Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Vác Piac Kft. ezúton értesíti az állampolgárokat, hogy Vác, Vásártér területén 2010. november 21-én, vasárnap országos állat- és kirakodóvásárt szervez. Nyitva tartás: 6-13 óra.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Felhívjuk továbbá az érdeklődők figyelmét, hogy a következő évi vásárnaptár a Váci Hírnök című hivatalos önkormányzati havilap decemberi számában megtalálható lesz.
Vác Piac KFT
2600 Vác, Káptalan u. 3.
Tel; fax: 27/316-212
E-mail:vacpiackft@invitel.hu

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Közélet [2010. november 12., péntek]

A Szociális Munka Napja Vácott

Vácott immár tizedik esztendeje tartanak közös városi ünnepséget a Szociális Munka Napjának, november 12-ének apropóján, köszöntve azokat az önzetlen embereket, akik a szociális szférában tevékenykedve, áldozatos munkával segítik a rászorultakat.
Idén Vác Város Polgármesteri Hivatala és Vác Város Szociális Intézményei a Pannónia Házban tartották meg a szakmai nappal egybekötött ünnepséget. A konferencián szakemberek (szociális munkások, érdekvédők, orvosok) tartottak előadásokat és osztották meg tapasztalataikat. A városi ünnepség hangulatát a Bartók Béla Zeneiskola növendékeinek műsora emelte. Ünnepi beszédében Gyimesi Ildikó, a Bölcsödék és Fogyatékosok Intézményének igazgatója a szociális munka fontosságáról szólt, kiemelve, hogy embertársaink segítése mindannyiunk közös feladata. Beszédében párhuzamot vont Szent Márton példamutató humánuma és a szociális segítséget nyújtó emberek tevékenysége között.
A váci önkormányzat 2002-ben alapította meg az évente kiosztásra kerülő "Vác Város Szociális Munkáért" kitüntető címet, amelyet ebben az esztendőben Szászik Györgyné (képünkön) vehetett át Fördős Attila polgármestertől. A 45 éve védőnőként dolgozó kitüntetett meghatottan köszönte meg az elismerést.
(A kitüntetett méltatása mellékletünkben megtalálható.)

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Csatolt dokumentumok:
meltatszoc.doc

Közélet [2010. november 11., csütörtök]

Jubiláló pedagógusok köszöntése

November 11-én rendezték meg a több évtizedet az oktató-nevelő pályán töltő pedagógusok városi köszöntését. A színes diplomások elismerésére Vác óvodásai és iskolásai kulturális műsorral készültek.
Az ünnepségen Mokánszky Zoltán alpolgármester köszöntötte a nyolc pedagógust, kiemelve: a díszoklevélben részesülők nem csak szép koruk miatt érdemelnek tiszteletet, hanem azért is, mert egészen nyugdíjba vonulásukig az élethivatásul választott pályán dolgoztak. A jubiláló pedagógusokat az utolsó munkahelyükként szolgáló oktatási intézmények igazgatói méltatták, akik ismertették az iskola egykori tanárának szakmai életútját, valamint személyes emlékeiket is felidézték.
A város nevében Fördős Attila polgármester nyújtotta át az önkormányzat virágcsokorral kísért ajándékát a jubileumot ünneplőknek. Idén egy rubindiploma került kiosztásra, Horváth Józsefné ugyanis 70 évvel ezelőtt vehette át tanári oklevelét. Hét váci kollégája 50 évvel ezelőtt végzett, így ők aranydiplomában részesültek.
(A színes diplomások névsora képünkre kattintva megtalálható.)

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Közélet [2010. november 10., szerda]

Kedden ülésezik a képviselő-testület

Jövő héten kedden 14 órától tartja munkaterv szerinti soros ülését Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A tervezett napirend előtt a szokásos témák mellett ezúttal is sor kerülhet kérdésekre és interpellációkra.
A napirend alapján elsőként döntenek a kórház gazdasági igazgatói pályázatáról, később pedig sor kerül a kórház főigazgatói pályázatának kiírására is. Minden bizonnyal az egyik legfontosabb téma lesz az első háromnegyedévi költségvetés helyzetéről való tájékoztató, illetve a jövő évi költségvetési koncepció megvitatása. Bemutatásra kerül majd a hatékony árvízvédelem jelenlegi állása és az oktatási intézmények mutatói. Az Egyebek napirendi pontokban szerepel az értéktár igazgatói pályázatának kiírása, továbbá a Levél utcai építkezéssel kapcsolatos körforgalmi terület biztosítása.
A kiadott napirendben nem szerepel a külsős bizottsági tagok megválasztása.
A Városháza dísztermében tartandó ülés felsorolt témái nyilvánosak.

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Közélet [2010. november 9., kedd]

Felhívás kitüntető címekre való felterjesztésre

Vác Város Képviselő-testülete az alkotóművészet terén kifejtett szakmai és művészi munka elismerésére "Vác Város Művészeti Díja" kitüntető címet alapított.
A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási területén huzamosabb ideje eredményesen működő alkotóművészeknek, művészeti közösségeknek.
A kitüntetés adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek:
- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői
- a város társadalmi szervezetei, egyesületei
- intézményi, munkahelyi kollektívák
- Vác város polgárai

Vác Város Képviselő-testülete a kiemelkedő közművelődési és közgyűjteményi munka elismerésére "Vác Város Művelődéséért" kitüntető címet alapított.
A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási területén huzamosabb ideje működő közgyűjteményi és közművelődési intézményeknek, az intézmény alapfeladatainak ellátásában dolgozó alkalmazottaknak, a város művelődési közösségeinek.
A kitüntetés adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek:
- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői
- a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, egyesületek
- intézményi, munkahelyi kollektívák
- Vác város polgárai

