferjancsics László a GE közelében húzódó járdák kritikus állapotára és azok a cég által kevésbé takarított szakaszairól tett említést, továbbá kérte a Közlekedési Munkacsoportot, hogy vizsgálja meg: a KRESZ módosítása miként érinti a Naszály úti kerékpárút funkcióját.
Csereklye Károly egy evezős sportoló esetének apropóján annak tisztázását kérte, hogy a sportolók egyes egészségügyi vizsgálata mely esetekben térítéskötelesek.

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Közélet [2010. január 24., vasárnap]

Ügyeletes gyógyszertárak

Városunkban a patikai ügyeletet 2010. január 25-től január 31-ig a következő gyógyszertárak látják el Az ügyeleti idő minden munkanap a nyitvatartási idő végétől másnap reggel 8 óráig, illetve vasárnap és ünnepnapokon 24 órán keresztül tart.

01. 25. hétfő: Központi (Köztársaság u. 23. tel.: 501-630)
01. 26. kedd: Vácz Remete (Magyar u. 3. tel.: 305-997)
01. 27. szerda: Gyöngyvirág (Radnóti u. 2. tel.: 504-176)
01. 28. csütörtök: Szent Rókus (Zrínyi u. 9. tel.: 501-385)
01. 29. péntek: Dr. Hella (Széchenyi u. 3-7. tel: 501-450)
01. 30. szombat: Fekete Kígyó (Széchenyi u. 37. tel.: 312-338)
01. 31. vasárnap: Alsóvárosi (Zöldfa u. 1. tel.: 311-157)

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Közélet [2010. január 23., szombat]

A magyar kultúra váci napja

Idén a Madách Imre Művelődési Központ szervezésében került sor városunkban a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségre.

A Himnusz születésnapjának évfordulóján a program bevezetéseként az intézmény Emeleti Galériájában megnyílt Koltay-Dietrich Gábor festőművész kiállítása.
Az ünnepi gálán a jelenlévők előbb elénekelték a Himnuszt, majd Kölcsey Ferenc költeményét Csernák János színművész szavalta el. A Serenus Kórus előadása után került sor az idei váci kulturális elismerések átadására.
A "Közművelődést elősegítő munkáért" oklevélben részesült Demeter Jánosné, a városi könyvtár volt munkatársa. "Vác Város Művészeti Díját" Orvos András festőművész vehette át, míg a "Vác Város Művelődéséért" kitüntetést a Katona Lajos Városi Könyvtár kollektívája érdemelte ki.
A gála folytatásaként városunkhoz kötődő előadóművészek és művészeti csoportok magas színvonalú produkciói ragadtatták tapsra a teltházas közönséget.

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Közélet [2010. január 22., péntek]

Hosszas viták és gyors döntések

Mintegy nyolcórás tiszta vitaidőt hozott Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének idei első ülése. A jelenlévő 21 képviselő a napirendi pontok többségében gyorsan döntést tudott hozni, néhány kérdésben viszont parázs vita alakult ki.

Az ülés megkezdése előtt a jelenlévők egyperces csenddel emlékeztek városunk nemrég elhunyt jeles polgáraira. A közel százperces napirend előtti felszólalássort követően dr. Jakab Zoltán visszavonta az irányú előterjesztését, miszerint azonnali hatállyal függesszék fel a kórház megbízott főigazgatójának megbízását és válságstábot állítsanak fel az intézmény gazdasági gondjait orvoslására.
Közel negyven millió forinttal növelték meg a 2009-es költségvetés főösszegeit, majd döntöttek arról, hogy a jövőben a városi honlapon elérhető legyen a testületi ülések nyílt háttéranyaga is. Újra elbukott a szemétszállítási díjak inflációkövető emelésére benyújtott indítvány. Öt, önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság felügyelő bizottságába delegáltak tagokat a képviselők, meghatározták a Polgármesteri Hivatal követelményrendszerét, valamint kiírták a Levéltár igazgatói posztjára szóló pályázatot.
A leghosszabban a kompetenciaalapú oktatással kapcsolatos pályázati projekt problémáiról polemizáltak a résztvevők, majd a mélygarázs beruházással kapcsolatban feljelentésről döntöttek, amely ismeretlen tettes ellen, hűtlen kezelés és adócsalás alapos gyanúja tárgyában indulhat. Egyben sürgős tárgyalásokat kezdeményeztek a finanszírozó bankkal, illetve a beruházó céggel a megkötött szerződések jogi és gazdasági rendezése érdekében.
Két fontos döntés következett: a volt középvárosi temető helyén építendő kereskedelmi központ hatástanulmányát nem fogadta el a többség, ám a jóváhagyás elvetése sem kapta meg a szükséges szavazatszámot. Ha nem is egyhangúan, de támogatták a haiti földrengés károsultak segélyezésére indítványozott egymillió forintos átutalást. A városanyák és városatyáknak lehetőségük lesz a városi weboldalon nyilvánosságra hozni a vagyonnyilatkozatukat.
Végül döntöttek arról, hogy a zeneiskola falán tábla őrizze Lehotka Gábor emlékét, valamint közterületet nevezzenek el a közelmúltban elhunyt világhírű orgonaművészről.
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a munkaterv szerint legközelebb február 25-én tartja soros ülését.

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Közélet [2010. január 21., csütörtök]

Ipolysági elismerések váciaknak

Január 20-án ünnepélyes közgyűlést tartott Vác testvérvárosa, Ipolyság képviselő-testülete.

Ezen sor került azon városi kitüntetések átadására, amelyeket decemberben hagyott jóvá a szlovákiai település önkormányzata. Díszpolgári címet vehetett át Mándli Gyula, a váci Katona Lajos Városi Könyvtár igazgatója, aki immár két évtizede dolgozik fáradhatatlanul a két város kulturális együttműködése érdekében. Ipolyság Város Díját kapta Hajdu Sándor, aki a közgyűjteményi könyvtár fejlesztéséért, illetve a rendezvények szervezésében kifejtett munkájáért vehette át a magas rangú elismerést.

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Közélet [2010. január 20., szerda]

Az esztendő első testületi ülése

Január 21-én 9 órától tartja az idei év első ülését Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A tanácskozás ezúttal sem ígérkezik rövidnek, hiszen a szokásos bevezető felszólalások, illetve az Egyebek napirendi pont témái mellett 15 önálló kérdés megvitatása kerül sorra.

A költségvetési rendelet módosítása után a tervek szerint önálló képviselői indítványra újra tárgyalásra kerül a szemétszállítási díjak megváltoztatása. Meghatározzák a Polgármesteri Hivatal teljesítménykövetelményi előírásait, önkormányzati gazdasági társaságok felügyelő bizottságaiba delegálnak tagokat és sor kerül a Levéltár igazgatói pályázatának kiírására is.
Az előzetes napirend szerint a tanácskozás második felében kerül sor a mélygarázs-szerződéssel, valamint a volt középvárosi temető helyére tervezett kereskedelmi központ hatástanulmányával kapcsolatos vitára. A nyílt ülés végén terítékre kerül több önálló képviselői indítvány is.

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Az elmúlt héten városszerte megkezdődtek a szokásos évi fametszési munkálatok.
A szakemberek első körben az ostorfákat vágják közel teljes mértékben vissza, majd a túlnőtt gallyak miatt balesetveszélyt jelentő magasabb növények kerülnek sorra. Vácott mintegy három-négyezer olyan fa található, amelyek ágait időben meg kell metszeni, hogy még károkozás nélkül meg lehessen akadályozni a későbbi túlburjánzást.
Gacsályiné Rédai Erika városi főkertész az ES Televízió kérdésére elmondta, hogy a városban már korábban is sor került elöregedett, kiszáradt fák kivágására, a mostani munkáknál pedig a lakossági jelzéseket is igyekeznek figyelembe venni.

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Közélet [2010. január 18., hétfő]

Ügyeletes gyógyszertárak

Városunkban a patikai ügyeletet 2010. január 18-tól január 24-ig a következő gyógyszertárak látják el Az ügyeleti idő minden munkanap a nyitvatartási idő végétől másnap reggel 8 óráig, illetve vasárnap és ünnepnapokon 24 órán keresztül tart.

01. 18. hétfő: Vácz Remete (Magyar u. 3. tel.: 305-997)
01. 19. kedd: Gyöngyvirág (Radnóti u. 2. tel.: 504-176)
01. 20. szerda: Szent Rókus (Zrínyi u. 9. tel.: 501-385)
01. 21. csütörtök: Dr. Hella (Széchenyi u. 3-7. tel: 501-450)
01. 22. péntek: Fekete Kígyó (Széchenyi u. 37. tel.: 312-338)
01. 23. szombat: Alsóvárosi (Zöldfa u. 1. tel.: 311-157)
01. 24. vasárnap: Deákvári (Deákvári főtér 30. tel.: 510-805)

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

<<   1 ...  4 5 6 7 8 ...  246   >>