A javaslatokat mindkét cím vonatkozásában a Művelődési és Oktatási Bizottságnak címezve kell benyújtani (Polgármesteri Hivatal 123. szoba) 2010. december 3-ig.
A díjak átadására a Magyar Kultúra Napján rendezett városi ünnepségen kerül sor.

dr. Dora Péter sk.
jegyző

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Közélet [2010. november 8., hétfő]

Felhívás tűzvédelmi előírások betartására

A váci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság felhívást adott ki a fűtő- és tüzelőberendezések használatával kapcsolatos tűzvédelmi előírásokról.
A felhívásban a tűzvédelmi előírások betartására, valamint néhány használati tanács felelevenítésére, követésére szeretnék felhívni a lakosság figyelmét, ugyanis minden évben a tüzelő- fűtőberendezések használata során 15-20 tűzeset keletkezik.
A mellékletben teljes szövegében elérhető figyelemfelhívással szeretnék kellemesebbé és meghittebbé tenni a családi környezetben töltött pillanatokat és az elkövetkezendő ünnepeket.

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Csatolt dokumentumok:
tuzoltos.doc

Közélet [2010. november 5., péntek]

Meghívó könyvbemutatóra

Vác Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt Krystyna Łubczyk és Grzegorz Łubczyk "EMLÉKEZÉS Lengyel menekültek Magyarországon 1939-1946" című könyvének bemutatójára.
A bemutatóra a Katona Lajos Városi Könyvtárban (Vác, Budapesti főút 37.) kerül sor 2010. november 8-án, hétfőn 17 órai kezdettel. Köszöntőt mond Fördős Attila polgármester.A rendezvényen vetítésre kerül Pörös Géza: Emlékezés című filmje is.

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Közélet [2010. november 4., csütörtök]

Alpolgármesterek: Pető Tibor és Mokánszky Zoltán

Rendkívüli ülést tartott szerdán Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A 15 fős grémiumból 14-e voltak jelen, dr. Jakab Zoltán egyéb elfoglaltsága miatt hiányzott.
A napirend egyhangú elfogadását követően az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke számolt be arról, hogy határidőre mindenki beadta a vagyonnyilatkozatát, így rendelkezik szavazati joggal. Elsőként a polgármester előterjesztésében a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására került sor, amely során Fördős Attila visszavonta javaslatát a Polgármesteri Kabinet felállítására. A módosítást 11 igen vokssal elfogadták. (A szervezeti struktúra alsó képünkön megtekinthető.)
A folytatásban előbb Mokánszky Zoltánt (a szavazásnál a szocialista frakció nem élt voksolási jogával) 9 támogató segítségével, majd Pető Tibort (14 igennel) megválasztották alpolgármesternek. Illetményük havi 490 ezer forint +10%-os költségtérítés. A bejelentés szerint Fördős Attila első helyettese Pető Tibor lesz, aki lemondott az ügyrendi bizottsági elnökségéről. Helyére Csereklye Károlyt 13 szavazattal választották a posztra. Következett a szakbizottságok megalakítása. Az ülésen csak a képviselő tagokat és elnököket választottak. A többórás szavazási procedúra után a mellékletben található bizottsági felállás jött létre.

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Csatolt dokumentumok:
szaakakabi.doc

Vác Város Önkormányzata tájékoztatja Vác lakosságát, hogy 2010. november 02.-án a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Vác központjában elhelyezett automata mérőállomása mérési eredménye szerint a levegőben található szálló por napi átlagkoncentrációja túllépte a 75 mikrogramm/m3 értéket.
A szálló por koncentráció növekedése jellemzően az általános őszi, téli meteorológiai helyzet, a lakossági fűtés és a közlekedés égéstermékeinek levegőbe kerülésének együttes következménye.
A fentiek alapján a mai naptól felfüggesztem Vác Város Önkormányzat 30/2006 (VI.26.) számú rendeletét az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről és megtiltom égetésüket további intézkedésig.
Kérem a lakosságot lakóházuk fűtéséhez csak megfelelő minőségű tüzelőanyagot használjanak a légszennyezés veszélyes mértékű növekedésének elkerülése érdekében.
Továbbá kérem a lakosságot önkéntes önkorlátozó intézkedésekkel mérsékeljék a saját gépjármű használatot, a tömegközlekedést részesítsék előnyben. Mérsékeljék a gépjárművek indokolatlan - álló helyzetben történő - alapjárati üzemeltetését.

Vác, 2010. november 03.
Dr. Dora Péter sk.
jegyző

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

Közélet [2010. november 2., kedd]

Az avarégetés szabályai

Az október végi időjárás meggyorsította a falevelek hullását, az avarnövényzet gyors növekedését. Az alábbiakban néhány szabályra, rendeletre hívjuk fel a lakosság figyelmét.

Vácott a hatályos előírások szerint a lakóknak kell gondoskodniuk az ingatlanjuk előtti terület (járdaszakasz, árok) tisztántartásáról. 2006 óta a nyílt téri avarégetést október 15-e és november 30-a között - vasárnap kivételével - minden nap 9 és 16 óra között lehet elvégezni.
Égetés vagy komposztálás hiányában az összegyűjtött avar elszállításáról a tulajdonosnak kell gondoskodnia. Amennyiben a Remondis Duna Kft. erre rendszeresített zsákjaiba kerül ez összegyűjtésre, az ingatlan elé való kihelyezés után a cég térítésmentesen elszállítja azt.
(Lásd október 29-i hírünk!)

Feladó: ES

Email: estv@estv.hu

<<   1 ...  2 3 4 5 6 ...  273   >>